Followers

Thursday, June 15, 2017

Peano Arithmetic: Kewajiban Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Syukur Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di alam maya.

Sudah hampir satu tahun saya tidak kemas-kini blog Kajian Al-Quran ini. Ada beberapa penemuan baru yang agak menarik yang hendak dikongsikan dengan para pembaca dan pengkaji Al-Quran, disamping itu kita akan cuba gabung (consolidate) pelbagai ilmu ini agar mudah difahami dan dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Saya juga berharap pihak Majlis Fatwa akan lebih serius dan bersungguh-sungguh meneliti dan mengkaji hasil-kajian Al-Quran dan ICT ini yang saya muatkan di dalam kertaskerja yang telah diserahkan kepada urusetia Majlis Fatwa. Saya tidak menjangkakan ahli Majlis Fatwa dapat memahami kertas-kerja tersebut dengan membaca sendiri sebab ianya agak ringkas (kira-kira 60 m/s) dan harapan saya ialah untuk mengadakan beberapa siri berbincangan dan berbahasan. Kertaskerja yang dihantar adalah tentang penambah-baikkan tafsir Al-Quran bil-Quran yang saya panggil Metod Tafsir Al-Quran bil-Hukm, atau nama panjangnya Kaedah Tafsir Al-Quran Bi-Ahkamil Lughatil Arabiyyah (atau AQBALA), iaitu cara-cara menafsir dan memahami ayat-ayat Al-Quran berasaskan kaedah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran terutama untuk menganalisa dan menjana ilmu-ilmu canggih yang terkahadapan.
Pada siri yang lepas saya cuba bahaskan kelemahan teori Diskripsi yang dibuat oleh Bertrand Russell iaitu "co-reference" dan "non-reference". Co-reference ini merujuk kepada referens atau rujukan yang sama misalnya "Tanah Melayu" dan "Malaysia", atau buah kelapa dan buah nyior adalah merujuk kepada benda atau hal yang sama. Sementara non-reference pula merujuk kepada benda atau perkara yang tidak wujud misalnya "Sultan Melaka", atau "Sultan Pulau Pinang", dan sebagainya. Kelemahan teori Russell ini adalah sebab beliau cuba membawa logik ke dalam bahasa Inggeris (atau bahasa Jerman), dan bukannya bahasa Arab klasik (bahasa Arab Al-Quran). Cara beliau ialah mengecilkan (to reduce) matematik kepada logik, dan kemudian menggunakan hukum logik di dalam propostional dan predicate calculus. Beliau juga cuba mengharapkan kepada Lambda Calculus, namun gagal.

Pada siri kali ini kita akan sambung lagi perbahasan tentang "Akal", iaitu kenapa Allah SWT menekankan betapa perlunya manusia itu menggunakan akal sepenuhnya terutama sekali untuk mencapai keyakinan yang al-haq kepadaNya iaitu dengan mengkaji dan memahami ayat


High Order (HOTS) vs Low Order Thinking Skills (LOTS)


High order thinking skills (HOTS) atau dalam bahasa Melayu Kebolehan Berfikir Aras Tinggi (KBAT) ialah kebolehan atau kemampuan seseorang melihat dan menganalisa corak atau polar (pattern) misalnya corak susunan ayat-ayat Al-Quran (ayat-ayat Qauliyah), corak pergerakan matahari, bumi, bulan, dan planet-planet (ayat-ayat Kauniyah), dan kemudian membuat rumusan atau hipotesi seterusnya memikirkan prediksyen atau kebarangkalian, dan akhirnya mengadakan inovasi penambah-baikan. KBAT ini adalah merupakan dasar sistem pendidikan negara (Malaysia), namun ianya mendapat cabaran tidak langsung misalnya dari ceramah-ceramah agama yang mahukan umat Islam bertaqlid membuta-tuli misalnya "Kalaulah ustaz sudah cakap macam tu, ikut sajalah, buat apa nak fikir-fikir lagi buat pening kepala, tak takut masuk neraka ke (kalau melawan cakap ustaz)?". Maka tidak hairanlah kenapa Pendita Zaaba mengatakan dalam buku Peranagi Bergantung Kepada Diri Sendiri "Agama yang telah diajar oleh golongan ugama orang Melayu kepada orang Melayu menjadikan ia satu bangsa yang tidak boleh bangkit (maju)"

Para agamawan di zaman kegemilangan Islam pada kurun 8-13 masehi adalah mereka yang menguasai pelbagai ilmu yang hebat lagi mendalam misalnya ilmu astronomi, ilmu perubatan, ilmu matematik, ilmu bahasa Arab, dan sebagainya. Mereka adalah terkehadapan dari hampir semua bidang ilmu. Namun amat malang sekali para agamawan sekarang amat lemah sekali dalam lain-lain bidang ilmu terutama ilmu sains, matematik, dan bahasa komputer. Sudah tentu ramai yang hairan kenapa pentingnya ilmu bahasa komputer? Sebabnya ialah bahasa komputer adalah "the best functional language" iaitu bahasa berfungsi yang paling terbaik yang pernah direka-cipta oleh manusia. Maka ada orang yang bertanya saya para ulama pada zaman Nabi dan para sahabat tidak tahu pun bahasa komputer, adakah mereka tidak faham Al-Quran? Maka berlakulah perdebatan yang hangat ... tapi ini bukan topik kita kali ini.

Sementara Kebolehan Berfikir Aras Rendah (KBAR) atau Low Order Thinking Skills pula ialah penggunaan akal hanya pada tahap membaca, menghafal, mengingati, faham sikit-skit (atau tak faham langsung) kemudian terus buat atau amal. Maka cabaran utama sekarang ialah bagaimana sistem pendidikan Islam terutama sekolah-sekolah tahfiz dan pengajian hadith boleh ditingkatkan kepada tahap KBAT. Sekiranya tidak ada usaha keras, tegas, dan serius dilakukan terutama oleh pihak kerajaan maka mereka yang lahir dari sistem persekolah ini akan mudah dipergunakan kononnya atas nama Islam dan akan mudah terjebat dengan taqlid membuta-tuli, tidak bertolak ansur, tidak berhikmah sehingga melibatkan diri dalam ekstrimisma dan keganasan yang mencemarkan kesucian agama Islam.


Bahasa Arab adalah "Power"

Ramai di antara kita yang belajar bahasa Arab, dan ada yang boleh bertahan dan sampai ke tahap tertinggi misalnya hazaf/mahzuf, jar/majrur, mudof/mudof ilaih, sifah/mausuf, lammuz halaqah, dan sebagainya dan bila kita bertanyakan lebih mendalam lagi kepada ustaz, ramai para ustaz (guru bahasa Arab) hatta yang ada PhD dan berpuluh tahun pengalaman mengajar bahasa Arab tidak dapat menjelaskan konsep-konsep atau fungsi-fungsi ini sebab mereka tidak faham bahasa komputer iaitu bahasa berfungsi. Hendaklah kita ingat bahwa bahasa Melayu dan Inggeris adalah bahasa yang tidak berfungsi (non-functional language). Maka apabila kita menggunakan bahasa Melayu (atau Inggeris) sebagai bahasa-meta (metalanguage) untuk menganalisa dan mengeluarkan makna dari ayat-ayat Al-Quran ianya samalah seperti menggunakan pisau lipat untuk menebang pokok balak! Sudah tentu hanya kulit luar saja yang dapat dituris.


Maka para ulama terutama yang mengajar bahasa Arab dan menafsir Al-Quran, mereka tidak dapat lari dari memahami dan mendalami erti, konsep dan proses bahasa berfungsi ini. Apabila mereka faham "power" berfungsi ini, barulah mereka akan faham apa itu "nahu" atau "grammar" atau "rules" atau dalam bahasa komputer kita panggil "logik" bahasa berfungsi. Dan untuk mempelajari hukum logik ini maka kita mestilah mendalami ilmu matematiks.

Inilah yang dicari-cari oleh Frege, Bertrand Russell, Wittgenstein, Carnap, Quine, dan lain-lain para filasuf Barat iaitu satu bahasa yang boleh menjelaskan "sains" iaitu realiti atau metafiziks yang hakiki. Russell adalah pelupor untuk menurunkan matematiks ke dalam logic dan ke dalam falsafah bahasa. Namun pendekatan mereka adalah melalui semantik atau meaning, dan bukannya melalui sinteks (syntax) atau nahu seperti yang dijelaskan dan dikahendaki di dalam Al-Quran seperti dalam ayat Ali-Imran 3:7, Hud 11:1, dan lain-lain lagi. Sekarang terbukti silogisma, propositional, predicate, dan 2nd order logik tidak mampu menjelaskan ilmu metafiziks, bahkan juga agak mengelirukan untuk menjelaskan ilmu epistemologi.

Maka penjanaan ilmu dari hukum nahu atau sinteks ini adalah satu perkara baru yang belum dipelopori mana-mana falsafah Barat mahupun Timur. Tidak dinafikan Al-Farabi pernah mempelopori falsafah Bahasa dan Logik namun ianya tidak diteruskan oleh para pemikir Islam. Begiti juga dengan Al-Kindi yang cuba mempelopori matematiks dan algebra juga mati setengah jalan sebab lahirnya para ulama yang menetang ilmu falsafah iaiti ilmu cara-cara berfikir secara jelas, sistematik, dan berhukum.


