Followers

Friday, May 20, 2016

Bukti Al-Quran Tidak Mampu di Buat ManusiaPara pembaca dan pengkaji Al-Quran yang dirahmati Allah SWT,

Syukur alhamdulillah semakin hari semakin bertambah minat umat dan ulama Islam untuk membaca dan mengkaji isi kandugan Al-Quran. Pada tahun 2016 ini saya dapati bilangan pembaca dari luar negara telah mengatasi dari pembaca Malaysia dan Indonesia. Oleh yang demikian mungkin baik juga sekiranya saya meneruskan semula tulisan dalam bahasa Inggeris iaitu melalui "Journal Al-Quran" http://journalquran.blogspot.my/.


Kepada sesiapa yang berminat untuk membaca artikel yang lebih teknikal bolehlah merujuk kepada blog tersebut http://journalquran.blogspot.my/

Selamat membaca dan mengkaji. Barakallahu fikom.

Wallahu a'lam.

Wednesday, May 4, 2016

Quranpedia: Ulumul Quran dan The Science of Philosophy

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.comSyukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Tuan/puan sekarang membaca hasil kajian Al-Quran dan ICT yang telah diusahakan sejak tahun 2007. Semua hasil kajian ini adalah asli dan pertama kali dibentangkan kepada umum dan beberapa seminar diperingkat IPTA/S. Segala kajian yang dibuat adalah berdasarkan kajian ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan kaedah ICT (information and communication technology) atau apa orang kampong panggil "komputer". 

Ini adalah satu bidang baru ilmu dan pembetulan semula terhadap konsep dan proses "Ulumul Quran" atau "The Sciences of Al-Quran" atau hakikat sebenar "The Science of Philosophy" atau dalam bahasa Melayu penjanaan ilmu dari kitab suci Al-Quranil Karim. Ilmu ulumul Quran ini telah wujud sejak zaman kegemilangan Islam apabila pakar bahasa Arab Khalil Al-Farahidi mula mengajar dan menyusun secara sistematik nahu bahasa Arab, dan ianya kemudian ditulis secara formal oleh Sibaweh di dalam "Al-Kitab". Dari nahu bahasa Arab yang tersusun ini maka lahirlah kitab-kitab tafsir seperti kitab Tafsir At-Tabari oleh Jaafar At-Tabari, Kitab Tafsir Al-Kasyaf oleh Zamarkhsari, dan kitab Tafsir Al-Kabir oleh Ar-Razi.


Kemudian kaedah tafsir mula diformalkan oleh Al-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan Fi-Ulumul Quran pada abad ke-14M dan di abad ke-15M Imam As-Suyuti pula telah mengeluarkanTafsir Al-Itqan Fi-ulumul Quran. Para ulama Islam telah berusaha keras untuk menjadikan kitab Al-Quran sebagai sumber utama Ilmu, tetapi agak malang terdapat segelintir ulama yang risau perkembangan pesat ilmu dari Al-Quran ini akan mengenepikan ilmu-ilmu hadith. Maka berlakulah pertembungan dan perbalahan besar di kalangan para ilmuan dan ulama Islam sehingga ada yang mengkafirkan ilmuan Islam seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, dan lain-lain, dan sanggup membakar buku-buku hasil kajian mereka. Walaupun diketepikan oleh para ulama Islam, namun para sarjana Barat mengambil dan meneruskan ilmu-ilmu dan hasil kajian para sarjana Islam sehingga Barat telah berjaya menjana pelbagai ilmu dan teknologi hebat seperti komputer, satelit, hanfon, dan sebagainya.


Konsep Sebenar "Ulumul Quran" = The Science of Philosophy

Konsep "ulumul Quran" ini bermula sejak zaman pemerintahan Saidana Abu Bakar As-Sidiq apabila beliau telah mengumpul, menyatu, dan membukukan kitab suci Al-Quran pada abad ke-7M, dan kemudian diselaras (standardized) pada zaman Khalifah Uthman bin Affan yang disalin menjadi 6 naskah untuk dihantar ke setiap daerah pemerintahannya. Kemudian di abad ke-8M nahu bahasa Arab diselaras dan diajar oleh Khalil Al-Farahidi, ditambah-baik serta dibukukan oleh Sibaweh, dan dikembangkan oleh Al-Farabi yang memperkenalkan "Falsafah Bahasa" (The Philosophy of Language).

Kemudian ilmu Astronomi, matematik, dan logik telah perkembang dengan pesat di mana Al-Khwarizmi telah mempelupuri ilmu algebra serta memperkenalkan algorithm. Ilmu ini terus berkembang pesat dan melahirkan ramai sarjana Islam yang hebat-hebat misalnya Al-Kindi yang digelar sebagai "Bapa Falsafah Islam". Dari ilmu nahu,matematik, dan logik, sarjana Islam memperkemaskan kaedah tafsir Al-Quran dengan memperkenalkan ilmu munasabah iaitu memperluaskan konsep "fungsi" (functional) dari nahu kepada konteks dan semantik.

Peralihan dari tafsir berasaskan semantik dan nahu kepada ilmu munasabah dapat dilihat misalnya dalam tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Kasyaf, dan Tafsir Al-Kabir kepada Tafsir terkini seperti Fi-Zilalil Quran (Syed Qutb), Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab), dan tafsir Pedoman Mutaqqin (JAKIM - Abd Hayei Shukor).

Usaha untuk menyatukan kaedah nahu, semantik, konteks, dan ilmu munasabah telah dibuat namun oleh kerana fungsi matematik dan logik diketepikan maka konsep dan kaedah tafsir Al-Quran bil-Quran telah menjadi sempit dan jumud sebab mereka menjadikannya sebagai metod tafsir Al-Quran bil-ayatil Quran. Padahal metod tafsir Al-Quran bil-Quran itu adalah tersangatlah luas dan mendalam.

Metod Al-Quran bil-Quran yang sebenarnya memang ada dijelaskan di dalam Al-Quran dengan mendalam dan terperinci yang menyepadukan ilmu munasabah, ilmu nahu bahasa Arab, ilmu matematik, ilmu sains, dan ilmu logik Aristotle dan inilah yang dikatakan "The Science of Philosophy". Dengan memahami ilmu komputer seperti konsep dan teknologi rekersif (tasrif), binding dan substitutions, dan lambda calclus (functional programming), insyaallah kaedah menafsir ayat-ayat Al-Quran akan menjadi bertambah jelas.

Bersambung insyaallah.

Wallahu a'lam.


Thursday, April 14, 2016

Kesilapan Kant: Transcendental Idealism

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.com


Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Tuan/puan sekarang membaca hasil kajian Al-Quran dan ICT yang telah saya usahakan sejak tahun 2007. Dengan bantuan dan kerjasama para ulama dan tuan/puan semua, usaha untuk meninggikan lagi syiar Islam melalui penjanaan ilmu dari Al-Quran dapat kita teruskan lagi, alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberi rahmah, berkah, serta keredhaanNya kepada kita semua.

Pada siri yang lepas kita menyentuh sedikit tentang "double slit experiment" iaitu kita memasuki ke alam quantum itu alam yang tersangat halus, kecil, dan ghaib pada pandangan mata kasar manusia. Alam quantum ini adalah merupakan had maksima kemampuan pancaindera manusia di mana pada tahap ini makhluq halus seperti electron dan foton tidak lagi membenarkan manusia untuk terus mengkajinya. Pada peringkat ini elektron dan foton akan bertukar menjadi "kaku" iaitu partikel atau jisim apabila diukur atau diperhatikan.

Sekarang kita masuk ke peringkat yang lebih tinggi dan lebih teknikal dan mungkin hanya mereka yang mengkaji atau para pelajar universiti sahaja yang akan meneruskan bacaan. Peringkat ini ialah peringkat memahami dan menjana ilmu dari kitab suci Al-Quranul Hakim iaitu kitab yang maha bijaksana. Untuk memahami kaedah ilmu maka lebih baik sekiranya kita tahu serba sedikit sejarah dan para ilmuawan yang telah membina jalan untuk kita meneruskan penerokaan ilmu ini. Dari segi sejarah Barat, mereka mengatakan ilmu ini diterokai dan dipelopori oleh masyarakat Greek, namun bagi kita umat Islam ianya bermula sejak Nabi Adam, kemudian diturunkan kitab Taurah dan Zabur, dan kemudiannya diteruskan oleh masyarakat Yunani Mesir, dan akhirnya di ambil alih oleh para filasuf Greek seperti Socrated, Plato dan Aristotle (sila rujuk gambarajah muka depan artikel sebelum ini).Double Slit Experiment

Masa di sekolah menengah dulu, kita tidak kesah sangat tentang kepentingan "double slit" eksperimen ini. Tapi bila dah berumur ni baru nampak dan faham apa sebenarnya yang hendak diajar. Diharapkan kepada guru-guru agama dan asatizah yang membaca artikel ini mungkin boleh membuat ujikaji "double slit" ini masa pembelajaran kelas Al-Quran. Dengan ujikaji ini para pelajar akan dapat membuat perhubungan antara Al-Quran dan sains, dan akan mengukuhkan lagi kefahaman mereka terhadap ilmu ghaib quantum mekanik yang penting ini.  

Di dalam ujikaji ini, apabila foton atau elektron ditembak atau dilepaskan melalui dua lubang (double slit) ke atas skrin dibelakang maka yang terjadi ialah satu kawasan tanda tebal dan nipis belang-belang di skrin seolah-olah foton atau elektron adalah bersifat gelombang. Tetapi yang pelik dan ganjil ialah apabila diperhatikan misalnya dipasang pengesan (ditektor) maka hanya kedapatan satu lapis sahaja kawasan bertanda tebal yang menunjukkan foton atau elektron sudah bertukar menjadi partikel atau jisim.Kita lihat terlebih dahulu beberapa ayat yang berkaitan dengan eksperimen tentang fenomena Quantum ini. Ayat 16:48 di bawah ini adalah dari siri minggu lepas. Lihat kepada penjadian semua benda adalah dari "daakhirun". Ini adalah sekecil-kecil (quantum) makhluk yang mampu dikaji dan diteliti oleh manusia. Pada peringkat quantum ini makhluk sudah tidak berperangai (behave) seperti biasa lagi, ia bertukar dari gelombang kepada partikel (jisim). 
Ayat 27:88 ini pernah kita bincang pada artikel sebelum ini tentang "Heisenberg's Uncertainty Principle" atau "prinsip ketidak-tentuan Heisenberg". Perhatikan Allah SWT memberi "clue" dengan melihat maka sifat "duality" gelombang akan bertukar menjadi partikel iaitu jisim. 
Perhatikan kepada perkataan "dzilla" iaitu "bayang" atau "benda hitam (dark matter)" di "stretched" kan iaitu dipanjang-lebarkan. Lihat setiap kali Al-Quran menjelaskan tentang ilmu quantum maka akan disertakan dengan perkataan "lihat". Dan sekarang para saintis baru sedar dan ketemui bahasa dengan "melihat" (atau mengukur) maka gelombang akab bertukar menjadi "benda" (particle). Adakah ini satu kebetulan atau memang Allah SWT tahu tentang benda-benda maha halus? Kaji dan lihat ayat 25:45 ini dengan baik dan teliti. Di dalam hampir ke semua kitab-kitab tafsir dan terjemahan "dzilla" di dalam ayat ini akan diberi makna "bayang-bayang" yang terhasil dari penutupan atau halangan cahaya matahari. Namun pada hari ini kita baru sedar akan kehebatan Al-Quran menjelaskan tentang ilmu quantum mekanik.
Lihat ayat 25:45 di mana Allah menjelaskan satu bayang "dzilla" (singular atau mufrad) dipanjang-lebarkan (stretched out) berbilion-bilion  kilometer luasnya dan kemudian selepas lama (perkataan "thumma" bererti selepas lama beberapa ketika) barulah matahari dijadikan. Maka jelas sekali "bayang" (dzilla) terjadi terlebih dahulu sebelum dijadikan matahari, oleh itu "dzilla" atau bayang di dalam ayat ini tidak bolehlah diertikan "bayang-bayang" yang terhasil dari matahari!Mengkritik Immanuel Kant

Apabila kita mengkaji tentang ontology, metafiziks, kognitif, epistemologi, dan penjanaan ilmu maka kita tidak boleh lari dari mengkaji sejarawan hebat yang amat dikagumi oleh ilmuan eropah dan barat iaitu Immanual kant. Banyak ilmu-ilmu yang berfaedah yang dapat kita ambil dari Immanuel Kant ini seperti konsep "synthetic a priori".

