Followers

Friday, July 3, 2015

Metod QbQ Guna Lambda Calculus - Rules Generate Functions: Binding and Recursive

Pengkaji/pengarang: Qur'analyst Khalid Yong

Alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah SWT serta selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabiin, para ulama dan pemikir Islam, para guru/ustaz, para pembaca/pengkaji/pelajar dan seluruh muslimin dan muslimat. Dengan izin Allah SWT kita dapat berjumpa lagi. Pada siri yang lepas kita berbicara ringkas tentang metod tafsir Al-Quran bil-Quran atau Metod QbQ iaitu tentang format dan struktur Al-Quran iaitu bagaimana cara Al-Quran menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci. Setelah memahaminya saya berharap para pembaca sudah bersedia untuk terus maju ke tahap yang lebih tinggi dan terkehadapan iaitu ilmu ICT "functional programming" yang berasaskan "lambda calculus" dab diharapkan para pengkaji akan dapat menjana ilmu-ilmu baru yang hebat dari kitab suci Al-Quranul Karim.Pada artikel kali ini kita akan masuk ke satu topik yang agak berat, terkehadapan dan abstrak iaitu diluar bidang pengajian dan pembelajaran para penafsir Al-Quran dan Al-Hadith iaitu "Lambda Calculus" satu ilmu matematik yang menjelaskan bagaimana hukum menjana fungsi (rules create functions) dan dari sini kita akan dapat tahu cara-cara bagaimana Al-Quran menyembunyikan ilmu-ilmu yang mendalam di dalam hukum-hakam bahasa Arab. Inilah rahsia terbesar bagaimana kitab Al-Quran yang hanya 6,236 ayat dapat menjelaskan segala perkara, segala ilmu dengan mendalam lagi terperinci, Sesiapa yang mahu mengeluarkan ilmu-ilmu hebat dan terkehadapan maka haruslah memahami dan mendalami ilmu lambda kalkulus ini dan para ulul albab dapat mengaplikasikan ilmu nahu dan i'rab bahasa Arab untuk menjana pelbagai fungsi baru dan seterusnya menja ilmu baru yang akan membawa Islam kembali kepersada ilmu, teknologi dan ekonomi dunia dan seterusnya menjadikan umat Islam "khaira ummatin".

Sebelum ini kita telah menyentuh serba sedikit tentang propositional calculus dan predicate calculus, dan pada hari ini kita akan menyentuh pula lambda calculus. Seperti biasa, seperti propositional calculus, predicate calculus, dan lain-lain, dalam artikel ini saya tidak akan menjelaskan "lambda calculus" dengan mendalam sebab sudah terdapat banyak artikel dan youtube yang menjelaskan subject ini dengan baik, jelas dan berkesan. Malang sekali kebanyakkannya adalah di dalam bahasa Inggeris. Sekiranya ada para pembaca blog ini yang belajar di IPTA/S atau bekerja di pelbagai institusi Islam  seperti JAKIM, IKIM, PERKIM, YADIM, dan sebagainya mungkin mereka mahu membuat terjemahan ke dalam bahasa Melayu atau Arab untuk manfaat para pembaca dan pengkaji yang lemah dalam bahasa Inggeris.

Oleh kerana subjek ini agak advanced dan abstrak maka lebih baik sekiranya para pembaca menonton dan memahami video youtube "basooir" yang disampaikan ustaz Zaharudin Nawi atau youtube Madinah Book oleh Dr. Abdul Raheem, atau lain-lain iaitu tentang ilmu bahasa Arab i'rab. Dalam video basooir, Ustaz Zaharudin menjelaskan ayat-ayat 1-3 surah Al-Baqarah dengan mudah dan baik sekali, dan saya berharap para pembaca dan pengkaji akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami video-video (ilmu i'rab Al-Quran). Kepada para ustaz yang sudah mahir bahasa Arab dan I'rab Al-Quran ini bolehlah merujuk kepada bab-bab jar/majru, muta'allaq/muta'alliq, hazaf/mahzuf, lam al-muzahlaqah, dan tasrif (rekersif).Para Ustaz Mengajar "Lambda Calculus" (I'rab Al-Quran)


Ilmu matematik propositional calculus, predicate calculus, dan lambda calculus ini adalah ilmu yang sangat penting dalam metod tafsir Al-Quran bil Quran atau Metod QbQ sebab ianya mengajar kita bagaimana untuk mengeluarkan ilmu dari hukum-hukum (nahu dan i'rab) bahasa Arab. Ilmu-ilmu hebat dan penting ini sudah lama diajar dalam Al-Quran, telah lama mendahului pakar-pakar matematik dan komputer sains sejak 1,400 tahun lagi. Ianya terkandung di dalam ilmu Bahasa Arab Al-Quran. Ilmu I'rab dan nahu bahasa Arab Al-Quran adalah satu ilmu yang sangat hebat, sangat advanced, sangat luar biasa, dan pada hari ini kita baru sedar bahwa ianya adalah ilmu matematik dan program komputer yang melampaui zaman. Para ulama, asatizah, dan pakar-pakar tafsir Al-Quran hanya nampak kekuatan Al-Quran dari segi perbendaharaan kata dan puisi Al-Quran sahaja. Tidak pernah terbayang oleh mereka bahwa bahasa Arab Al-Quran adalah juga merupakan bahasa matematik dan bahasa komputer yang amat hebat, sistematik, dan berfungsi. Oleh sebab mereka tidak faham kehebatan nahu dan hukum bahasa Arab menyebabkan pelajaran bahasa Arab menjadi jumud dan membosankan, padahal ianya adalah teramat sangatlah penting dan menarik!
Gambar di atas menunjukkan Ustaz Zaharudin Nawi sedang mengajar ilmu i'rab iaitu asas kepada ilmu "lambda kalkulus" yang membolehkan penciptaan "functional programming language". Saya syorkan agar para pembaca download youtube yang dikeluarkan oleh Basooir berjudul "I'rab Al-Quran Al-Karim wa-bayanuhu - 02". Perhatikan, buat nota dan faham bagaimana "alif-lam-mim" itu boleh berubah beberapa fungsi misalnya "mubtada", "khabar awwal", "khabar muqaddam", dan oleh itu memberikan makna semantik yang berbeza. Lihat dan faham bagaimana "khabar-1", "khabar-2", dan "khabar-3", dan sebagainya. Adalah baik sekiranya para pembaca boleh subscribe dan download semua video yang dibuat oleh Basooir ini. Saya pernah berbual-bual dengan Ustaz Zaharudin Nawi ini dan beliau adalah seorang ustaz yang baik, berkaliber, memang pakar dalam bidang bahasa Arab dan I'rab Al-Quran. Tambahan pula cara penyampaianya adalah mudah dan jelas.
Selain dari program video Basooir, kepada sesiapa yang suka versi bahasa Inggeris bolehlah download youtube program Madina Book yang dikarang oleh Dr. AbdulRaheem dan yang dipermudahkan oleh Ustaz Asif Mahereli (gambar atas). Terdapat beberapa program lain yang juga baik seperti yang dikelolakan oleh ustaz Abdullah Endut. Apabila para pembaca sudah maher dengan nahu dan I'rab bahasa, tuan/puan akan dapat memahami ilmu asas logik dan calculus seperti propositional calculus, predicate calculus, lambda calculus, dan category calculus (theory) dengan mudah. Semua ini adalah asas untuk para pengkaji memahami dan mendalami Metod Al-Quran bil-Quran (Metod QbQ) seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam kitab Al-Quranul Karim.


Lambda Calculus dan I'rab Al-Quran

Saya tidak dapat menjelaskan dengan mendalam dan terperinci tentang bagaimana lambda kalkulus dapat menjana ini baru dalam blog ini sebab ruangnya terlalu terhad. Namun saya akan menjelaskan beberapa kekunci atau key points di mana ianya dapat membantu para pembaca dan pengkaji untuk berfikir dan menajamkan minda serta membina sendiri functional program dari ilmu nahu dan i'rab bahasa Arab.

Yang paling penting pada lambda kalkulus ini ialah kebolehannya menjana kod iaitu "rules create functions", atau "codes generate more codes", dan kebolehan seperti ini adalah kehebatan dan kekuatan bahasa arab yang tidak ada pada bahasa-bahasa manusia lain. Sekiranya para pembaca faham apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaharudin atau Ustaz Asif, saya percaya konsep "rules create functions" atau "codes generate codes" ini dapat difahami dan diaplikasikan.

Yang keduanya ialah konsep "binding" atau dalam bahasa i'rabnya ialah "majrur" iaitu "muta'llaq dan muta'alliq". Terdapat beberapa "binding" yang boleh berlaku dalam I'rab bahasa Arab iaitu melalui huruf jar (majrur), dan juga "binding" melalui hazaf/mahzuf. Ianya juga boleh berlaku pada "sifah/mausuf", dan juga "mudof/mudof ilaih". Binding dalam hazaf/mahzuf agak luas sebab ianya boleh berlaku dalam banyak keadaan samada hazaf mubtada, hazaf khabar, hazaf aayaat, hazaf fa'il, hazaf ismul faa'il dan sebagainya.

Dalam lambda kalkulus terdapat apa yang dipanggil "substitution" dan konsep ini juga terdapat pada i'rab bahasa arab iaitu "tasrif", saya tidak maksudkan tasrif dalam ilmu sorof tapi tasrif "aayaat" (rekersif) seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-An'am 6:65 seperti yang saya jelaskan dalam beberapa artikel sebelum ini (tentang artificial intilligence).

Kepada yang mahir dalam sesuatu bidang (ulul albab) maka mereka akan mudah nampak apabila berlaku sedikit perubahan pada nahu (syntax) akan membawa perubahan makna semantik yang besar, jelas dan ketara. Misal contoh pada ayat 51:1 yang saya sentiasa guna untuk membuat contoh. Dengan menukar fungsi "zaariyat" (ismul faa'il) dari pembuat (active participles) kepada sifat (adjectives) sudah memberi makna semantik yang berbeza iaitu dari pelaku tunggal kepada pelaku yang belbagai jenis misalnya kepada pelbagai jenis logam elektron iaitu logam emas, besi, tembaga, dan sebagainya!Begitu juga dengan mengetahui perbezaan nahu maf'ululmutlaq dengan nahu maf'ulumbih sudah dapat memberi makna yang berbeza. Sekiranya Allah SWT menggunakan nahu maf'ulumbih maka ia membawa makna hanya beberapa photon sahaja yang tersembur, tetapi apabila nahul maf'ululmutlaq digunakan ianya menggambarkan satu penaburan dan penerbangan photon yang teramatlah banyak sehingga bertrilion-trilion banyaknya dan fenomena ini memenuhi kriteria suatu makhluk iaitu elektron apabila terbang keluar orbit maka ianya akan melakukan penaburan yang sebanyak-banyaknya! Masyaallah ... amat tepat dan hebatnya ilmu yang dapat dikeluarkan dari nahu bahasa Arab.

Bagi orang-orang yang tidak faham bahasa Arab dan tidak faham ilmu lambda kalkulus ini maka mereka tidak akan faham bagaimana nahu sesuatu bahasa dapat mengeluarkan makna semantik yang berbeza-beza. Oleh yang demikian sesiapa yang hendak menafsir Al-Quran atau mengeluarkan ilmu dari Al-Quran maka WAJIB tahu bahasa Arab.


Nusus (dalil-dalil dari Al-Quran)

Umat Islam wajib beriman kepada kitab Al-Quran sepenuhnya tanpa sebarang keraguan, Kita wajib yakin dan percaya bahwa kitab Al-Quran:
1) Menjelaskan segala perkara
2) Menjelaskan dengan mendalam lagi terperinci.