Peano Arithmetic Dan Hukum Akal


Para pembaca bolehlah muat-turun video (youtube) atau artikel tentang Peano Arithmetik ini, sebab terdapat banyak artikel-artikel dan video yang bagus dan jelas di dalam internet. Sila rujuk gambar muka depan di mana menjelaskan kegagalan para saintis Barat untuk mengesan dan mengkaji "dark matter dan dark energy", dan saya memuatkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kitab Al-Quran memberi penjelasan tentang benda-benda ghaib yang tidak dapat dikesan oleh pacaindera dan minda manusia ini.

Ayat yang pertama ialah 27;75 yang mana Allah SWT berjanji bahawa kitab Al-Quran menjelaskan semua perkara, terutama ilmu-ilmu ghaib atau metaphysics atau apa yang Immanuel Kant sebut the "Noumenal". Pada awal-awal surah Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah ayat 2:1-3 Allah telah menjelaskan bahawa ilmu mendalam adalah dipadat dan disimpan secara ghaib, dan wajiblah para ulama berusaha mengeluarkan ilmu-ilmu yang tersembunyi di dalam Al-Quran ini. Kemudian di dalam ayat Al-An'am 6:65 Allah SWT mengajar dan menjelaskan kepada manusia bagaimana cara-cara untuk mengeluarkan ilmu dari Al-Quran iaitu dengan menggunakak rekersif (tasrif).

Cuba lihat dan kaji ayat 6:65 ini di mana Allah SWT bukan sahaja menjelaskan ilmu dan kefahaman itu mestilah dikeluarkan secara rekersif, malah Allah SWT menjelaskan bagaimana cara-cara hendak membuat rekersif. Untuk memahami polar atau corak rekersif ini kita mestilah faham asas pemikiran matematiks atau apa yang dipanggil aksiom. Walaupun aksiom pada Peano arithmetic ini nampak mudah dan acuh-tak acuh (trivial), namun ianya adalah asas utama cara berfikir rasional.


Pemikiran Filasuf Barat

Adakah pemikiran ahli falsafah Barat itu salah dan amat menyimpang dengan ilmu-ilmu yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Adakah usaha untuk "Dewesternization of Knowledge" itu betul dan baik? Adakah para ulama Islam mahu memulakan semula proses penjanaan ilmu, atau mereka mahu mengikut arus Jacques Derrida "deconstructionism"? Adakah penjenamaan semula (rebranding) dari "Islamization of Knowledge" kepada "Islamization of Human Knowledge" itu mempunyai apa-apa makna atau berlaku satu perubahan baru dan penambah-baikkan kepada konsep dan proses penjanaan dan pemurnian ilmu? Persoalan utama ialah adakah para sarjana dan pemikir Islam sudah bangun dari tidur dan lamunan mimpi indah "dogmatic slumber" dan kesyokkan ilmu "cognitive complacent"?

Adakah konsep dan falsafah Plato "the immaterial universe" (alam tidak berjisim) itu salah dan bercanggah dengan Al-Quran? Adakah proses ilmu "synthetic a priori" yang difahami oleh Aristotle itu satu kecelaruan minda? Adakah teori "Relational of ideas" dan "Matter of Fact" yang dikemukan oleh David Hume itu sesat dan tidak boleh dipakai langsung? Atau adakah konsep Immanuel Kant "Synthetic dan analytic judgements" tidak perlu dipelajari dan Bertrand Russell iaitu ilmu adalah datang dari "acquitance" dan bukannya dari "reference" itu merupakan perosak minda umat dan ulama Islam? Sekiranya mereka tidak betul dan perlu dilakukan "pembasmian ilmu-ilmu Barat" atau "dewesternization of knowledge" adakah kita mahu mencipta teknologi, sistem komputer, dan lain-lain lagi dari "kosong", dari "zero"?


Bersambung ... insyaallah.

Wednesday, August 24, 2016

Akal vs Naqal: Kelemahan Teori Diskripsi Bertrand Russell

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Quranalyst       akhalidyong@gmail.com

Syukur Alhamdulillah kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Kali ini kita teruskan lagi "Kajian Al-Quran dan ICT (komputer)" iaitu tentang akal-fikiran (mind) yang mana ianya menentukan ketinggian dan kemulian seseorang manusia sebab membolehkan mereka melakukan "amalan solehan" iaitu penambah-baikkan (continuous improvement) sepertimana Al-Quran menjelaskan sesiapa yg tidak menggunakan akal-fikiran adalah seburuk-buruk dan sejahat-jahat makhluk (8:22), mereka yang tidak menggunakan akal-fikiran akan dijadikan najis-kotoran (kehinaan) ke atas mereka (10:100), dan akhirnya mereka ini akan dicampak ke dalam api neraka (67:10), dan kekal selama-lamanya di dalamnya.


Para ulama Islam di zaman kegemilangan dan keemasan Islam dulu seperti Al-Farahidi, Sibaweh, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan lain-lain telah menggunakan akal-fikiran mereka untuk membina keagongan Islam dan peradaban baru dunia. Namun agak malang kepada umat Islam sebab selepas itu para ulama Islam tidak lagi menyambung kerja-kerja mereka, mula berpecah dan ada yang tidak mahu menggunakan akal-fikiran, malah ada yang mengeluarkan fatwa haram dan sesat ke atas orang-orang yang menggunakan logik akal-fikiran.

Bukan sahaja mereka tidak menyambung segala usaha yang dibuat oleh para ulama semasa zaman kegemilangan Islam misalnya membina kaedah atau cara-cara berfikir yang teratur dan sistematik, malah mereka sendiri tidak mahu mengkaji, meneliti, dan menggunakan kaedah berfikir yang teratur, jelas, dan sistematik sehinggakan mereka berbahas tentang "aqal" dan "naqal" dalam konteks yang salah dan mengelirukan, dan akhirnya membuat kesimpulan yang tidak tepat dan bercanggah dengan Al-Quran.

Ingat! Manusia yang tidak menggunakan akal fikiran adalah seburuk-buruk makhluk dan mereka akan dihumban ke dalam api neraka di akhirat nanti. Oleh itu kita mestilah menolak golongan ulama yang tidak mahu menggunakan akal, dan hendaklah kita mengikut para ulama yang faham apa itu akal dan sentiasa meletakkan akal ditempat yang paling tinggi seperti yang dikahendakki oleh Allah SWT yang dijelaskan di dalam Al-Quran."Aqal" vs "Naqal"

Di dalam Al-Quran perkataan "aqal" ('aqala/ya'qilu) ada disebut sebanyak 49 kali. Kita sudah jelaskan di siri-siri yang lepas makna istilah atau perkataan "aqal". Kesemuanya yang disebut di dalam Al-Quran adalah dalam bentuk kata-kerja (verb/fi'ilun), dan tidak ada satu pun dalam bentuk kata-nama (noun/isim). Sementara "naqal" pula dirujuk kepada text atau ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadith. (kita jangan keliru perkataan "logik" yang digunakan oleh masyarakat melayu iaitu "common sense" atau masuk akal (kebiasaannya), di mana logik yang kita bincang sekarang ini ialah kaedah mengatur dan menyusun cara-cara berfikir secara waras dan sistematik yang berdasarkan hukum-hukum atau "rules" yang jelas dan tepat), dari segi ilmu logik iaitu kaedah berfikir yang teratur dan tersusun secara sistematik dan berhukum (seperti ilmu matematiks) perbincangan tentang "aqal" dan "naqal" mestilah bersandarkan penjelasan dari Al-Quran terlebih dahulu.

Di dalam Al-Quran konsep "aqal" bukanlah benda tetapi proses, sedangkan "naqal" adalah benda iaitu text atau ayat al-quran. Oleh yang demikian diperingkat awal-awal lagi sudah tidak tepat dan mengelirukan sebab berlainan kelas atau kategori. Mana boleh dibahaskan dua perkara yang amat jelas berbeza konsep iaitu "akal" adalah satu proses sementara "naqal" pula adalah satu benda. Kita boleh bahas sekiranya kedua-dua berada dalam kategori yang sama; iaitu samada kedua-duanya adalah "proses", atau pun kedua-duanya adalah "benda".

Bagaimana antara mereka boleh ada satu golongan yang mengatakan "aqal" lebih tinggi dari "naqal" maka mesti mendahulukan "aqal", dan satu golongan lagi pula mengatakan "naqal" lebih tinggi dari "aqal" maka mesti didahulukan "naqal". Proses ialah satu aktiviti yang mana tidak ada unsur-unsur penilaian (judgement) di dalamnya, misalnya proses perkiraan dalam matematiks "campur-tolak" atau proses rekursif dalam pengatur-caraan (program) komputer dan sebagainya. Yang menentukan sesuatu proses (perlakuan) itu baik buruk ialah "iman", sebab itu perkataan "iman" sentiasa digandingkan dengan "amal soleh" (penambah-baikkan). "Iman" lah yang menjadi ukuran akan baik-buruk sesuatu pekerjaan, dan bukannya "akal". "Iman" inilah yang menentukan baik-buruknya "penambah-baikkan" (amal soleh) yang dilakukan misalnya signal komunikasi tanpa wayar yang ada sekarang adalah satu "continuous improvement" bagi saintis Barat tetapi di dalam Al-Quran ayat 51:1-14 menjelaskan bahaya dan keburukan sistem yang ada pada hari ini. Kita tidak akan membincangkan soal akal, iman, dan nafsu dalam artikel kali ini.

