Sunday, June 29, 2014

Konferens Antarabangsa IAIS Malaysia

Author/Quranalyst: Khalid Yong    email: akhalidyong@gmail.com

Alhamdulillah syukur kehadrat Allah SWT kerana telah memberikan kita masa, ruang, dan kesempatan untuk bersua lagi di alam maya ini. Mudah-mudahan para pembaca, pengkaji Al-Quran dan Al-Hadith, para cendikiawan, pemikir dan kita semuanya berada di dalam rahmah, berkah, dan hidayah Allah SWT. Saya sebenarnya tidak bercadang untuk menulis artikel ini pada bulan Julai-2014, namun oleh kerana sahabat saya di International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia meminta supaya menghebahkan rancangan "International Conference" yang akan dianjurkan pada bulan Oktober 2014, maka saya fikir mungkin ada baik dan manfaat sekiranya dapat juga dimuatkan serba sedikit hasil-kajian Al-Quran dan ICT.


Walaupun bilangan pelawat pada blog saya ini tidak begitu ramai, namun mungkin ada di antara para pembaca yang ingin melibatkan diri di dalam seminar IAIS ini. Sesiapa yang berminat boleh layari http://www.iais.org.my/e/ atau hubungi Pn. Nurul'uyun Hj. Zainal email uyun@iais.org.my.

Pada siri yang lepas kita telah melihat dan mengkaji serba sedikit tentang metod QbQ iaitu penggunaan "knowledge representation" atau "aayat". Pada kali ini kita melihat sepintas lalu tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan "otak dan minda" bekerja, dan nanti insyaallah kita akan faham bagaimana mentasrifkan perwakilan ilmu ini (recursive of representations or symbols or "aayaat") akan dapat menzahirkan makna (meaning), akan dapat menimbulkan kefahaman dan seterusnya dapat menjana pelbagai ilmu yang hebat dan terkehadapan yang membuktikan memang benar janji Allah iaitu Al-Quran menjelaskan segala perkara dan menjelaskan dengan mendalam lagi terperinci. Insyaallah kita akan faham konsep dan kahendak ayat-ayat muhkamat, mutasyabihat, dan ma-tasyabaha-minhu. Akhirnya kita akan lihat mukjizat terkini Al-Quran, mukjizat di abad ke-21 iaitu Method Al-Quran bil-Quran! Masyaallah, Masyaallah, Masyaallah!


Ramai Pembaca Minat Topik "Otak dan Minda"

Saya dapati agak ramai juga para pembaca yang berminat membaca (dan mungkin mengkaji) artikel tentang "Al-Quran Menjelaskan Bagaimana Otak berfikir" yang saya tulis pada 28 Jun, 2010. Walaupun ianya amat ringkas, namun ianya adalah satu permulaan untuk membicarakan satu topik yang amat penting terutama di era ICT ini. Oleh yang demikian pada kali ini (walaupun agak tergesa-gesa) saya akan cuba memuatkan beberapa lagi perbahasan hasil-kajian tentang "otak dan minda", dan cuba melakukan proses Islamization of Knowledge. Saya dapati tidak ramai para saintis Islam yang mengkaji dengan mendalam dan secara teknikal bagaimana Al-Quran menjelaskan cara "otak berfikir". Oleh yang demikian hasil-kajian ini bolehlah dianggap satu "breakthrough" dan ilmu baru yang seharusnya diteruskan oleh IPTA/S dan institusi pengajian tinggi yang mempunyai pelbagai prasarana dan kemudahan yang canggih lagi terkini.

Untuk mengkaji dan meng"IoK"kan ilmu "otak dan minda" ini, saya merujuk kepada hasil kajian dari beberapa pemikir dan filosofi Barat seperti Noam Chomsky, John Searle, Frege, Hume, Descart, Kant, Aristotle, Plato, dan Socrates. Semakin mendalami kajian, saya dapati semakin menyerlah kebenaran dan kehebatan kitab suci Al-Quranul Karim, dan saya merasakan semakin hampir kita untuk menrealisasikan konsep dan proses "Islamization of Knowledge" (IoK) iaitu dengan menggunakan metod QbQ.


IoK Philosophy of Brain and Mind (Mengislamkan filosofi Otak dan Minda)

Tidak dinafikan terdapat beberapa para pemikir Islam yang cuba menjayakan proses "Islamization of Knowledge" (IoK) seperti pengasasnya Prof. Naquib Al-Attas dan Prof. Ismail Faruqi, dan lain-lain pemikir dan cendikiawan Islam seperti Dr. Bilal Philip, Dr. Hisham Hawasli, dan Prof. Rosnani Hashim,  namun setelah hampir 35 tahun berlalu, belum ada satu proses pun yang nampak agak menyerlah. Alhamdulillah, apabila saya cuba terapkan Metod QbQ untuk "IoK" saya dapati hasilnya amat menakjubkan sekali. Saya dapati ianya mempunyai potential besar untuk mengislamkan ilmu-ilmu hebat seperti "wireless communication", "artificial intelligence", quantum mekanik E=MC2, teori evolusi, pengislaman Bahasa Melayu, pengislaman sistem pembelajaran, pengislaman ilmu sains dan juga pengislaman ilmu filosofi otak dan minda.

Apabila berjaya melakukan "IoK" kepada ilmu-ilmu hebat dan mutakhir ini maka sudah tentu ianya dapat menjadi satu sumber ekonomi baru (Qur'anomik) yang amat besar nilainya, yang akan merubah iklim, persepsi, distribusi, dan kondisi ekonomi dunia, insyaallah. Qur'anomik adalah ekonomi pembetulan (repair) iaitu membetulkan kerosakan dan kemusnahan misalnya kepada cuaca dunia yang ekstrem dan tidak menentu, perubahan ekologi dan perangai haiwan dan tumbuhan. Qur'anomik juga adalah ekonomi penambah-baikkan (solehah atau kaizen), misalnya penambah-baikkan kepada sistem komunikasi tanpa wayar, penambah-baikan kepada sistem kepintaran buatan (artificial intelligence), penambahan-baikkan kepada penjanaan tenaga hijau, penambah-baikan hasil pemakanan dan pembenihan, penambah-baikkan kepada sistem pendidikan, penambah-baikkan kepada sistem pertahanan, pengangkutan, dan sebagainya.

Untuk meng"IoK"kan ilmu "otak dan minda", mungkin ada baiknya sekiranya kita mengkaji dan mendalami beberapa filosofi Barat seperti Noam Chomsky, John Searly, Emmanual Kant, dan Descart. Saya tidak akan menjelaskan dengan mendalam teori dan hipotesis mereka ini sebab ianya terlalu luas, mendalam, dan terperinci, dan saya sendiri pun tidak begitu arif dengan beberapa konsep dan terminologi teknikal yang digunakan. Maka mungkin lebih baik sekiranya ianya dijadikan sebagai satu "homework" kepada para pengkaji untuk menguji dan mencuba proses "Islamization of Knowledge" melalui Metod Al-Quran bil-Quran (QbQ) yang saya kemukakan ini. Saya hanya akan menunjukkan contoh-contohnya sahaja, dan ianya menjadi tugas para pengkaji dan penjana ilmu untuk mengislamkan konsep-konsep Barat.


Contoh 1: "Internalism" vs "Externalism"

John Searle mengatakan "meaning" (makna) adalah "external" iaitu diluar minda sementara Noam Chomsky pula mengatakan ianya adalah "Internal" (di dalam minda). Teori mana yang lebih Islamik? Teori mana yang lebih menepati penjelasan di dalam Al-Quran? Sekiranya kita hanya merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran 51:1-4, kita dapati "otak dan minda" menggunakan gelombang elektromaknetik (EMW), tetapi tidak menjelaskan samada ianya berlaku di dalam atau diluar otak.Namun sekiranya kita menyelidik dan mengkaji ayat-ayat seterusnya iaitu 51:5-11 maka kita akan dapati gambaran yang lebih baik samada John Searle atau Noam Chomsky yang lebih tepat. Pada ayat 51:7 Allah SWT memberitahu EMW boleh diluncurkan diangkasa rasa, dan pada ayat 51:8 Allah SWT menperincikan lagi ayat 51:7 dengan menjelaskan EMW akan menyebabkan manusia (otak dan minda) menjadi keliru iaitu manusia berada di dalam perbezaan, perbalahan dan pertelingkahan. Pada tahap ini kita mungkin sudah 50% yakin bahwa perbezaan itu berlaku di dalam diri (otak) manusia, namun ianya masih belum jelas lagi.