Konsep dan proses "Synthetic a priori" ini tidak diterima oleh David Hume iaitu juga seorang filasuh Barat yang amat terkenal. Namum konsep synthetic a priori ini penting apabila kita mendalami metod tafsir Al-Quran bil-Quran (metod QbQ) iaitu lebih spesifik lagi metod tafsir Al-Quran bil-Hukm iaitu yang menggunakan hukum nahu bahasa Arab. Hukum atau nahu based ini adalah berdasarkan konsep "synthetic a priori", dan saya amat yakin sekiranya para ilmuwan Barat mengkaji Al-Quran maka mereka akan dapat meluaskan lagi konsep dan proses "synthetic a priori" ini.

Kant juga memperkenalkan konsep "transcendental idealism" yang mana satu konsep yang kurang jelas dan agak mengelirukan yang mana pelbagai interpretasi telah dibuat. Namun apa yang jelas ialah tentang konsep masa dan ruang di mana Kant mengatakan iaitu bukanlah satu benda yang wujud tetapi hanyalah satu istilah khayalan adalah tidak selari dengan Al-Quran.Namun di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang realiti dan kewujudan "masa" (time) dan "ruang" (space) seperti ayat Al-Hajj 22:47, ayat As-Sajda 32:5, Al-Ma'rij 70:4, dan lain-lain. Sementara tentang ruang pula terdapat banyak ayat-ayat seperti ayat Az-Zaariyat 51:7 dan 51:47.Namun yang menarik tentang Kant ini ialah dia cuba mengharmonikan antara konsep "empiricism" yang dijuarai oleh ilmuwan seperti Francis Bacon, John Locke, dan David Hume dengan "rationalism" yang dijuarai oleh pemikir seperti Rene Descartes, Spinoza, dan Leibniz.

Insyaallah dengan mengkaji cara-cara ilmuwan dan pemikir Barat mengkaji dan menjana ilmu akan memudahkan kita untuk menjayakan proses "Quranization of Knowledge" iaitu satu proses pendahulu (prerequisite) sebelum dapat menjayakan proses Islamization of Knowledge.

Wallahu a'lam.


Thursday, March 31, 2016

Al-Quran Explains Double Slit Experiment Paradox

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.com
Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Terima kaseh kepada para pembaca dan pengkaji kitab Al-Quran dan juga kitab Al-Hadith yang sentiasa mengikuti perkembangan blog "Kajian Al-Quran dan ICT" ini. Semoga kita semua akan sentiasa istiqamah dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk menjana ilmu-ilmu yang hebat, menjana teknologi hebat yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kemusnahan teknologi barat yang memusnahkan alam ini, dan seterusnya membina ekonomi Islam dan memakmurkan seluruh penduduk alam ini. 

Gambarajah di atas adalah sepintas lalu sejarah perkembangan dan persimpangan ilmu sehingga ke hari ini. Sejarah kemanusian bermula sejak Nabi Adam dijadikan olih Allah SWT kira-kira 50,000 tahun yang lampau. Kewujudan manusia berlaku 50,000 tahun yang lalu sebab terdapat pakar-pakar bahasa dan juga kognitif yang mengkaji misalnya Noam Chomsky yang mengatakan manusia pandai berbahasa secara tiba-tiba iaitu secara revolusi dan bukannya evolusi sejak 50,000 ribu yang lampau.

Oleh kerana kita sekarang sedang mengkaji ayat-ayat Al-Quran, iaitu ilmu yang disampaikan melalui text bahasa yang berhukum maka pemikiran Prof. Noam Chomsky perlu dikaji sebab beliau mendalami ilmu bahasa dari segi sejarah, otak (biologi), mental (saikologi), dan nahu (grammar) bahasa yang menyeluruh iaitu bahasa manusia dan bahasa komputer. Marilah kita doakan agar Prof. Chomsky mendapat hidayah kepada Islam dan akan mengkaji Al-Quran terutama dari segi hukum (grammar) bahasa Arab yang amat hebat, canggih, dan terkehadapan. 

Dalam gambarajah di atas dimulakan dengan Plato dan Aristotle. Saya mahu mulakan dengan Nabi Adam a.s. tetapi diagram menjadi terlalu besar dan mengelirukan, tambahan pula nanti disalah tafsir pula bila kita cuba masukkan gambar atau konsep Nabi-nabi dalam bentuk diagram atau gambar. Pada pendapat saya kebanyakan ilmu yang disampaikan oleh Socrates, Plato, dan Aristotle adalah "recycle knowledge" dari kitab-kitab terdahulu seperti Taurah dan Zabur. Selama 50,000 tahun ilmu tidak berkembang, tetapi dalam masa 1,000 tahun terakhir ini ilmu berkembang dengan pesatnya apabila ilmuwan Islam seperti Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd dan lain-lain mengembangkan dan menambah-baik falsafah Greek ini, dan membuka jalan kepada sumber ilmu yang amat luas di dalam Al-Quran.Kembali Kepada Ayat 49:11 "Jangan Melabel-label", Ayat 57:21 "Bermaaf-maafan"

Para ilmuwan Barat terus mengkaji, menyambung dan menambah-baik ilmu dan teknologi ini sehingga mereka berjaya membina tamadun baru dunia, merekacipta pelbagai inovasi seperti elektrik, lampu, kereta, pesawat, komputer, internet, hanfon, dan sebagainya. Malang sekali ramai para ulama Islam yang mengharam dan mengkafir buku-buku serta hasil-kerja ilmuan Islam ini. Para cendikiawan Barat berlumba-lumba dan bekerjasama dalam menjana ilmu-ilmu baru tetapi para ulama Islam melanggar suruhan Allah seperti ayat 49:11 yang melarang mereka bermusuhan dan melabel-label sesama sendiri, dan ayat 57:21 agar menyuruh mereka agar sentiasa berlumba-lumba memberi kemaafan dan berlebih-kurang. Mereka mempersendakan ayat-ayat Allah dengan berlumba-lumba mencari kesalahan orang lain, melabel-label dan menjatuhkan pelbagai hukuman sehingga umat Islam menjadi keliru, berpecah-belah, berseteruan, menjadi lemah dan hina sehingga sanggup membunuh sesama sendiri, menyiksa anak-anak kecil, kaum wanita, dan orang-orang tua secara kejam dan tidak berperi kemanusian.

Namun begitu kita semua masih belum terlambat dan masih boleh kembali kepangkal jalan iaitu kembali kepada Kitab Suci Al-Quranul Karim. Para ulama yang pro-hadith mesti teruskan kajian hadith dan menjana sebanyak ilmu yang termampu, sementara yang pro Al-Quran pula melakukan benda yang sama iaitu terus mengkaji Al-Quran dan menjana ilmu-ilmu baru. Walaupun terdapat beberapa hadith yang tidak kompatibel dengan ayat-ayat Al-Quran misalnya tentang struktur ayat Al-Quran seperti konsep Al-Quran, konsep ayat muhkamat, mutasyabihat, dan maa-tasyabaha-minhu, konsep penggunaan akal, konsep ilmu mantik, konsep sebab-akibat (causality), sifat-sifat Allah dan sebagainya namun selagi ianya adalah nas Al-Quran yang difahami secara jelas dari segi istilah dan nahu bahasa Arab, dan bukannya retorik putar-belit, maka wajib kita semua berpegang kepada Al-Quran.

Misal contoh Allah SWT mengatakan kitab Al-Quran adalah lengkap dan sempurna (6:115), menjelaskan segala perkara (16:48, 16:89, 6:65, 10:37), menjelaskan dengan mendalam lagi terperinci (6:98, 17:12, 86:13-14, 11:1, 12:111), menjelaskan secara ghaib iaitu ilmu hukum (3:7, 11:1, 6:65, 6:59), begitu juga tentang status kitab Al-Quran samada makhluq atau tuhan yang mana Allah menjelaskan Al-Quran itu benda yang dijadikan (43:3), Al-Quran itu benda baru yang boleh ditetapkan apa-apa saja bahasa (41:44), Al-Quran itu boleh dibawa naik dan turun melalui malaikat (adakah tuhan memerlukan kenderaan?), Al-Quran itu bertempat di Luh Mahfuz, dan sebagainya. Saya bukannya berfahaman muktazilah sebab saya yakin dan percaya alam ini adalah benda baharu dan tidak qadim, dan saya juga yakin bahawa Allah menjadikan alam ini lengkap dan sempurna dengan hukum dan peraturan "fitratullah" seperti yang dijelaskan di dalam ayat 30:30, 32:62, 35:43, 48:23, dan sebagainya di mana Allah berjanji Dia sekali-kali tidak akan merubah atau menukar segala hukum dan peraturan ini. 

Oleh kerana adanya "fitratullah" atau "sunatullah" iaitu hukum dan peraturan Allah yang dipanggil "law of universe" atau "law of nature" ini maka hukum sebab-musabab atau "causality" yang dibuat oleh Aristotle boleh diguna-pakai, selari, dan tidak bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran. Oleh kerana adanya "law of nature" ini maka alam ini boleh dikaji dan diperhatikan, dan menjadi selari dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan logic silogisma yang dibuat oleh Aristotle adalah selari dengan struktur ayat-ayat Al-Quran seperti ayat 3:7, 11:1, 39:23, dan lain-lain seperti yang saya jelaskan sebelum ini.


Ulasan Buku

Baru-baru ini saya berpeluang menghadiri saya program ulasan buku dan sempat bertanya beberapa soalan dan juga berpeluang berbincang dengan pakar ilmuan negara iaitu Prof. Emiratus Dr. Shahrir Zain. Orangnya amat baik, tidak sombong, merendah-diri, simple, dan yang penting orangnya amat berilmu dan luas pengalaman. Pendekatan kajian saya ialah lebih mirip kepada proses Bucailisma atau dalam terminologi ilmu dipanggil "abductive" sebab ilmu-ilmu sudah begitu mudah dicapai di dalam internet maka mudah untuk kita membuat rujukan dan inferens. 