Oleh yang demikian saya fikir adalah lebih baik sekiranya para ulama agama tidak menolak terus dan "bulat-bulat" falsafah Greek (kononnya falsafah kuno sudah tamat tempoh) dan falsafah Barat (kononnya sesat dan kufur) sebab falsafah itu sendiri adalah kaedah atau cara untuk berfikir secara waras, teratur, tersusun, logik, dan berhukum. Misalnya sekira mereka berfikir secara sistematik maka "kategori" perkara yang hendak mereka fikir, kaji, dan bahas adalah dalam kategori yang berbeza, maka sudah tentu perbahasan "aqal" dan "naqal" tidak tepat.

Seperti yang dijelaskan dan dikahendaki dalam ayat 8:22, 67:10, dan 10:100 penggunaan akal-fikiran adalah satu perkara wajib dan bukan lagi satu pilihan.


Akal Memproses Naqal

Perbahasan yang berpanjangan dan berlarutan sehingga ke hari ini iaitu tentang samada "aqal" didahulukan atau "naqal" didahulukan adalah kurang esuai, membuang masa, dan mengelirukan umat Islam sebab sepertimana yang saya jelaskan di atas ianya adalah dalam kategori yang berbeza. Mungkin dengan membuat satu analogi dapat memberi sedikit bayang misalnya "kunyah" dengan "nasi". Sekali imbas seolah-olah kedua-duanya adalah dalam satu kategori yang sama iaitu "makan". Apabila kita makan, maka sudah tentu ada benda yang kita makan (makanan), dan dalam proses "makan" itu sudah tentu ada berlaku tindakan atau perbuatan ke atas makanan tersebut iaitu "Kunyah". Maka sudah tentu perbahasan "kunyah lebih penting atau nasi lebih penting" tidak timbul.    

Contoh lain. Bagi orang-orang komputer atau "ICTist" (orang-orang sains kita panggil "saintis", maka orang-orang ICT kita panggil ICTist), mereka boleh gambarkan akal itu adalah proses CPU (central processing unit) dan naqal (ayat-ayat Al-Quran dan al-hadith) pula adalah data yang disimpan dalam kitab komputer (hardisk). Kerja dan tugas CPU ialah membaca dan memproses data-data digital "0" dan "1" yang tersimpan dalam storan (hardisk). Jadi "aqal" dan "naqal" adalah dua benda yang berbeza, tetapi amat saling berkait-rapat dan memerlukan antara satu sama lain.    

Sekiranya manusia tidak menggunakan akal maka mereka adalah sama seperti binatang malah lebih buruk lagi sebab binatang dan tumbuhan sudah ada sunnah atau hukum sendiri yang sudah ditetap oleh Allah SWT sedangkan manusia pula diberikan kuasa untuk memilih atau "freewill" di mana yang baik (hidayah yang dijelaskan dalam Al-Quran) adalah dari Allah dan yang buruk (yang engkar kepada ayat-ayat Al-Quran) adalah dari diri sendiri (pilihan sendiri).Ulama Islam terlalu dikengkang oleh pemikiran Barat sehingga mereka tidak mampu melihat kehebatan "naqal" (kitab Al-Quran). Mereka menggunakan akal-fikiran semata-mata untuk mencari makna semantik sahaja, tetapi tidak mahu mengkaji semula struktur ayat-ayat Al-Quran seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran (mengkaji semula kaedah tafsir Al-Quran bil-Quran). Oleh kerana mereka menghadkan kemampuan mereka iaitu "siapalah kita jika dibandingkan para sahabat atau taabi'in", dan menghadkan kemampuan orang lain "siapa kamu nak pandai-pandai tafsir lagi Al-Quran?", dan lain-lain maka mereka secara terang-terangan tidak percaya dan tidak beriman dengan ayat Al-Quran 13:7  
Manusia Adalah Makhluk Terbaik

Kenapa manusia berbeza dari binatang dan tumbuhan? Kenapa Allah SWT mengatakan manusia adalah makhluk terbaik, iaitu sebaik-baik kejadian? Kenapa Allah menggunakan dua perkataan khusus iaitu "insan" dan "nafsun" untuk merujuk kepada "manusia"? Dan ada ayat 95:4 Allah SWT menjelaskan makhluk yang terbaik itu merujuk kepada "insan" dan bukan "nafsun"? dan dalam ayat Al-Baqarah 2:207 Allah menjelaskan "insan" yang mengawal "nafsun".


Manusia adalah makhluk terbaik sebab ianya ada keupayaan dan kebolehan (qadar) untuk berfikir iaitu satu proses menggunakan akal-fikiran atau minda. Sebagaimana yang saya jelaskan pada siri-siri yang lepas "aqal" itu adalah satu proses dan bukannya satu benda iaitu proses untuk mengikat (to bind) segala nama dengan apa yang Plato kata "the immaterial universe of Form" iaitu kejadian segala perkara adalah dari "strings of dark matters" atau "dzilla" atau "bayang-bayang" yang beralih dari kanan ke kiri-kiri. Di dalam Al-Quran perkara "the immaterial universe" ini dijelaskan dalam ayat An-Nahla 16:48. Perbahasan tentang Platonian atau "Form of the immaterial universe" atau "metafiziks" ini berterusan sehingga ke hari ini. Para saintis dan failasuh Barat sekarang mula kembali kepada falsafah Plato apabila empirik sains yang diasaskan oleh Aristotle telah mencapai tahap maksima, tahap tepu. Oleh itu saya fikir lebih baik para ulama agama juga memahami ilmu-ilmu falsafah Barat seperti Descartes, Immanuel Kant, David Hume, Frege, Russell, dan lain-lain sebab mereka membahaskan tentang ilmu iaitu bagaimana "akal-fikiran" menjana kognitif. Inilah yang saya panggil proses "Quranization of Knowledge" iaitu kita membetulkan ilmu-ilmu yang telah difikir dan kaji oleh Barat yang berdasarkan pengkajian ayat-ayat alam atau "Kauniyah" (epistemology iaitu kajian empirik) dengan ayat-ayat Al-Quran iaitu ayat-ayat "Qauliyah".

Proses "aqal" ialah "mengikat" (bind) bayang-bayang atau dzilla dan menjadikan nama seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah 2:31 yang membolehkan manusia menjadi makhluk terbaik sebab boleh membina kepandaian (kognitif). Perbahasan tentang nama atau "names" sedang dibahaskan dengan hangat sekarang oleh para pemikir dan falsafah Barat (dan Timur terutama China dan Jepun) selepas Bertrand Russell mengeluarkan "theory of descriptions". Russell's Theory of Description

Apabila berbincang tentang akal saya dapati para filasafuh Barat telah jauh kehadapan meninggalkan para filasuf Islam baik dari segi pemikir sains, matematiks, bahasa, maupun agama seolah-olah umat dan ulama Islam sudah berpisah dengan realiti dan tamadun Ilmu. Misalnya "theory description" yang dibuat oleh Bertrand Russell dibahaskan dengan meluas di eropah dan Amerika Syarikat sedangkan ianya agak kontroversial iaitu tentang rujukan kepada sesuatu subjek misalnya "co-reference" dan "non-reference". Ini jelas menunujukkan Barat sudah kehabisan idea dan hanya mampu berfikir dalam ruang-lingkup bahasa dan semantik, subjek dan predikat, dan tidak dalam ruang lingkup syntax (nahu) dan logik struktur bahasa (sebab kita tahu bahawa nahu bahasa Inggeris agak lemah dan terhad maka mereka tidak nampak dan terfikir bahawa ilmu-ilmu baru dapat dijana dari hukum nahu).

Namun sekiranya kita membuka minda tentang konsep "nasakh/mansukh" misalnya kitab-kitab Taurah, Zabur, dan Injil di mansukhkan atau dibatalkan dan digantikan dengan kitab Al-Quran maka konsep rujukan atau "reference" ini boleh kita ambil secara keseluruhannya iaitu bahasa yang digunakan oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah terlalu kompleks sehinggakan manusia tidak mampu melihat bagaimana kitab-kitab tersebut menjelaskan segala perkara dengan mendalam dan terperinci dan hanya kitab Al-Quran yang berbahasa Arab sahaja yang dapat menjelaskan segala perkara yakni setelah dipermudahkan (Al-Qamar 54:17). Maka dari sini kita faham dan dapat simpulkan bahawa nahu atau grammar atau logik sinteks itu amat penting dalam penghasilan makna (dari teks) dan penjanaan ilmu dari kitab Al-Quran. Di sinilah kelemahan dan kegagalan "theory of description".

Oleh kerana mereka berfikir hanya dalam ruang lingkup bahasa Inggeris maka mereka tidak nampak pada hakikatnya apa yang mereka kaji dan cari semuanya sudah dinyatakan dalam Al-Quran, yang mana saya yakin juga dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu seperti Taurah dan Zabur. Misalnya ayat 11:1 "ayat-ayat dipadatkan dalam nahu bahasa arab kemudian diperjelaskan segala perkara dengan mendalam", ayat 13:17 "Al-Quran adalah hukum dalam bahasa Arab", ayat 16:48 "penjadian segala benda dari bayang-bayang immaterial non-thinking things" (yang dibahas oleh Plato 2500 tahun yang lalu), dan ayat 2:31 "manusia diajar dengan segala nama" iaitu bagaimana kognitif epistemology dapat dijana dari ontology abstrak "dzillal".