Apabila kita teruskan kajian pada ayat 51:9 Allah SWT, maka ianya sah (confirm) bahwa pemahaman makna (meaning) berlaku di dalam minda setiap individu, dan bukannya diluar minda seperti yang didakwa oleh John Searle. Pada ayat 51:9 Allah SWT penjelasankan bahwa "hanya otak dan minda yang telah dipesongkan akan dapat dipesongkan".


"Internalism" = "Compiler" vs "Externalism" = "Interpreter" 

Bagi mereka yang ada latar-belakang ICT (komputer) akan terbiasa dengan konsep "compiler" dan juga "intepreter". Konsep "internalism" yang diketengahkan oleh Chomsky bolehlah kita gambarkan seperti "compiler" di mana source kod program mestilah lengkap dan menyeluruh dan semua input adalah "predefine", sementara Searle "externalism" bolehlah digambarkan seperti "interpreter" di mana "arahan" (instuction) diberi makna pada saat itu (on the fly) iaitu ketika program dijalankan (run).Sekarang kita lihat penjelasan Al-Quran pada ayat 2:30 di mana Allah memberitahu para malaikatNya yang Dia mahu menjadikan khalifah (manusia) dimuka bumi ini. Kemudian mengikuti rapat ayat ini ialah ayat 2:31 yang mana Allah SWT menjelaskan bahwa Adam "diajarkan" dengan segala (semua) nama-nama benda. Apabila diajar nama segala benda maksudnya benda-benda yang diajarkan itu, iaitu "gambar" atau "simbol" telah ditunjukkan dan apa nama setiap gambar atau simbol itu.

Lihat "semua nama benda", maksudnya semua benda bukannya semua "jenis" benda. Semua nama-nama benda diajar seperti Ali, Ahmad, Ramasami, Ah Kow, tangan Ahmad, jari Ahmad, sel-sel Ahmad, dan sebagainya. Maksudnya di dalam minda Nabi Adam itu sudah dimasukkan segala "simbol" dan "nama-nama" segala perkara. Hendaklah difaham dengan baik-baik bahwa semua nama-nama benda "asma-a kullaha" ini bermaksud setiap benda bukannya setiap "jenis" benda. (contoh: manusia adalah jenis, tetapi "Ahmad" atau "Ali" adalah benda. Contoh lain, alat ganti (spare part) kereta misalnya spark plug terdapat beratus juta spark-plug maka yang dikatakan "segala nama" itu adalah setiap biji spark plug yang mana selalunya kita akan berikan serial number, dan serial number inilah "nama").

Pada siri-siri yang lepas saya jelaskan tentang sifat "duality" kejadian manusia iaitu "Insan" (mind) dan "nafsun" (body). Walaupun nama segala benda telah diajar (dimasukkan) ke dalam "insan" (minda) manusia, namun ianya masih lagi belum "accessible" oleh "nafsun" (body) sehinggalah seseorang itu mencapai umur matang. Maksudnya segala simbol dan nama semua benda di alam ini sudah pun dimasukkan ke dalam minda manusia tetapi masih belum lagi "dipindahkan" ke dalam diri (badan atau jasad) manusia. "Pemindahan" ini akan berlaku samada secara formal semasa proses pembelajaran di sekolah dan juga secara tidak formal melalui pengalaman kehidupan seharian, atau pun secara wahyu seperti yang berlaku ke atas sekalian nabi dan rasul. Maka inilah yang disampaikan oleh Chomsky dalam teori "internalism". Dan ayat inilah juga yang menjelaskan konsep "generative grammar" yang hangat diperdebatan pada hari ini iaitu satu teori perkembangan bahasa dan makna yang dipelopori oleh Dr. Noam Chomsky.


Chontoh 2: Chomsky "Generative Grammar"

Pada siri yang lepas saya menyentuh tentang "pengislaman ilmu (IoK) bahasa Melayu (BM)". Ianya penting sebab bahasa (language) adalah perwakilan ilmu (knowledge representation). Saya tidak kata BM yang ada pada hari ini tidak Islam, apa yang saya kata ialah ianya masih boleh dilakukan penambah-baikan, masih boleh dilakukan "amalan solehan", iaitu satu syarat penting untuk masuk syurga Allah SWT (melakukan amalan solehan). Sekiranya ditambah-baik nahu dan struktur BM, maka ianya akan memudahkan dan mempercepatkan orang-orang Melayu untuk menguasai BA. Apabila sudah menguasai BA, maka mudahlah untuk menguasai Al-Quran. Walaupun proses IoK BM ini agak sukar dan mengambil masa yang panjang, namun ianya menjadi satu kemestian sekiranya orang-orang Melayu mahu menggunakan BM sebagai bahasa pengantar ilmu. Dan meng"IoK"kan BM adalah satu perkara yang boleh berlaku seperti yang dijelaskan oleh Chomsky dalam teori "generative grammar (GG)".

Mengikut Chomsky, GG adalah satu proses naluri semulajadi (natural) sebab di dalam diri manusia terdapat "mental organ (MO)" apa yang dipanggil "genetic endowment (GE)", dan teori "MO atau GE" ini adalah selari dengan ayat Al-Quran 2:30-31 iaitu semua anak adam (manusia) telah pun diajar dengan segala nama. Maksudnya di dalam minda (mental organ) manusia sudah pun ada segala simbol dan nama segala benda. Apabila manusia dilahirkan ianya sudah ada "mental organ" namun MO ini masih lagi dalam bentuk simbol dan nama, dan tidak lagi dalam bentuk ilmu, iaitu pada peringkat sub-konsius tidak lagi dihubung-kait dengan pelbagai konsep, tidak lagi dalam bentuk network atau jaringan ilmu. Simbol dan nama-nama ("aayaat" atau representations) ini perlulah dikaitkan dan diikatkan agar menjadi releven (menjadi ilmu), dan inilah yang dikatakan "berakal" seperti yang dijelaskan dalam beberapa siri sebelum ini. Iaitu proses "mengikat" nama-nama yang sudah ada dalam MO agar menjadi konsep, semantik, proposition, dan skema, dan kemudian dipindahkan ke dalam "otak" (dalam bentuk hologram ie EMW, pada peringkat konsius) agar ianya menjadi ilmu yang bermakna dan bermanfaat yang boleh terus berkembang secara "rekersif" untuk menjana ilmu-ilmu lain lagi.Di dalam ayat-ayat 91:7-10 Al-Quran menjelaskan bahawa apabila perkembangan fizikal telah sampai ke tahap matang maka manusia ("nafsun" iaitu sel-sel otak, jantung, dan seluruh bandan) akan di "switch on" untuk memberikan mereka "kuasa memilih" (freewill), atau apa yang kita panggil "Qadar" (dalam rukun iman ke-6 kita panggil percaya kepada kada' dan kadar). Setelah mausia itu matang, maka manusia akan bertanggung-jawab sepenuhnya di atas tindakkan dan perbuatannya; di mana Allah SWT mengatakan beruntunglah orang-orang yang membersihkannya dan rugilah orang-orang yang mengotori (akal-fikiran mereka sehingga melakukan perkara-perkara yang merosakkan).


Generative Grammar: Bahasa Arab Al-Quran, Perkembangan Makna

Sudah tentu akan ramai yang tertanya-tanya apakah yang hebat sangat dan hendak dibangga sangat ilmu-ilmu orang-orang yahudi dan nasrani ini? Apa gunanya ilmu "generative grammar" ini? Adakah si Khalid Yong ini sudah menjadi agen yahudi?