Namun kaedah begini (menggunakan penemuan sains dan pemikiran Barat, dan memadankan dengan ayat-ayat Al-Quran) mungkin agak sensitif dan tidak disenangi oleh Prof Emeritus Shahrir Zain dan Dr. Alinor sebab mereka berpendapat ilmu yang dihasilkan secara sains adalah "tanpa nilai (etika)" maka proses dan konsep Bucaillisma ini adalah salah. Malah ada juga sesetengah ulama agama yang sealiran dengan pendapat mereka terutama yang beracuan Ibn Taimiyah yang berpegang kepada konsep "tidak akan pandai sekiranya tidak tahu ilmu logik dan tidak bermanafaat apa-apa pun kepada orang-orang yang bodoh". Kita raikan kepelbagaian pendapat, yang penting ialah kita sama-sama berjuang menjana ilmu dan teknologi untuk membina semula umat dan ulamak Islam yang sudah jauh meninggalkan ilmu yang sebenar (ilmu dari Al-Quran).
Tambahan lagi, dengan memahami ilmu-ilmu Chomsky (dan lain-lain falsafah Barat) akan memudahkan kita faham dan membezakan antara beberapa proses penting yang mutakhir misalnya "Quranization of Knowledge" (yang sedang kita usahakan sekarang), "Islamization of Knowledge" (yang telah dijaguhi oleh Prof. Syed Naquib Al-Attas dan juga Prof. Ismail Al-Faruqqi), proses "Bucaillisma" (memadankan penemuan sains dengan ayat-ayat Al-Quran), "The Philosophy of Science" (menerapkan nilai atau etika ke dalam ilmu sains), dan "The Science of Philosophy" (satu bidang baru ilmu yang terhasil dari Kajian Al-Quran dan ICT, iaitu lanjutan dari analytic philosophy yang diusahakan Bertrand Russell dan proses philosophy yang diusahakan oleh Whitehead). The Science of Philosophy ialah menjana ilmu sains yang sudah sarat dengan nilai, iaitu ilmu yang dikeluarkan secara penggunaan akal ke atas hukum atau nahu bahasa Arab ke atas gabungan "aayat" (ayat Qauliyah dan ayat Kauniyah).

Mengkritik Noam Chomsky

Prof Chomsky adalah seorang yang hebat dan sangat luas serta mendalam ilmunya. Saya tidak mengkaji keseluruhan pemikiran Chomsky misalnya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, tetapi lebih tertumpu dibidang kognitif dan bahasa terutama teori "innateness of language" dan juga "universal generative grammar". Memahami teori UG atau generative grammar ini seperti "general grammar", "context free", "context sensitive grammar", dan "recursive enumerable grammar" adalah sebahgian dari "silabus" metod tafsir Al-Quran bil-Quran (metod QbQ) iaitu yang akan di panggil metod tafsir Al-quran bil-Hukm iaitu berdasarkan kahendak ayat Hud 11:1, Ali-Imran 3:7, dan Ar-Ra'du 13:37-39.

Noam Chomsky membuat satu teori yang mengatakan bahawa "bahasa itu adalah sudah ada di dalam manusia sejak dilahirkan" (the innateness of language). Seperti mana yang kita semua tahu, teori ini sudah tentu bercanggah dengan ayat Al-Quran An-Nahla 16:78 yang mengatakan "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun (tidak ada apa-apa ilmu) dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran); supaya kamu bersyukur".


Prof. Dr. Noam Chomsky


Dari ayat 16:78 ini kita tahu bahwa yang membuatkan manusia "sebaik-baik makhluq" sebab adanya "akal fikiran" (af-idah), yang mana ianya tidak ada pada lain-lain makhluq. Allah SWT memerintahkan manusia menggunakan akal-fikiran dengan sepenuhnya dan jangan bertaqlid membabi-buta. Misalnya dalam 8:22 Allah SWT menjelaskan sejahat-jahat dan seburuk makhluq adalah manusia yang tidak menggunakan akal fikiran. Begitu juga dalam ayat 67:10 yang menjelaskan manusia yang tidak menggunakan akal fikiran akan dihumban ke dalam api neraka.

Oleh itu teori Chomsky "innateness of language" adalah bercanggahan dengan ayat 16:78. Di dalam ayat 16:78 ini Allah SWT menyebut tentang "af-idah" yang mana kita terjemahkan sebagai "hati atau akal fikiran". Di dalam kamus Arab-English Edward William Lane (boleh muat-turun dari internet) menjelaskan tentang makna dan asal-usul istilah atau perkataan "fuad atau af-idah".Dari kamus atau lexicon ini kita dapati perkataan "af-idah" ini adalah berasal dari makna "memukul dengan pantas" atau "melibas dengan deras" atau "menembak", atau "memukul binatang yang dikejar" dan sebagainya. Perkataan ini adalah dalam bentuk "masdar" (verbal noun) yang akan memberi makna "kemampuan atau kebolehan melakukan" iaitu satu proses, dan bukannya satu jenis benda atau alat atau organ.

Perkataan akal pula adalah bermakna yang berasal dari makna seperti "mengikat" (to bind), atau "mengurung" (to confine), dan sebagainya dan ianya juga adalah satu proses iaitu perkataan masdar (verbal noun).

Sekarang kita mungkin sudah dapat membuat sedikit gambaran tentang konsep, makna, dan proses akal dan af-idah yang cuba dijelaskan di dalam Al-Quran pada ayat 16:78 dan 49 ayat yang lain (yang menyebut perkataan akal). Olih yang demikian semasa manusia dilahirkan tidak ada apa-apa ilmu iaitu tidak ada apa-apa yang diikat (binded) atau dikurung (confined), yakni "kosong" semuanya bebas melayang-layang (tidak ada apa ikatan, tidak ada apa-apa ilmu).


Plato "The immaterial universe of Form"

Saya yakin ilmu yang diajar oleh Plato adalah datangnya dari kitab-kitab langit yang terdahulu misalnya Taurah dan Zabur. Plato mengatakan apa yang kita lihat dan alami ini adalah seperti bayang-bayang iatu satu idea lembaga (Form) yang mana dia membuat satu analogi seperti orang yang tinggal dalam gua yang hanya nampak bayang-bayang. Maka bayang-bayang inilah yang disangka realiti iaitu benda kejadian yang sebenar. Mari kita kaji apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang penjadian segala benda (saya sudah tulis beberapa artikel tentang ayat ini beberapa tahun lepas). Allah SWT telah menjelaskan tentang segala sesuatu (bukan saja tentang benda hidup dari air).Untuk memahami ayat ini mungkin lebih mudah sekiranya kita ada sedikit ilmu tentang Quantum mekanik. Saya harap para pembaca akan dapat mengikut apa yang saya cuba huraikan ini. Ianya melibatkan pertalian dan percabangan ilmu agak banyak misalnya ilmu-ilmu metafizik Plato, ilmu sebab-akibat (causality) olih Aristotle, konsep "Tabula Rasa" oleh John Locke, ilmu impirikal "relational of ideas" dan "matter of facts" oleh David Hume, ilmu Bertrand Russell, dan Chomsky. Olih itu ianya amat menarik mengkaji ayat-ayat Al-Quran di zaman internet ini sebab kajian dapat dibuat dengan mudah iaitu hanya memerlukan "akal fikiran" dan sambungan internet "google". Iainya juga memudahkan saya menulis sebab saya tidaklah perlu menjelaskan panjang lebar tentang Plato, Aristotle, Kant, Chomsky dan sebagainya sebab tuan/puan boleh capai sendiri dengan menggoogle dalam internet.


Saya begitu "pro" dalam kepentingan dan pendidikan bahasa Inggeris sebab 80% ilmu atau bahan-bahan yang hendak kita cari atau kaji adalah berada dalam bahasa Inggeris (maksud saya ilmu-ilmu terkehadapan dan bukannya ilmu-ilmu seperti sirah Nabi, pantun dan puisi, hikayat Hang Tuah, dan sebagainya). Sekiranya kita tidak mahir bahasa Inggeris maka kita akan kehilangan 80% dari sumber ilmu yang begitu berharga yang amat mudah dicapai sebagai bahan kajian, rujukan dan kegunaan kita. Sudah tentu saya tidak memperlekehkan bahasa Melayu, namun kita mestilah melihat kepada realiti dan keperluan semasa. 

Berbalik kepada ilmu quantum mekanik yang diperlukan untuk memahami ayat 16:48. Lihat pada permulaan ayat "tidakkah mereka melihat" (awalam yarau ila ..) yang mana menerangkan kepada manusia bahwa bayang-bayang (dzilaa) yang dalam bentuk gelombang atau "waves" itu akan bertukar menjadi "benda" (partikel) apabila diperhatikan atau dilihat. Maksudnya semua benda adalah dalam bentuk bayang-bayang, sekiranya tidak ada yang melihat maka ianya adalah dalam bentuk "gelombang" (waves) atau "tenaga hitam" (dzilaa). Duality (waves/particle) Ini adalah sifat kejadian atau hukum alam (fitratullah) yang mana apabila dilihat maka "waves" (gelombang) akan bertukar menjadi "particle" (benda), dan sekiranya tidak dilihat maka ianya akan kekal dalam bentuk gelombang.

Sudah tentu Plato tidak akan tahu semua ini sekiranya beliau tidak mendapat ilmu dari kitab-kitab yang terdahulu! Keadaan pertukaran dari "waves" kepada "particle" ini memang sudah dibuktikan di dalam "double slit experiment".


bersambung ... insyaallah

Wallahu a'lam

Tuesday, November 24, 2015

To Think Outside The Box, Think Inside Al-Quran

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.com


Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Terima kaseh kepada para pembaca dan pengkaji kitab Al-Quran dan juga kitab Al-Hadith yang sentiasa mengikuti perkembangan blog "Kajian Al-Quran dan ICT" ini. Semoga kita semua akan sentiasa istiqamah dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk menjana ilmu-ilmu yang hebat, menjana teknologi hebat yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kemusnahan teknologi barat yang memusnahkan alam ini, dan seterusnya membina ekonomi Islam dan memakmurkan seluruh penduduk alam ini.


Pada siri yang lepas kita melihat sepintas lalu tentang keajaiban dan kemukjizatan Al-Quran menjelaskan satu fenomena alam yang amat membuntukan akal dan fikiran pakar-pakar fiziks iaitu "prinsip ketidak-tentuan" (uncertainty principle) yang telah dipelupuri oleh ahli filasuf Barat Werner Heisenberg pada tahu 1927. Ayat An-Namla 27:87-88 telah menjelaskan prinsip ketidak-tentuan ini sejak 1,400 tahun lagi, dan nanti kita akan lihat dan kaji lebih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang penjadian semua makhluk dan pendalaman ilmu quantum fiziks seperti "measurement problems", "superpositions", "entanglements", "quantum foam", "quark-gluon plasma" dan sebagainya.