Para asatizah dan ulama tafsir tidak mengkaji dan menambah-baik metod tafsir yang dijelaskan di dalam Al-Quran iaitu metod Al-Quran bil Al-Quran, maka mereka tidak nampak bagaimana kehebatan Al-Quran yang sebenarnya dan sejak 1,400 tahun itu mereka hanya berbangga-bangga dengan kesusasteraan dan perbendaharaan kata bahasa Arab sahaja. Padahal selain dari kehebatan sastera dan perbendaharaan kata, ada lagi kelebihan bahasa Arab yang lebih menakjubkan, yang luar-biasa dan mustahil boleh dibuat oleh manusia iaitu nahu dan "hukum" atau "rules" bahasa Arab. Oleh sebab itu Allah SWT memberitahu manusia secara jelas lagi spesifik dalam ayat 13:37 bahwa kitab Al-Quran itu dijadikan dan diturunkan dalam hukum bahasa Arab. Manusia tidak pernah tahu bahwa pelbagai ilmu dan maklumat dapat disembunyikan (atau dikodkan) di dalam hukum dan peraturan bahasa ini. Hanya sejak 100 tahun ini sahaja manusia mula faham dan cuba mereka-cipta satu formula atau bahasa yang mampu menyimpan data, padahal Al-Quran sudah melakukannya sejak 1,400 tahun yang lampau. Sekiranya para pembaca sudah melihat video-video yang saya cadangkan tadi kemungkinan besar ada diantara kita yang sudah dapat rasa kehebatan bahasa Arab.


Cuba lihat dan kaji ayat 13:37 (di atas) di mana Allah memberitahu bahawa kitab Al-Quran adalah menggunakan bahasa Arab dan diberitahunya supaya melihat kepada hukum-hukum bahasa Arab. Kemudian lihat pada ayat Hud 11:1 Allah SWT menjelaskan bahawa ilmu yang mendalam dan terperinci terselindung di dalam hukum dan peraturan (rules and funtions), iaitu hukum-hukum bahasa Arab. Maka dengan nas ini, kitab-kitab terjemahan dan tafsir tidak boleh dipanggil kitab Al-Quran sebab hukum dan peraturan bahasa Arab tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

Di dalam ayat 11:1 ini Allah memberitahu penjelasan mendalam berlaku selepas kajian yang mendalam (lihat perkataan "thumma" yang bermakna "kemudian selepas lama") berpandukan pentafsiran hukum bahasa Arab itu sendiri. Lihat kepada perkataan "uhkimat" dan "hakiim" yang diulang (repeat atau recursive) iaitu perkataan yang datang dari akar yang sama iaitu "hakama/yahkumu". Lihat kepada perkataan "min" iaitu majrur yang menunjukkan berlakunya "muta'allaq/muta'alliq" (binding) diantara penjelasan mendalam dan kehebatan hukum (bahasa Arab). Orang yang tidak tahu bahasa Arab tidak akan dapat melihat ilmu-ilmu yang dijelaskan melalui hukum bahasa Arab ini.Cuba lihat penjelasan yang dibuat oleh Ustaz Zaharudin pada "alif-lam-mim" dalam penjelasan i'rab, dan pada ayat-ayat berikut pada surah permulaan Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah. Cuba kira berapa banyak hukum-hukum yang telah dijelaskan. Sudah tentulah setiap perubahan hukum akan membawa perubahan makna semantik!


Cuba kaji ayat 2:3 yang menjelaskan kepada umat Islam tentang "ilmu ghaib" yang terkandung di dalam Al-Quran. Hukum dan peraturan inilah yang dimaksudkan beriman kepada ilmu ghaib, iaitu kita wajib yakin dan percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala perkara dan penjelasannya adalah jelas, mendalam dan terperinci, dan bukanya secara umum secara kasar, atau secara menggunakan kitab-kitab lain. Al-Quran itu sendiri sudah lengkap dan sempurna, dan inilah yang dikatakan beriman dengan kitab Al-Quran.Cuba lihat ayat-ayat lain misalnya dalam surah yasin. Awal-awal lagi Allah SWT menjelaskan bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang berhukum dan berperaturan, maksudnya rahsia bagaimana 10 lautan-dakwat ilmu disorok dalam Al-Quran ialah melalui hukum dan peraturan bahasa Arab. Orang-orang Islam baca surah yasin ini setiap malam Jumaat, malah ada yang membacanya setiap hari namun mereka tidak hirau pun tentang kehebatan dan kemukjizatan hukum-hukum bahasa Arab dalam Al-Quran.Ilmu yang terkandung atau terselindung di dalam hukum dan peraturan (rules and funtions) bahasa Arab inilah yang dikatakan ayat-ayat muhkamat. Maka para pembaca akan melihat betapa hebat dan luasnya hukum dan peraturan bahasa Arab ini. Dari hukum-hukum inilah yang akan menjana fungsi (rules create functions), dan dari fungsi-fungsi inilah yang menjana ilmu yang mendalam lagi terperinci.Kenapa Lambda Calculus?

Apa itu matematik? Matematik adalah ilmu tentang nombor. Apa itu Aljebra? Aljebra ialah ilmu matematik tentang simbol. Apa itu kalkulus? Kalkulus ialah ilmu matematik tentang perubahan. Kitab Al-Quran adalah satu kitab yang sangat ajaib, dan apabila Allah SWT berjanji ianya adalah kitab yang terbaik dan menjelaskan segala perkara maka janji Allah SWT adalah benar dan tepat sekali. Kenapa kita tidak nampak Al-Quran menjelaskan segala perkara? Sebab kita salah faham konsep yang teramat penting iaitu "muhkamat dan mutasyabihat" sehingga menjadikan kitab AL-Quran itu kelihatan jumud, kaku, dan kelam-kabut! Yang menjadi bertambah parah ialah kita salah faham kahendak ayat "ma-tasyabaha-minhu" sehingkan menjadikan umat Islam berpecah, berpuak-puak, dan bercakaran sesama sendiri sehinggakan ada yang sanggup kafir-mengkafir.


Walaupun ilmu matematik agak susah sebab ianya terlalu abstrak, namun ianya amat penting dan mustahak dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan penjanaan ilmu-ilmu baru (dari Al-Quran). Oleh kerana tidak ramai para ulama yang minat pada ilmu matematik ini, maka beban sekarang terletak kepada para profesional yang arif dan pakar dalam bidang matematik untuk mendalami isi kandungan kitab Al-Quran. Sekarang menjadi tanggong-jawab dan tugas kita para "protaz" untuk mendalami bahasa Arab dan ilmu i'rab.

Mungkin ada diantara kita yang berkerut dahi, bagaimana pula Al-Quran ini ada kaitan dengan ilmu matematik? Dengan menguasai ilmu matematik seperti algebra dan kalkulus, kita akan dapat lihat bagaimana nahu dan i'rab bahasa Arab diolah, disusun, dan keselariannya. Memang terdapat banyak kesamaan! Misalnya di dalam lambda kalkulus terdapat "binding", di dalam bahasa arab terdapat "majrur", didalam lambda kalkulus terdapat "substitution", maka dalam bahasa arab terdapat "tasrif" (recursive), dan sebagainya.

Pada peringkat awal ini mungkin masih ramai para ustaz dan pakar bahasa Arab tidak dapat menerima apa yang saya cuba jelaskan ini. Namun saya berharap para pembaca akan terus mengkaji dan nanti akan melihat sendiri kebenaran apa yang hendak saya sampaikan ini. Insyaallah apabila kita semua sudah faham, saya percaya para protaz dan uspro akan dapat berganding bahu untuk membina satu perisian komputer (software) yang amat canggih untuk menjana ilmu dari Al-Quran iaitu "Quranpedia".

Quranpedia adalah berteraskan ilmu matematik dan bahasa Arab. Dari lambda kalkulus kita akan dapat melakukan "functional programming" ke atas text Al-Quran sebab bahasa Arab Al-Quran adalah juga bahasa yang berfungsi. Dari sini para protaz (ulul albab) dapat membuat "search" dan kajian mendalam  text-text Al-Quran yang "ghaib" iaitu yang terlindung disebalik hukum dan peraturan bahasa Arab. Quranpedia bukan sahaja untuk menjana ilmu-ilmu baru, malah ianya adalah juga untuk pembelajaran bahasa Arab Al-Quran. Apabila lebih ramai para profesional faham bahasa arab, maka dengan kerjasama para asatizah kita boleh menjayakan satu konsep baru ilmu iaitu melakukan "Quranization of Knowledge" iaitu satu pra-syarat yang amat penting untuk menjayakan "Islamization of Knowledge".Quranization of Knowledge (QoK)

Kenapa selepas 35 tahun berusaha dan selepas berbelanja berbilion ringgit duit rakyat tetapi proses "Islamization of Knowledge" masih tidak berjaya (gagal)? Padahal para pemikir Islam tahu dan amat faham bahwa para ulama Islam sudah lama tidak menjana ilmu-ilmu baru, malah kalau ada pun hanyalah ilmu kitar-semula dan bukannya ilmu yang benar-benar dapat dibanggakan dan dapat membawa umat Islam menjadi umat yang terbaik "khaira ummatin". Oleh kerana ketidak-mampuan menjana ilmu-ilmu baru, akhirnya mereka watered down konsep Islamization of Knowledge kepada hanya untuk memasukan etika dan nilai-nilai Islam ke dalam sesuatu produk misalnya memasukkan sura azan dan ayat-ayat Al-Quran ke dalam hanfon, atau membekalkan sejadah, kompas, dan segelen air (untuk berwuduk) ke dalam setiap kereta proton untuk menjadikan kereta Islam dan sebagainya.

Pada saya konsep Islamization of Knowledge adalah satu idea yang baik lagi nobel. Ada kemungkinan besar para pemikir Islam yang hebat-hebat ini terlepas-pandang atau "over-looked" kepada kitab Al-Quran. Mereka tahu kehebatan dan kemukjizatan kitab Al-Quran, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara atau metod untuk mengeluarkan ilmu dari kitab Al-Quran.

Dengan adanya Metod QbQ ini mungkin para pemikir Islam (dan bukan Islam) dapat melihat dan mengkaji semula proses Islamization of Knowledge iaitu dengan melalui satu proses "Quranization of Knowledge" (QoK), sebab dengan metod ini memungkin para ulul-albab dapat mengkaji dan menjana pelbagai bidang ilmu, baik yang nampak (ilmu epistemology) maupun yang tidak nampak (ilmu ontology atau kewujudan). Tambahan pula kajian dan proses Metod QbQ ini agak mudah dari metod-metod tafsir yang ada yang mana telah meletakkan syarat memahami dan menghafal beribu-ribu hadis, dan mesti merujuk kepada kitab-kitab hadis terlebih dahulu.

Metod QbQ lebih mudah sebab ianya 100% dari Al-Quran, dan hanya menggunakan 6,236 ayat Al-Quran sahaja. Saya bukanlah menolak hadis atau anti-hadis, sebab para ulama sendiri yang memberi-tahu saya hadith-hadith tidak menjelaskan ilmu-ilmu yang mendalam seperti ilmu ICT dan matematik ini. Ilmu hadis memang diperlukan dan MESTI digunakan apabila kita mahu mengeluarkan hukum-hakam berkaitan agama dan peribadatan.

Tambahan pula model metod QbQ ini sudah pun hampir selesai, maka elok sangat sekiranya dapat dicuba-uji "trial" untuk beberapa ilmu misal dimulakan dengan "Islamic model of Quantum Mechanic", Einstein's "no aging at speed of light", Noam Chomsky's teori "genetic endowment and generative grammar", Darwin Evolusi teori, penapisan pancaran gelombang elektromagnetik, model baru artificial intelligence, dan sebagainya. Inilah yng di panggil "QoK" atau proses Quranization of Knowledge iaitu mengeluarkan ilmu-ilmu dari kitab suci Al-Quran dengan menggunakan  metod tafsir Al-Quran bil Quran seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran.


Cuba-uji QoK

Cuba kita lihat Albert Einstein merumuskan bahawa pada kelajuan cahaya maka tidak akan berlaku perumuran (no aging). Tapi Al-Quran kata perumuran tidak akan berlaku sekiranya jisim dipusing atau diputar spin) pada kelajuan "daakhirun". Ujian ni agak menarik dan boleh dilakukan di makmal-makmal fizik. Kita tidak tahu berapa sebenarnya kelajuan "daakhirun" ini, dan kita belum tahu lagi sifat-sifat mendalam "daakhirun" ini.

Al-Quran menjelaskan tidak perlu pun sesuatu orang atau objek bergerak pada kelajuan cahaya untuk tidak berlaku "aging".