Pernahkah kita bertanya dan mengkaji bagaimana Al-Quran menjelaskan segala perkara? Pernahkah kita mengkaji bagaimana Al-Quran menjelaskan segala benda dengan mendalam lagi terperinci? Adakah Allah berbohong? Adakah Allah SWT itu nyanyuk atau tersasul atau terlepas cakap?

Cuba kaji aya-ayat berikut iaitu yang selalu saya ulang-ulang dalam blog kajian-quran ini. Cuba kaji ayat 51:1, dan cuba lihat nahu (grammar) yang digunakan. Cuba perhatikan kepada perkataan-akar "zara/yazru" yang bermakna "menabur dan menerbang", kemudian menjadi perkataan ismul fa'il (active particple) "Az-zaariyaat" yang bermakna "penerbang dan penabur", atau boleh juga dalam bentu sifat (adjectives) "benda yang terbang dan menabur", dan kemudian menjadi perkataan masdar (verbal noun) "zarwa" yang bermakna "penerbangan atau penaburan". Dan lihat pada nahunya seperti yang dibincangkan pada siri-siri sebelum ini.


Lihat makna (meaning) yang dapat dikeluarkan apabila "zaariyat" itu berfungsi sebagai "active partiple" (pembuat) dan lihat pula apabila ianya berfungsi sebagai "adjectives" (sifat). Lihat dan kaji bagaimana struktur nahu ini dapat memberi makna, dan sentiasa dapat memberi makna baru dan mendalam. Pada ayat 51:1 ini kita boleh mendapat ilmu secara "A priori" dan "analytic", iaitu tanpa memerlukan pengalaman dan makna predikatnya sudah pun ada di dalam subjek. Kemudian pada hari ini selepas 1400 ayat ini diturunkan, kita masih lagi dapat mengkaji ayat ini secara "posteriori" dan "synthetic", iaitu dengan menggunakan pengalaman (penggunaan komunikasi tanpa wayar), dan juga predikatnya terpisah dari subjek (synthetic).

Lihat dan kaji pada ayat 51:5-6. Lihat terdapat "nun taukid" dan "lam muzhalaqah". Kalau kita baca buku-buku i'rab kedua-duanya tidak nampak sebarang perbezaan fungsi, namun sekiranya kita mngkaji dengan menggunakan konsep "generative grammar" kita akan lihat fungsinya berubah. "Lam muzhalaqah" tidak lagi bermakna samata-mata "taukid" tetapi "taukid terkehadapan" yang membawa makna "semakin lama atau semakin terkehadapan maka semakin nyata dan terselah". Sudah tentu ianya membawa makna (meaning) baru yang lebih jelas, lebih tepat, dan lebih bermanfaat.

Saya tidak fikir sudah ada pakar-pakar bahasa Arab dan Al-Quran yang mengkaji fungsi "lam muzhalaqah" ini secara mendalam, terperinci, dan berterusan yang mana terdapat agak banyak kali digunakan di dalam Al-Quran. Melalui generative grammar ini kita akan dapat membuktikan kehebatan ayat-ayat Al-Quran, dapat membuktikan bahwa tidak ada manusia yang dapat membuat satu ayat atau satu surah seperti Al-Quran ini.


Contoh 3: Pendebat Islam Tewas Di Tangan Atheis 

Ramai umat Islam pada hari ini amat berbangga dengan kehebatan Bro. Hamza Tzortzis kerana kepetahannya berdebat dengan cendikiawan dan saitis Barat, namun ketika berdebat dengan saintis Prof. lawrence Krauss iaitu seorang ateis (yang tidak percaya kewujudan tuhan) Bro. Hamzah Tzortzis telah "mati kutu" apabila dihentam bertubi-tubi dengan fakta-fakta yang kukuh oleh Prof Krauss, dan Hamzah yang cuba mengelirukan Krauss dengan "permainan bahasa dan istilah" terus kelu, dan terkedu apabila ditanya apakah kriteria yang mengatakan manusia tidak boleh membuat satu ayat atau surah seperti ayat Al-Quran!


Bro. Hamzah tidak dapat menjawabnya sebab beliau sendiri tidak mahir bahasa Arab terutama bahasa Arab Al-Quran. Sekiranya beliau mahir dengan tata bahasa Arab AL-Quran maka beliau boleh menepis "serangan" Prof. Krauss dengan mudah misalnya dengan menggunakan teori "generative grammar" (GG) yang dipelopori oleh Prof. Chomsky, yang mana ianya adalah satu fenomena terkini dan belum ada lagi ketika Al-Quran itu diturunkan. Tambahan lagi GG yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah lebih mudah difahami dan amat menakjubkan.


Seperti juga Harun Yahya yang "menyerang" teori evolusi secara membuta-tuli, Hamza Tzortzis juga "menyerang" hasil kajian dan penemuan Prof. Krauss secara membuta-tuli, dan cuba membuktikannya ianya tidak Islamik dan bertentangan dengan ilmu Al-Quran (padahal ianya memang selari dengan Al-Quran). Keadaan bertambah parah apabila Hamzah cuba menggambarkan seolah-olah beliau amat arif tentang ilmu dan isi-kandungan Al-Quran, seolah-olah Al-Quran yang mengatakan segala kajian dan penemuan Prof. Krauss itu salah dan menyesatkan. Padahal beliau hanya berpandukan akal-fikirannya sendiri.

Sekiranya dilakukan "IoK" maka teori evolusi Charles Darwin dan teori "universe is from nothing" Prof. Krauss adalah selari dengan ayat-ayat Al-Quran. Darwin mengatakan "Manusia dan kera adalah berasal dari satu keturunan" begitu juga di dalam Al-Quran ayat 2:65 dan ayat 7:166 yang mengatakan "Kera terjadi dari Manusia" (iaitu berasal dari satu keturunan: "kera-jadian" adalah berasal dari manusia). Darwin mengatakan kehidupan terjadi berperingkat-peringkat, begitu juga Al-Quran menjelaskan perkara yang sama. Yang menjadikan umat Islam emotional dan hilang akal ialah apabila dikatakan "manusia itu berasal dari kera" iaitu teori yang dikemukakan oleh Thomas Huxley, iaitu anak murid Charles Darwin.


Prof Krauss Jumpa Apa Yang Telah Ada Dalam Al-Quran!

Begitu juga dengan Prof. Krauss yang mengatakan "universe is from nothing" tidak bertentangan dengan ayat 36:36 yang mengatakan "Allah mencipta makhluk dari benda yang tidak diketahui manusia". Kadang-kadang manusia menggunakan perkataan "nothing" untuk merujuk kepada benda yang mereka tidak tahu, bukannya "nothing" itu bermakna "kosong" atau "tak ada apa-apa langsung". "Nothing" boleh merujuk kepada tenaga (energy), atau benda gelap (dark matters), dan sebagainya yang mana kewujudannya tidak dapat dikesan melalui pacaindera manusia.


Pada hari ini kita lihat para saintis sudah pun sampai ke penghujung kajian mereka. Makmal "large hadron collider" sudah sampai ke tahap maximum, tahap tepu di mana mereka sudah berjaya memecahkan nuklues atom ke tahap yang paling halus, paling kecil, yang tidak dapt dipecahkan ke tahap yang lebih halus. Mereka sudah sampai ke tahap "makhluk dijadikan dari benda-benda yang tidak diketahui manusia" seperti yang dijelaskan di dalam surah Yasin 36:36. Alangkah baiknya sekiranya para cendikiawan Islam dapat memberikan ilmu dari Al-Quran kepada para saintis Barat agar mereka melihat sendiri dan kaji kebenaran kitab suci Al-Quran seperti yang dikahendaki pada surah Qaf 50:45 "Kami lebih tahu apa yang mereka perdebatkan (mereka cari), dan kamu (Muhammad) tidak berkuasa memaksa mereka (tidak ada ilmu), dan serulah dengan kitab Al-Quran (kerana dengan ilmu dari Al-Quran sahaja akan dapat menewaskan mereka) ...".