Untuk memahami ilmu-ilmu yang maha halus, iaitu yang ghaib, yang tidak nampak, yakni yang diluar batas akal-fikiran dan kebolehan cerapan sensori manusia, Allah SWT menyuruh manusia agar "berfikir di luar kotak", berfikir melalui "hukum", "bahasa", dan "matematiks" iaitu seperti yang dijelaskan dalam kaedah tafsir Al-Quran bil-Quran. Cuba kaji dan lihat sendiri akan kecanggihan dan keterhadapanan ayat-ayat yang menjelaskan tentang struktur Al-Quran yang sudah banyak kali saya bentangkan dalam siri-siri yang lepas-lepas misalnya ayat-ayat Ali-Imran 3:7, Hud 11:1, dan Az-Zumar 39:23. Oleh kerana ilmu hebat ini memerlukan ilmu matematiks yang tinggi dan mendalam, sementara silabus pangajian Islam pula tidak menitik-beratkan ilmu matematiks maka ramai para ulama Islam yang dihasilkan (yang tidak cekap matematik) tidak dapat berfikir diluar kotak, malah mereka memusuhi orang-orang yang berfikir diluar kotak. Walhal berfikir diluar kotak, iaitu menggunakan sepenuhnya kekuatan daya akal-dan fikiran ini adalah  merupakan suruhan dan dikahendakki dalam Al-Quran. Berfikir diluar kotak ini menggunakan otak kanan, dan untuk mencerdaskan otak kanan ini kita mestilah berfikir secara "contoh perbandingan" (metafora) yang dipanggil "amthal" seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Masyaallah hebatnya kitab Al-Quran!


Russel's Paradox

Seperti biasa saya tidak akan menceritakan dengan mendalam tentang konsep-konsep yang telah dijelaskan di dalam internet seperti "Russel's Paradox" ini sebab para pembaca sekalian boleh mengakses dan membacanya sendiri dari internet. Malah penjelasan yang dibuat amat baik, dalam pelbagai bentuk dan tidak perlu lagi saya "cut-and-paste" ke dalam blog saya ini. Falsafah utama paradoks ini ialah apabila Frege membuat satu kertas-kerja dan memberikan kepada Russel untuk diulas. Russel tidak percaya bahawa matematiks dapat menjawab segala persoalan tentang metafizik, lalu dia mengemukakan "Russel's Paradox" untuk membuktikan bahwa ada benda yang tidak dapat dikecilkan (reduced) kepada representasi matematiks.

Oleh kerana ilmu matematiks tidak dapat menjawab atau represent segala permasalahan, maka manusia mestilah berfikir diluar kotak untuk menyelesaikan masalah yang ganjil dan diluar batas akal manusia misalnya ilmu ghaib atau metafizika. Namun Al-Quran telah memberi jalan penyelesaian yang mana Bertrand Russel hanya berfikirkan setakat logik calculus first order sahaja. Sedangkan Al-Quran menjelaskan agar manusia mengembara lebih jauh lagi seperti menggunakan lambda calculus, set dan category theory. Lambda calculus dan category theory ini mestilah dipadankan dengan nahu bahasa Arab dan kecerdasan otak kanan membuat metafora untuk membolehkan akal manusia "melihat" dan menjana ilmu di bawah tahap quantum, dan menyelesaikan pelbagai masalah quantum yang bersifat kewujudan duality, dan ketidak tentuan.


Untuk memudahkan kita faham konsep paradoks Russel (iaitu teori set) ini ialah seperti kesah tukang gunting rambut (barber) dan undang-undang di mana setiap lelaki mestilah sentiasa kemas tanpa janggut dan misai. Orang yang tidak mencukur sendiri mestilah bercukur dengan barber. Maka persoalannya bagaimana pula dengan misai dan janggut barber, siapa yang mencukurnya? Maka jawapannya mestilah berfikir diluar kotak iaitu tidak boleh menganggap bahawa semua barber adalah lelaki, dan sekiranya ada barber wanita maka paradoks ini dapat diselesaikan.

nota: sudah tentu contoh yang dibuat oleh Russel ini tidak Islamik sebab mana boleh orang perempuan menggunting rambut (atau mencukur misai atau janggut) lelaki bukan mahram.


Struktur Al-Quran adalah Berfikir Di Luar Kotak

Pada siri yang lepas kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh maknusia menggunakan otak dan akal-fikiran sehinggakan sekiranya mereka tidak menggunakan akal-fikiran maka mereka akan dihumban ke dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka.

Pada ayat Ali-Imran 3:7 struktur ayatnya agak mudah, namun oleh kerana kita tidak faham ilmu matematiks maka ramai juga yang tidak faham maksud dan kahendak ayat ini. Sekiranya kita olah ke dalam bentuk diagram Venn maka kita akan dapat satu set yang jelas dan biasa saja. Oleh kerana ada yang tidak berfikir secara nahu (rules) dan matematiks maka berlakulah salah tafsiran ayat Al-Quran dengan mengatakan ayat-ayat "mutasyabihat" ialah ayat-ayat yang kurang jelas bertujuan untuk menguji dan mengelirukan umat Islam. Padahal terdapat berpuluh-puluh ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran adalah jelas "mubin" dan tidak ada satu pun yang mengelirukan.

Lihat gambarajah di bawah apabila ayat 3:7 ini ditukar dalam bentuk matematik set diagram Venn. Lihatlah betapa jelas dan mudahnya struktur Al-Quran iaitu dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Untuk memastikan ayat-ayat Al-Quran itu jelas dan tidak mengelirukan, Allah SWT menjelaskan lagi bahwa di dalam ayat-ayat "mutasyabihat" itu terdapat sub-set iaitu ayat-ayat "ma-tasyabaha-minhu" iaitu ayat-ayat yang Allah samakan diriNya dengan sifat-sifat makhlukNya.Paradoks Al-Quran

Sekali imbas dan sekiranya kita tidak berhati-hati, kedatangan ayat Hud 11:1 dan Az-Zumar 39:23 akan menggoncangkan iman manusia sebab ayat-ayat ini apabila ditukar menjadi diagram Venn maka ianya kelihatan tidak logik, tidak masuk akal, atau dalam bahasa lain "paradoks" padahal ianya memang dapat diselesaikan dan bukanlah satu perkara mustahil sekalipun agak susah dan pelik.
Ayat Hud 11:1 menjelaskan bahawa kesemua 6,236 ayat Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat, sementara ayat Az-Zumar 39:23 menyatakan kesemua 6,236 ayat adalah ayat mutasyabihat! Bagaimana kita mahu tukar proposisi ini ke dalam bahasa matematiks? Saya cuba membuat satu gambaran di atas, tetapi jelas sekali ianya amat sukar dan tidak masuk akal!

Para pembaca dan pengkaji yang dirahmati Allah SWT sekalian,

Lihatlah betapa hebat dan "powernya" kitab Al-Quran ini, tidak akan ada manusia atau jin yang mampu membuat kitab Al-Quran ini, ianya adalah sebuah kitab yang terbaik, lebih baik dari segala-gala kitab yang telah, sedang dan akan dihasilkan oleh manusia (atau jin). Ianya sebuah kitab yang lengkap lagi sempurna, ianya menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci. Lihatlah awal-awal lagi, di dalam bab kaedah menafsir dan memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri telah dijelaskan akan kepentingan dan keperluan berfikir diluar kotak.

Tuan-tuan dan puan-puan lihat dan kaji sendiri dengan akal fikiran, adakah hasil kajian saya ini satu retorik? Adakah saya cuba putar-belit atau bertakwil atau reka-reka cerita untuk memperelokkan atau memperindahkan Al-Quran? Sudah pasti ianya bukan retorik, tetapi semuanya adalah dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas lagi terang.

Hanya dengan berfikir di luar kotak, berfikir secara yang disuruh oleh Allah SWT iaitu menggunakan metod tafsir Al-Quran bil-Quran (metod QbQ)  sahaja kita akan dapat faham dan melihat sendiri kehebatan Al-Quran, kita akan dapat saksikan dengan mata dan fikiran kita sendiri keluasan dan kedalaman ilmu di dalam Al-Quran, dan kita akan kagum dengan kehebatan dan kebesaran Allah SWT membikin sebuah buku (Al-Quran) yang memadatkan lebih dari 10 lautan-dakwat ilmu ke dalam hanya 6,236 ayat sahaja! Masyaallah, Masyaallah, Masyaallah!


Wallahu a'lam.
Sunday, November 1, 2015

Al-Quran Menjelaskan Prinsip Ketidak-tentuan Heisenberg

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst.    email: akhalidyong@gmail.com


Tuan-puan sidang pembaca yang dimuliakan,

Syukur kehadrat Allah SWT kerana di atas rahmah dan hidayahNya kita semua dapat bertemu lagi di dalam siri kajian Al-Quran dan ICT (information and communication technology). Semoga kita semua berada dijalan yang lurus, dan diredaiNya.


Apa yang tuan-puan baca dihadapan ini adalah satu hasil kajian terkini iaitu bagaimana menjana ilmu dari kitab suci Al-Quran dengan mengguna metod tafsir QbQ (Al-Quran bil-Quran) dari perspektif ICT. Insyaallah sekiranya kita semua berganding bahu, bekerjasama, dan saling bantu-membantu metod QbQ ini akan menjadi sumber rujukan penting terutama kepada para pangkaji dan penyelidik baik dalam bidang agama, falsafah, sains, ICT, perubatan, saikologi, kejuruteraan, undang-undang, ekonomi, pendidikan, pentadbiran, dan sebagainya. Allah SWT telah berjanji bahwa kitab Al-Quran menjelaskan segala perkara dengan lengkap, sempurna, mendalam, dan terperinci.

10 tahun dahulu saya amat sangsi dengan janji-janji Allah ini, tapi apabila saya mula mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari kacamata ICT atau komputer (ilmu dan pengalaman saya), saya dapati bahwa kitab al-Quran adalah jauh lebih baik dari super-super computer, dan saya melihat dengan mata sendiri kehebatan Al-Quran menjelaskan ilmu ICT yang terkini seperti artificial intelligence (kepintaran buatan), komunikasi tanpa wayar, rekersif, functional programming, lambda calculus, dan category theory yang amat mencabar lagi abstrak ini, dan menjelaskan pelbagai fenomena sains yang hebat seperti string theory, E=MC2, wave-particle duality, black holes and singularity, dan uncertainty principle maka pada hari ini saya amat yakin bahawa kitab Al-Quran memang benar-benar menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci.

Insyaallah pada kali ini kita akan melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan satu ilmu ghaib iaitu ilmu kuantum fiziks "the principle of quantum uncertainty" yang telah dibuat oleh pakar fizik Jerman Werner Heisenberg pada tahun 1927. Ini adalah satu contoh baik yang akan cuba dijelaskan bagaimana kita dapat mengeluarkan makna dan maksud ayat apabila dikaji secara mutasyabihat dan juga muhkamat dan kemudian membantu kita menjana ilmu-ilmu hebat.


Sedikit Ulangkaji

Pada beberapa siri yang lepas kita melihat sepintas lalu bagaimana untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan metod tafsir QbQ (Al-Quran bil-Quran) iaitu satu penambah-baikkan yang besar, drastik, dan menyeluruh dalam bidang memahami dan menafsir ayat-ayat Al-Quran iaitu melihat dari perspektif ICT. Perubahan yang besar ialah pada struktur iaitu makna dan konsep "muhkamat", "mutasyabihat", dan "ma-tasyabaha-minhu" iaitu asas utama penyusunan ayat-ayat Al-Quran. Di sepanjang 20 tahun pengalaman ICT, saya sudah mengkaji pelbagai struktur teks dan lapisan sistem, oleh itu walaupun saya tidak ada kelulusan dalam bidang agama tetapi saya yakin apa yang saya kaji ini adalah benar dan selari dengan kahendak Al-Quran sebab ianya adalah berlandaskan nas tertinggi iaitu ayat-ayat Al-Quran.