Contoh lain: Noam Chomsky berteori bahawa bahasa (language) adalah berlaku secara revolusi, iaitu tiba-tiba saja manusia mendapat kebolehan untuk bercakap. Kemudian bahasa (language) menjadi keturunan semulajadi semasa lahir. Sedangkan Al-Quran mengatakan semasa lahir manusia tidak mengetahui apa-apa sesuatu, dan Al-Quran kata bahasa adalah bukan genetik semulajadi. Al-Quran menjelaskan manusia ini adalah makhluk "duality" iaitu "mind/body", sedangkan lain-lain makhluk adalah "body" sahaja tanpa "mind" iaitu tidak ada kemampuan untuk memilih (no freewill).

Al-Quran mengatakan manusia itu diberi kebolehan untuk "ikat" (bind) iaitu "akal" segala nama seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2:31"diajarkan anak Adam dengan segala nama". Mengikut Al-Quran pengakalan atau pengikatan nama-nama ini semasa apabila dilahirkan, dan akan sampai tahap matang (akil baligh).

Contoh lain lagi Qok: Cuba kaji teori Prof. Krauss "universe is from nothing" bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan ada benda-benda yang manusia tidak tahu akan asal-usul kejadian. Apa yang dikatakan oleh Prof. Krauss adalah sama dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran iaitu "nothing" membawa makna "tidak tahu", bukannya "tidak ada apa-apa sesuatu pun".Malah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian alam maya ini, dan sudah tentu ianya amat menarik untuk kita jadikan projek "Quranization of Knowledge".


Teori String dan Quantum Mekanik

Dengan adanya Metod QbQ ini akan dapat membantu para saintis Islam untuk bersaing dengan Barat diperingkat yang lebih advanced misalnya dark matter/energy, string teori, dan quantum fiziks. Para saintis Barat mengeluarkan teori E=MC2, iaitu segala kejadian berjisim adalah terjadi dari tenaga (energy). Selama ini para ulama Islam hanya berani memperkatakan segala kehidupan terjadi dari air tetapi mereka tidak berani mengatakan bahawa semua kejadian adalah berasaskan "dark energies" yang terbang berpusing dari kanan ke kiri-kiri-kiri seperti yang dijelaskan dalam ayat 16:48.


Lihat kepada perkataan "fa-a/yafu-u" yang membawa makna beredar/berpindah dan kembali ke tempat asal dalam ke adaan asal iaitu tanpa kehilangan tenaga, bentuk, saiz, warna, dan sebagainya. Sekiranya Allah SWT menggunakan perkataan selain dari "fa-a/yafu-u" maka sudah pasti alam universe ini menjadi tidak tersusun dan kelam kabut, iaitu tidak seperti yang ada pada hari ini. Oleh kerana perkataan "fa-a/yafu-u" inilah yang membolehkan ilmu sains itu wujud, iaitu segala benda mengikut hukum dan peraturan alam, misalnya molekul air adalah dari H2O dan sampai kiamat pun air akan tetap H2O.


QoK Teori Evolusi

Cuba lihat kepada teori revolusi Darwin yang mengatakan bumi ini asalnya gondol dan kering kontang kemudian turun air hujan dan terjadilah satu sel. dan kita lihat Al-Quran juga menjelaskan benda yang sama iaitu  bumi ini asalnya kering kontang dan kemudian diturunkan air, barulah berlaku kehidupan. Charles Darwin kata semua binatang dan tumbuhan membiak secara berperingkat, dan Al-Quran juga menjelaskan benda yang sama iaitu semuanya berlaku secara berperingkat (in stages).


Darwin cakap "manusia dan kera berasal dari satu keturunan" dan Al-Quran di dalam ayat 7:166 juga mengatakan ada sesetengah kera yang berasal dari manusia (iaitu kera kejadian). Al-Quran juga ada menyatakan bahawa kera memang sudah wujud pun sebelum zaman Nabi Musa a.s. tetapi kera yang baru terjadi ini adalah kera yang sama keturunan dengan manusia!Sekarang para saintis Barat mengkaji DNA orangutan dan mereka dapati 97% adalah sama. Malah yang berbeza hanyalah pada kromosom no.2 sahaja iaitu sekiranya disambung DNA kera no. 2 dan no. 3 maka akan bersambung menjadi DNA no. 2 manusia!Dengan ini, sekiranya kembali kepada Al-Quran melalui prosess QoK, maka teori evelousi ini lebih mudah dijelaskan. 99% dari teori evolusi adalah selari dengan penjelasan Al-Quran. Namun Al-Quran menjelaskan manusia adalah berasal dari tanah dan bukannya dari kera. Namun Al-Quran menjelaskan memang ada sesetengah kera yang terjadi dari manusia iaitu yang berlaku pada zaman Nabi Musa di mana sesetengah orang-orang yahudi yang tidak mahu mendengar larangan menangkap ikan pada hari sabtu. Mereka yang pergi menangkap ikanlah yang kahirnya bertukar menjadi kera.

Insyaallah pada artikel seterusnya kita akan melihat contoh-contoh ilmu hukum dan peraturan bahasa Arab (rules based) ini menjana ilmu baru dan bagaimana ianya dapat menjayakan proses Quranization of Knowledge, dan seterusnya dapat menyelamatkan projek Islamization of Knowledge yang sudah berlarutan lebih dari 35 tahun. Insyaallah.


Bucailisma

Sebelum saya menutup kata untuk artikel kali ini, saya ingin menyentuh sedikit tentang segelintir ustaz, ulamak dan pengkaji/cendikiawan/pemikir yang mengutuk dan memperlekehkan Dr. Maurice Bucille yang menulis buku "Quran, Bible and Science", dan sekarang mereka ini melabelkan orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segi sains sebagai "Bucailisma" dan kononnya "bucailisma" ini sesat dan bercanggah dengan Islam sebab kononnya Dr. Bucaille mahu membuktikan kebenaran Al-Quran melalu sains. Pada pendapat saya orang-orang seperti ini adalah yang mahu menutup kebodohan dan kemalasan mereka. Sepatutnya mereka berbangga sebab ada orang Islam yang cuba-cuba berjinak mengkaji Al-Quran, iaitu satu suruhan dari Allah SWT. Dan berterima kaseh sebab ada orang lain yang menjalankan kerja dan kewajiban mereka.

Allah SWT menjelaskan pada banyak ayat Al-Quran tentang seksa dan azab yang akan menimpa orang-orang yang mempersendakan dan memperlekehkan hasil kajian Al-Quran.


Di dalam ayat AL-Baqarah 2:159 Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembunyikan kehebatan ayat-ayat Al-Quran akan dilaknati oleh Allah SWT dan juga seluruh makhluk Allah.Saya mengkaji Al-Quran dari perspektif ICT dan bukannya sains, maka tidak sesuai melabel saya dengan "Bucaillisma". Namun saya tidak nafikan bahwa saya banyak mengemukakan contoh-contoh berbentuk sains dalam kertaskerja atau artikel saya sebab ilmu sains boleh nampak dan mudah difahami berbanding dengan ilmu ICT yang abstrak, yang ghaib, dan tidak nampak. Malah sepanjang 8 tahun kerjaya saya sebagai "Quranalyst" saya dapati ramai juga profesor yang tidak faham penjelasan tentang Al-Quran dan ICT ini, dan selalunya mereka menganggap ICT dan Sains benda yang serupa. Namun apabila dibawa contoh-contoh berbentuk sains barulah mereka dapat faham (harap-haraplah).

Saya mengkaji bagaimana cara Al-Quran menyimpan segala ilmu dalam Al-Quran hanya dengan menggunakan 6,236 ayat sahaja. Setiap kali saya jumpa kaedah-kaedah yang dijelaskan Allah SWT, maka saya akan cuba "test" iaitu melihat kepada beberapa ilmu ICT (yang mana saya ulul albab), dan apabila saya confirm maka saya keluarkan sebagai contoh agar para pembaca dapat lihat dengan lebih jelas dan sama-sama dapat terus berfikir untuk melakukan penambah-baikkan.

Lagipun, Allah SWT sudah menjelaskan bahawa hanya orang-orang ulul albab iaitu orang-orang yang mendalam ilmu dalam sesuatu bidang saja yang akan faham dan dapat mengeluarkan ilmu-ilmu yang hebat dari Al-Quran. Oleh yang demikian sudah tiba masanya para ustaz untuk berbaik sangka dengan para pengkaji Al-Quran, sekiranya ada yang salah atau tersesat maka tegurlah kami, betulkan kami ke jalan yang lurus.  Selain dari suruhan Allah dan rasulnya, dengan bekerjasama dan bersatu tenaga ini akan dapat menyatukan fikrah dan mempadukan ummah, dan dengan ini harapan saya umat Islam akan kembali menjadi umat yang terbaik "khaira ummatin".


Wallahu a'lam.Tuesday, June 9, 2015

Seminar Al-Quran ke-7 di ILIM, Bangi, Malaysia

Pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst.

Alhamdulillah syukur kehadrat Allah SWT kerana telah mengizinkan kita semua bersua kembali di alam maya ini. Semoga para pembaca dan pengkaji ayat suci Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW semuanya berada dalam sihat wal-afiat, dan semoga Allah SWT sentiasa meredai dan memberi petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua akan dapat meninggikan semula syiar Islam, terutama di zaman ICT, zaman ledakan ilmu dan informasi yang amat mencabar ini, insyaallah. Marilah kita para profesional (protaz) dan para ustaz yang profesional (uspro) sama-sama berganding bahu, berpadu tenaga, bersatu fikrah  menggalas tanggung-jawab untuk mengembalikan kegemilangan Islam melalui kitab suci Al-Quranul Karim seperti yang disuruh oleh Allah SWT.
Insyaallah kita akan sambung lagi perbincangan dalam bidang "ICT dan Al-Quran" ini, dan bersyukur kehadrat Allah SWT kerana Dia telah memilih kita untuk terus berkhidmat kepada agamaNya dan berjuang meninggikan syiar Islam melalui kitab Al-Quranul Karim yang maha agong yang sarat dengan segala jenis ilmu pengetahuan dan juga dengan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila Metod QbQ ini berjaya, insyaallah IPTA/IPTS di Malaysia khasnya dan seluruh negara Islam amnya akan mempunyai satu prasarana ilmu baru yang membolehkan mereka menjana ilmu-ilmu yang hebat, canggih lagi terkehadapan yang terkandung di dalam kitab Al-Quranul Qarim, dan insyaallah hasrat kerajaan untuk membolehkan IPTA/IPTS bersaing dengan universiti terhebat di dunia akan menjadi kenyataan. 


Insyaallah saya akan membentangkan satu kertaskerja "Al-Quran Menguak Fenomena Komunikasi Tanpa Wayar" pada satu seminar anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) iaitu Seminar Al-Quran ke-7  Sempena Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 2015 akan diadakan pada 11hb Jun 2015. Sesiapa yang berminat bolehlah menghubungi pihak penganjur Ustaz Meeftah Anuar 03-8921 8500 atau 019-230 3720.

Bersyukur kita semua kehadrat Allah SWT kerana penat-lelah selama 8 tahun mengkaji Al-Quran dari perspektif ICT ini semakin diterima baik oleh orang-orang awam, para akademik, para ulama, para asatizah, para pemikir, para du'a (pendakwah), para profesional, dan yang lebih penting ialah oleh pihak berkuasa. Alhamdulillah. Pada ayat surah Al-Jaathiyah 45:9 Allah SWT memberi amaran kepada sesiapa yang memperlekehkan segala ilmu-ilmu dan penemuan-penemuan baru dari Al-Quran maka akan dibawa kepada mereka ini azab yang menghina. Kita harap umat dan ulama Islam akan bersedia untuk bersama-sama dengan para profesional dalam meninggikan lagi syiar Islam, dalam membina semula umat Islam yang amat dhaif dan hina sekarang ini. Sekiranya apa yang kami buat ini salah, tidak betul dan sesat maka tolonglah kami, betulkanlah kami, bawalah semula kami ke jalan yang benar lagi diredai Allah SWT.


Method QbQ 100% Di Ambil Dari Al-Quran

Pada seminar ini saya menyentuh serba sedikit tentang Metod QbQ atau metod tafsir Al-Quran bil-Quran sepertimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dengan merungkai fenomena komunikasi tanpa wayar sebagai contoh. Metod QbQ ini bukanlah metod saya sendiri, bukanlah rekaan saya dan saya tidak menggunakan akal fikiran atau logik otak saya untuk mentakwil apa-apa untuk memenuhi selera dan nafsu sendiri. Ianya adalah 100% berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak ada apa-apa yang disembunyikan, atau dibesar-besarkan. Semua ditunjuk dan dijelaskan agar para pembaca dapat mengkaji dan menyemak serta menelitinya sendiri.