Walaupun teori "innateness of language" yang dibuat oleh Noam Chomsky adalah tersasar dari apa yang dijelaskan Al-Quran, namun teori "generative grammar" adalah selari dengan penjelasan Al-Quran dan beliau cuba mengembangkan teori diskriptif Russell ini melalui "generative grammar", namun saya fikir ianya akan menghadapi kesukaran sebab asas utama Russell hanyalah pengembangan makna semantik sahaja. Maka setelah melihat bagaimana filasuf Barat berhempas-pulas berifikir untuk menjana ilmu dan teori baru dalam penggunaan akal sudah tiba bagi para ulama Islam untuk bangkit dari tidur "dogmatic slumber" dan sama-sama bersaing beriringan dengan para ilmuan Barat. Saya yakin sekiranya kita menambah-baik nahu bahasa Arab iaitu secara "analytic a posteriori" iaitu teras baru dalam "the science of philosophy" atau "Al-Ulumul Quran" satu bidang baru penggunaan akal sudah tentulah ianya akan membuatkan mata para saintis dan filasuf Barat kehairan melihat kehebatan dan kemukjizatan bahasa Arab Al-Quran! Masyaallah!  

Walaupun proses "Quranization of Knowledge" (QoK) ini agak agresif dan memerlukan seseorang yang sentiasa mengemaskinikan ilmu, terutama para pensyarah sebab ianya membenarkan para pelajar "menggasak" dengan pelbagai pertanyaan yang sukar dan pelik-pelik, dan berbeza dengan konsep "Islamization of knowledge" (IoK) yang berasaskan kepada "adab" namun saya fikir QoK boleh menjadi penyelamat kepada CASIS (Centre for Advanced Studies on Islam, Science, and Civilisation) yang menggantikan ISTAC (The International Institute of Islamic Thought and Civilisation) sudah dijadikan "pusat penggambaran hospital gila".

Kita tidak tahu samada ianya memang disengajakan untuk memalukan ISTAC sebab hanya gah pada nama tetapi amat menghampakan, atau satu yang tidak disengajakan semata-mata untuk mendapatkan sedikit hasil dari perbelanjaan ISTAC yang begitu besar berbilion ringgit. Apa pun sudah tentulah ianya satu penghinaan yang besar dan amat memalukan bukan sahaja kepada pengasas ISTAC, malah kepada seluruh umat Islam. Sepatutnya setelah 20 tahun ditubuhkan, ISTAC sudah mampu menjana hasil pendapatan sendiri, selain dari memberi hasil yang lumayan kepada kerajaan, sepatutnya dapat membuka beribu-ribu peluang pekerjaan baru. Misalnya penghasilan pendapat dari kursus-kursus yang terkini, penjanaan ilmu dan teknologi baru, prasarana ilmu dan R/D, seminar dan konferens, konsultansi, latihan, journal, penerbitan buku-buku, majalah, multimedia, pertandingan menjana ilmu baru pada musabaqah Al-Quran dan sebagainya.


Islam Ada Title "Qr." Qur'analyst (Al-Muddakir)


Satu perkara lagi yang unik pada QoK ialah ianya boleh menawarkan satu kursus yang menawarkan title "Qr." iaitu "Qur'analyst", atau title "Zr."  (Al-Muddakir, iaitu dari perkataan asal zakara/yazkuru) seperti yang dijelaskan dan dikahendaki pada ayat surah Al-Qamar yang diulang sebanyak  4 kali. Quranalyst atau Al-Muddakir ini ialah pakar ilmu yang mampu mengkaji dan menjana ilmu dari kitab Al-Quranil Hakim. Di Barat mereka ada mengeluarkan kepakaran seperti "Dr." (doktor), "Ir." (engineer), "Ar." (architect), dan sebagainya maka dalam Islam Allah SWT memperli para ulama, setelah dipermudahkan ayat-ayat Al-Quran, apa tidakkah mereka mahu melahirkan sarjana Al-Muddakir (atau Qur'analyst)? 
Sudah tentulah untuk menawarkan title "Qr." iaitu "Qur'analyst" atau title "Zr." untuk "al-muddakir" tidaklah mudah seperti yang selalunya dilakukan dikebanyakkan IPTA/IPTS yang hanya gah pada nama tetapi para sarjana hanya mengikuti silabus dan kurikulum yang sama saja (hanya tukar nama kursus saja, tapi tidak ada buku teks sendiri!). Untuk mendapatkan title 'Qr." atau "Zr." para sarjana mestilah arif dalam pelbagai bidang misal dalam sains seperti astrofiziks, quantum mekaniks, relativity, genetik, nano dan biotek. Dalam matematiks seperti geometri, calculus, set teori, kategori teori, dan lambda calculus, sementara dalam bahasa mestilah tahu bahasa manusia dan bahasa komputer, faham theory of meaning, theory of description, speech act theory, generative grammar, dan functional language, sementara dibidang falsafah mesti faham falsafah Greek misalnya Socrates, Plato, dan Aristotle, falsafah Islam seperti Sibaweh, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Rushd, dan juga falsafah Barat, dan dalam ilmu komputer mesti faham beberapa bahasa komputer seperti bahasa mesin, bahasa objek oriented, dan bahasa functional, kepintaran buatan, dan juga komunikasi tanpa wayar.

Kita selalu dengar para ulama sentiasa berpesan agar kita bukan saja baca Al-Quran tetapi mestilah mengamalkannya. Maka marilah kita semua berjanji dan berusaha untuk amalkan seruan Al-Quran, mengembalikan ke-gahan, ke-agongan tamaddun Islam dengan membina bidang baru ilmu iaitu "The Science of Philosophy" seperti yang diasaskan oleh para ulama terdahulu iaitu "Ulumul Quran" yang akhirnya akan dapat melahirkan sarjana yang hebat seperti zaman kegemilangan Islam.  Aristotle Menyusun Cara Menggunakan Akal

Saya dapati terdapat sesetengah ulama begitu benci dan bermusuh dengan falsafah Aristotle sedangkan pada pendapat saya Aristotle itu adalah seorang nabi yang cuba menyampaikan ajaran-ajaran yang telah diturunkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran dan Injil iaitu Taurah dan Zabur. Misalnya ilmu "category" telah dijelaskan di dalam Al-Quran misalnya pada ayat Ali-Imran 3:7, Hud 11:1, Al-Baqarah 2:60, Az-Zumar 39:23, Al-Baqarah 2:26, dan lain-lain sudah tentu bukan dari idea Aristotle tetapi yang diturunkan dari Plato, Socrates, dan lain-lain yang mana adalah berasal dari kitab-kitab langit Taurah dan Zabur. 

Memang betul dari segi metafizik, dia tidak sependapat dengan Plato yang bersifat "duality" sedangkan Aristotle percaya kepada semua benda adalah fizikal dan berjisim dan percaya kepada hukum alam "sebab dan akibat" (causality). Hukum ini boleh terjadi sebab konsep "penthism" iaitu "all things are God". Namun dari segi ketuhanan, kedua-duanya percaya akan adanya tuhan yang Esa, tuhan yang satu dan Maha mengetahui lagi Maha berKuasa.

Sudah tentu ramai yang bertanya-tanya bagaimana konsep penthisma atau semua benda adalah tuhan ini boleh selari dengan Al-Quran, sedangkan konsep "penenthism" iaitu "all things are in God" atau "wahdatul wujud" yang banyak dipegang dan diyakini oleh ahli sufi adalah bercanggah dengan Al-Quran (dan diharamkan oleh majlis Fatwa Kebangsaan). Ramai yang selalu bertanya kenapa Allah SWT selalu menggunakan perkataan "Kami" dalam Al-Quran (sedangkan Allah itu adalah Esa, adalah Satu, adalah Wahid), kenapa Al-Quran menjelaskan segala benda sentiasa bertasbih kepada Allah SWT dan semua benda tahu cara-cara bertasbih, kenapa Allah SWT menjelaskan "dzilla" (iaitu bahan asas kepada penjadian segala benda) itu adalah "eternity and unchanged" dan sentiasa sujud patuh kepada Allah SWT, dan sebagainya.

Perbahasan tentang ontology (metafiziks, realiti kewujudan sesuatu benda) dan epistemology (ilmu sains iaitu benda-benda wujud yang boleh dicapai oleh deria dan difahami oleh akal-fikiran manusia) memang tidak pernah selesai, dan amat menarik sekali sekiranya kita mengkaji falsafah Plato, Aristotle, kemudian falsafah Islam, dan falsafah Barar. Yang menjadi semakin menarik ialah kemukjizatan Al-Quran semakin menyerlah terutama apabila kita melihat ahli falsafah dan ahli sains Barat sudah kehabisan idea dan kajian mereka kini menjurus kepada apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran!

Dengan lahirnya sarjana-sarjana baru Islam "Dr." dan "Zr." ini barulah majlis-majlis ilmu dapat dihayati dengan sebenarnya iaitu perbahasan ilmu yang "berat" dan terkini yang benar-benar menguji akal misalnya permasalahan dalam sains dalam matematiks, dalam kepintaran buatan, dalam bahasa dan falsafah, tentang Islamization of knowledge, dan sebagainya untuk melahirkan umat yang serius berfikir. Kita tidak menghalang masjid dan surau dijadikan tempat untuk "berseronok sepanjang masa" bergelak-ketawa dengan lawak jenaka dan gurau-senda, dengan jamuan dan makan-makan, dan sebagainya tetapi sudah tiba masanya untuk para ulama mengembalikan kegemilangan Islam dengan melahirkan manusia yang lebih serius dan tekun seperti yang dijelaskan dan dituntut dalam ayat Al-Qamar yang diulang sebanyak 4 kali.


bersambung ... insyaallah

Wallahu a'lam.