Di dalam surah Yasin 36:36 Allah SWT menjelaskan tentang penciptaan segala makhlukNya iaitu ada yang dapat diketahui oleh manusia dan ada juga yang tidak diketahui oleh manusia, iaitu yang tidak dapat dikaji oleh para saintis dalam makmal. Prof. Krauss adalah dipihak yang benar apabila mengatakan "universe is created from nothing", dan "nothing" di sini boleh membawa makna "sesuatu yang tidak di ketahui oleh manusia" sama seperti yang dijelaskan dalam ayat 36:36.

Oleh yang demikian sudah tiba masa bagi seluruh cendikiawan dan pemikir Islam untuk berganding bahu dan tenaga untuk menjayakan proses "IoK" (Islamization of Knowledge) agar perkara yang memalukan seperti perbahasan "Big Debate" ini tidak berlaku lagi. Apabila ilmu-ilmu Barat di"IoK"kan maka para saintis Barat terutamanya yang atheis akan melihat sendiri akan kehebatan dan kebenaran Al-Quran sebab hasil kajian dan penemuan mereka sebenarnya telah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran yang diturunkan sejak 1,400 tahun yang lalu!


Falsafah Ilmu Otak dan Minda Tersangat Luas

Teori dan falsafah ilmu "otak dan minda" dari John Searle dan Naom Chomsky ini adalah amat luas dan mendalam, dan apa yang saya bentangkan dalam artikel ini adalah hanya sepintas lalu sahaja. Satu perkara yang harus diingat ialah tidak kesemua yang disampaikan oleh Chomsky itu menepati ilmu dalam Al-Quran dan tidak semua yang dikaji oleh Searle bercanggah dengan Al-Quran. Maka ianya menjadi tugas dan tanggung-jawap kita semua untuk menapis dan melakukan "amalan solehan". Proses Islamization of Knowledge (IoK) ini ialah satu proses "jalan-pintas" penjanaan dan pemurnian ilmu agar ianya sejajar dan selari dengan kahendak Islam seperti yang telah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran.

Walaupun tidak semua teori Chomsky "generative grammar" yang menepati ilmu Islam, namun ianya amat menarik untuk dijadikan sebagai asas "IoK" ilmu "otak dan minda". Konsep "generative grammar" ini memang sudah diperkenalkan dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan pada ayat-ayat 11:1, 3:7, dan 39:23 iaitu konsep "muhkamat/mutasyabihat/ma-tasyabaha-minhu" seperti yang saya jelaskan di beberapa artikel sebelum ini. Kita akan sambung perbincangan tentang "generative grammar" ini di artikel akan datang.

Pendapat Searle yang mengatakan "mind before meaning" (minda sebelum makna) adalah selari dengan pernyataan Al-Quran. Namun teori "externalism"nya bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran. Searle berpendapat bahwa makna (meaning) itu bukannya berada dalam minda tetapi berkait rapat dengan "niat" (intention). Searle juga berpendapat bahwa bahasa (language) itu adalah "evolve" beratus juta tahun dan hanya melalui bahasa saja manusia dapat mengetahui realiti. Teori ini sudah tentu tidak menepati ilmu Al-Quran, di mana segala nama sudah diajar (dimasukkan ke dalam minda), namun untuk menzahirkan ilmu ini iaitu memindahkan dari "minda" kepada "otak", dan membolehkannya menjadi makna (meaning) apabila berlaku proses "berfikir" dan kemudian "berikatan" ('aqlun) atau dalam bahasa Melayu kita panggil menggunakan akal-fikiran.

Seperti yang dijelaskan di dalam ayat 6:65 kefahaman "makna" (meaning) itu dijana secara rekersif dengan menggunakan "aayaat" atau representation simbol dan nama-nama yang telah diajar (dimasukkan) ke dalam minda.

bersambung ... insyaallah.

Sekali lagi diwar-warkan di sini bahwa IAIS Malaysia akan mengadakan satu konferens antarabangsa "Developing Synergies Between Islam and Science & Technology For Mankind's Benefits" dan diseru kepada para pembaca yang berminat silalah layari portal IAIS Malaysia. Selamat berseminar.

Wallahu a'lam.

Tuesday, May 13, 2014

Bahaya Kepintaran Buatan: Manusia Ditukar Makhluk Lain?

Pengkaji: Khalid Yong, Qur'analyst       akhalidyong@gmail.com

Syukur Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di alam maya internet ini. Mudah-mudahan kita semua berada pada petunjuk jalan yang lurus "ihdina syiratal mustaqim" yang mana kita baca paling kurang 17 kali dalam solat fardu setiap hari. Pada hakikatnya semua petunjuk telah diberikan kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran, di mana Allah SWT berjanji bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala perkara. Penjelasan ini dibuat dalam bentuk hudan atau "petunjuk" atau "guidance", atau dalam bahasa komputer (ICT) kita panggil "representation".


Bagaimana kita tahu bahwa petunjuk itu dalam bentuk "perwakilan" (representation), dan tidak dalam bentuk penerangan seperti buku-buku biasa yang mana terdapat topik-topik yang tersusun baik, terdapat pelbagai indeks, dan sebagainya? Kenapa Allah SWT menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW hanya pembawa amaran (Ar-Ra'd 13:7)? Kenapa Nabi Muhammad hanya menjelaskan Az-Zikr, iaitu cara sebutan dan penyusunan ayat-ayat Al-Quran (An-Nahl 16:44), sementara isikandungannya akan dijelaskan sendiri oleh Allah SWT (Hud 11:1, Ar-Rahman 55:1-4, Al-Qiyamah 75:16-19, dsbnya).

Pada hari ini komputer (ICT) sudah menjadi perkara lumrah, hampir semua orang tahu menggunakan komputer, paling tidak pun untuk main "games". Tidakkah kita nampak gambar-gambar yang jelas dipaparkan pada skrin, pelbagai pergerakkan, suara, warna, dan sebagainya ... tetapi pernahkah kita fikir bagaimana ianya diwakili (represented) di dalam hardisk? Bagaimana perwakilan digital dua huruf "0" dan "1" ini dapat menerbitkan pelbagai video, gambar, tulisan, dan bunyi (suara) yang jelas?

Tidakkah pakar-pakar komputer (ICTist) menggunakan "kepintaran" (intelligence) untuk membina sistem komputer yang canggih, cuba lihat pula pada kitab Al-Quran, tidakkah Allah SWT mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang amat canggih dan terhebat untuk orang-orang yang pintar, yang punya akal-fikiran (12:2, 43:3, 59:21, dsbnya)? Cuba tengok dalam komputer digunakan "recursive", dan tidakkah Allah SWT menyuruh kita melakukan "tasrif" (rekersif) untuk memahami Al-Quran (6:65)? Cuba kaji dalam komputer digunakan hukum (rules) yang canggih dan kompleks, dan tidakkah kita lihat Allah SWT mengatakan ayat-ayat Al-Quran juga menggunakan hukum (rules) bahasa Arab yang kompleks (3:7, 11:1, dsbnya)? Cuba lihat dalam komputer digunakan "0" dan "1" sebagai perwakilan dan di dalam Al-Quran digunakan "aayaat" sebagai perwakilan? Adakah ini satu kebetulan atau memang benar-benar satu mukjizat yang membuktikan Al-Quran itu adalah makhluk Allah SWT yang paling hebat yang membuktikan adanya Tuhan yang Esa (satu) yang Maha Bijaksana?


"Aayaat" vs "Ayat"

Pada siri kali ini kita akan teruskan lagi siri "Kajian Al-Quran dan ICT" dengan melihat "aayaat" sebagai perwakilan atau "knowledge representation". Perkataan "Aayaat" (ada dua "A", kena sebut panjang sikit - empat harakah) adalah tidak sama dengan perkataan "ayat" (satu "A" sahaja, sebutan pendek saja) yang terdapat dalam bahasa Melayu. Oleh itu apabila ustaz mengatakan dalam Al-Quran hanya terdapat 6,236 ayat sahaja, maksudnya dia merujuk kepada "ayat" bahasa Melayu, bukannya "aayaat" yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Allah SWT menjelaskan terdapat berjuta-juta "aayaat" di dalam Al-Quran, Insyaalah kita akan liputi (cover) dalam beberapa siri akan datang. Bagi sesiapa yang mahu belajar cepat bolehlah membeli dan mengkaji buku saya. Insyaallah saya akan cuba keluarkan sendiri buku-buku saya ini.