Metod QbQ ini adalah satu revolusi dalam sejarah penafsiran dan pengkajian ayat-ayat Al-Quran. Walaupun saya bukan orang-orang yang berpendidikan formal agama, namun saya telah mengkaji dan menganalisa berjuta-juta lines of codes dan pelbagai dokument canggih dan sistematik sepanjang lebih 30 tahun kerjaya ICT; di mana 22 tahun saya habiskan mengkaji dokumen hasil ciptaan manusia dan sekarang genap 8 tahun mengkaji dokumen ciptaan Allah SWT tuhan sekalian alam. Sepanjang kerjaya, saya juga pernah menulis berpuluh-puluh buku panduan atau "User Guide" tetapi hampir kesemuanya dalam bentuk "description" dan "prescription", dan tidak pernah dalam bentuk secanggih dan sehebat kitab Al-Quran. 
Sekiranya para pembaca tidak percaya akan kehebatan penyusunan ayat-ayat Al-Quran, maka panggilah mana-mana pakar komputer yang pernah mengkaji pelbagai dokumen canggih dan pernah membuat pelbagai buku "panduan pengguna" atau "users guide" yang canggih insyaallah saya akan dapat menunjukkan dan membuktikan betapa hebat dan canggihnya susanan ayat-ayat Al-Quran. Saya amat yakin dan percaya tidak akan ada manusia atau mana-mana pakar komputer yang akan dapat menandingi AL-Quran.

Dalam surah Yunus 10:58 Allah SWT memberi arahan kepada orang-orang beriman agar hendaklah mereka bergembira sebab kitab Al-Quran adalah lebih baik dari segala-gala kitab. Dengan arahan ini maka umat Islam wajid sentiasa mengkaji dan menjana ilmu, teknologi, dan ekonomi dari Al-Quran. Lihat kepada industry komputer dunia yang bernilai lebih RM15 trilion setiap tahun maka sepatutnya umat Islam menjana sekurang-kurangnya 10-20% dari hasil tersebut iaitu kira-kira RM 2 trilion setiap tahun dan jumlah ini adalah hampir 3x ganda jumlah GDP Malaysia (RM 800 bilion). 

Cuba lihat perbelanjaan kerajaan Malaysia untuk komputer adalah berjumlah RM62 bilion, dan lihat pula pada kemampuan MDec yang hanya RM34 bilion iaitu hanya separuh dari yang diperlukan padahal tujuan MSC atau MDec ditubuhkan adalah untuk menjadi ICT sebagai sumber utama ekonomi negara. Oleh yang demikian marilah kita sama-sama menjayakan dasar dan usaha kerajaan ini dan memenuhi maqasid syariah.
Saya yakin dan percaya sekira para ulama dan para profesional terutamanya saintis dan ICTis dapat bergabung tenaga dan fikiran, maka negara malaysia akan sekali lagi dapat mencipta sejarah dalam peradaban dunia Islam iaitu membina metod QbQ. Dan dari Metod QbQ ini kita dapat membina prasarana ilmu untuk menaikkan imej IPTA dan IPTS. Kita harapkan pihak berkuasa akan bersungguh-sungguh melihat dan mengkaji Metod QbQ ini dan akan dapat menjadikannya sebahgian dari usaha dan rancangan pembangunan Indeks Maqasid Syariah.Indeks Maqasid As-Syari'ah

Sejak mendapat kemerdekaan yang dimulakan dengan Tunku Abdul Rahman, diikuti dengan Tun Abdul Razak, Tun Husein Onn, Tun Mahathir Muhammad, Tun Abdullah Badawi, dan kini di bawah pimpinan DS Najib Tun Razak dasar-dasar negara sentiasa selari dengan kahendak dan pembangunan Islam. Ini adalah satu perkara yang patut semua rakyat Malaysia syukuri.Semasa zaman pemerintahan Tun Mahathir Muhammad pembangunan dan perkembangan Islam amat pesat sekali. Dasar-dasar seperti "Amanah, Bersih, dan Cekap", "Pimpinan Melalui Teladan", "Pentadbiran Berkualiti TQM", "Wawasan 2020", "Penerapan Nilai-nilai Islam", "Multimedia Super Corridor", "Penafsiran Semula Al-Quran", dan lain-lain lagi adalah selari dengan kahendak Islam. Perkembangan yang amat pesat ini sudah tentulah memerlukan sistem perancangan dan pemantauan yang canggih dan sistematik, kalau tidak ianya tidak akan dapat dilihat setakat kejayaan (atau kegagalan).

Maka para pemikir di JAKIM, Yadim, dan UIAM telah bekerjasama untuk membina sistem pemantauan agar segala projek pembangunan Islam tidak terbengkalai dan membazir. Untuk itu dimulakan dahulu dengan Indeks Maqasid Syari'ah yang mana membolehkan umat Islam menyatukan fikrah dan mempadukan tenaga. 


Protaz: Kajian Al-Quran dan Penjanaan Ilmu  

Ramai para profesional yang kini berminat untuk sama-sama bergerak aktif berdakwah dan membangunkan Islam. Golongan ini telah diberikan nama "protaz" iaitu kumpulan profesional yang tidak melalui proses pendidikan agama Islam yang rasmi tetapi mahu melibatkan diri dalam bidang agama secara aktif misalnya berdakwah, menulis artikel-artikel agama, mengkaji hadis dan Al-Quran dan sebagainya.

Pada pendapat saya para protaz perlu mempelajari beberapa Ilmu asas agama sekiranya kita mahu menyampaikan sesuatu ilmu atau amalan tentang agama terutama kepada orang awam. Antara ilmu yang wajib kita pelajari ialah ilmu mabadik asas ilmu, ilmu usululfiq dan qawaid fiqhiyyah, serta maqasid syariah. Setelah kita faham ilmu-ilmu asas dan sekiranya kita mahu mengkaji Al-Quran dan Al-hadis secara serius dan mendalam maka wajib kita belajar bahasa Arab klasik (Arab Al-Quran) sehingga mahir ilmu nahu, sorof, dan i'rab.

Sekiranya kita tidak arif dalam bahasa Arab maka kita tidak akan mampu mengkaji dan menjana ilmu dari kitab Al-Quran. Kitab-kitab tafsir hanyalah berjaya memberikan kita makna-makna yang hampir sama, makna yang berdekatan, yang nampak serupa sahaja iaitu makna mutasyabihat.Di dalam surah Al-Qamar 39:23 Allah SWT menjelaskan bahawa petunjuk atau guidance berada di dalam ayat-ayat mutasyabihat iaitu ayat-ayat yang hampir sama makna. Misalnya "terbang atau angin" dalam ayat 51:1, "awan" pada ayat 51:2 dan sebagainya. Ayat-ayat yang diambil makna secara mutasyabihat ini tidak mengandungi makna mendalam dan terperinci, tetapi hanya makna luaran atau "surface meaning" sahaja. Bagaimana mahu mendapatkan makna yang terperinci dan mendalam seperti "electron", "photon", "electromagnetic wave", dan sebagainya?


Makna yang mendalam terletak dan terselindung di dalam ayat-ayat muhkamat iaitu disebalik nahu bahasa Arab, disebalik sorof, i'rab, dan sebagainya. Inilah satu kepelikan dan keganjilan serta kehebatan Al-Quran bagaimana ia boleh menyusun makna "surface" dan makna "mendalam" di dalam satu ayat yang sama. Memilih dan menyusun perkataan-perkataan yang boleh membawa banyak makna dan makna yang mendalam ini bukanlah satu kerja mudah.

Gambarajah diatas menunjukkan struktur Al-Quran iaitu kesemua 6,236 ayat Al-Quran adalah ayat muhkamat dan kesemua 6,236 ayat Al-Quran juga adalah ayat mutasyabihat. Pelik bin hairan?Format Al-Quran: "Hidayah" 

Saya telah menulis berpuluh-puluh buku panduan atau "user guide" tetapi tidak pernah terlintas dan terfikir menggunakan teknik seperti yang diajar dan ditunjukkan Al-Quran. Sebabnya buku panduan atau "buku hidayah" yang saya buat adalah khas untuk orang-orang tertentu sahaja, iaitu untuk para pengguna sesuatu sistem aplikasi yang sudah tahu subjek matter, iaitu untuk kegunaan (pembacaan) orang-orang yang sezaman dan bukannya untuk orang-orang 100 atau 200 tahun di masa akan datang. Misalnya saya buat buku panduan tentang cara-cara back-up data hanya sesuai untuk operator komputer tertentu sahaja dan ianya untuk kegunaan semasa sahaja, bukannya untuk 10 atau 20 tahun akan datang sebab selepas beberapa tahun buku panduan yang saya buat itu akan luput dan tidak berguna lagi.

Metod yang digunakan Al-Quran iaitu "hidayah" atau "pertunjukan" atau "guidance" adalah satu metod yang teramat pintar, teramat genius. Masyaallah, masyaallah, masyaallah! hebatnya Al-Quran! 

Pada siri-siri yang lepas saya sentuh serba sedikit tentang konsep "aayaat" atau "knowledge representation", dan tentang "rekersif". pada siri ini saya akan sentuh sedikit tentang "hidayah" atau pertunjuk atau guidance. Hendaklah diingat saya tidak membahaskan pelbagai jenis hidayah yang disyarahkan oleh para ustaz atau ulamak seperti hidayah masuk Islam, tetapi "hidayah" dari perspektif ICT atau komputer. 
Cuba perhatikan kepada gambarajah di atas. Ayat pertama di atas iaitu "ihdinas siratal mustaqim" adalah yang kita selalu baca, paling kurang 17x dalam sehari iaitu ketika solat wajib. Kenapa kita sentiasa meminta ditunjukkan jalan yang lurus? adakah ianya bermakna kita berada dijalan yang salah atau masih lagi sesat dan tidak betul, atau kitab Al-Quran itu banyak mengandungi kesusahan dan kesulitan, tidak jelas atau kenapa?

Sebabnya ialah Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk hidayah, dan bukannya dalam bentuk descripsi dari satu topik ke topik yang lain seperti buku-buku yang kita belajar di sekolah-sekolah. Walaupun Al-Quran itu hanya mengandungi 6,236 ayat namun ianya mengandungi berjuta-juta "aayat" (sila rujuk siri-siri sebelum ini), berjuta-juta "hidayah", sehinggakan dengan hidayah ini kita boleh menjana lebih dari 10 lautan-dakwat ilmu! Bagaimana mungkin hanya dengan 6,236 ayat dapat menjelaskan segala perkara sehingga 10 lautan-dakwat ilmu?


Hidayah vs Description

Kebanyakkan buku-buku yang kita baca adalah dalam bentuk descripsi atau penjelasan dari topik ke topik. Tetapi Al-Quran menggunakan bentuk "hidayah" misalnya kita membaca sebuah peta untuk pergi ke sesuatu destinasi katakan perjalanan dari Ampang ke Pelabuhan Kelang. Berpandukan kepada peta itu kita boleh memilih beberapa pilihan misalnya melalui Mont Kiara dan Subang, atau MRR2, Bukit Jalil, Puchong, dan sebagainya. Kita tengok dan kaji jalan-jalan dan simbol-simbol pada peta itu kemudian kita membuat keputusan sendiri arah mana yang hendak kita ikut.
Walaupun analogi ini tidak berapa tepat namun saya berharap ianya dapat memberi sedikit gambaran tentang konsep "hidayah"; bagaimana hidayah itu boleh menyesatkan dan juga hidayah yang sama dapat membawa ke jalan yang lurus. Di dalam ayat Al-Baqarah 2:26 Allah memberikan contoh "hidayah" dalam bentuk makna "mithal" atau contoh perbandingan.
Sekiranya kita tersalah pilih "hidayah" maka kita akan tersesat, misalnya Ampang-MRR2-Bukit Jalil-Seri Kembangan-Bandar Baru Bangi, dan sebagainya. Kadang-kadang terus tersesat barat dan tidak sampai ke destinasi dituju.