Friday, July 1, 2016

Quantum Mechanic - Akal: Al-Quran - Manusia vs Malaikat

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst

Syukur alhamdulillah kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Semoga semua para pembaca dan pengkaji berada di dalam sihat sejahtera dan lindungan Allah SWT. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan seluruh ahli keluarga baginda.


Pada artikel lepas kita bincang tentang "Kenapa Nabi Adam (manusia) Tahu Tetapi Malaikat Tidak Tahu" iaitu sepertimana yang dijelaskan pada ayat Al-Baqarah 2:31-33 di mana Nabi Adam as telah diajarkan dengan segala nama benda. Ini merupakan satu misteri alam yang amat besar lagi hebat sebab mana mungkin manusia lebih hebat dan lebih mengetahui dari para malaikat? Sekiranya ianya bukan satu pemberitahuan dari Allah SWT iaitu di dalam kitab suci Al-Quranil Hakim yang maha perkasa lagi bijaksana kepada manusia sudah tentu manusia akan mengatakan para malaikat lebih mengetahui dari manusia (tentang perwakilan ilmu atau knowledge representaion). Sila perhatikan dan ambil-berat tentang maklumat bahwa manusia diajar dengan "nama segala benda" dan bukannya "jenis segala benda". "Nama" dan "Jenis" adalah dua istilah teknikal ilmu atau kognitif yang amat penting. Misalnya "pasir"; diajar dengan segala jenis nama pasir maksudnya setiap biji pasir yang wujud (bertrilion-trilion pasir) dan bukannya satu jenis pasir sahaja.

Apa yang tuan/puan baca sekarang ialah hasil kajian dan penjelasan baru kajian dari perspektif ICT atau komputer. Sudah tentu ada beberapa penafsiran lain tentang ayat-ayat 2:31-33 ini tetapi saya tidak mahu mengulasnya sebab anda semua boleh mencari sendiri di dalam buku-buku atau dalam internet. Hasil kajian yang dibentangkan ini adalah yang terbaru yang belum ada ditulis dalam mana-mana buku atau pun jernal. Pada tahun 2008 saya pernah menghantar beberapa artikel kepada majalah dan akhbar namun oleh kerana terlalu banyak yang diedit dan ditukar menjadikannya lain dari apa yang hendak saya sampaikan maka saya hentikan.

Agak ramai juga yang bertanya tentang buku saya, malah saya sendiri tidak sabar untuk mengeluarkan buku-buku tersebut namun terpaksa akur dan bersabar setakat yang termampu untuk mendapatkan kelulusan dari pihak Majlis Fatwa Kebangsaan. Saya sudah berbincang dengan mufti (SS Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, dan juga bekas mufti SS Dato' Zahidi Wan Teh) dan mereka bergembira dengan hasil kajian ini dan bersetuju ianya menepati kahendak tafsir dan bahasa Arab Al-Quran. Saya juga sudah beberapa kali menghantar kertaskerja kepada para Ahli Majlis Fatwa Kebangsaan di mana yang pertama dihantar pada bulan April 2008 dan yang terakhir ialah pada bulan April 2016. Oleh kerana berlaku pegawai urusetia yang berpencen maka saya terpaksa mengemaskini kertaskerja untuk dikaji oleh pegawai-pegawai baru. Marilah kita sama-sama doakan agar pihak urusetia Majlis Fatwa Kebangsaan akan bersedia untuk memberi sedikit ruang masa untuk melihat dan mengkaji hasil kajian ini sebab terlalu ramai umat Islam terutama para pelajar yang dahagakan ilmu-ilmu baru yang hebat dari Al-Quran. Dan yang paling penting ialah mereka mahu mengkaji dan melihat sendiri kehebatan kitab Al-Quran yang sarat dengan pelbagai ilmu pengetahuan terkini dan terkehadapan yang dapat membantu mereka menjana ilmu-ilmu baru dan mengharmonikan ilmu-ilmu yang dijana sains epistemologi yang telah banyak melakukan kerosakan ke atas alam dan kehidupan.


Nama Segala Benda

Kembali semula kita kepada cerita tentang Nabi Adam a.s. iaitu tentang Nabi Adam diajarkan dengan "segala nama benda". Hendaklah kita bezakan antara "nama" dan "jenis" segala benda. Di dalam ayat 2:31 dinyatakan bahawa "nama segala benda" dan bukannya "jenis segala benda". Ini bermakna Nabi Adam (manusia) diajarkan dengan perkara yang paling iaitu asas kepada segala kejadian!

Inilah satu ketepatan (precision) ilmu yang amat menakjubkan yang membuktikan kitab Al-Quran ini adalah dicipta oleh Allah SWT dan bukannya dikarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sekiranya Al-Quran menyebut Nabi Adam diajar dengan "jenis segala benda" maka terbuktilah Al-Quran itu adalah lemah dan bukan lagi mukjizat agong dari Allah SWT sebab pada hari ini terbukti akan kudrat atau kebolehan "akal" manusia boleh mengetahui lebih mendalam iaitu lebih dari "jenis-jenis" benda malah mereka dapat kaji setiap jenis benda sehingga kepada perkara asas misalnya ikan kepada beribu-ribu spesis ikan malah pada spesis yang sama dapat pecahkan lagi kepada yang lebih mendalam dan terperinci. Masyaallah!

Apabila diajar dengan "nama segala benda" maksudnya makhluk jenis manusia ini diberi "qadar" iaitu kuasa atau kemampuan untuk mengenali dan membezakan segala atau semua benda sehingga kepada komponen terkecil yang menjadikan setiap benda misalnya molekul, atom, dan di dalam atom pula kita dapat tahu, kenal dan bezakan elektron, proton, neutron, dan sebagainya. Ini bermakna teori Noam Chomsky iaitu "innateness of language" adalah salah, namun ianya bukanlah 100% salah sebab bahasa (language) adalah perwakilan ilmu (knowledge representation) kepada "nama" atau "label" segala benda. Yang "innate" atau "sifat secara fitrah" bukannya bahasa (language) tetapi "nama segala benda". Bahasa (language) adalah dua tahap (two layers above) di atas "nama" atau "label" segala benda. Selepas "nama" (atau label) ialah "hukum" dan selepas "hukum" barulah bahasa (language). Inilah yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai "warattalnahu tartiila" (ayat 25:32-33) iaitu ilmu itu disusun secara berlapis-lapis secara ghaib atau abstrak, dan untuk mengetahui segala penjelasannya mestilah dibuka secara "ahsana tafsiira" iaitu sebaik-baik pembukaan atau pendedahan.

Ayat 2:31-33 ini mestilah dihubungkaitkan iaitu di "qur'ankan" dengan ayat 16:48 iaitu bagaimana segala benda dijadikan oleh Allah SWT (lihat ayat dibawah).


أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىۡءٍ۬ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَـٰلُهُ ۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآٮِٕلِ سُجَّدً۬ا لِّلَّهِ وَهُمۡ دَٲخِرُونَ 

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah (mempunyai) bayang-bayangnya yang terbang berpusing dan kembali ketempat asal dari kanan ke kiri-kiri-kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri?" (16:48)

Pada hakikatnya adalah teramat mudah bagi Allah SWT untuk menjelaskan segala perkara, dan ayat An-Nahla 16:48 ini adalah bukti atau nas yang menunjukkan bahawa kitab Al-Quran memang benar-benar menjelaskan segala perkara. Tetapi amat malang sekali sebab umat dan ulama Islam tidak mahu percaya dengan janji-janji Allah ini maka mereka menjadi semakin mundur dan jauh tertinggal kebelakang sebab tidak mahu mengkaji dan menjana ilmu dari kitab yang maha agong lagi maha bijaksana Al-Quranul Hakim. Para pengkaji Barat terus meneroka ilmu dan mereka telah pun menjumpai formula yang telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak 1,400 tahun yang lampau iaitu E=MC2.


Dzilaa - Kristal - "Segala Nama" - Akal

Sekarang mari kita lihat dan kaji bagaimana Al-Quran mengajar manusia satu ilmu yang paling hebat lagi dahsyat iaitu "akal fikiran" dan bagaimana manusia boleh menjana ilmu dan teknologi. Namun apabila kita membahaskan topik ini adalah sangat menarik sekiranya kita terlebih dahulu ada sedikit pengetahuan tentang apa yang telah dikaji dan diteorikan oleh para ilmuan terdahulu seperti Plato, Aristotle, Al-Kindi, Al-Farabi, Descartes, John Lock, Newton, Immanual Kant, David Hume, Wittgenstein, Russell, Whitehead, Einsteins, Chomsky, dan beberapa orang lagi.  Kita juga seharusnya mengkaji perbezaan istilah "manusia" yang digunakan dalam Al-Quran iaitu "insan" dan "nafsun", iaitu "mind" dan "body". Insan atau "mind" adalah "non-physical thinking things" manakala nafsun atau "body" ialah "physical non-thinking things". Dzilla (bayang atau dark matter/energy) adalah immaterial non-physical yang mana tidak dapat diketahui oleh manusia secara sains iaitu dengan menggunakan pancaindera seperti pendengaran dan penglihatan, namun hanya dapat dicapai oleh akal sahaja.