Saya tahu ramai para ulama yang fasih dalam banyak bahasa seperti bahasa Arab, Inggeris, Melayu, Indonesia, Jerman, Perancis, Rusia, Mandarin, dan sebagainya tetapi saya fikir tidak ramai yang arif bahasa computer seperti Assembler, C, Basic, COBOL, Pascal, Fortran, C++, Java, Lisp, dan sebagainya, dan saya juga fikir mereka tidak terdedah kepada arkitek sistem komputer, kepandaian buatan, komunikasi tanpa wayar, knowledge base, dan sebagainya. Setelah lebih 8 tahun mengkaji Al-Quran saya dapati amat perlu bagi setiap penafsir memahami kedua-dua jenis bahasa ini iaitu bahasa manusia dan bahasa komputer sebab Allah SWT menjelaskan di dalam surah Yasin ayat 36:69 bahawa Al-Quran bukanlah kitab syair (sastera). Oleh kerana Al-Quran bukan kitab sastera, maka mereka haruslah berfikir semula dan betulkan persepsi tentang isi kandungan Al-Quran ini.Oleh yang demikian apalah salahnya sekiranya para ulama, terutama para mufti dan pensyarah, khasnya yang pakar dalam bidang Al-Quran dan Al-Hadith untuk sama-sama melihat dan mengkaji apa yang sedang diusahakan ini agar kita semua dapat menunaikan suruhan Allah SWT iaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, menjana ilmu dan teknologi, dan menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik di dunia, dan bukannya umat terburuk yang menjadi pengguna tegar kepada ilmu dan teknologi Barat, yang mendokong dan melariskan lagi ekonomi kapitalis, dan yang paling malang lagi disebabkan kejahilan maka umat dan ulama Islam suka melabel-label, bermusuhan, dan berbunuhan sesama sendiri. Ingat orang-orang Islam mestilah menukar budaya hidup mereka iaitu dari "belajar sepanjang hayat" kepada "mengkaji dan berfikir sepanjang hayat". Allah SWT mengatakan manusia yang tidak berfikir adalah seburuk-buruk dan sejahat-jahat makhluk, dan ke atas mereka akan dijadikan najis kotoran!


 وَيَجۡعَلُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ
Dan Dia (Allah) menjadikan kotoran (najis) ke atas orang-orang yang tidak menggunakan akal fikiran mereka.  (Yunus 10:100)إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ 
Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak (tidak mahu mendengar) dan bisu (tidak mahu berbincang), iaitu orang-orang yang tidak mahu menggunakan akal fikiran mereka. (Al-Anfal 8:22) 


قَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصۡحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ 
Dan mereka berkata: Kalaulah kami dahulu sentiasa mendengar dan sentiasa berfikir tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli Neraka. (Al-Mulk 67:10) 

Terdapat banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh manusia menggunakan akal fikiran sepenuhnya dan memberi amaran keras akan mengazabkan mereka ke dalam neraka jahanam sekiranya mereka tidak mahu berfikir, tidak mahu menggunakan minda dan akan fikiran. Oleh yang demikian sekiranya umat Islam mahu memulihkan semula imej agama Islam, maka tidak ada jalan lain selain dari mengikut suruhan Allah SWT ini iaitu menggunakan otak dan akal-fikiran.


Al-Quran (6,236 ayat) = Muhkamat (6,236 ayat) + Mutasyabihat (6,236 ayat)

Maafkan saya sebab suka mengulang-ngulang banyak kali. Ini adalah amat-amat penting dan sekiranya tuan-puan tidak faham maka akan gagal menjana ilmu dari Al-Quran. Struktur utama ayat-ayat Al-Quran ialah konsep "muhkamat" dan "mutasyabihat" iaitu seluruh 6,236 ayat Al-Quran adalah ayat Muhkmat, dan seluruh 6,236 ayat adalah juga ayat Mutasyabihat. Bagi sesiapa yang serius mahu mengkaji ayat-ayat Al-Quran mestilah faham dua konsep ini dengan baik, dan mestilah mengikut apa yang dijelaskan di dalam metod QbQ (dan mesti bezakan dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab ulumul quran). Ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat "hudan" iaitu ayat-ayat petunjuk atau guidance yang dalam bentuk metafora (amthal) untuk membolehkan kita membuat pencarian, membuat pengembangan ilmu, dan juga "melihat" ilmu-ilmu yang abstrak. Sementara ayat-ayat muhkamat ialah ayat-ayat "hukum" atau "rules based" yang membolehkan kita mencari penjelasan yang mendalam, yang tepat dan terperinci.

Apabila membuat kajian Al-Quran kita mestilah sentiasa merujuk dan berbincang dengan para ulama, terutama yang pakar bahasa Arab, Al-Quran dan Al-Hadith. Sepanjang 8 tahun bergaul dan berbincang dengan para ulama hampir kesemuanya menyatakan bahwa tidak ada hadith-hadith yang menjelaskan ilmu-ilmu canggih seperti ilmu ICT atau komputer. Oleh yang demikian saya tidak menggunakan hadith dalam metod QbQ. Namun sekiranya ada pakar-pakar hadith yang merasakan sebalik, saya sangatlah berharap mereka dapat memberitahu saya untuk membetulkan maklumat yang diterima ini.

Para ulama juga mengatakan kitab Al-Quran tidak menjelaskan cara-cara beribadah seperti solat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya, maka apabila saya melakukan ibadah maka saya merujuk kepada para ulama (yang merujuk kepada hadith-hadith), dan wajib kita beriman dan kembali kepada ilmu hadith sekiranya kita mahu tahu atau melakukan apa-apa jua jenis ibadah. Inilah yang saya faham kedudukan Al-Quran dan Al-Hadith. Saya harap perselisihan pendapat tentang kedudukan hadith dan Al-Quran ini tidak lagi menjadi satu isu.

Oleh yang demikian sesiapa yang hendak menggunakkan metod QbQ iaitu untuk mencari ilmu-ilmu terkini yang hebat dan canggih mereka haruslah menggunakan 100% ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab (bukan dari kitab-kitab terjemahan) dan tidak boleh mengaitkan dengan hadith-hadith sepertimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Sekiranya mereka mahu menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk peribadatan maka wajib mereka merujuk kepada hadith-hadith terlebih dahulu sebab hadith-hadith adalah penjelas kepada Al-Quran, tanpa hadith Al-Quran tidak akan dapat difahami seperti yang dijelaskan oleh para ulama.


Bagaimana Menggunakan "Amthal" (Metafora)

Di bawah ini diimbas kembali perbincangan kita pada siri lepas iaitu yang akan disambung pada siri ini. Ayat-ayat Az-Zumar 39:27-29 adalah menjelaskan tentang cara-cara menggunakan "amthal" (metafora) iaitu ayat-ayat yang hendak difahami secara "amthal" atau metafora atau "contoh perbandingan.Pada ayat 39:27 kita disuruh berfikir iaitu membuat ingatan dan bayangan tentang "amthal" atau contoh perbandingan. Lihat perkataan "mathal" digandingkan dengan "yatazakkarun" iaitu wazan ke-5 yang mana ada membawa makna yang tersirat iaitu melakukan secara bersungguh-sungguh atau membuta-tuli atau secara "brain washing". Kita ambil contoh perkataan lain yang menggunakan wazan ke-5 misalnya "tahakkama" yang berasal dari perkataan "hakama/yahkumu" yang bererti memerintah atau menguasai atau menghukum (to order, to command, to rule), maka "tahakkama" akan memberi makna memerintah dengan sesuka hati atau secara peraturan sendiri iaitu diktator.

Sementara pada ayat seterusnya iaitu 39:28 kita dijelaskan bahwa kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang jelas, yang lengkap, tersusun, sistematik, dan bukannya bahasa yang berterabur, tidak berkaedah, bengkang-bengkok atau yang berbelit-belit. Oleh kerana bahasa Arab itu mengandungi hukum-hakamnya (grammar) yang jelas, tersusun, dan sistematik maka kita disuruh "bertaqwa" iaitu agar patuh kepada bahasa Arab dan tidak menggunakan bahasa-bahasa lain (kitab Al-Quran terjemahan) untuk memahami dan menjana ilmu dari Al-Quran.


Contoh Dalam Contoh

Saya sudah mengkaji lebih dari 10 buku tafsir dan terjemahan dan saya dapati tidak ada pun penafsir yang menafsir atau menjelaskan bahwa ayat 39:29 ini merupakan "contoh dalam contoh" iaitu metafora atau contoh perbandingan untuk ayat 39:27-28. Metafora (amthal) adalah satu bab yang amat penting dalam ilmu bahasa dan tafsir Al-Quran namun tidak ramai para ulama yang memberi fokus atau mengembangkan ilmu ini, sedangkan para penyelidik terutama pakar-pakar bahasa dari Barat terus mengkaji, mendalami, dan mengembangkan konsep dan aplikasi "metafora" ini.

Ayat Az-Zumar 39:29 adalah "mithal" (satu contoh) kepada pelbagai "amthal" di dalam 6,236 ayat-ayat Al-Quran iaitu bagaimana menggunakan atau mengaplikasikan "amthal" (metafora) apabila kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran secara mutasyabihat. Inilah kehebatan kitab Al-Quran iaitu ianya menjelaskan secara mendalam dan terperinci setiap konsep dan proses penting sehinggakan bagaimana untuk menggunakan "amthal" (metafora) juga dijelaskan dengan lengkap dan sempurna. Sekiranya kita mahu lebih teknikal, ilmu amthal ini adalah berkait-rapat dengan "analysis" dan "synthesis", dan terdapat pelbagai terminology seperti "tenor", "vehicle", dan sebagainya. Bagi orang-orang komputer membuat "analysis" dan "synthesis" ini merupakan kerja rutin seharian mereka, namun saya percaya ianya tidaklah ditekankan sangat dalam pembelajaran agama terutama penafsiran hadith dan Al-Quran sebab mereka lebih gemar melihat dari segi sastera.

Kepada para pembaca yang tidak biasa dengan istilah teknikal ini, "analysis" ialah proses yang dilakukan oleh otak kiri iaitu melihat dan mangkaji makna (attributes dan functions) secara "botton-up" dari segi bahasa dan hukum, sementara "synthesis" pula ialah menggunakan otak kanan secara "top-down" untuk "melihat" atau mencari makna secara holistik iaitu dari segi konteks dan perhubungan (relationship), atau pandangan atas (helicopter view). Kepada pembaca yang sudah jauh kehadapan (advanced) mereka bolehlah membuat "analysis" kepada lambda calculus seperti functions, substitutions dan bindings, dan membuat "syntehsis" kepada set dan category theory iaitu melihat bilangan gelung (strings), bentuk, formasi, putaran, sudut, saiz, kelajuan, dan sebagainya iaitu "energy morphism" (dzilla).