"Hidayah" ini adalah terkandung di dalam ayat-ayat mutasyabihat iaitu ayat-ayat yang sama atau serupa makna. Dari "hidayah" ini akan membimbing kita kepada ayat-ayat  penjelasan terperinci dan mendalam iaitu ayat-ayat muhkmat. 


Bagaimana Al-Quran disusun?
Di dalam ayat Al-Furqan 25:31-32 Allah SWT menjelaskan bahawa ayat-ayat Al-Quran disusun dalam pelbagai lapisan yang begitu sistematik, canggih, dan terkehadapan. Dan cara untuk mengeluarkan ilmu yang mendalam lagi terperinci ialah dengan menggunakan konsep "tafsir" atau "pembukaan lapisan demi lapisan". Hendaklah kita ingat bahwa makna-makna mendalam tidak boleh dikeluarkan secara takwil. Lapisan-lapisan ini adalah terkandung di sebalik bahasa Arab iaitu di dalam nahu (grammar), sorof (morfology), dan i'rab (functions), kemudian ianya ditasrif (rekersif) dengan menggunakan "hukum" bahasa Arab.

Sekiranya tuan/puan para pembaca nampak ayat diatas berbelit-belit, tidak faham, dan menyusahkan maka jangan bimbang, insyaallah saya akan jelaskan dengan beberapa contoh.


Untuk keselesaan para pembaca saya copy lagi sekali gambarajah di atas. lihat kepada ayat ke-3 surah Al-Baqarah iaitu "Allaziina yukminuuna bil-ghaib ..." yang bermakna "dan orang-orang yang beriman kepada yang ghaib ..." yang maksud Al-Quran menjelaskan ilmu secara "ghaib" atau secara "abstract" secara "tidak nampak pada mata kasar". Walaupun begitu ianya memang wujud, memang ada, dan nampak jelas bagi mereka yang tahu kaedah bahasa Arab dan mereka pula mendalam ilmu (ulul-albab).

Tanpa kemahiran bahasa Arab seseorang tidak akan dapat mengeluarkan makna yang mendalam maka sebab itulah kemahiran bahasa Arab adalah menjadi syarat wajib bagi sesiapa yang mahu menggunakan Metod QbQ. 

Cuba lihat pula kepada ayat berikut iaitu "Alif-Lam-Mim zaalika al-kitab" yang bermakna "3 huruf iaitu Alif-lam-mim itu adalah sebuah kitab". Sudah tentu ramai yang tertanya-tanya apa maksud ayat ini, takkan 3 huruf saja sudah jadi kitab? Mana lagi 25 huruf? .... jawabnya yang 25 huruf itu adalah ghaib, abstract, dan tidak nampak! Adakah kita ragu-ragu?

Cuba lihat pula pada yang berikut "Alif-Lam-Mim la raiba fihi" yang membawa makna kitab Al-Quran yang 3-huruf tidak tidak ada sebarang keraguan, wajib kita yakin dan percaya ianya adalah sebuah kitab. 

Cuba lihat pula "Alif-Lam-Mim hudan lil-mutaqin" yang bermakna "alif-lam-mim itu adalah pertunjuk kepada orang-orang yang bertaqwa". Kepada sesiapa yang belajar nahu bahasa Arab mereka akan tahu dalam contoh satu "zaalikal kitab" itu adalah khabar pertama, dalam contoh kedua "laa raiba fihi" adalah khabar ke-2, dan dalam dalam contoh ke-3 "hudan lil-mutaqqin" adalah khabar ke-3.

Cuba lihat pula yang berikut "zaalikal kitab alif-lam-mim", dalam keadan ini "alif-lam-mim" pula yang berfungsi sebagai "khabar" iaitu "khabar muqadam" (khabar yang didahulukan).

Dan banyak lagi makna-makna yang boleh dikeluarkan secara hukum bahasa Arab. Penafsiran sebegini adalah tafsiran secara "ayat muhkamat".

Lihat kepada dua ayat seterusnya "Alif-Lam-Ra tilka aayatul kitabil hakim" yang bermakna "alif-lam-ra itu adalah kitab yang berhukum" maksudnya kitab Al-Quran ini adalah penuh dengan hukum-hakam bahasa Arab. Begitu juga dengan ayat berikutnya.


Muhkamat dan Mutasyabihat: Ayat yang Sama!

Cubalah lihat dari contoh di atas bagaimana "Alif-Lam-Mim" boleh membawa makna pada lapisan mutasyabihat dan dalam masa yang sama boleh juga membawa makna pada lapisan muhkamat. Inilah yang dikatan Al-Quran susunan yang berlapis-lapis. Lapisan muhkamat pula terdapat beberapa lapisan lagi iaitu pada nahu, sorof, dan i'rab. dan seterusnya. 

Makna yang mendalam berada di dalam lapisan-lapisan muhkamat ini, iaitu pada bahasa Arab.wallahu a'lam. 


Bersambung .... insyaallah 


Saturday, November 22, 2014

Bagaimana Mencari dan Menjana Ilmu Dari Al-Qur'an

Pengkaji: Khalid Yong - Quranalyst

Alhamdulillah syukur kehadrat Allah SWT kerana telah mengizinkan kita semua bersua kembali di alam maya ini. Semoga para pembaca dan pengkaji ayat suci Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW semuanya berada dalam sihat wal-afiat, dan semoga Allah SWT sentiasa meredai dan memberi petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua akan dapat meninggikan semula syiar Islam, terutama di zaman ICT, zaman ledakan ilmu dan informasi yang amat mencabar ini, insyaallah. Marilah kita para profesional (protaz) dan para ustaz yang profesional (uspro) sama-sama berganding bahu, berpadu tenaga, bersatu fikrah  menggalas tanggung-jawab untuk mengembalikan kegemilangan Islam melalui kitab suci Al-Quranul Karim seperti yang disuruh oleh Allah SWT.
Samada kita ini "pro-hadith" atau "pro Al-Quran", samada Ahlus Sunnah wal-Jamaah atau Ahmadiyyah atau Qardiyani atau syiah, samada bermazhab shafie, maliki, hambali, hanafi atau lain-lain, marilah kita ketepikan dulu jurang perbezaan yang semakin melebar dan semakin parah ini. Juga kepada orang-orang bukan Islam, marilah sama-sama mengkaji kitab Al-Quran ini, marilah sama-sama kita lihat dan buktikan samada ianya benar-benar kitab yang hebat atau sebaliknya.

Hanya dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran kita semua akan dapat mengenal tuhan sekalian alam. Allah SWT telah menetapkan cara-cara bagaimana kita semua boleh mengenalNya dan mencapai tahap keyakinan 100% iaitu dengan melihat dan mengkaji Kitab Suci Al-Quranul Karim, iaitu dengan menjadikan kitab ini sebagai tasawwur atau pandangan hidup atau "worldview" seperti yang dijelaskan dalam ayat 45:20.


Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa kitab Al-Quran adalah untuk semua manusia, dan hanya dengan kitab suci Al-Quran sahaja manusia akan dapat mencapai keyakinan sebenar terhadap kewujudan, keEsaan dan keKuasaan Allah SWT. Dan sudah tentulah Al-Quran yang dimaksudkan di dalam ayat di atas ialah Al-Quran yang berbahasa Arab, bukannya Al-Quran kitab-kitab terjemahan. Saya tidak kata tidak boleh terjemah Al-Quran ke dalam bahasa lain, tetapi sekiranya kita benar-benar mahu mencari keyakinan yang sebenar, yang hakiki, maka kita mestilah membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab.

Sebagaimana yang kita sedang bincang sekarang (topik tafsir metod QbQ), kitab-kitab terjemahan hanya dapat mengalih-bahasa ayat-ayat Mutasyabihat sahaja, iaitu ayat-ayat petunjuk, yakni yang seakan-akan makna dan isi-kandungan Al-Quran, dan bukannya kitab Al-Quran yang sebenarnya yang mengandungi lebih dari 10 lautan-dakwat ilmu. Para ulama dan umat Islam haruslah membetulkan kefahaman "ayat-ayat mutasyabihat" iaitu dari "yang samar-samar, yang meragukan" kepada "ayat-ayat petunjuk, iaitu hudan seperti yang dijelaskan di dalam ayat 39:23". Sekiranya para ulama faham makna dan kehendak ayat-ayat mutasyabihat maka tidak akan timbul masalah samada boleh atau tidak mengeluarkan "Al-Quran Terjemahan" (tanpa text asal dalam bahasa Arab).


Patutkah Al-Quran Hanya Dalam Bahasa Terjemahan Sahaja?

Dalam akhbar Berita Harian hari ini (Nov-22-2014), kecoh tentang perdebatan "Al-Quran Bahasa Melayu (BM)" sahaja. Saya bukannya mahu menyebelahi mana-mana pihak, namun sekiranya ditanya pendapat, saya bersependapat dengan Majlis Fatwa Kebangsaan iaitu Kitab terjemahan mestilah dimuatkan text asal bahasa Arab (BA). Melalui pengalaman saya mengkaji Al-Quran, lebih dari tujuh tahun dan membaca serta meneliti lebih dari 10 buah kitab terjemahan (dalam bahasa Melayu dan Inggeris), saya belum jumpa lagi mana-mana kitab-kitab tafsir atau terjemahan yang betul-betul hebat, yang boleh kita istilahkan "Kitab Terjemahan Al-Quran". Malah kebanyakkanya nampak agak lemah, tidak sistematik dan mengelirukan.


Tambahan pula di zaman ICT ini para pembaca semuanya canggih-canggih belaka dan terdedah kepada pelbagai ilmu di mana apabila mereka membaca kitab-kitab terjemahan (yang tidak ada text asal Al-Quran dalam bahasa Arab) kemungkinan mereka akan membuat kesimpulan bahwa apa yang dia baca itu adalah kitab Al-Quran yang sebenarnya. Sekiranya ini berlaku maka ianya akan menjadi satu fitnah dan pembohongan besar terhadap kesucian dan kemukjizatan kitab Al-Quran sebab mereka tidak akan nampak bagaimana Al-Quran menjelaskan segala perkara, tidak akan nampak kesempurnaan kitab Al-Quran, dan tidak akan nampak Al-Quran itu lebih baik dari segala-gala kitab.

Apabila saya meneliti dan mengkaji kitab-kitab terjemahan saya dapati kebanyakkannya kelihatan berterabur dan tidak tersusun, keadaan ini akan membuatkan para pembaca berfikir bahwa "ini adalah Al-Quran". Tidak nampak langsung akan kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran, iaitu sebagai sebuah buku yang direka-cipta dan diturunkan oleh Tuhan sekalian alam. Yang sebenarnya apa yang diterjemahkan itu memang betul dan tepat, dan memang itu pun struktur sebenar Al-Quran, tetapi kehebatan dan kemukjizatannya hilang sebab kelemahan bahasa asing (bahasa terjemahan) yang tidak canggih dan sistematik, yang tidak setanding dengan bahasa Arab Al-Quran.

Kita mesti ingat bahawa bahasa Melayu (BM) adalah satu bahasa komunikasi yang mudah dan ringkas, dalam masa satu minggu sahaja orang sudah boleh menguasainya, dan ini adalah satu kelebihan (BM). Namun seperti bahasa-bahasa lain, BM ada kelemahan dan kekurangan, misalnya BM tidak mempunyai anafora (domir atau referential), nahu dan morfologi yang canggih dan sistematik, dan yang lagi terserlah kelemahannya ialah BM tidak ada konsep "irob" sebab ianya bukanlah bahasa berfungsi. Sedangkan BA adalah bahasa berfungsi yang tersangat canggih, sistematik, dan terkehadapan (advanced).

Di dalam ayat Hud 11:1 Allah SWT mengatakan ilmu penjelasan mendalam dan terperinci adalah terletak dalam bahasa Arab (BA), tersembunyia disebalik hukum-hakam BA, disebalik irob (fungsi), disebalik sorof (moforlogi), anafora (domir), dan sebagainya yang mana semua ini tidak dapat diterjemahkan ke dalam BM. Dan kalau dicoba sekalipun ianya akan menambahkan lagi kekeliruan.