Akal atau "pengikat" adalah "transducer" antara non-physical immaterial dan "nama segala benda" iaitu membolehkan manusia tahu yang telah dijadikan secara semula jadi di dalam "insan" yang mana memerlukan latihan "nafsun" (body) untuk menjana kognitif atau kepandaian. Al-Quran menjelaskan tanah atau kristal yang dijana secara bijak iaitu kemungkinan secara piezoelektrik (tekanan), pyroelektrik (haba), dan juga beberapa cara lain lagi adalah rahsia kenapa malaikat (yang dijadikan dari gelombang cahaya) tidak dapat mengikat "dzilla" (singular) atau "dzilaa" (plural) tetapi "insan" dari tanah (crystal) dapat mengepung dan menambat "dzilaa" ini.

Tahukah kita semua bahawa DNA (DeoxyriboNucleic Acid) iaitu "blueprint" setiap sel kehidupan tidak akan dapat berfungsi tanpa piezoelectric dan pyroelectric? Bagaimana setiap sel itu tahu untuk menjana protein apa, waktu bila, dan berapa banyak? Bagaimana sel-sel itu tahu yang ianya akan menjadi jantung, atau menjadi rambut, atau menjadi mulut, kulit, jari-jemari dan sebagainya? Bagaimana piezoelectric pada atom-atom hidrogen pada DNA berfungsi ketika proses transkripsi dan translasi? Ilmu apa yang hendak disampai dan dijelaskan kepada manusia pada ayat 2:31-33 dan ayat 16:48 ini?

Sudah tentu untuk mengkaji ke tahap yang lebih mendalam lagi kita semua memerlukan kepada makmal sains yang canggih dan terkini sekiranya kita mahu melihat keselarian apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dengan apa yang ada atau berlaku di alam dan dalam diri kita sendiri. Namun kita tetap mampu dan boleh meneruskan kajian ini dengan berlandaskan ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya sepertimana yang kita buat sekarang ini, iaitu secara "The Sciences of Philosophy" atau apa yang selama ini dipanggil "Ulumul Quran", insyaallah.

Ilmu yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah amat terkehadapan dan ilmu-ilmu inilah yang diperlukan untuk merealisasikan teknologi teleportation, super artificial intelligence "singularity", komukinasi tanpa wayar, bahan-bahan baru (new intelligent materials) dan sebagainya. Tidak mahukah para ulama Islam membantu membina dan membangunkan semula kedaifan dan kemunduran umat Islam?Selamat Menyambut Hari RayaSelamat menyambut Hari Raya Puasa, Eid Mubarak minal aidin wal-faaizin.

Wallahu a'lam.  

Bersambung ... insyallahSunday, June 5, 2016

Kenapa Nabi Adam Tahu Tetapi Malaikat Tidak Tahu?

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.comSyukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Semoga Tuan/puan para pembaca dan pengkaji ayat-ayat Al-Quran sentiasa berada di dalam rahmah, berkah, dan keredaan Allah SWT. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat mennyambut bulan Ramadhan Al-Mubarak dan selamat menjalani ibadah berpuasa. Yang lagi penting di bulan Ramadhan ini ialah untuk kita mengkaji isikandungan kitab suci Al-Quranul Karim untuk mengembalikan umat dan ulama Islam sebagai yang terbaik "khaira ummatin" seperti yang dikahendaki pada ayat Ali-Imran 3:110. Ulama Islam akan mampu membawa semula kegemilangan Islam apabila mereka sanggup kembali semula kepada kehebatan dan kemukjizatan Kitab Suci Al-Quranil Karim.

Untuk kembali semula ke zaman kegemilangan Islam "The Islamic Golden Age" maka para ulama Islam mestilah kembali bersaing dan berlumba di arena penjanaan dan pengharmonian ilmu, serta membina teknologi baru yang terkini. Mereka mestilah lebih "all rounders" seperti para pemikir Islam terdahulu, mestilah menguasai pelbagai ilmu-ilmu canggih terkini seperti quantum mekanik, astrofiziks, analytic philosophy, ilmu bahasa (grammar dan logic), ilmu matematik, dan beberapa ilmu komputer (ICT) seperti programming languages, artificial intelligence, dan wireless communications. Tanpa ilmu-ilmu asas ini mereka tidak akan faham isikandungan Al-Quran sepenuhnya dan tidak akan mampu mengharmoni dan menjana ilmu-ilmu terkini dan terkehadapan.

Semasa zaman kegemilangan Ilmu ini, para sarjana Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rushd telah mengkaji dan cuba menggabungkan kekuatan ilmu logik Aristotle ke dalam nahu bahasa Arab Klasik. Di era kegemilangan Islam ini, terdapat 2 permulaan ilmu falsafah iaitu yang dimulakan oleh Al-Kindi yang berasaskan geometri dan matematiks, dan kemudian dimulakan pula oleh Al-Farabi yang berasaskan bahasa dan logik. Tetapi amat malang usaha mereka ini tidak diteruskan di dunia Islam tetapi diambil alih oleh para sarjana Barat. Pada zaman kegemilangan Islam ini juga, para filasuh dan pemikir Islam tidak memberi penekanan kepada falsafah Plato, maka tidak ada di antara mereka yang cuba menterjemah kerja-kerja Plato walaupun ada sesetengah ulama Islam yang menganggap Plato juga adalah salah seorang Nabi.


Kekuatan Plato "value based" dan "Immaterial Universe"


Dari segi ilmu dan falsafah yang dibawa oleh Plato ianya mempunyai ciri-ciri kenabian yang jelas dan selari dengan ajaran Al-Quran misalnya konsep hidup bermasyarakat "value based" atau "sistem budaya nilai" dan juga penjadian semual makhluk ini secara "immaterial" (bukan benda) dan hanya bayang-bayang iaitu "immaterial universe of Form". Hendaklah diingat konsep "Form" (dengan huruf besar) yang dibawa oleh Plato ini adalah berbeza dengan "form" (huruf kecil "f") yang dibawa oleh Aristotle.

Oleh kerana belum ada lagi pakar-pakar atau ulama Islam yang mendalami ilmu dan falsafah yang dibawa oleh Plato ini maka sudah tiba masanya para sarjana Islam kontemporari membuka semula sejarah Plato yang mana saya fikir 80% adalah berdasarkan kitab-kitab langit terdahulu iaitu Zabur dan Taurah yang mana ilmu-ilmu itu tidak dimansuhkan dan diperkukuhkan dan diperjelaskan lagi di dalam kitab suci Al-Quranil Karim. Sekarang terdapat ramai para ulama yang cuba mencari formula baru untuk menjana ilmu misalnya dengan melihat dan membandingkan dengan kitab-kitab kuning (kitab-kitab lama) tetapi malang masih belum menghasilkan sesuatu yang positif dan berimpak tinggi. Memandangkan ilmu dan falsafah Plato juga nampak selari dengan ilmu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka kemungkinan juga Plato menggunakan ilmu-ilmu dari kitab-kitab langit yang mana kitab-kitab ini sudah tidak lagi dapat kita baca dan kaji.
Di dalam kitab Al-Quran lebih dari 10 kali disebut konsep "amar ma'ruf wa nahi mungkar" iaitu secara bahasa (literally) bermakna "menyuruh menjadi pandai dan melarang/mencegah menjadi bodoh", maksudnya menyediakan sistem dan prasarana pendidikan yang melahirkan manusia pandai berfikir adalah satu kewajipan, tetapi pada zaman sekarang ini umat dan ulama Islam tidak lagi mengambil makna literal ini tetapi menerima pakai secara takwil atau metafora  iaitu "menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran (melakukan perbuatan keji)" iaitu menjadikan manusia yang tidak pandai berfikir tetapi hanya mesin atau robot yang patuh segala arahan secara bertaqlid membuta-tuli. Walupun sekali imbas nampak tidak ada banyak perbezaan, namun ianya adalah dua konsep pendidikan dan amalan sosial yang amat berbeza seperti langit dan bumi.


Ajaran Plato adalah selari dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh kesemua nabi-nabi sejak nabi Adam sehinggalah ke Nabi Muhammad SAW iaitu yang berasaskan "value based" atau "nilai-nilai murni" dan bukannya yang berasaskan "deontic based" atau "normative" seperti yang dibawa oleh Immanuel Kant. Di dalam Islam konsep ini diperkenalkan oleh pelbagai mazhab yang lebih dikenali sebagai mazhab feqah yang menetapkan tugas "halal/haram" ke atas setiap individu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apa yang ditekankan di dalam Al-Quran ialah perlakuan sosial secara nilai murni "mewajibkan kepada menjadi bijak dan pandai (amar ma'ruf) iaitu seorang manusia yang sentiasa bertindak secara konsains" iaitu kesadaran otomatis dari dalam jiwa yang murni, dan mencegah manusia dari menjadi bodoh iaitu mencegah manusia dari ketidak-mampuan untuk menggunakan akal fikiran. Sebab itu Allah SWT menjelaskan seburuk-buruk makhluk ialah yang tidak mahu mendengar pendapat orang lain, yang tidak mahu berbincang dan berbahas iaitu manusia yang tidak mahu berfikir tetapi bertaqlid membuta tuli (hanya terima-pakai saja apa yang diceramahkan tanpa berfikir dan bertanya).