Di dalam surah Al-An'am 6:65 Allah SWT memerintahkah para ulama memerhati dan mengkaji bagaimana "aayaat" ditasrif (ditukar-ganti-ulang) atau dalam bahasa ICT (komputer) dipanggil "rekersif", di mana selepas dilakukan rekersif barulah kita faham ilmu yang hendak dijelaskan di dalam Al-Quran. Oleh itu perkara yang paling penting dan perlu difahami oleh semua para penafsir dan pengkaji Al-Quran ialah apakah makna, konsep, dan kahendak perkataan "aayaat" (tanda-tanda). Sekiranya kita tidak faham, bagaimana kita dapat melakukan tasrif (rekersif)?

Terlebih dahulu, saya ingin mohon maaf kepada para ulama terutama ulama tafsir sebab terdapat beberapa perbezaan antara metod QbQ (metod tafsir Al-Quran bil-Quran) dengan apa yang ada di dalam kitab ulumul Quran. Antaranya ialah konsep Al-Quran itu sendiri, konsep dan metod tafsir Al-Quran bil-Quran, konsep ayat-ayat "muhkamat/mutasyabihat", konsep dan jumlah bilangan "aayaat", makna "yakin", serta memperkenalkan beberapa istilah baru seperti konsep tasrif (recursive), konsep "ma-tasyabaha-minhu", konsep usul (proposition dan predicate calculus), konsep ontology, konsep semantik dan pragmatik, dan lain-lain lagi. Sekiranya ada terdapat sebarang kesalahan, keraguan, atau yang tidak berpuas-hati harap dapat memberi maklum balas kepada saya.

Saya sudah berusaha sedaya-upaya untuk memastikan hasil-kajian ini tidak lari atau terkeluar dari Islam seperti membuat pelbagai kertaskerja dan pembentangan di pelbagai seminar yang dianjur oleh beberapa IPTA tersohor yang dihadiri oleh para cendikiawan, pemikir, ulama, dan pelajar-pelajar peringkat tinggi. Disamping itu juga saya adakan kertaskerja dan berbincang dengan para ulama secara kumpulan kecil misal dengan mufti dan ahli majlis fatwa, dengan ketua-ketua jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, yang mana kebanyakkannya berkelayakkan PhD atau sekurang-kurangnya master dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Saya tahu dan faham istilah-istilah ICT (komputer) ini menjadikan perbincangan agak sukar dan tidak selari seolah-olah seperti "ayam" bercakap dengan "itik". Saya berterima kaseh kerana para ulama cuba bersungguh-sungguh untuk memahami hasil-kajian ini, dan meminta maaf kerana kelemahan saya tidak dapat mengadakan kertaskerja yang mudah difahami oleh semua orang.


Hal Semasa 

Seperti biasa kita akan menyentuh serba-sedikit peristiwa terkini yang berlaku disekeliling kita. Banyak peristiwa berlaku pada awal tahun 2014 ini seperti kesah kehilangan MH370, tentang penggunaan kalimah Allah, rampasan kitab injil, pelaksanaan hukum Hudud, cukai GST, pergeseran kaum Melayu-Cina (Islam-Kristian), kemarau dan catuan air, dan juga bantahan para ulama terhadap Tun Mahathir yang menyokong Kassim Ahmad "pro Al-Quran". Saya hairan bagaimana orang macam Kassim Ahmad yang tidak tahu berbahasa Arab boleh yakin, berpegang-teguh (beriman) kepada kitab Al-Quran sedangkan ada segelintir ulama yang pakar bahasa Arab dan Al-Quran dan Al-Hadith tetapi maseh ragu-ragu dan tidak mahu beriman (tidak mahu percaya 100%) kepada kitab suci Al-Quran. Apakah yang telah menjadi penutup atau kunci ke atas hati mereka sehingga timbul keraguan dan menghasut orang lain agar sama-sama menjadi ragu dan was-was terhadap kesempurnaan kitab Al-Quran? Pak Kassim tidak mahu hatinya dikunci oleh kitab-kitab lain dan mahu beriman secara terus dengan Al-Quran seperti yang dikahendaki dalam ayat 47:24.Dari segi akidah, Pak Kassim berpegang kepada SATU shahadah iaitu mengEsakan Allah SWT sahaja, seperti yang dikahendaki oleh ayat 63:1, dan dia tidak mahu menDuakan, tidak mahu mensyirikkan, dengan meletakkan Nabi Muhammad sama tinggi dengan Allah SWT. Beliau tidak mahu meMuhamadkan (Muhammadism) agama Islam seperti umat Nabi Isa mengKristiankan ajaran Nabi Isa dengan meninggikan Nabi Isa ketahap sama taraf dengan Allah SWT. Ahli Sunnah Wal-Jamaah pula berpegang kepada Dua shahadah (iaitu juga persaksian ke atas Nabi Muhammad sebagai rasul) sebab persaksian ke-dua ini menunjukkan bahawa kita hanya menerima ajaran Nabi Muhammad sahaja.


Di dalam ayat 2:22-23 Allah SWT mencabar manusia yang masih lagi ragu dan kurang yakin dengan kehebatan kitab Al-Quran agar membuat satu surah atau kitab lain untuk bersaing dan berlawan dengan kitab Al-Quran. Kemudian Allah SWT menyuruh mereka ini menyeru dan mengajak manusia lain selain dari yang mahu beriman kepada Allah (kitab Al-Quran) dan buktikan bahwa mereka bersama-sama dengan kitab mereka adalah di pihak yang benar, atau Allah dan kitab Al-Quran itu adalah di pihak yang benar.  

Pak Kassim tidak ada sebarang syak atau keraguan lagi terhadap kebenaran, kehebatan, dan kemukjizatan Al-Quran. Dia adalah "pro Al-Quran", mahu beriman penuh 100% dengan kitab Al-Quran, dan tidak mahu menyahut cabaran Allah SWT seperti dalam ayat 2:22-23. Walaupun begitu, beliau tidak menolak hadith, masih tetap menerima dan beriman 40% dengan kitab hadith, dan menolak 60% lagi (yang mana beliau dapati bercanggah dengan Al-Quran).


Hadith Sahih Yang Mansukh (dibatalkan)

Kenapa terdapat hadith sahih Bukhari yang bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran? Jawapannya sudah tentulah sebab terdapat hadith-hadith sahih yang sudah termansukh (terbatal oleh hadith-hadith selepas itu). Kita diberitahu oleh pakar-pakar hadith bahwa Imam Bukhari telah mengumpul dan mengkaji lebih dari 600,000 hadith dan menghafal 300,000 hadith (iaitu 100,000 hadith sahih dan 200,000 yang tidak sahih). Amat malang sekali Imam Bukhari hanya sempat menulis kira-kira 7,500 hadith sahih sahaja, dan tidak sempat menulis sebahgian besar lagi iaitu kira-kira 92,500 hadih sahih.


Walaupun begitu kita bersyukur sebab Imam Bukhari mempunyai beratus-ribu anak muridnya yang hebat-hebat, dan ini memungkinkan pakar-pakar hadith mengumpul semula ke semua 300,000 hadith yang dihafal olehnya. Ataupun paling tidak diusahakan 100,000 hadith yang sahih sahaja untuk dijadikan asas bagi memastikan hadith sahih mana yang masih terpakai dan yang mana sudah dimansuhkan (ditukar dengan hadith-hadith yang terkemudian).Saya gembira melihat sikap pro-aktif para ulama pergi ke rumah Pak Kassim untuk bermuzakarah, namun mungkin lebih baik sekiranya jangan dilabel Pak Kassim sebagai "anti-hadith" (orang yang menentang hadith) tetapi sebagai "pro Al-Quran" (orang yang yakin 100% dengan Al-Quran) yang sama-sama ingin menyelamatkan umat Islam yang sudah menjadi umat yang dhaif lagi hina. Pak Kassim adalah orang hebat, pemikir dan cendikiawan, maka tidak sesuai ulama muda datang ke rumahnya untuk mengajar dan memperbetulkannya. Cubalah buat satu program khas agar Pak Kassim dapat menguasai bahasa Arab dalam masa singkat 3-6 bulan, dan kemudian berbincanglah dengan beliau tentang ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan nahu dan i'rab bahasa Arab. Mudah-mudahan akan lahir titik bersefahaman di antara puak-puak yang "pro Al-Quran" dengan yang "pro Hadith".