Hukum dan peraturan BA ini tidak dapat dipindah atau diterjemahkan ke dalam BM. Yang dapat diterjemahkan hanyalah ayat-ayat dan makna mutasyabihat, atau makna-makna yang seakan-akan sama, atau makna petunjuk (hudan) sahaja, seperti yang kita bincang pada siri-siri yang lepas. Sedangkan makna dan ilmu penjelasan mendalam yang terkandung dalam ayat-ayat muhkamat, yang terkandung dalam hukum dan peraturan bahasa Arab tidak dapat diterjemahkan.


Yang Diterjemah Hanyalah "Indeks"

Namun sekiranya kitab terjemahan ini dipanggil "Indeks Al-Quran" (bukannya kitab Terjemahan Al-Quran) maka saya bersetuju sekiranya ianya tidak disertakan dengan text asal yang berbahasa Arab.

Apa yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu bukanlah Al-Quran yang sebenarnya, ianya hanyalah "indeks" atau "petunjuk" atau pun dalam bahasa Al-Quran "hudan" seperti yang dijelaskan di dalam ayat Az-Zumar 39:23. Yang diterjemahkan itu adalah kitab Al-Quran yang dalam bentuk mutasyabahat iaitu bentuk makna yang hampir sama. Ianya hanyalah "indeks" bukannya isi kandungan yang mendalam. Ianya "indeks" atau "petunjuk" kepada pencarian (search clue). Bagi mereka yang mahir dalam web teknologi terutama semantic web, kita mungkin boleh bayangkan kitab Al-Quran Mutasyabihat ini sebagai "ontology" lapisan pertama!


Lihat pada ayat 39:23 di atas, Allah SWT menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat adalah "ayat-ayat petunjuk Allah" (zaalika hudallah), iaitu petunjuk kepada isi-kandungan yang mendalam dan terperinci. Misalnya perkataan "angin" dalam ayat Az-Zaariyat 51:1 hanya petunjuk sahaja, hanya indeks sahaja, dan bukannya sebenar-benar angin yang hendak diterangkan. Dari indeks "angin" ini memberikan kita "clue" kepada makhluk terbang seperti electron, dari elektron ini kita akan dapat mencari di mana letakkan penjelasan mendalam tentang "electromagnetic wave", iaitu tentang komunikasi tanpa wayar. Apa yang sebenarnya terkandung dalam ayat 51:1 ini ialah terselindung di dalam nahunya seperti "wau qasam", "zarwa - maf'ulul mutlaq", "az-zariyat - ismul fa'il", "mausuf - hazaf", dan sebagainya.


Aayaat Muhkamat adalah Ibu Al-Quran

Seperti yang dijelaskan dalam ayat Ali-imran 3:7, isi-kandungan sebenar Al-Quran itu adalah terletak pada ayat-ayat muhkamat, iaitu pada hukum-hukum bahasa Arab misalnya nahu dan irob bahasa Arab text asal Al-Quran. Oleh kerana nahu dan irob ini tidak ada dalam lain-lain bahasa, maka sudah tentu ianya tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Sekiranya kita cuba juga terjemah "makna-makna nahu" ini, kemungkinan besar ianya akan menambahkan lagi kekeliruan kepada masyarakat. Kalau tidak percaya cakap saya cubalah ambil buku irob (buku terjemahan nahu Al-Quran), dan cubalah terjemah ke dalam bahasa Melayu, atau Inggeris, atau Mandari, atau Tamil! Orang awam biasa tidak akan faham nahu dan irob ini, hanya orang-orang mendalam bahasa Arab sahaja yang faham.

Biar saya ulang banyak kali, kandungan sebenar Al-Quran, kandungan mendalam dan terperinci Al-Quran ialah terletak pada "ayat-ayat Muhkamat" seperti yang dijelaskan pada ayat Hud 11:1. Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan ilmu yang mendalam dan terperinci terselindung dan terkandung di dalam hukum-hakam bahasa Arab misalnya "musnad/musnad ilaih" (jumlah ismiyyah - "mubtada/khabar", dan jumlah fi'liyyah), "isim fa'il dan maf'ul", "sifaf-mausuf", "hazaf/mahzuf", "muta'allaq/muta'alliq", dan sebagainya. Bagi mereka yang biasa buat komputer program, kemungkina mudah bagi mereka untuk memahami konsep bahasa Arab yang berfungsi "functional Arabic Language" iaitu bahasa Al-Quran.


Lihat hasil kajian "Al-Quran dan ICT" ini, ianya benar-benar berdasarkan metod Al-Quran bil-Quran seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Cuba kaji dan lihat, tidak ada penafsiran yang berbelit-belit, tidak ada makna takwil, tidak ada makna majaz, tidak ada makna sipi-sipi, tidak ada "twist and turn", semuanya menggunakan kaedah bahasa Arab yang jelas! Sebab itu apabila dibentangkan pada seminar dan konferans, apabila berbincang dengan para ulama, pakar-pakar Al-Quran dan bahasa Arab, tidak ada seorang pun yang kata "tafsiran baru" ini salah, atau sesat, atau menyimpang dari Islam, atau tidak tepat. Yang menjadi masalah ialah mereka tidak faham ilmu ICT seperti "wireless communication", "artificial intelligence", "recursive", "ontology", "knowledge base", "representations", "functions", "variables", "parameters", dan sebagainya. Dan saya pula tidak pandai memberi penjelasan yang ringkas dan mudah, yang senang dan seronok diikuti, saya tidak tahu bagaimana untuk berfikir secara ulama berfikir.

Sebab itu di dalam blog ini saya kemukakan banyak contoh-contoh "sains" supaya para pembaca boleh nampak, boleh buat bayangan dan gambaran dalam kepala. Banyak kali saya ulang "ilmu sains" dan "ilmu ICT" adalah dua ilmu yang jauh bezanya, seperti antara langit dan bumi. Ramai yang faham apa itu ilmu sains, tetapi tidak ramai yang faham apa itu ilmu "ICT" (atau komputer). Sekiranya tuan-puan faham ilmu matematik, dan pernah belajar ilmu algebra dan kalkulus, maka itulah ilmu ICT ... rules, functions, variables, parameter, recursives, dan sebagainya. Yang menjadikan ilmu ICT susah sebab ianya "ghaib", abstrak, tidak nampak, dan inilah cara Al-Quran menyimpan ilmu yang mendalam lagi terperinci ialah secara "ghaib", secara abstrak disebalik hukum-hakam bahasa Arab, masyaallah, masyaallah, masyaallah! Hebatnya Kitab Al-Quran!


Lihat pada ayat awal Al-Quran ayat 2:1-3 yang menjelaskan tentang kitab Al-Quran, di mana kita wajib beriman bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan menjelaskan segala perkara. Namun kita tidak nampak "segala perkara" sebab ianya terlindung di sebalik hukum-hakam bahasa Arab. Segalanya memang dijelaskan dengan mendalam lagi terperinci sebagai contoh ilmu yang paling canggih dan terkini ilmu ICT seperti ilmu "wireless communication" dan "artificial intelligence". Ini adalah bukit jelas bagaimana ilmu dan penjelasan yang mendalam "disorok" disebalik nahu bahasa Arab!


Majlis Fatwa vs Himpunan Ulama

Memang benar sekali kata Ustaz Abu Hassan Din iaitu "akan menjejaskan mukjizat dan kesucian Al-Quran" sekiranya Al-Quran Bahasa Melayu tidak disertakan dengan text asal Al-Quran (dalam bahasa Arab). Salah satu kekuatan dan kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada bahasa Arab, iaitu pada susunan "muhkamat" dan "mutasyabihat". Apa yang mampu diterjemahkan ialah makna-makna mutasyabihat sahaja, sedangkan makna muhkamat tidak dapat diterjemahkan. Oleh yang demikian sekiranya text asal dalam bahasa Arab disertakan maka "kitab Al-Quran terjemahan yang kelihatan berterabur, tidak tersusun, dan mengelirukan" itu tidak akan dianggap dan diyakini sebagai Al-Quran sebenar, dan sudah tentu ianya akan membangkit perasaan ingin tahu para pembaca betul ke terjemahannya sedemikian?

Saya bukanlah mahu memperlekehkan kitab-kitab terjemahan Al-Quran, tetapi setelah membaca dan mengkaji berpuluh-puluh buah kitab tafsir dan terjemahan, saya dapati ianya amatlah lemah dan memang tidak sesuai untuk dipanggil "kitab terjemahan Al-Quran". Malah saya sendiri sudah lebih dari 7 tahun mengkaji ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab sepenuh masa (maksudnya campur sekalilah masa belajar bahasa Arab), dan saya dapati dari perspektif ICT (dari perspektif ilmu komputer) kitab Al-Quran dalam bahasa Arab itu teramatlah hebat, canggih, sistematik, dan terkehadapan. Malah kitab-kitab terjemahan itu saya anggap seperti "indeks" Al-Quran sahaja.

Tambahan pula Datuk Abu Hassan Din dan ahli majlis fatwa yang terdiri dari para mufti dan ketua-ketua jabatan Al-Quran dan As-Sunnah IPTA sudah tentulah mereka ini teramat arif tentang Al-Quran dan kitab-kitab terjemahan. Namun sekiranya para ulama lain merasakan ianya satu keperluan yang mendesak untuk mengadakan kitab terjemahan Al-Quran dalam Bahasa Melayu, mungkin lebih baik sekiranya ianya dipanggil "Indeks Al-Quran" dan bukannya "Kitab Terjemahan Al-Quran".


Indeks Al-Quran

Pada pendapat saya semua kitab-kitab terjemahan yang ada pada hari ini hanyalah "kitab indeks" atau "petunjuk" kepada isi kandungan Al-Quran yang sebenarnya. Kitab-kitab terjemahan atau indeks ini adalah "kitab mutasyabihat" seperti dijelaskan pada ayat 3:7 dan 39:23. Dan seperti mana yang dijelaskan di dalam ayat 39:23 "kitab mutasyabihat" ini boleh diulang-ulang, boleh ditukar-ganti misalnya pada ayat 51:1 "Demi angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa" kepada "demi penabur yang menabur sebanyak-banyak taburan" kepada "Demi elektron yang memancarkan gelombang elektromagnetik", dan sebagainya.

Mula-mula pada zaman Nabi, Saidina Ali r.a menafsir sebagai angin, kemudian 700 tahun selepas itu Ibn Kathir menafsirkannya dengan "Demi Penabur yang menabur", dan kemudian selepas 500 tahun Abdullah Yusuf Ali pula menafsir "By the wind that scattered broadcast", Semua ini adalah merupakan petunjuk atau "indeks" kepada penjelasan yang mendalam lagi terperinci iaitu "By the electrons that broadcast electromagnetic wave".

Makna mendalam dan terperinci ini terselindung disebalik hukum (nahu) bahasa Arab iaitu "waw qasam", "mausuf- hazaf", dan "maf'ulul mutlaq" yang bermakna Allah SWT bersumpah dengan satu makhlukNya yang hebat (elektron adalah satu makhluk hebat yang mana semua benda terhasil darinya dan dia juga bersifat istimewa boleh melakukan penaburan). Perkataan Az-zariyat adalah "isim fa'il" yang mana boleh menjadi sifat (adjectives) yang mana "mausufnya hazaf (dibuang)" dan ini amat bertepatan sekali misalnya boleh memberi makna "elektron besi", "elektron tembaga", "elektron emas", "elektron aluminium", dan sebagainya. Begitu juga dengan "zarwa" dari segi hukum ianya berfungsi sebagai "maf'ulul mutlaq" yang membawa bersungguh-sungguh, melampau-lampau iaitu penaburan "foton" atau "electromagnetic wave" memang pun berlaku dalam keadaan yang amat melampau atau sebanyak-banyaknya!

Kemudian lihatlah pula pada penggunaan "penyambung fa" yang membawa makna "bersambungan secara segera dan terus-menerus". Keadaan hukum atau nahu ini memang merupakan satu penjelasan yang amat mendalam, dan sudah pastilah ianya bukan terjadi dengan sengaja sebab tedapat 11 ayat yang berturut-turut menjelaskan fenomena atau ilmu "wireless communication" ini iaitu dari ayat 1 hingga ke ayat 11 dalam surah Az-Zaariyat! Masyaallah hebatnya Al-Quran! Lagipun ianya mustahil dibuat oleh Nabi Muhammad sebab pada zaman Nabi belum ada lagi tenaga elektrk, belum ada lagi mikroskop dan makmal-makmal canggih. Lagi pun mana mungkin Nabi Muhammad SAW membina ayat yang mempunyai nahu sebegini hebat sedangakan Allah SWT mengatakan Nabi itu adalah seorang yang ummiy, buta huruf!