  

Secara ringkasnya "deontic" atau "normative" based ialah peraturan sosial atau (muamalat dan munakahak) secara berasaskan tanggung-jawab (duty based). Maka bagi para ulama yang berpegang kepada falsafah Barat Immanuel Kant ini maka mereka akan menafsirkan ayat "amar ma'ruf wa nahi mungkar" secara takwil iaitu "menyuruh berbuat baik dan mencegah membuat mungkar". Bagi mereka kedudukan ilmu, akal dan kebolehan berfikir tidak penting, yang penting ialah anggota atau ahli sosial atau masyarakat itu mesti faham akan tugas dan tanggong-jawab, dan mereka akan diperhatikan agar sentiasa mematuhi segala hukum dan peraturan ini, dan akan didenda atau dihukum apabila membuat apa-apa kesalahan (atau tidak melakukan tugas atau apa yang difardukan).Plato "the immaterial world of universe of Form"

Falsafah ke-2 Plato ialah ketidak-jisiman (immaterial) alam iaitu semua benda yang dijadikan oleh Tuhan adalah dari bukan-jisim dan yang "nampak" (intelligible) hanyalah bayang-bayang sahaja, iaitu boleh diketahui melalui "Form" atau idea bayang-bayang ini. Ilmu atau falsafah Plato ini adalah selari dengan ayat "quantum mekanik" yang selalu kita bahaskan ialah An-Nahla 16:48.Di dalam ayat 16:48 ini Allah SWT menjelaskan bagaimana segala benda dijadikan iaitu dari "immaterial" dan diketahui melalui bayang-bayang misalnya manusia, jins, malaikat, binatang, batu-batan, bulan, bintang, kereta, basikal, buah-buahan, segala tumbuhan, angin, hujan, air, milo, nescafee, teh tarik, mimpi, dan sebagainya adalah dari "bayang-bayang" atau "dzilaa" atau lebih tepat lagi segalanya ada "bayang-bayangnya yang tersendiri dan unik" yang menjadikan setiap benda dapat diketahui (intelligible) melalui keunikan pergerakan dari kanan ke kiri-kiri-kir (يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَـٰلُهُ ۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآٮِٕلِ).

Bagi sesiapa yang meneliti dan mengkaji sudah tentu akan perasan dan membahaskan bukannya benda itu dijadikan dari bayang-bayang tetapi setiap benda ada bayang-bayang yang sentiasa terbang berpusing dari kanan ke kiri-kiri-kiri (jamak dalam bahasa Arab ialah lebih dari 2). Bayang-bayang inilah yang menjadi "jambatan" atau "transducer" (from non-material to visible material universe) atau dalam bahasa komputer dipanggil "knowledge representations". Sekiranya ada yang memerhatikan sebegini maka ianya adalah tersangat bagus, sebab inilah yang hendak kita bincangkan sekarang iaitu bagaimana manusia (yang dijadikan dari tanah) dapat mengetahui segala nama-nama sementara malaikat (yang dijadikan dari gelombang/cahaya/api) tidak dapat melihat atau mengetahui segala nama-nama (bayang-bayang) ini.

Sudah tentu apa yang dijelaskan oleh Plato ini adalah merupakan apa yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab langit yang terdahulu seperti Taurah dan Zabur (kitab Injil dan Al-Quran belum diturunkan lagi pada zaman Plato ini). Ilmu seperti ini  yang tidak menjadikan Plato di kalangan para saintis Barat sebab ianya lebih bersifat ketuhanan iaitu tentang penjadian sesuatu benda secara ghaib atau dari benda yang ghaib, yang tidak nampak, iaitu yang hanya dalam bentuk metafizikal atau "immaterial" (bukan benda, bukan jisim) iaitu yang tidak boleh dikaji atau diperiksa dalam makmal fiziks. Namun ianya adalah selari dengan ayat-ayat Al-Quran.


Contoh "Noumena" dan "Phenomena"


Apabila kita mengkaji tentang penjadian alam iaitu tentang penjanaan ilmu-ilmu baru maka kita mungkin mahu mengkaji dan menggunakan ilmu-ilmu yang pernah dikaji oleh para pemikir terdahulu seperti Socrates, Plato, Aristotle, Sebaweh, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Ar-Razi, Immanuel Kant, John Locke, Newton, dan Einstein. Al-Kindi cuba membina ilmu falsafah berdasarkan geometri dan matematiks, manakala Al-Farabi pula cuba membina ilmu yang berasaskan bahasa (nahu) dan logik. Rene Descarts dan Immanual Kant agak bertuah sebab mereka mendapat banyak sumber dari para pemikir terdahulu, dan saya fikir mereka mengambil ilmu dan falsafah dari Plato tentang penjadian segala benda yang bersifat "bayang-bayang" (يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَـٰلُهُ ۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآٮِٕلِ). Samada tekaan saya ini betul atau tidak itu tidak penting sebab apa yang mustahak ialah kajian kita ini juga melihat dan mengkaji hasil kajian pemikir-pemikir yang hebat maka kita tidak mengulangi apa yang telah dibuat oleh mereka.

Di bawah ini saya cuba ringkaskan kuliyah atau "lecture" yang dibuat oleh Dr. Richard Brown tentang "duality" yang dijelaskan oleh Plato dan juga Immanual Kant tentang bagaimana memahami dan mengetahui sesuatu ilmu.Falsafah Plato ialah "duality" iaitu membahagikan penjadian alam atau segala benda kepada dua iaitu "metaphysics" (ontology) dan "epistemology". Metafizik ialah kewujudan segala sesuatu secara pintar dan berinteraksi iaitu yang tersendiri yang membolehkan manusia tahu tanpa kita melihatnya, sementara alam satu lagi ialah "epistemology" iaitu alam yang wujud apabila kita melihat atau mengukurnya dengan menggunakan pacaindera. Begitu juga dengan Immanuel Kant yang berfalsafah "duality" yang membahagikan kewujudan ini kepada dua alam iaitu alam "noumena" dan alam "phenomena" iaitu yang terkesan apabila kita melihat atau mengukurnya. 

Apabila kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan mahu menjana ilmu-ilmu baru dan terkehadapan maka kita seharusnya memahami terlebih dahulu ilmu, falsafah, dan konsep "duality" seperti yang dijelaskan oleh Plato, Kant, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran konsep "duality" ini dijelaskan dengan nyata dan terang misalnya konsep "insan" (mind) dan "nafsun" (body). Konsep insan/nafsun (mind/body) inilah yang membuntu dan membengongkan pakar-pakar sains Barat dan pada hari kita lihat mereka sudah mula kembali kepada hakikat "duality" ini iaitu kewujuduan benda-benda ghaib metafiziks misalnya Krauss mengarang buku "The Universe From Nothing", dan begitu juga Hawking mengarang buku "The Universe Does Not Need God".Nabi Adam Tahu Tetapi Malaikat Tidak Tahu? 

Di dalam ayat Al-Baqarah 2:31-33 Allah SWT menjelaskan bahawa Nabi Adam diajarkan dengan segala nama kemudian, segala benda di alam ini ditunjukkan kepada Malaikat dan diminta Malaikat menyebut segala nama benda tersebut tetapi Malaikat tidak mampu melakukannya.

Sempena bulan Ramadhan ini mari kita sama-sama berfikir dan mengkaji apakah ilmu yang hendak disampaikan dan diajar kepada manusia pada ayat-ayat 2:31-33 ini. Dengan penggunakan ilmu dan kefahaman "metafizik", "epistemology", "noumena", "phenomena", dan ayat 16:48 kemungkinan ada diantara kita yang akan mula nampak kehebatan Al-Quran dan bagaimana segala jenis ilmu dapat dijana dari kitab yang maha bijaksana ini.    Cuba kaji kenapa dengan mengajar segala nama-nama benda dapat menjadikan manusia itu makhluk terbaik, lebih baik dari malaikat dan jins, dan kenapa malaikat tidak dapat tahu nama-nama segala benda? Apa kaitannya dengan "duality" Plato dan Kant? Apa kaitannya dengan Chomsky "innateness of language", "generative grammar", "deep and surface structure", dan lain-lain? Apa tujuan Allah SWT menjelaskan manusia dijadikan dari tanah dan iblis dari api? Apakah kaitan dengan gelombang elektromagnetik, dengan piezoelectric, pyroelectric?Pada beberapa artikel sebelum ini saya menyentuh tentang "Knowledge Representations" (KR) atau dalam bahasa Melayu kita panggil "perwakilan ilmu" iaitu di dalam Al-Quran dipanggil "aayaat" yang mana para ulama memberi terjemahan sebagai "signs" atau simbol. Cuba fikir sejenak bagaimana ayat 16:48, ayat 2:31-33, dan ayat 7:12 itu berkait dan mengajar manusia ilmu yang maha hebat yang membuktikan Al-Quran itu bukan ciptaan manusia dan merupakan ciptaan Allah SWT yang maha mengetahui lagi maha berilmu! 