"Tenor" pula adalah merujuk kepada benda yang kita mahu kaji, kadang-kadang tidak disebut di dalam ayat misalnya ayat 39:29 tidak menyebut pun "tenor" iaitu ayat-ayat 39:27-28. Sementara "vehicle" pula adalah benda yang kita buat gambaran atau imej misalnya "rajul" (hamba atau pekerja), "pemilik" (atau bos), dan sebagainya. (Saya mengguna-pakai hasil kajian Barat sebab saya tidak jumpa dari mana-mana buku ulumul quran). Saya berharap para ulama akan melihat dan menelitinya terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa kesimpulan atau label.

Di dalam ayat 39:29 ini Allah SWT memberi satu "mithal" yang amat mudah dan jelas iaitu tentang seorang hamba, atau budak atau pada zaman sekarang ini kita panggil "pekerja" dan diberi contoh dalam dua situasi; dimiliki secara bersyarikat (berkongsi, ada ramai bos yang sentiasa bergaduh), sementara yang seorang lagi dimiliki penuh oleh seorang majikan (satu bos saja). Ayat 39:29 ini adalah penjelas kepada ayat-ayat 39:27-28 (yang kita panggil "tenor"). Di dalm ayat 39:29 terdapat beberapa "tenor" seperti "pekerja", "majikan", "soalan/pertanyaan", dan sebagainya.

Dari contoh perbandingan (mithal) ini pelbagai gambaran yang dapat dibuat dalam kepala kita misal pekerja yang ada ramai bos mestilah keadaannya teruk dan tidak terjaga, atau langsung tidak ada kerja sebab bos-bos sentiasa bergaduh, atau pekerja ini langsung tidak mendapat upah, atau dia mendapat upah yang banyak (sebab ada ramai bos), dan sebagainya. Begitu juga dengan pekerja yang satu lagi sebab dia hanya ada seorang bos saja maka hidupnya lebih tenang dan terurus, atau mungkin upahnya sedikit sebab hanya bertugas untuk satu bos saja, dan sebagainya.

Pada tengah ayat 39:29 Allah bertanya "hal yastawiyaani mathalan?" (adakah sama kedua-dua situasi pekerja dalam contoh-perbandingan ini?). Adakah pertanyaan ini sebahgian dari "mithal" (tenor) atau "amthal" (vehicle)? Maksudnya adakah Allah suruh kita terus membuat kesimpulan tentang keadaan kedua-dua pekerja (seperti yang terdapat dalam kebanyakkan tafsiran), atau melihat semula kepada situasi pekerja dan memikirkannya beberapa kali (rekersif), atau iaitu sudah terkeluar dari "mithal" dan menjadi sebahgian kepada "amthal" pula? Dan lihat pula kepada penghujung ayat "Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun". Kenapa diucap "Alhamdulillah"? Kenapa dikatakan ramai orang yang tidak mengetahui?

Adakah "alhamdulillah" itu sebagai jawab kepada "hal yastawiyaani mathalan" atau berterima kasih kerana "aktharuhum la ya'lamun" (ramai yang tidak faham dan tidak mengetahui mithal ini)? Sekiranya kita mengkaji kitab-kitab tafsir dan terjemahan kita akan dapati seolah-olah semua penafsir sudah tahu dan bukannya tidak tahu (la ya'lamun).


Contoh: Prinsip Ketidak-tentuan

Kita tinggalkan seketika tentang perbahasan ayat 39:29 untuk melihat kepada contoh sebab dengan melihat kepada beberapa contoh mungkin ialah lebih mudah dan jelas sebab tuan-puan para pembaca boleh melihat ilustrasi dari contoh, dan boleh cuba mempraktikannya dan melihat sendiri kesan atau kebenaran konsep "amthal" yang dijelaskan di dalal Al-Quran ini. Kita ambil beberapa contoh dari beberapa ilmu yang hebat yang dikaji oleh para saintis Barat misalnya prinsip ketidak-tentuan kewujudan elektron (uncertainty principles) dan juga sifat duaan elektron (duality principles of the electron).


Saya percaya hanya dengan sedikit usaha sahaja tuan-puan sendiri sudah dapat melihat hasilnya. Cuba lihat sendiri, adakah saya putar-belit atau manipulasikan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan sains? Atau memang Al-Quran itu sendiri yang sudah mendahului sains?

Seperti biasa saya tidak akan menjelaskan tentang prinsip ketidak-tentuan elektron (uncertainty principle) dan juga sifat keduaan gelombang-partikel elektron (wave-particle duality of electron and photon) sebab sudah terdapat banyak penjelasan yang baik di dalam internet.Untuk mengkaji dan melihat bagaimana "gelombang menjadi partikel, dan sebaliknya" mari kita merujuk kepada ayat An-Nahl 16:48 dan untuk melihat ketidak-tentuan elektron iaitu "uncertainty principles" mari kita kaji ayat-ayat An-Namla 27:87-88 (lihat ayat di bawah ini).Ahli sains fiziks telah mengkaji tentang quantum fiziks iaitu ilmu tentang kewujudan di tahap yang amat kecil, amat halus sehingga tidak nampak oleh mata kasar manusia sekalipun menggunakan elektron mikrsokop. Oleh itu ilmu-ilmu ini dikaji dan dijelaskan secara matematik iaitu secara abstrak atau dalam bahasa Al-Quran disebut "ghaib". Ilmu-ilmu ghaib ini disampikan, diajar dan dijelaskan dengan menggunakan "amthal" atau contoh perbandingan (metafora).


Buat Ujikaji Videocam Sendiri

Cuba baca dan kaji ayat 27:87-88 ini, elok sekiranya tuan-puan hafal ayat-ayat ini dan baca semasa solat tahajjud. Cuba fikir dan cari makna dan maksud ayat ini secara "mutasyabihat" iaitu secara "amthal" (metafora), dan kemudian kaji pula secara "muhkamat" iaitu dari segi bahasa Arab dan hukum nahu (rules based). Di dalam ayat 27:87 ini Allah menjelaskan semua makhluk akan kembali kepadaNya dalam keadaan "daakhirun" iaitu dalam bentuk "tenaga bayang-bayang" atau "shadow energies" atau apa yang dipanggil dalam quantum fiziks sebagai "dark energy".

Pada ayat 27:88 Allah menggunakan konsep amthal (metafora) iaitu memberitahu manusia supaya melihat gunung (gunung adalah imej bayangan, atau "vehicle" dalam ilmu metafora) yang disangkanya tegap dan tetap padahal ianya sebenarnya adalah seperti awan-awan yang bergerak begitu laju dan pantas (awan-awan ini adalah "vehicle" ke dua). Lihat dan fikir metafora (contoh perbandingan) yang digunakan untuk menjelaskan satu ilmu yang amat kompleks dan abstrak iaitu "daakhirun" (strings of shadow energies) yang berada dalam keadaan quantum atau keadaan ghaib (ayat 27:87). Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana jasad manusia atau lain-lain makhluk yang sudah hancur-lebur menjadi tanah, debu, dan atom, yang sudah tidak ada apa-apa fizikal pun lagi yang tinggal itu akan kembali bertemuNya di alam akhirat nanti (iaitu sesudah tiupan sangkakala).

Al-Quran menyuruh kita melihat ayat-ayat ini secara mutasyabihat, secara amthal, secara contoh perbandingan. Sekiranya kita melihat kepada awan di langit maka kita lihat ianya juga seperti kaku dan tidak bergerak, selepas beberapa jam nampaknya macam berada ditempat yang sama. Tetapi Allah SWT menyuruh kita melihat kepada awan itu seperti ianya bergerak tersangat pantas (nahu almaf'ulul mutlaq). Cuba kita buat ujikaji misalnya mengambil gambar atau video klip awan pada satu sudut langit yang sama untuk masa 1 bulan. Kemudian kita mainkan video ini dalam kadar amat-laju misalnya 2000-3000x ganda lebih laju dari kadar biasa (iaitu melihat video yang berdurasi 1 bulan hanya dalam masa 1-2 minit sahaja), dan lihat bagaimana kita nampak awan-awan tersebut. (Sekiranya tuan-puan tinggal di pantai timur semananjung Malaysia mungkin agak sukar untuk membuat kajian dimusim tengkujuh ini sebab langit akan sentiasa diselubungi oleh awan!)

Sekiranya video klip itu di ambil dalam keadaan cuaca biasa, dan apabila dimainkan pada kadar yang sangat deras maka kita akan melihat satu gambaran baru di mana awan-awan itu kelihatan seperti tenggelam dan timbul silih berganti, tidak menentu kedudukannya sekejap ada dan sekejap tiada, sekejap muncul di sebelah kiri dan sekejap pula muncul disebelah kanan, kemudian kelihatan muncul di atas tiba-tiba hilang dan muncul pula dari bawah, dan sebagainya. Maksudnya kemunculan awan-awan itu tidak dapat dipastikan dengan tepat. "Ketidak-tentuan" awan inilah gambaran yang sebenarnya yang dilihat oleh pakar-pakar sains fiziks apabila mereka cuba mengkaji kedudukan dan keberadaan elektron!

Oleh itu apa yang kaji dan ditemui oleh pakar-pakar sains fizik yang sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran sejak 1,400 tahun lagi. Masyaallah, masyaallah, masyaallah hebatnya kitab Al-Quran dan Maha berkuasa lagi berilmunya Allah SWT!Saya mengambil beberapa keratan gambar langit yang berawan dari internet sebagai ilustrasi dan "uji-kaji" minda (thought experiment). Mudah-mudahan para pembaca dan pengkaji dapat melihat sedikit gambaran.


Kenapa Ilmu-ilmu Hebat ini Tidak Nampak?

Cuba fikir dan kaji betul-betul ayat-ayat di atas. Adakah saya memanipulasikan perkataan-perkataan iaitu ayat-ayat Al-Quran? Adakah saya mengambil makna secara takwil, atau secara sipi-sipi? Bagaimanakah saya boleh mengeluarkan makna dan ilmu yang hebat dari Al-Quran? Adakah saya menggunakan hawa nafsu dan ikut suka hati saya? Atau saya menggunakan kaedah yang telah dijelaskan dan ditentukan oleh Al-Quran?

Kenapa hanya dengan menukar kefahaman kita terhadap konsep muhkamat dan mutasyabihat tiba-tiba pelbagai ayat-ayat Al-Quran yang sama dapat memberi gambaran yang berbeza? Dulunya kita tidak nampak pun Al-Quran menjelaskan ilmu-ilmu quantum fiziks, tapi kini dengan mudah kita dapat lihat dan faham ilmu yang amat hebat lagi abstrak ini dijelaskan dengan begitu rengkas dan mudah.

Inilah konsep dan maksud sebenar ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat petunjuk (hudan) iaitu melihat secara amthal atau contoh-perbandingan atau metafora.


Wave-Particle Duality

Ayat di bawah ini iaitu An-Nahl 16:48 menjelaskan tentang bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu iaitu dari "dzila" atau "shadow energies" yang terbang atau bergerak dari kanan ke kiri-kiri-kiri ... ayat ini pernah saya kupas pada beberapa siri yang lepas-lepas.
Ayat ini mestilah dikaji melalui bahasa Arab yang asal dan bukannya menggunakan bahasa
terjemahan sebab semasa ayat-ayat ini ditafsir dulu-dulu mereka tidak faham ilmu sains terutama tentang quantum mekanik. Saya tidak kata tafsiran yang mereka buat itu adalah salah, saya bersetuju dan mengakui tafsiran mereka juga adalah betul dan terbaik untuk zaman mereka yang mana ilmu abstrak (ghaib) seperti quantum fiziks tidak dikaji secara mendalam dan sistematik.