Sekiranya selepas melihat dan mengkaji ayat 51:1-11 ini maseh ada lagi manusia yang tidak nampak akan kehebatan Al-Quran, akan kebenaran ilmu penyusunan Al-Quran iaitu "Kitab Mutasyabihat" sebagai kitab indeks dan "kitab Muhkamat" sebagai kitab penjelasan mendalam maka mereka ini memang benar-benar buta, buta mata dan buta hati, dan memang amat layak dibakar di dalam api neraka!Penjelasan Gambarajah

Gambarajah di atas (muka depan) dimulakan dengan ayat 13:7 yang mana orang-orang kafir bertanyakan kenapa tidak diturunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad, seraya Allah SWT menjelaskan bahawa mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah Al-Quran di mana kitab Al-Quran sesuai sepanjang zaman dan yang lebih penting ialah setiap zaman dan peradaban akan ada orang yang menjadi penjelas kepada kitab Al-Quran ini. Oleh yang demikian umat Islam mesti menerima hakikat bahwa kitab Al-Quran itu sentiasa relevan dan hendaklah sentiasa ditafsir lagi, lagi, dan lagi .... bukannya berpuas-hati dengan apa yang telah ditafsirkan sejak 1,000 tahun dahulu.

Allah SWT menjelaskan bahwa ianya adalah satu kewajiban kepada setiap para ulama untuk sentiasa meneliti dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dan sentiasa memastikan isi-kandungnya relevan, menepati dan menjelaskan segala fenomena yang berlaku di sepanjang zaman dan tamadun. Inilah mukijzat terbesar kitab Al-Quran seperti yang dijelaskan di dalam ayat 13:7. Ini adalah merupakan tugas penting dan besar para ulama. Di zaman sekarang ini terdapat beribu-ribu para ulama yang begitu hebat dan tinggi kesarjanaan yang ada PhD dan bergelar "Dr." dan profesor maka sudah tentulah kerja-kerja penafsiran semula (penafsiran lagi) menjadi perkera mudah, perkara enteng, perkara gampang!


Selain dari ayat Ar-Rad 13:7, terdapat banyak lagi ayat-ayat lain seperti Al-Qamar 54:17,22, 32, 40 dan 47:24 yang menjelaskan bahawa kitab Al-Quran itu bukan sahaja boleh ditafsir lagi, malah memang itulah sebenarnya hakikat kitab Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, sebagai peganti nabi-nabi iaitu sebagai pembawa petunjuk ke jalan yang benar, sebagai penyelamat umat manusia, sebagai penyatu-padu umat Islam, sebagai prasarana penjanaan ilmu-ilmu yang hebat, canggih dan terkehadapan, prasarana pengislaman ilmu (Islamization of Knowledge), sebagai nur untuk mengeluarkan umat Islam kepada cahaya, dan seterusnya membawa umat Islam menjadi umat terbaik "khaira ummatin".

Pada hari ini selepas lebih dari 15 tahun Tun Dr. Mahathir Muhammad menyarankan agar kitab Al-Quran itu ditafsir semula (tafsir lagi), alhamdulillah kita mula nampak akan kebenaran saranan dan dasar beliau ini. Memang amat sukar untuk para ulama menerima tafsiran Metod QbQ ini sebab tidak ramai di antara mereka yang mahir dalam ilmu ICT. Oleh kerana metod QbQ ini adalah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya, maka para ulama boleh melihat dan mengkaji sendiri segala kajian dan tafsiran yang saya buat ini. Sudah tentu ramai pakar-pakar Al-Quran dan bahasa Arab yang hebat-hebat boleh tolong menyemak hasil kajian saya ini,

Sehingga ke hari ini, alhamdulillah belum ada lagi para ulama yang menolak hasil kajian ini. Memang ada yang memberi komen-komen dan kritikan dalam blog ini (semuanya sudah saya jawab), namun apabila bersemuka samada semasa dalam seminar ataupun dalam perbincangan secara individu tidak ada yang membantah. Hanya Prof. Kamali, (CEO IAIS Malaysia) yang memberi komen (semasa pembentangan kertas kerja di IAIS pada May, 2013), walaupun beliau akui metod Al-Quran bil-Quran adalah yang terbaik namun terdapat perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang tidak berasal dari perkataan Arab dan merasakan tidak boleh meninggalkan hadith-hadith Nabi dalam menafsir Al-Quran.


Minta Maaf - Ulang Banyak Kali

Saya minta maaf kerana terpaksa banyak kali mengulangi benda yang sama, namun saya harap dengan melakukan pelbagai pengolahan yang berbeza akan dapat memudahkan para pembaca memahami ilmu-ilmu yang abstrak ini.

Yang penting ialah kita faham struktur penyampaian ilmu dalam Al-Quran iaitu berasaskan rekersif antara "Kitab Mutasyabihat" dan "Kitab Muhkamat". Kitab mutasyabihat adalah merupakan kitab petunjuk atau indeks, sementara kitab muhkamat adalah kitab penjelasan mendalam dan terperinci.

Kitab terjemahan hanyalah mampu menjelaskan ayat-ayat yang hampir makna, iaitu ayat-ayat mutasyabihat sebab ianya boleh diberi makna secara langsung. Namun isi-kandungan sebenar Al-Quran ialah dalam ayat-ayat muhkamat, iaitu terselindung disebalik hukum dan peraturan bahasa Arab. Makna nahu ini tidak dapat dialih-bahasakan. Maka sebab itu Kitab Terjemahan tidak boleh dibuat tanpa memasukkan text asal Al-Quran (dalam bahasa Arab). Sekiranya mahu dilakukan juga, maka kitab terjemahan itu hendaklah dipanggil "Kitab Terjemah Indeks Al-Quran" dan bukannya "Kitab Terjemahan Al-Quran".

bersambung ... insyaallah

Wallahu a'lam

Tuesday, October 7, 2014

How To Research Detail Explanation In Al-Quran

Researcher: Khalid Yong - Quranalyst

Alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah SWT kerana telah mengizinkan kita semua bersua kembali di alam maya ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmah dan hidayah serta meredai usaha kita ini untuk meninggikan lagi syiar Islam melalui penjanaan ilmu-ilmu hebat dari kitab suci Al-Quranul Karim yang akan mengeluarkan umat Islam dari kegelapan kepada cahaya.


Alhamdulillah, bersyukur kerana semakin ramai para profesional dan cendikiawan yang semakin berminat dan yakin dengan kehebatan kitab Al-Quran yang menjelaskan segala perkara (16:89), dan menjelaskan dengan mendalam lagi terperinci (17:12). Saya juga bersyukur kerana sudah ada mufti dan para ulama yang telah "membuka hati" mereka untuk menerima penjelasan ayat-ayat Al-Quran walaupun ianya datang dari "orang luar" yang tidak berstatus "ulama".

Insyaallah tidak lama lagi kita semua mungkin akan mendapat berita gembira, berita yang ditunggu-tunggu iaitu pengeluaran buku-buku dan pelbagai kursus baru bagaimana caranya untuk mengkaji dan menjana ilmu yang hebat dari kitab Al-Quranul Karim ini sekiranya pihak berwajib meluluskan segala hasil pengkajian "Al-Quran dan ICT" ini. Perbincangan saya dengan para mufti dan ulama muda baru-baru ini telah memberi nafas baru dan kelegaan apabila mereka telah menerima secara dasar kajian ini, dan telah bersedia untuk "escalate" keperingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah SWT juga akan membuka hati dan memberi petunjuk kepada para "ulama lama" yang lebih konservatif, yang tidak bersedia menerima apa-apa pembaharuan walaupun ianya amat jelas dan nyata.

Sepanjang 7 tahun pengkajian "Al-Quran dan ICT" ini, terdapat ramai para pemikir dan cendikiawan yang menanti-nanti satu prasarana ilmu dari Al-Quran iaitu bagaimana caranya untuk mengkaji dan mengeluarkan ilmu dari kitab Al-Quran. Mereka yakin Allah SWT tidak berbohong, mereka yakin Al-Quran menjelaskan segala perkara. Mereka mahu tahu bagaimana saya mengkaji ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat menjelaskan pelbagai ilmu ICT yang hebat lagi terkini. Mereka mahu menyelesaikan thesis dan kajian mereka dengan menggunakan ilmu dari Al-Quran. Ada yang bertanya tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang kanser, tentang "down syndrom", tentang semantic web, tentang kesan getaran ke atas bangunan, tentang DNA, tentang "mind-body", tentang schizophrinia, tentang "dark matter and dark energy", tentang artificial intelligence, tentang "new energy dan renewal energy", dan sebagainya.

Saya yakin dan percaya sekiranya para ulama dan pakar-pakar ICT dapat berganding bahu, maka pengkajian "Al-Quran dan ICT" ini akan membuka lembaran baru kepada umat Islam khasnya dan kepada seluruh 7 bilion umat manusia amnya. Allahu akbar! Apabila umat Islam sudah keluar dari kegelapan kepada cahaya maka sudah tentu orang-orang bukan Islam tidak lagi berani memperlekehkan umat Islam, malah sekiranya Allah SWT memberi petunjuk hati mereka akan terbuka dan mereka pula yang memperjuangkan agama Islam yang maha agong ini.Penjelasan Gambarajah

Gambarajah di atas (front page) ialah rumusan ringkas bagaimana mahu memulakan pengkajian ayat-ayat Al-Quran. Ianya adalah proses 2-langkah (a 2-step process); tasrif atau rekersif antara ayat-ayat petunjuk "mutasyabihat" dan ayat-ayat penjelas "muhkamat" (padatan-hukum). Umat Islam haruslah memperbetulkan pemahaman mereka tentang dua konsep yang teramat penting ini. Ramai umat Islam telah disisihkan dari mengkaji ayat-ayat Al-Quran sebab mereka telah tersalah faham akan makna, konsep, dan kahendak ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Para penafsir Al-Quran dan ulama telah terkeliru antara ayat-ayat "mutasyaabihat" (ayat-ayat petunjuk) dan ayat-ayat "maa-tasyabaha-minhu" (ayat-ayat apa yang Allah samakan dengan sifatNya); mereka kata ayat-ayat mutasyaabihat adalah ayat-ayat yang samar-samar, yang kurang jelas, yang mengelirukan iaitu bertujuan untuk menguji keimanan umat Islam. Oleh kerana salah faham ini maka mereka suruh umat Islam menjauhkan ayat-ayat mutasyabihat (yang sebenarnya mereka maksudkan ayat-ayat "maa-tasyaabaha-minhu"). Oleh kerana salah faham ini maka berlakulah salah-tafsir ayat-ayat Al-Quran sehingga berlaku fitnah, berlakulah pergaduhan sesama ulama dan para pengikut mereka, berlakulah permusuhan sesama sendiri sampai ada yang kafir-mengkafir dan bunuh-membunuh!

Mereka juga salah-faham tentang konsep dan kahendak ayat-ayat muhkamat pada ayat Ali-Imran 3:7 dan ayat Hud 11:1. Ayat-ayat "muhkamat" bukanlah ayat-ayat yang jelas terang-benderang dan tidak ada sebarang kekeliruan, malah ianya lebih sukar dari ayat-ayat "mutasyabihat" sebab mesti tahu dengan mendalam hukum dan peraturan (nahu dan i'rob), dan ilmu dikandung secara "ghaib" (terselindung di sebalik bahasa Arab) . Salah faham ini bukanlah disengajakan sebab kahendak dan maksud ayat-ayat ini lebih mudah difahami apabila berkembangnya ilmu ICT (ilmu perkomputeran). Pada ayat 11:1 Allah SWT menjelaskan bahwa penjelasan mendalam dan terperinci hanya akan berlaku apabila ayat-ayat Al-Quran dikaji dalam bentuk "muhkamat" iaitu secara berhukum yang sistematik; secara mudahnya kita kata secara "ber-I'rob". Kalau dalam bahasa ICT kita panggil "rule based" seperti yang digunakan dalam sistem kepintaran buatan misalnya dalam "knowledge base system" dan "expert system".