Cuba fikir kenapa Allah SWT memberitahu segala benda yang dijadikanNya itu ada mempunyai "bayang-bayang" (يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَـٰلُهُ ۥ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآٮِٕلِ) yang terbang dari kanan ke kiri-kiri-kiri (ini bukan bayang-bayang yang dihasilkan dari cahaya seperti yang ditafsirkan dalam hampir kesemua kitab-kitab tafsir dan terjemahan, tetapi dihasilkan dari dark matters dan dark energies), dan segala benda ini diajar kepada Nabi Adam (kepada seluruh manusia) iaitu "diajar dengan segala nama" (وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا). Cuba pula fikir kenapa perkataan "akal" yang diulang sebanyak 49 kali dalam Al-Quran semuanya adalah dalam bentuk "perbuatan" (verb) dan bukannya "benda" (nouns)? Perkataan "akal" adalah berasal dari kata dasar "'aqala/ya'qilu" yang bermakna "menambat atau mengikat" (to bind, to confine). Cuba fikir kenapa hanya manusia (dan jin) diberikan akal, dan dengan akal ini diberikan kuasa untuk memilih (freewill), dan dengan kebolehan memilih (samada berbuat baik mengikut ilmu petunjuk dari Al-Quran, atau melakukan kemusnahan iaitu engkar (kufur) ilmu dari Al-Quran) manusia dipertanggongjawabkan di atas segala perbuatan mereka?

Cuba kaji kenapa manusia yang dijadikan dari tanah dapat "menambat" benda kepada nama iaitu realiti atau ontologi (kewujudan segala benda) sebagai perwakilan ilmu (KR) yang kemudiannya dengan menggunakan deria sensasi dapat menjana dan membina ilmu epistemology, ilmu kefahaman tentang kejadian alam semesti ini? Adakah mana-mana IPTA/S terutama yang berlabelkan Islam menjadikan bidang ilmu kajian tanah atau kristeloji (mengkaji kristal tanah) sebagai satu bidang ilmu khusus? Adakah bidang kristeloji yang selalunya di bawah bidang geologi (yang mengkaji segala jenis tanah dan batu-batan) disepadukan dengan bidang quantum mekanik untuk mengkaji ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam bentuk petunjuk, dan advanced mathematics untuk membina logik baru seperti lambda kalkulus dan teori kategori? Pada tahun 2009 saya pernah berbincang dan menulis surat kepada satu IPTA terkemuka di Malaysia untuk mengadakan kerjasama untuk meminjam dan menggunakan makmal mereka untuk membuat kajian-kajian ini, tetapi tidak dilayan pun sedangkan mereka memuji-muji kertaskerja hasil kajian Al-Quran dan ICT!

Tidakkah ini membuktikan bahawa janji-janji Allah SWT iaitu kitab Al-Quran ini menjelaskan segala perkara dengan terperinci lagi mendalam adalah amat benar lagi tepat? Maka ayat-ayat Al-Quran mana lagi yang para ulama mahu sembunyikan dan dustakan? Allah SWT bertanya kepada mereka banyak kali:


فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
Maka nikmat Kami yang manakah yang kalian hendak dustakan?

Di dalam ayat 13:7 Allah SWT menjelaskan bahawa pada setiap kaum peradaban akan ada orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan menunjukkan cara-cara bagaimana menjana ilmu dari Al-Quran (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) tetapi amat malang sekali akan terdapat para ulama yang sentiasa memperlekeh dan memperolok-olokan usaha untuk meninggikan syiar Islam menerusi Al-Quran. Untuk mereka ini Allah SWT menjanjikan azab yang pedih lagi menghina sebab telah menghalang manusia dari melihat kehebatan dan kemukjizatan kitab suci Al-Quran yang membuktikan ke Agongan dan Kehebatan Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Mengetahui.  


وَإِذَا عَلِمَ مِنۡ ءَايَـٰتِنَا شَيۡـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا‌ۚ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ لَهُمۡ عَذَابٌ۬ مُّهِينٌ۬ 
Dan apabila dia mengetahui dari ayat-ayat Kami sesuatu ilmu (baru), maka dijadikan ilmu pengetahuan baru itu sebagai olok-olok dan ejekan. (Maka) Itulah bagi mereka akan memperoleh azab yang amat menghinakan. (45:9) Peluang IPTA/S Memulihkan Imej Islam


Tidakkah kajian Al-Quran dan ICT ini semakin relevan, menarik, dan boleh menjadi pertunjuk baru dalam penjanaan ilmu (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) dari kitab Al-Quran? Tidak nampakkah bagaimana pada abad 1H kitab Al-Quran yang dibuku dan diseragamkan oleh Saidina Uthman bin Affan adalah menjadi pertunjuk (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) pertama? Kemudian pada abad ke 2H bahasa Arab klasik (bahasa Al-Quran) disistematik dan bukukan oleh Sibaweh (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) sebagai pertunjuk ke-2, yang menampakkan kehebatan bahasa Arab sebagai bahasa hibrid manusia-komputer iaitu yang menyepadukan geometri, matematiks, nahu, dan logik yang mampu menyepadukan "2 falsafah Al-Kindi dan Al-Farabi" yang menjadi pertunjuk (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) pada abad ke 3H? 

Setelah terbukti setiap tamadun ilmu itu ada penjelas dan pertunjuk baru kepada pemahaman ayat-ayat Al-Quran, tidak mahu percayakah kita akan janji-janji Allah SWT bahawa ilmu yang mendalam dan terperinci itu terkandung di dalam ilmu bahasa dan logik yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Tidak adakah mana-mana IPTA/S terutama yang berlabelkan Islam yang berminat dengan hasil kajian ini dan berfikir mahu sama-sama membantu seperti apa yang dilakukan di universiti-universiti di negara maju yang sentiasa terbuka dan positif dalam usaha menjana ilmu-ilmu baru? Tidak adakah para sarjana dan cendikiawan Islam yang mahu membina bidang baru ilmu "The Sciences of Philosophy" iaitu ilmu asas yang kukuh "Ulumul Quran" yang diusahakan dan ditinggalkan oleh para sarjana Islam Ar-Razi, Al-Zarkashi, dan As-Suyuti sebagai pertunjuk baru (وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ) abd ke 6H di zaman kegemilangan tamadun Islam iaitu yang cuba membina dan menafsir Al-Quran menerusi ilmu logik munasabah? 

Tidak mahukah para sarjana Islam mengembang dan mencatumkan "2 permulaan falsafah" yang ditinggalkan oleh Al-Kindi dan Al-Farabi, di mana falsafah Al-Kindi yang berasaskan matematik dan geometri dengan falsafah yang ditinggalkan oleh Al-Farabi yang berasaskan bahasa dan logic kepada ilmu yang lebih canggih dan terkehadapan seperti logik lambda kalkulus dan teori kategori untuk membina sumber baru ilmu dari Al-Quran? Tidak malukah kita para sarjana Islam membiarkan para sarjana Barat terus-menerus menguasai bidang ilmu dan teknologi? Tidak malukah kita hanya melihat saja orang-orang bukan Islam seperti Bertrand Russell, Noam Chomsky, Lawrence Krauss dan lain-lain terus-menerus mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada di dalam Al-Quran? Apa sudah jadi dengan para ulama Islam?

Para saintis Barat telah tersekat dan tidak mampu untuk pergi lebih jauh lagi dalam bidang ilmu baru dan terkehadapan: Dalam quantum mekanik mereka tersekat pada "measurement problem" di mana photon dan elektron menjadi kaku dan berubah kepada bentuk jisim dan tidak lagi gelombang, sementara di astrofiziks mereka tersekat pada bahan dan tenaga hitam (dark matters and dark energies). Sementara di bidang falsafah selepas berjaya mengatasi logik Aristotle "propositional logic" (logic ayat) iaitu kepada logik moden "predicate calculus" (logik objek) kini mereka tersekat pada "lambda calculus" (logik fungsi). Saat inilah peluang terbaik untuk para sarjana dan pemikir Islam sekiranya mereka benar-benar mahu menjayakan pelbagai slogan, visi, dan misi yang tertera dengan megah dan gah.

Terlalu banyak bidang ilmu baru yang boleh dibina oleh para sarjana Islam sekiranya mereka kembali kepada Al-Quran, dan mereka benar-benar ikhlas berjuang dan berjihad kepada Allah SWT untuk memulihkan imej Islam dan mengembalikan umat Islam sebagai umat terbaik seperti yang dikahendakki dalam ayat Ali-Imran 3:110.  


Bersambung ... Insyaallah.

Wallahu a'lam.


Friday, May 20, 2016

Bukti Al-Quran Tidak Mampu di Buat ManusiaPara pembaca dan pengkaji Al-Quran yang dirahmati Allah SWT,

Syukur alhamdulillah semakin hari semakin bertambah minat umat dan ulama Islam untuk membaca dan mengkaji isi kandugan Al-Quran. Pada tahun 2016 ini saya dapati bilangan pembaca dari luar negara telah mengatasi dari pembaca Malaysia dan Indonesia. Oleh yang demikian mungkin baik juga sekiranya saya meneruskan semula tulisan dalam bahasa Inggeris iaitu melalui "Journal Al-Quran" http://journalquran.blogspot.my/.


Kepada sesiapa yang berminat untuk membaca artikel yang lebih teknikal bolehlah merujuk kepada blog tersebut http://journalquran.blogspot.my/

Selamat membaca dan mengkaji. Barakallahu fikom.

Wallahu a'lam.