Pada hari ini, puak-puak yang "pro Hadith" telah memasukkan percaya kepada hadith ke dalam rukun iman ke-4 iaitu "percaya kepada kitab-kitab". Bagi mereka sesiapa yang tidak percaya kepada kitab-kitab hadith adalah kufur dan terkeluar dari Islam. Sementara puak-puak "pro Al-Quran" pula mengatakan beriman kepada kitab-kitab (rukun iman ke-4) itu adalah percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur sahaja (tidak termasuk kitab hadith sebab pada zaman Nabi belum ada lagi kitab hadith sahih Bukhari). Malah sejak akhir-akhir ini ada kedengaran ustaz yang mengatakan bahwa percaya kepada para sahabat yang empat juga adalah wajib iaitu sebahgian dari rukun iman ke-3 iaitu percaya kepada rasul dan nabi (dan para sahabat).


Adakah Semua Hadith Nabi itu adalah Wahyu?

Dr. Kassim Ahmad hanya meminta para ulama hadith mengkaji dan menyemak semula hadith-hadith Nabi dan bukannya menyuruh membuang kitab-kitab hadith. Adakah permintaan ini keterlaluan? Di Malaysia sudah terdapat beribu-ribu pakar hadith yang ada PhD, maka sudah tentu permintaan Pak Kassim ini merupakan satu perkara gampang, perkara mudah sahaja. Kalau seorang ulama dapat menyusun 1,000 hadith maka 100 orang sudah dapat menyusun 100,000 hadith sahih yang dihafal oleh Imam Bukhori. Membukukan kesemua 100,000 hadith sahih ini amatlah penting sebab ianya merupakan asas rujukan utama (para ulama hadith semuanya sepakat mengatakan bahwa terdapat sekurang-kurangnya 100,000 hadith sahih).

Setelah lengkap 100,000 kitab hadith sahih, kemudian buatkan kronologi dan asbabul-nuzul hadith, dan kategorikan mana yang masih sah dan mana yang sudah mansukh (terbatal dengan hadith-hadith lain). Kemudian tentukan yang mana satu hadith sahih yang merupakan wahyu Allah dan yang mana satu adalah merupakan percakapan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa.

Kita diajar oleh para asatizah bahwa tidak semua percakapan Nabi itu adalah wahyu dari Allah SWT misalnya dalam perang badar Nabi mengarahkan tentera pergi ke suatu tempat tetapi bila ditanya oleh para sahabat samada ianya adalah satu wahyu (perintah dari Allah SWT), Nabi berkata ianya bukan wahyu (hanyalah pendapat). Maka para sahabat tidak mengikut arahan Nabi itu. Begitu juga kesah Nabi mencadangkan agar tidak melakukan pendebunyaan tamar, dan apabila kurma tidak menjadi pada tahun tersebut dan para sahabat bertanya kepada Nabi, baginda berkata beliau adalah manusia biasa (nasihat Nabi tentang pertanian itu bukanlah satu wahyu tetapi hanya sekadar pendapat seorang manusia biasa).

Pada pendapat saya, sekiranya pakar-pakar hadith dapat membukukan kesemua 100,000 hadith sahih yang dikaji dan dihafal oleh Imam Bukhari, kemudian dapat mengadakan kitab "kronologi atau asbabul-nuzul hadith sahih" dan diikuti dengan kitab "nasikh-mansukh hadith sahih" dan akhir sekali kitab hadith sahih yang wahyu dan yang bukan wahyu, maka banyak isu yang akan dapat diselesaikan. Bukan sahaja isu anti-hadith akan selesai, malah isu perlaksanaan hukum hudud, isu kalimah Allah, Islam liberal, Qardiyani, Syiah, dan banyak lagi isu-isu lain yang remeh-temeh juga dapat diselesaikan.

Dalam masa yang sama kita semua berusaha untuk kembali semula kepada kitab suci Al-Quran sepenuhnya (jangan ada sebarang keraguan lagi), sebab Allah SWT berjanji Dia yang menjaga kitab Al-Quran, Dia berjanji kitab Al-Quran adalah lengkap, sempurna, dan menjelaskan segala perkara, dan Dia berjanji bahwa Al-Quran merupakan kitab yang terbaik dari segala-gala jenis kitab. Dia juga berjanji dalam ayat 35:32 bahawa sesiapa yang berpegang 100% dengan Al-Quran adalah merupakan hambaNya yang terpilih (mustofa) yang akan masuk syurga tanpa dihisab.


Setelah siap semua kitab-kitab penting tentang hadith sahih seperti "kitab 100,000 hadith sahih", kitab "kronologi dan asbabul-nuzul hadith sahih", kitab "nasikh-wa-mansukh hadith sahih", dan kitab "hadith sahih yang bukan wahyu" (hanya percakapan biasa Nabi), mungkin lebih baik juga Ahli Majlis Fatwa Kebangsaan mengeluarkan fatwa bagaimana umat Islam harus beramal dan beriman dengan kitab hadith, agar tidak lagi berlaku perselisihan dan persengketaan antara sesama ulama dan umat Islam yang menjadikan mereka umat yang lemah dan hina. Sekiranya para ulama hadith hanya suka bercakap, bersyarah dan berdebat sahaja, dan tidak mahu bekerja-keras mengkaji dan memperkemaskan hadith sahih maka semakin ramai umat Islam yang akan menjadi mangsa dan mereka akan menjadi semakin mundur, semakin sempit pemikiran, dan semakin lemah. Dan akhirnya mereka mungkin akan mendapat kemurkaan Allah SWT dan akan diganti dengan makhluk baru yang lain!


Akibat Meninggalkan Al-Quran: Manusia Ditukar Menjadi Makhluk Lain

Pada siri yang lepas kita menyentuh ayat-ayat yang menjelaskan kenapa umat Islam menjadi hina dina dan teramat dhaif. Kali ini kita lihat ayat 9:39 di mana Allah SWT menjelaskan bahawa sekiranya umat Islam tidak berusaha mengkaji dan menyebarkan ilmu dari dalam Al-Quran, maka Allah SWT akan menurunkan azab yang pedih lagi menghina kepada umat Islam serta akan menggantikan mereka dengan makhluk baru.Perkara menukarkan manusia menjadi makhluk lain sudah pun ditunjukkan Allah SWT di mana sebahagian dari umat Nabi Musa yang tidak patuh kepada arahan (supaya jangan turun ke laut untuk menangkap ikan pada hari Sabtu) telah bertukar menjadi kera.Bukti kebenaran ayat Al-Quran ini semakin menyerlah apabila para saintis mendapati terdapat kera-kera yang mana DNAnya hampir 98% sama dengan DNA manusia, malah sekiranya disambung semula DNA yang terputus (kromosome no. 2 dan no. 3) maka ianya hampir menyamai kromosom no. 2 pada DNA manusia. Teori evolusi Darwin menyatakan ada kera dan manusia adalah dari "keturunan yang sama", tetapi dia tidak menjelaskan siapa berasal dari siapa: kera berasal dari manusia atau manusia berasal dari kera.

Tugas ulama Islam ianya menjelaskan kepada manusia sejagat bahwa "kera" memang sudah wujud sejak lama iaitu sebelum adanya "manusia". Keterjadian manusia pula adalah dari "tanah", dan bukannya dari "kera". Namun pada zaman Nabi Musa lahirlah "kera jadian" iaitu segolongan manusia yang engkar kepada perintah tuhan dan telah ditukar menjadi "kera": iaitu kera yang berasal dari manusia. Dan kera-kera ini masih lagi wujud dan ada sehingga ke hari ini.