Cuba fikir dan kaji pertalian ayat-ayat misalnya permulaan ayat 16:48 "awalam yarau ila ..." dengan permulaan ayat 27:88 "wataral jibaal ...", dan kaji pula penghujung ayat 16:48 " ... wahom daakhirun" dengan penghujung ayat 27:87 ".... wakullun atauhu daakhirin", fungsikan dan rekersifkan dengan perkataan "yatafayya-uu" (pertengahan ayat 16:48), dan perkataan "tamurru marra sahhab" (pertengahan ayat 27:88). Kepada mereka yang sudah sampai ke tahap tinggi iaitu advance level mungkin mereka boleh membina satu formula atau fungsi matematik yang lebih tinggi iaitu lambda calculus yang boleh dipetakan ke atas set dan kategori teori untuk membina satu format morphism sebagai kajian fikiran (thought experiment) untuk menjana dan membina konsep dan hakikat konsiusnes iaitu hakikat realiti yang sebenar-benarnya.

Cuba aplikasikan ayat-ayat di atas secara mutasyabihat dan juga secara muhkamat. Kepada ahli-ahli falsafah terutama yang pro kepada "analytic philosophy" mereka mungkin akan yakin dan percaya bahawa kitab Al-Quran mampu menjadi sumber baru ilmu untuk digunakan dalam "thought experiment" untuk memahami ilmu-ilmu quantum yang bersifat ghaib yang tidak dapat dicerap oleh deria dan kemampuan akal manusia.

Sekiranya umat Islam mahu kembali semula ke persada ilmu dan bersaing serta mengatasi pakar-pakar falsafah dan sains Barat maka mereka tidak ada pilihan lain selain dari kembali semula kepada kitab Al-Quran dengan menggunakan metod tafsir Al-Quran bil-Quran (metod QbQ).


Bersambung ... insyaallah.

Wallahu a'lam.
Friday, October 9, 2015

Khusyuk Solat: Mengaktif dan Mengimbang Otak Kiri dan Kanan

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Quranalyst    email: akhalidyong@gmail.com


Salam sejahtera kepada seluruh para pembaca blog kajian Al-Quran dan pengkaji Al-Quran dan Al-Hadith yang dirahmati Allah SWT. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah lindunganNya dan mendapat pentunjuk, hidayah, dan berada di jalan yang lurus.


Sesungguhnya kitab Al-Quran ini adalah benar-benar suatu mukjizat yang maha agong sebab ianya mengandungi dan menjelaskan semua ilmu, lebih dari 10 lautan-dakwat ilmu yang dikandungnya dan dijelaskan hanya dengan 6,236 ayat sahaja! Malah penjelasannya adalah mendalam lagi terperinci. Oleh yang demikian tidak sepatutnya umat Islam menjadi lemah seperti apa yang kita lihat pada hari ini. Dengan kitab Al-Quran ini umat Islam sepatutnya menjadi umat terbaik "khaira ummatin". Malang sekali umat dan ulama Islam pada hari ini adalah amat mundur dan terkebelakang sebab mereka tidak menjadikan kitab Al-Quran sebagai sumber ilmu untuk menapis dan mengharmonikan ilmu-ilmu moden dari Barat, dan mereka tidak lagi menjana ilmu sendiri untuk memakmur dan memajukan dunia Islam.


Insyaallah pada siri ini kita lihat bagaimana untuk solat itu dapat mencegah dari melakukan perkara keji dan mungkar iaitu melalui solat yang khusyuk. Untuk mencapai kekhusyukan dalam solat, maka kita mesti tahu bagaimana untuk mengamalkan ayat-ayat muhkamat iaitu yang berbentuk nahu atau hukum bahasa Arab, dan ayat-ayat mutasyabihat iaitu yang dalam bentuk metafora. Bila kita faham ayat-ayat yang kita baca dari segi makna muhkamat maka kita telah mengaktifkan daya otak kiri, dan apabila kita faham dari segi makna mutasyabihat maka kita telah mengaktifkan otak kanan iaitu daya imaginasi dan kreativiti. Dengan mengimbangi upaya kedua-dua otak ini maka manusia (insan) akan dapat mencapai kahendak dan tujuan pada ayat Al-Ankabut 29:45.

Syukur alhamdulillah dengan izin dan hidayah dari Allah SWT pada hari ini kita telah berjaya memahami kahendak ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat yang dapat membantu kita merungkai cara-cara bagaimana untuk mengkaji dan menjana ilmu-ilmu hebat dari kitab suci Al-Quranul Karim iaitu dengan menggunakan metod tafsir Al-Quran bil-Quran atau metod QbQ seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam kitab Al-Quran. Kepada para pemikir dan pengkaji Al-Quran janganlah bimbang atau gusar untuk mengkaji kitab Allah ini sebab Allah SWT telah berjanji bahawa orang-orang yang sentiasa mengkaji ayat-ayat  Al-Quran ini adalah dikira hambaNya yang terpilih sebab mereka boleh mengeluarkan umat Islam dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah SWT seperti yang tercatit pada ayat Fatir 35:32.Tersalah Kaji Tetap Masuk Syurga

Kita ambil contoh mudah bagaimana sekalipun tersalah kaji namun sekiranya mereka ikhlas kerana Allah SWT maka akan tetap mendapat rahmah Allah dan akan masuk syurga sebab sentiasa mengkaji Al-Quran. Kita lihat kekhilafan dalam memahami konsep dan kahendak ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat telah menjadikan satu fitnah besar kepada seluruh umat Islam sehinggakan umat Islam jadi keliru dan tidak nampak akan kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran. Sepertimana yang dijelaskan di dalam ayat Ali-Imran 3:7 iaitu berlaku fitnah di mana membaranya api permusuhan dan perseteruan yang hebat sehinggakan mereka sanggup bunuh-membunuh sesama sendiri. Puncanya sebab mereka terkhilaf dalam memahami konsep dan kahendak struktur dan lapisan "muhkamat" dan "mutasyabihat" ini. Perkara "fitnah" atau membaranya api permusuhan sesama Islam ini memang amat jelas terbukti dan berlaku pada hari ini, lihatlah di Mesir, Syria, Iraq, Sudan, Libya, Iran, Palastin, Afghanistan, Pakistan, dan sebagainya. Lihat dan kaji betul-betul, kenapa kita sentiasa menyalahkan orang lain misalnya yahudi dan nasrani? Kenapa kita tidak lihat dalam diri kita sendiri?Kesan ke-dua dari tersalah tafsir konsep dan kahendak ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat ialah berlakunya takwil iaitu menafsir ayat-ayat Al-Quran sesuka hati iaitu tanpa menggunakan kaedah yang telah dijelaskan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Mereka cuba mentakwil zat dan sifat Allah kononya Allah ada tangan, ada kaki, ada muka, bertempat, duduk di arasy, dan sebagainya. Padahal Allah SWT dengan jelas lagi terang-benderang melarang manusia mengkaji zat dan sifat Allah SWT sebab ianya adalah diluar qadar iaitu had kebolehan dan kemampuan manusia. Allah SWT suruh kaji alam ini (ayat-ayat kauniyah), dan kaji pula ayat-ayat Al-Quran (ayat Qauliyah).

Oleh kerana memahami ayat ini adalah tersangat penting, maka biar saya ulang banyak kali dan jadikan contoh untuk ayat Fatir 35:32. Allah SWT sudah mengatakan dengan jelas di dalam ayat 3:7 "barang siapa yang ada kekotoran (kejahatan) di dalam hati mereka maka mereka akan mengikut (memahami dan mengambil) contoh perbandingan (metafor) yang Allah samakan dengan makhlukNya untuk membuat fitnah (membakar api permusuhan dan persengketaan sesama umat Islam) dan mencari-cari takwil (mencari permulaan zat dan sifat Allah SWT sehinggakan sanggup menyamakan sifat-sifat lemah makhluk dengan sifat dan zat Allah yang Maha sempurna)". Oleh kerana sedikit kekhilafan para penafsir terdahulu iaitu ada yang membaca "ma-tasyabuh" iaitu secara "masdar" dan ada juga yang membaca "mutashabih" iaitu secara "isim fa'il" maka berlaku kesan buruk yang amat mendalam seperti yang telah dijelaskan. Sepatutnya "ma-tasyabaha-minhu" dibaca dengan secara hukum i'rab yang telah ditetapkan iaitu "fi'lul maadi" (past tense).

Apabila terkhilaf dalam tafsir maka mereka mengeluarkan hukum yang salah iaitu mencegah umat Islam mengkaji ayat-ayat mutasyabihat padahal sepatutnya umat Islam digalakkan mengkaji ayat-ayat mutasyabihat sebab ianya adalah ayat-ayat petunjuk (hudan)! Buat apa diulang-ulang baca "ihdinas siraatal mustaqim" setiap kali baca fatihah (dalam solat) tetapi diluar solat kita halang umat Islam mengkaji hidayah yang telah Allah berikan dalam kitab Al-Quran (iaitu ayat-ayat mutasyabihat).

Maka dengan salah tafsir ini menjadikan kitab Al-Quran terlalu sempit dan jumud, sehinggakan para ulama sendiri tidak nampak akan kehebatan Al-Quran menyimpan 10 lautan-dakwat ilmu, dan ada antara mereka sanggup kufur dengan Allah dengan begitu berani mengeluarkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti "Kitab Al-Quran tidak menjelaskan segala perkara", "Kitab Al-Quran kitab ijmal, kitab umum, kitab ringkas, tidak mendalam dan tidak terperinci".

Namun begitu walaupun mereka tersalah kaji dan sekiranya mereka tetap yakin (beriman) dengan Al-Quran maka mereka adalah dikategorikan sebagai hamba yang terpilih iaitu akan dapat masuk syurga dan bertemu dengan Allah SWT. Tetapi sekiranya mereka salah kaji dan dengan tersalah kaji itu mereka menentang ayat-ayat Allah misalnya mengatakan Al-Quran tidak lenfkap, Al-Quran tidak sempurna dan tidak menjelaskan segala perkara maka bersedialah mereka ini untuk menjadi penghuni api neraka!


Mutasyabihat (Metafor) Otak Kanan, Muhkamat (rules) Otak Kiri

Ahli sains dan para saikologi telah mengkaji atribut, fungsi dan cara-cara otak bekerja dengan mendalam dan mereka telah membahagikan otak kepada dua bahagian iaitu otak kiri dan otak kanan. Kedua-duanya memainkan peranan yang berbeza. Secara ringkasnya Otak kiri adalah untuk kerja-kerja berfikir hal-hal mendalam dan terperinci, sementara otak sebelah kanan pula bertugas untuk melihat sesuatu perkara secara umum, global, konteks, dan pertalian. Sekiranya kita perhatikan agama Islam adalah lengkap dan sempurna iaitu di dalam solat kita selalu baca doa semasa duduk antara dua sujud iaitu " Rabbigh firli, warhamni, wajburni ..." (ya Allah ampunilah saya, dan kasihanilah saya, dan seimbangkanlah saya (iaitu sempurnakanlah akal dan kehidupan saya) ...". Mungkin ramai di antara kita yang tidak memberi perhatian kepada bacaan doa hebat ini yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya harapkan selepas ini kita semua akan lebih fokus dan khusyuk dalam solat. Ingat! Bila kita baca "wajburni" maka terbayang dibenak kepala kita kedua-dua belah otak kiri dan kanan agar amalan solat menjadi satu latihan otak (minda) yang amat baik dan berkesan untuk melahirkan insan yang seimbang, dan agar solat kita itu benar-benar dapat men
cegah kita dari melakukan perkara keji.