Alhamdulillah apabila kita melihat Al-Quran dari perspektif ICT (pandangan ilmu komputer) kita dapati ianya lebih mudah untuk difahami. Misalnya lebih mudah kita faham makna dan kahendak "takwil", "tasrif", "aayat", "muhkamat", "mutasyabihat", "maa-tasyabaha-minhu", dan sebagainya. Inilah satu mukjizat besar Al-Quran iaitu ianya sesuai sepanjang masa, dan setiap peradaban ilmu, maka akan ada orang-orang yang dapat memahami penjelasan dan kahendak Al-Quran seperti yang dijelaskan dalam ayat Ar-Ra'du 13:7.


Ayat 13:7 Allah SWT memberitahu bahwa bagi setiap kaum, iaitu bagi setiap zaman peradaban maka akan ada orang yang menunjuk dan menjelaskan Al-Quran, Pada zaman bahasa dan sastera, terdapat pakar-pakar bahasa dan sastera yang menjelaskan Al-Quran, pada zaman sains dan teknologi terdapat pakar-pakar sains yang menjumpai kehebatan Al-Quran menjelaskan fenomena sains, dan pada era ICT ini sekali lagi kita melihat kehebatan Al-Quran menjelaskan ilmu-ilmu ICT, dan yang lebih penting ialah dengan memahami ilmu-ilmu ICT ianya dapat memudahkan kita untuk memahami kahendak dan makna setiap ayat-ayat Al-Quran. Ini telah membuka satu chapter baru, satu harapan baru untuk membina semula peradaban dan kehebatan umat Islam. Masyaallah!

Saya tidak kata saya adalah orang yang mendapat petunjuk sebab yang mendapat petunjuk adalah para ulama agama, para guru bahasa Arab, dan para penafsir Al-Quran yang telah memberi penjelasan mendalam kepada saya. Saya hanyalah pemudah-cara (facilitator) yang menyusun semula penafsiran mereka ke dalam "bahasa dan ilmu ICT" dan mengarang ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami oleh orang ramai. Lagi satu saya mungkin "lebih berani" menaiki pentas-pentas seminar dan konferens untuk berhadapan dan bersemuka dengan para ulama seperti profesor-profesor, para mufti, ketua-ketua jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, para pensyarah, dan sebagainya. Kebanyakkan ustaz lebih suka "play safe", lebih suka merendah diri, tidak mahu tunjuk-pandai (padahal mereka ini memang pandai pun). Mereka amat tawaduk dan takut untuk bercanggah dengan etika atau "adab" berilmu yang mereka imani sejak dibangku sekolah lagi. Tambahan pula mereka telah diindoktrinasikan semasa di peringkat universiti agar sentiasa patuh dan tidak cuba-cuba "melawan" guru-guru muktabar. Mereka amat takut untuk "berfikir di luar kotak" walaupun ianya jelas bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran!


Proses Pertama: Kumpul Ayat-ayat Mutasyabihat sebanyak mungkin

Seseorang "Qur'analyst" atau pengkaji ilmu dari Al-Quran, mestilah orang yang "Ulul Albab" iaitu orang yang berilmu dan berpengalaman dalam sesuatu bidang atau jurusan. Misalnya saya dalam bidang ICT, maka saya tahu ayat-ayat mutasyabihat iaitu ayat-ayat yang sama makna yang akan jadi "petunjuk" dalam pengkajian saya. Saya tahu "electromagnetic wave", "photon", "transmitter" semuanya tidak ada pada lapisan pertama Al-Quran (tetapi ada pada lapisan berikutnya), tetapi ianya hanya ada dalam bentuk "mutasyabihat" iaitu bentuk petunjuk atau "hudan" iaitu dalam bentuk yang hampir sama makna seperti "terbang dan bertaburan", "meluncur", "membahagi", dan sebagainya.

Orang-orang bukan ICT tidak boleh mengkaji ilmu-ilmu ICT sebab mereka tidak akan mampu mencari ayat-ayat mutasyabihat yang sama makna dengan ilmu ICT seperti yang saya jelaskan di atas. Sama juga dengan saya, tidak mampu mengkaji ilmu-ilmu kedoktoran, atau ilmu-ilmu kejuruteraan sebab saya tidak mampu mengumpul ayat-ayat petunjuk (ayat-ayat mutasyabihat) yang hampir sama makna dengan pengkajian ilmu kedokotoran atau kejuruteraan. Saya tidak tahu mencarai perkataan yang maknanya hampir sama misalnya dengan "DNA", "chromosome", atau "down syndrome", dan sebagainya.

Tambahan pula apabila saya "membuka" makna-makna muhkamat, iaitu makna-makna yang terhasil dari hukum-hakam bahasa Al-Quran, ianya tidak akan memberi makna atau kefahaman mendalam kepada saya. Namun sekiranya saya mengkaji tentang ICT, maka makna dari ayat muhkamat iaitu dari hukum bahasa Arab ini misalnya "zarwa" yang berfungsi sebagai "maf'ulul mutlaq" akan memberi gambaran atau makna baru yang lebih mendalam iaitu terdapat makhluk yang melakukan penaburan yang sebanyak-banyaknya iaitu "photon" atau "electromagnetic wave". Ilmu tentang "photon" atau "electromagnetic wave" ini memang ada dijelaskan di dalam Al-Quran, memang jelas dan nyata, tetapi dalam bentuk ghaib iaitu terselindung di dalam nahu "maf'ulul mutlaq" yang dikatakan ayat-ayat muhkamat (ayat-ayat yang dipadatkan secara berhukum, bereraturan, atau bersistematik).


Proses ke-2: Tukar ayat-ayat Mutasyabihat kepada ayat-ayat Muhkamat

Dalam proses Pertama, pengkaji tidak perlu kepada pengetahuan bahasa Arab, mereka boleh guna kitab-kitab tafsir dan terjemahan sahaja. Mereka boleh melakukan pencarian muka (surface searching) iaitu makna-makna yang hampir sama (ayat-ayat mutasyabihat), dan bukannya makna atau ilmu yang mendalam lagi terperinci. Untuk mendapat ilmu yang terperinci mestilah melalui proses ke-2.

Bagi orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab klasik (bahasa arab berfungsi), mereka tidak akan mampu melakukan proses ke-2 ini, mereka tidak akan nampak makna yang terselindung disebalik hukum atau nahu bahasa Arab ini. Walaupun ianya "terselindung" namun ianya nampak jelas bagi orang-orang yang tahu dan faham sorof, nahu dan i'rob bahasa Arab. Inilah yang dikatakan ayat-ayat muhkamat iaitu ayat-ayat yang dikukuhkan dalam bentuk hukum dan hanya dengan kearifan hukum (bahasa Arab) sahaja seseorang akan dapat mengeluarkan makna-makna yang mendalam dan terperinci seperti dalam ayat Hud 11:1.


Ayat Hud 11:1 ini jelas dan nyata di mana Allah SWT memberitahu manusia supaya memperkukuhkan (memperhukumkan) ke dalam bahasa Arab dan kemudian (lihat kepada perkataan "thumma") barulah akan lahir penjelasan yang mendalam lagi terperinci.

Perhatikan dalam step-1 (pengumpulan ayat-ayat mutasyabihat), iaitu peringkat pengumpulan ayat-ayat mutasyabihat tidak memerlukan kepada kitab-kitab i'rob dan kamus atau lexicon bahasa Arab yang mendalam. Apa yang perlu pada peringkat pertama ini hanyalah kitab-kitab tafsir dan terjemahan seperti Tafsir Ibn-Kathir, Tafsir Abdullah Yusuf Ali, Quranexplorer, dan sebagainya.

Namun pada peringkat step-2 (penukaran kepada ayat-ayat Muhkamat) pengeluaran makna yang mendalam lagi terperinci maka para pengkaji memerlukan kemahiran bahasa Arab dan ilmu I'rob. Mereka mestilah menggunakan kitab-kitab I'rob yang muktabar dan menggunakan kamus dan lexicon yang besar dan mendalam seperti Lexicon Arab-English Edward William Lane, Advanced Dictionary Arab-English oleh JG Hava, dan sebagainya. Dari pengkajian hukum-hukum bahasa (ayat-ayat muhkamat) ini para pengkaji akan mendapat pelbagai ilmu baru yang mana ianya akan menjadi penjelas dan/atau juga akan menjadi "hudan" (petunjuk) kepada ayat-ayat mutasyabihat yang lain. Keadaan ini akan berulang-ulang (rekersif) sehinggalah pelbagai ilmu dapat dijana.

Pada peringkat ke-2 inilah makna dan penjelasan mendalam dilakukan dan dikeluarkan seperti yang dijelaskan pada ayat Hud 11:1 (di atas). Sekiranya para pengkaji tidak arif dalam nahu dan i'rob bahasa Arab maka mereka tidak dapat melakukan proses peringkat-2 ini. Mereka mungkin boleh bertanya kepada para ustaz dan guru-guru bahasa Arab untuk menjelaskan hukum-hukum nahu dan i'rob, namun ianya tidak sama dengan memahaminya sendiri. Sebagai contoh merasa keenakkan makan buah durian; tidak sama antara kita memakan dan merasakan keenakkannya sendiri dengan menyuruh orang lain memakannya kemudian minta dijelaskan bagaimana rasa dan keenakkan buah durian tersebut!

Adalah lebih baik sekiranya pada peringkat-2 ini para pengkaji dan penafsir Al-Quran juga ada sedikit ilmu dan pengalaman ICT terutama tentang kepintaran buatan (artificial intelligence = AI) kerana di dalam ilmu AI ini dijelaskan bagaimana ilmu-ilmu baru dapat dijana dengan menggunakan sistem perhukuman (rule based system), atau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ayat-ayat muhkamat. Penjanaan ilmu-ilmu baru dari hukum bahasa Arab (I'rob) inilah yang dikatakan "ummul kitab" (ibu kiyab) yang menyimpan 10 lautan-dakwat ilmu, yang menjelaskan segala perkara (16:89), dan menjelaskan dengan mendalam lagi terperinci (17:12). Masyaallah, Masyaallah, Masyallah! Hebatnya Al-Quran!                  


Syarat-syarat Untuk Menjadi "Qur'analyst" (pengkaji Al-Quran)Seperti yang dijelaskan sebelum ini, syarat utama untuk mengkaji dan mengeluarkan ilmu dari Al-Quran hanya ada 3 sahaja iaitu; 1) Kemahiran bahasa Arab Al-Quran (Arab Klasik - functional Arabic), 2) Ulul Albab iaitu orang-orang yang ada ilmu dan kemahiran mendalam di dalam satu-satu bidang, dan 3) mestilah menggunakan metod QbQ atau Al-Quran bil-Quran.

Bahasa Arab Klasik (bahasa Al-Quran) tidak sama dengan bahasa Arab komunikasi seperti yang digunakan oleh kebanyakkan orang-orang Arab pada hari ini. Oleh kerana mereka tidak lagi menggunakan bahasa Arab Klasik maka mereka tidak mampu untuk menjana dan mengeluarkan ilmu yang hebat lagi terkini dari kitab suci Al-Quran. Bahasa Arab yang mereka gunakan sekarang lebih kurang sama saja dengan lain-lain bahasa seperti bahasa Inggeris, dan Melayu. Oleh kerana mereka tidak faham I'rob (functionality), maka mereka lihat Al-Quran sama seperti orang lain (bukan Arab) iaitu hanya makna luaran atau permukaan sahaja (surface meaning and understanding).

Syarat ke-2 iaitu Ulul Albab atau orang-orang yang mendalam ilmu dan pengalaman sahaja yang dapat mengeluarkan makna mendalam dari kitab Al-Quran. "Ulul Albab" tahu bagaimana hendak mencari dan mengumpul ayat-ayat petunjuk yang sama makna, iaitu ayat-ayat mutasyabihat, dengan menggunakan perkataan-perkataan "clue" atau "hudan". Misalnya di dalam kitab tafsiran tidak ada perkataan "photon" atau "electromagnetic wave" namun perkataan yang hampir sama makna dengannya memang ada misalnya "yang terbang" atau "yang meluncur" dan sebagainya.
bersambung .... insyaallah

Wallahu a'lam.

nota:

keratan gambarajah dan ayat-ayat di atas di ambil dari pelbagai kertas-kerja yang saya bentang di pelbagai seminar dan perbincangan.