Ini adalah contoh mudah "Islamization of Knowledge", iaitu pengislaman ilmu teori evolusi (secara ringkas) yang mana boleh dijadikan sebagai satu projek untuk para pelajar peringkat tinggi untuk memahami dan mendalami proses "Islamization of Knowledge".


Amaran Bahaya ICT: "Kepintaran Buatan" (AI) dan "Komunikasi Tanpa-Wayar" (WLC)

Kajian terbaru dari Stephen Hawking, iaitu seorang saintis hebat dan terkenal, memberi amaran akan bahayanya ilmu dan teknologi "kepintaran buatan" (artificial intelligence) yang mana akan menjadi satu bencana kemanusian yang amat besar lagi menakutkan. Al-Quran juga telah menyatakan perkara ini dengan jelas dan terperinci. Para saintis dan ICTis Barat telah berkumpul dan bersetuju untuk mewujudkan panel jawatankuasa khas bagi mengadakan kod dan etika AI untuk memastikan perkembangan dan pembangunan "kepintaran buatan" (AI) ini tidak akan memudaratkan atau memupuskan manusia (seperti yang dijelask dalam ayat 9:39). Persoalan sekarang adakah para ulama dan cendikiawan Islam akan dijemput berada dalam komiti tersebut? Adakah MDec Corp Malaysia akan memainkan peranan proaktif? Sekiranya dijemput adakah mereka sudah bersedia atau hanya sekadar memanaskan kerusi sahaja?

Untuk mereka berfungsi dan menjalankan tugas dengan baik dan sempurna, mereka memerlukan kepada alat dan "senjata". Adakah alat dan senjata ini sudah tersedia, sudah terbukti?

Alat dan senjata yang amat diperlukan oleh para cendikiawan, pemikir, dan ulama Islam ialah proses "Islamization of Knowledge" (atau ringkasnya IoK) yang telah diperkenalkan oleh Prof. Syed Naquib Al-Attas sekitar tahun 1978. Selepas lebih dari 30 tahun dan telah menghabiskan berbilion ringgit duit rakyat, apakah hasil yang dikeluarkan oleh ISTAC (International Institute of Islamic Thought and Civilization)?

Sekiranya proses IoK masih belum berjaya, paling tidak pun sekurang-kurangnya ISTAC sudah berjaya meyakinkan para ulama dan cendikiawan Islam bahawa IoK itu adalah perkara benar, "real", amat mendesak dan mesti disegerakan, dan setiap IPTA/S yang berlabelkan Islam seharusnya ada satu unit, atau jabatan atau fakulti "Islamization of Knowledge" sebab terdapat beribu-ribu ilmu yang hendak diIslamkan, terdapat beratus-ratus teknologi yang seharusnya selari (complied and compliant) dengan Islam. Bukannya setakat menampal label "halalan toyyiban" atau "HALAL JAKIM" pada daging import atau tin nenas, jus epal, dan sebagainya!

Tetapi malang sekali sehingga ke hari ini maseh ramai para ulama dan cendiakawan Islam yang tidak ambil peduli malah memperlekeh dan mempersendakan usaha IoK ini, dan yang paling mendukacitkan mereka ini bertugas di tempat yang kononnya penjana ilmu Islam tertinggi (advanced Islamic Studies)!

Kita berharap ISTAC di bawah kepimpinan Prof. Mahmood Zuhdi (dekan ISTAC), akan melihat semula keperluan dan kepintangan IoK, dan paling tidak pun akan menjelaskan halatuju Islam dalam ilmu dan teknologi ICT terutama dalam bidang "wireless communication" dan juga"artificial intelligence" teknologi, agar umat Islam dapat bersedia menghadapi bencana dan malapetaka besar yang akan datang kesan dari ilmu dan perkembangan ICT yang amat pesat ini.


WLC dan AI: Keperluan Mendesak Melakukan Pengislaman Ilmu

Seperti yang dapat pada beberapa artikel sebelum ini, Al-Quran menjelaskan bahawa terdapat bahaya dan bencana yang besar dalam rekaan dan penciptaan komputer (ICT) terutama teknologi komunikasi tanpa wayar (wireless communication atau singkatnya WLC) dan juga kepintaran buatan (artificial intelligence atau AI). Kita tidak nafikan terdapat amat banyak kebaikan dalam ICT, dan kita tidak cadangkan ICT dibuang sama sekali, tetapi apa yang kita cadangkan ialah melakukan pengislaman ilmu dan teknologi agar ianya tidak mendatangkan bahaya dan kemudaratan kepada manusia dan alam sekitar. Ini adalah tersangat penting dan terdesak bagi para ulama dan cendikiawan Islam melakukan pengislaman Ilmu (iaitu Islamization of Knowledge atau ringkasnya "IoK").

Pada hari ini, melakukan pengislaman Ilmu atau IoK adalah menjadi satu kewajipan ke atas umat Islam sebab umat Islam telah meninggalkan satu tugas dan tanggung-jawab penting iaitu menjadi mata-mata (polis) dan hakim dunia seperti yang dinyatakan dalam ayat 2:143. Kita sudah melihat betapa banyaknya kerosakan dan kemusnahan telah dilakukan oleh ilmu dan teknologi ciptaan manusia yang berasaskan kapitalis.


Selain dari dapat menunaikan suruhan pada ayat 2:143, IoK juga akan kembali meletakkan umat Islam sebagai umat terbaik "khaira ummatin", dan akan terus dapat mengharmonikan alam ini.

Hanya umat terbaik "khaira ummatin" sahaja yang mampu menjadi khalifah dunia, iaitu menjadi "polis" dan "hakim" yang adil lagi saksama, dan hanya umat terbaik sahaja yang dapat melakukan penambah-baikkan (amal solih). Tetapi untuk melakukan "amalan solehan" (penambah-baikkan) bukanlah satu kerja mudah sebab ianya memerulkan kepada penjanaan ilmu dan teknologi baru sedangkan situasi umat Islam pada hari ini amat dhaif dan mundur.

Maka para pemikir dan cendikiawan Islam telah memerah otak untuk mencari jalanpintas atau "shortcut" bagaimana umat Islam boleh kembali bersaing dipersada ilmu dan teknologi. Maka Prof. Syed Naquib Al-Attas dan Prof. Ismail Faruqi telah memperkenalkan konsep pengislaman ilmu atau "Islamization of Knowledge". Mereka mengadakan kertaskerja dan dihantar kepada Dr. Mahathir (Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu) dan juga Anwar Ibrahim (Menteri Kewangan), dan pihak kerajaan telah meluluskan serta memperuntukkan satu peruntukan yang agak besar untuk menaikkan semula zaman kegemilangan umat Islam dengan menjayakan proses "Islamization of Knowledge".


Dasar Sudah Islamik Tetapi Perlaksanaannya Gagal 

Malang sekali setelah 35 tahun berlalu, kini proses IoK sudah dilupai dan hampir berkubur, dan pada hari ini ISTAC sudah di "down-grade" menjadi sebagai kampus cawangan UIAM dan tidak lagi sebagai satu pusat peradaban (civilization) dan penjanaan ilmu baru. Pada pendapat saya, kegagalan ISTAC ini sepatutnya menjadi satu tamparan hebat kepada seluruh para ulama dan pemikir Islam sebab ianya membuktikan kegagalan mereka dan bukannya pembuat dasar. Kegagalan ISTAC untuk menjayakan hasrat dan dasar kerajaan iaitu sebagai pusat penjana Ilmu dan teknologi Islam "Islamization of Knowledge" akan menyebabkan lain-lain IPTA yang berlabelkan Islam menghadapi masa depan yang malap dan terus-menerus akan menjadi beban besar kepada kerajaan.