Sudah tentulah kita tidak boleh berpuas-hati dengan hanya membaca doa tanpa membuat sesuatu untuk menjadikan diri kita manusia yang sempurna iaitu yang seimbang, kita mestilah juga sentiasa berusaha. Maka sebab itulah Allah SWT menjelaskan betapa pentingnya khusyuk ketika dalam solat. Dengan khusyuk dalam solat kita sebenarnya melatih dan mengimbangkan akal-fikiran iaitu antara otak kanan dan otak kiri. Yang sebenarnya konsep dan kahendak khusyuk dalam solat ini tidaklah susah sangat, kita hanya perlu tahu dan faham apa yang kita sedang baca. Oleh itu sekiranya kita boleh faham ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk muhkamat dan juga dalam bentuk mutasyabihat maka kita sudah menepati kahendak khusyuk.

Kita tidak perlu bersusah payah membezakan yang mana satu ayat muhkamat dan yang mana satu pula ayat mutasyabihat sebab secara automatik setiap ayat Al-Quran itu bersifat "muhkamat" dan juga "mutasyabihat". Seluruh 6,236 ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkamat (rules based), dan seluruh 6,236 ayat itu juga adalah mutasyabihat (hudan, petunjuk, contoh-perbandingan, metafor). Konsep ini amat penting dan mestilah difahami sekiranya para pembaca mahu khusyuk dalam solat dan mahu menjadi pengkaji Al-Quran.

Cuba kita lihat dan kaji dari segi kesan ke atas otak apabila kita membezakan antara ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Di bawah saya muat-turun jadual kesan dari mengkaji ayat-ayat Al-Quran iaitu mengkaji secara muhkamat dan secara mutasyabihat. Nota: lagi sekali saya harap para pembaca semua akan faham bahawa setiap ayat Al-Quran itu adalah ayat muhkamat atau berhukum (bernahu, ber i'rab iaitu rules based), dan ayat yang sama juga adalah ayat mutasyabihat iaitu ayat dalam bentuk serupa atau sama iaitu dalam bentuk contoh berbandingan atau metafora.


Jadual (table) di atas adalah ringkasan kepada penggunaan otak kiri dan kanan apabila kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran iaitu dalam bentuk muhkamat dan mutasyabihat. Maafkan saya kerana tidak sempat mengalih-bahasa kepada bahasa Melayu. Tidakkah kita merasa pelik dan hairan bagaimana satu ayat Al-Quran boleh mengaktifkan otak kiri dan kemudian otak kanan, atau sebaliknya? Dan sekiranya kita fikir dan kaji betul-betul yang sebenarnya di dalam solat yang khusyuk itu sendiri sudah pun kita latih dan amalkan "high order thinking skills" (HOTS) atau Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Tetapi oleh kerana kita tidak khusyuk dan hanya hafal ayat-ayat Al-Quran seperti burung kakak tua, maka solat kita itu tidak dapat berfungsi malah memberi kesan negatif kepada otak, akal fikiran dan perlakuan umat Islam.


Contoh: Mengimbangkan Otak Kanan dan Otak Kiri

Sekarang cuba kita kaji ayat pertama dalam surah Al-Baqarah iaitu "Alif-Lam-Mim". Ayat init boleh dikaji secara muhkamat dan juga secara mutasyabihat. Apabila kita mengkaji secara muhkmat maka kita mengkaji secara bahasa iaitu nahu dan hukum bahasa Arab. Maka kita akan melihat "alif-lam-mim" dari segi nahu dan i'rab: ianya boleh menjadi mubtada awal, mubtada thani, menjadi khabar, khabar muqaddam, dan sebagainya. Dengan memikirkan segala hukum nahu dan i'rab bahasa Arab ini maka kita telah mengaktifkan dan menggunakan otak sebelah kiri.


Ayat yang sama juga adalah ayat mutasyabihat iaitu ayat yang "nampak serupa" iaitu secara contoh berbandingan atau dalam istilah bahasa ialah "metafora". Apabila kita baca "Alif-Lam-mim itu adalah sebuah kitab" maka tergambar di dalam kepala kita tiga huruf iaitu "alif", "lam", dan "mim", dan juga tergambar akan sebuah kitab. Maka dahi kita akan mula berkerut sebab timbul perasaan kehairanan bagaimana mungkin sebuah kitab hanya ada 3 huruf sahaja? Apa jenis kitab ini yang amat pelik lagi ganjil? Bagaimana dengan hanya 3 huruf sahaja mampu menjelaskan segala perkara? Mampu menjelaskan dengan mendalam dan terperinci?

Sudah tentu juga terfikir oleh kita mana perginya lain-lain huruf yang 28 dalam abjad bahasa Arab tu misalnya "baa", "taa", "tha", "jim", dan sebagainya? Rupa-rupanya jawapan kepada soalan ini terjawab dalam ayat ke-3 iaitu "wajib beriman kepada yang ghaib", maksudnya semua huruf ada tetapi "ghaib" (tersembunyi). Kaedah "ghaib" ini samalah seperti komputer menyimpan data iaitu dalam bentuk digital "0" dan "1" di mana lain-lain huruf semuanya tidak nampak, semuanya ghaib! Pada hal huruf "A", "B", "C", ... "Z" semuanya ada tetapi kita tidak nampak sebab terlindung disebalik digital representations. Begitu juga dengan suara, gambar, bunyi, dan sebagainya semuanya disimpan dalam representasi digital "0" dam "1". Namun bagi orang-orang jahil, bodoh lagi keras kepala maka mereka tidak akan percaya sama sekali data-data boleh disimpan secara ghaib, mereka akan bertegang leher dan bermati-matian mengatakan mana mungkin ada "A", "B", "C", gambar, suara semua tu ... tak nampak pun, yang ada hanyalah "0" dan "1" sahaja.


Setelah kita faham bahawa data-data dan segala ilmu rupanya disimpan dalam bentuk ghaib seperti dalam komputer, maka umat dan ulama Islam akan (harap-harap terbuka hati dan mendapat hidayah) celik mata dan bersungguh-sungguh untuk melihat semula kaedah dan metodologi mengkaji dan memahami ayat-ayat AlQuran, dan harap-harap mereka boleh menerima hakikat bahawa Allah SWT juga ada kebolehan yang lebih hebat dari sistem komputer.


Maka dengan mengkaji secara mutasyabihat iaitu secara metafor (contoh-perbandingan) akan muncul pelbagai gambaran di dalam kepala dan seterusnya mencetus perasaan ingin tahu yang membara dalam jiwa. Dengan keghairahan dan kuriositi ini maka tergambarlah "konteks" dan pertalian antara huruf-huruf (abjad) seperti dijelaskan tadi. Dari konteks dan pertalian ini akan menjuruskan kepada percambahan ilmu. Ini akan menjuruskan kita untuk meneruskan lagi bacaan dan memikirkan ayat-ayat secara muhkamat dan juga mutasyabihat, dan inilah yang dikatakan konsep atau proses "tadabbur" iaitu satu ayat diikuti oleh ayat seterusnya semada secara turutan atau pertalian, dan akhirnya kita akan mendapat satu gambaran yang lengkap. Dan inilah yang dikatakan khusyuk dalam solat iaitu kita tahu dan faham apa yang kita baca secara muhkamat dan juga secara mutasyabihat.


Konsep dan Ayat Penting Yang Mesti ada Dalam Ulumul Quran

Saya ada mengkaji beberapa buku Ulumul Quran dan juga buku-buku tentang "amthal" iaitu contoh-perbandingan atau metafor namun saya tidak jumpa ayat-ayat dari surah Az-Zumar 39:27-29 digunakan untuk menjelaskan konsep dan kahendak "amthal". Padahal ayat-ayat inilah yang menjelaskan dengan mendalam dan terperinci tentang konsep dan kahendak "amthal" (contoh-perbandingan atau metafora). Pada hakikatnya ayat-ayat ini adalah garispanduan penting tentang konsep, kahendak dan kaedah penggunaan "amthal" atau metafora di mana tanpa memahami ayat-ayat ini kita tidak akan faham bagaimana untuk menggunakan ayat-ayat mutasyabihat sebagai hudan atau petunjuk.

Mari kita sama-sama megkaji ayat Az-Zumar 39:27-29 di bawah ini.


Secara ringkasnya ayat 39:27 menjelaskan bahawa kitab Al-Quran menggunakan pendekatan "amthal" (contoh perbandingan) atau "metafora" untuk berfikir. Kemudian pada ayat 39:28 Allah SWT menjelaskan kita mestilah menggunakan bahasa Arab. Apa bezanya metafora dengan bahasa Arab? Kenapa metafora menggunakan otak kanan dan bahasa pula menggunakan otak kiri? Lihat pada akhir ayat 39:27 digunakan "yatazakkarun" iaitu "berfikir atau memikirkan" dan sekiranya kita mendalami wazannya maka kita disuruh berfikir secara bebas dan seluas-luasnya iaitu secara imaginasi (tetapi masih lagi dalam konteks metafora yang diberikan). Maka dari sini kita mula berfikir secara "luar kotak" dan ini akan mengembangkan ilmu, dari sini hidayah atau petunjuk akan muncul dan menjelma. Kita mesti ingat ini bukannya proses "takwil" sebab "takwil" adalah berfikir secara bebas tanpa sempadan atau batas ilmu (without knowledge domain).

Kenapa pada penghujung ayat 39:28 tidak digunakan perkataan "yatazakkarun" atau "yatafakkarun" atau "ya'kilun" atau "yatadabbarun"? Kenapa "bahasa Arab" dikaitkan dengan perkataan "Yattaqun" (bertaqwa iaitu takut dan patuh)? Kenapa pada penghujung ayat 39:29 Allah SWT mengatakan ramai orang yang tidak tahu sedangkan hampir kesemua kitab-kitab tafsir menunjukkan sebaliknya (semuanya kata tahu)?

Kenapa para penafsir tidak menafsir ayat ini sebagai penjelasan kepada metod tafsir Al-Quran bil-Quran iaitu untuk menjelaskan konsep dan kahendak "amthal" (contoh-perbandingan atau metafora) tetapi hampir kesemuanya memberi makna secara literal? Di manakah bermulanya "mathalan" dalam ayat ini dan di mana ianya berakhir? Kenapa Allah SWT meletakkan perkataan syukur "Alhamdulillah"? Adakah sebab para penafsir tahu atau sebab tidak tahu? Atau adakah "Alhamdulillah" ini juga masih lagi dalam konteks "amthal"?Bersambung ... Insyaallah

Wallahu a'lam.