Cuba bayangkan sekiranya para ulama dan cendikiawan Islam beretika, bekerja-kuat dan bersatu-tenaga menjayakan dasar-dasar Tun Mahathir seperti penerapan nilai-nilai Islam, usaha menterjemah semula (lagi) Al-Quran, dan proses IoK, maka pada hari ini Multimedia Super Corridor (atau MDec Corporation) akan menjadi mercu kejayaan Malaysia sebagai pusat R&D terbaru dunia iaitu pusat Kajian dan Penjanaan Ilmu Ontology yang terbesar yang menggunakan Al-Quran sebagai sumber ilmu. Mungkin juga akan ada IPTA Malaysia yang tersenarai dalam ranking 50 terbaik dunia setanding dengan Oxford, Harvard, dan MIT. Malaysia akan menjadi setanding atau lebih maju dari Barat dalam ilmu ICT terutama "wireless communication" dan "artificial intelligence" yang mana mempunyai nilai ekonomi lebih dari 1 trilion US dolar setiap tahun, dan menjana peluang pekerjaan kepada berjuta-juta manusia! Dengan menjadi negara pengeluar barangan dan penjana ilmu maka negara Malaysia akan mendapat keuntungan besar apabila dasar cukai GST dan perjanjian perdagangan bebas TPPA dilaksanakan.

Apabila orang-orang bukan Islam melihat kejayaan ekonomi dan sistem pendidikan Malaysia (Islam), maka mereka akan menghormati agama dan umat Islam, dan sudah tentu mereka sendiri akan mengalu-alukan perlaksanaan perundangan hudud!


Metod QbQ: 6,236 "ayat" tetapi berjuta "Aayaat"

Apabila kita menggunakan metod tafsir Al-Quran bil-Quran (Metoud QbQ), maka kita haruslah berpandukan segala istilah, kalimah dan kaedah seperti yang dijelaskan dan dikahendakki Al-Quran. Yang paling penting dalam metod QbQ ini ialah memahami maksud dan kahendak "aayaat". Para pembaca dan pengkaji metod QbQ mestilah dapat membezakan antara perkataan "ayat" (atau "sentence") dengan perkataan "aayat" (atau "signs"). "Aayaat" inilah yang akan ditasrif (rekersif), bukannya "ayat".

Memang betul terdapat 6,236 ayat di dalam kitab Al-Quran, tetapi ayat di sini bukannya bererti "aayaat" yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh kita ambil ayat Az-Zariyat 51:1 yang pernah kita kaji sebelum ini. Dari segi kefahaman kita pada hari ini ianya adalah 1 ayat (yang mengandungi hanya 3 patah perkataan "waw", "az-zaariyat", dan "zarwa"). Tetapi sekiranya kita menggunakan metod QbQ maka paling kurang ianya mempunyai 12 aayat (sebab setiap huruf dikira satu ayat).


Metod QbQ adalah berpandukan kaedah yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang berasaskan puluhan ayat-ayat seperti 3:7, 11:1, 39:23, 6:65, dan sebagainya.Ianya teramat luas dan teramat pintar sekali, dan tidak sama dengan apa yang difahami di dalam ulumul Qur'an yang mana lebih mirib kepada "ilmu munasabah".

Pada ayat 3:7 (seperti dibincang sebelum ini), Allah SWT menjelaskan tentang ayat-ayat muhkamat sebagai ibu atau induk. Setiap pengkajian dan pemahaman ayat mestilah diambil dari bentuk Muhkamat iaitu ayat yang berdasarkan nahu dan i'rab bahasa Arab. Mengikut pengalaman saya belajar bahasa Arab melalui bahasa Inggeris adalah lebih mudah dan jelas dari menggunakan bahasa Melayu. Oleh itu saya berharap para pejuang bahasa Melayu akan berusaha menambah-baik nahu bahasa Melayu, kalau boleh di IoK kan nahu bahasa Melayu agar selari dengan nahu bahasa Arab. Saya percaya ini boleh dilakukan sebab sudah terdapat lebih dari 2,000 istilah Melayu yang diambil dari bahasa Arab.

Misalnya pada peringkat permulaan diadakan jantina (gender) ke dalam Bahasa Melayu (sama seperti Bahasa Arab). Unsur-unsur jantina sudahpun ada di dalam bahasa Melayu misalnya saudara (untuk lelaki) dan saudari (untuk perempuan), begitu juga pramugara (untuk lelaki) dan pramugari (untuk perempuan), putra (lelaki) dan putri (perempuan), pemuda-pemudi, dan sebagainya. Kenapa tidak ditambahkan lagi misal cikgu (lelaki) dan cikgi (perempuan), kenduri (untuk majlis anak perempuan) dan kendara (untuk majlis anak lelaki), penari (untuk perempuan) dan penara (untuk lelaki), penyanyi (perempuan) - penyaya (lelaki), kerani (perempuan) - kerana (lelaki), pengembara-pengembari, perwira-perwiri, dan sebagainya.

Apabila nahu bahasa Melayu menjadi halus (granular), sistematik, tepat (accurate), dan padat (precise) dan perbendaharaan katanya amat kaya dan penerbitan (derivable), barulah ianya mampu menjadi bahasa perantara (medium) kepada ilmu, bolehlah dijadikan bahasa pengantar kepada sistem pembelajaran. Tanpa dijurutera-semula (reengineering) bahasa Melayu, maka orang-orang Melayu akan menjadi mangsa dalam perlumbaan ilmu dan teknologi sebab kekangan bahasa Melayu itu sendiri. Mereka akan mengambil masa yang lama dan panjang untuk memahami sesuatu ilmu, dan amat sukar untuk mereka berfikir secara cepat dan tepat. Ingat! Bahasa adalah perwakilan ilmu (knowledge reprsentation).


Ismul Fa'il: Pembuat (Active Participle) vs sifat-nama (Adjective)

Kita ambil contoh pada ayat 51:1 perkataan "Az-zaariyat" dari segi nahunya ianya adalah "ismul fai'l" atau dalam bahasa inggeris boleh berada dalam dua keadaan samada "active participle" (pembuat kerja) atau "adjective" (sifat-nama). Apabila kita terjemahkannya sebagai "active participle" maka ianya bermakna "penerbang dan penabur", tetapi sekiranya kita terjemahkannya sebagai "adjective" ia membawa makna banyak benda yang dapat melakukan penerbangan dan penaburan misalnya elektron besi, elektron emas, elektron tembaga, elektron fosferus, dan sebagainya.

Oleh yang demikian ayat 51:1 ini boleh diterjemahkan sebagai "demi angin yang menerbang dan menabur", atau "demi elektron besi yang terbang dan menabur", atau "demi elektron emas yang terbang dan menabur" atau "demi elektron tembaga yang terbang dan menabur" dan sebagainya. Makna yang pelbagai yang diambil dari syntax (nahu) yang sama (yang muhkamat), inilah yang dipanggil ayat-ayat mutasyabihat yang diulang-ulang (39:23), iaitu makna-makna yang serupa, makna yang sama. Walaupun makna nahunya adalah sama tetapi makna semantiknya berbeza, dan sudah tentulah makna pragamatik juga akan berbeza.

Sekiranya "az-zaariyat" itu sebagai pembuat (active participle), maka ianya merujuk terus kepada penerbang dan penabur, maksudnya "az-zariyat" itu sendiri adalah makhluknya. Tetapi sekira ianya sebagai sifat (adjective) maka pembuat sebenar adalah "mahzuf" (dibuang) iaitu yang ada hanya sifat (yang terbang dan menabur) dan pembuat sebenar tidak wujud "ghaib" iaitu satu "penggubah" (variable), hanya sifat sahaja yang dinyatakan. Maka penggubah ini boleh mewakili besi, emas, tembaga, perak, fosforus, dan sebagainya.

Saya berharap contoh di atas akan dapat memberi sedikit gambaran yang lebih baik dan jelas kepada para pembaca dan pengkaji tentang ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat, dan ayat-ayat ma-tasyabaha-minhu. Insyaallah apabila kita mengkaji keseluruhan ayat-ayat tentang "wireless communication" (51:1-14), ayat-ayat tentang "artificial intelligence", "data and knowledge representations", dan juga tentang "recursive" kita akan dapat gambaran yang lebih jelas.Jenis-jenis "Aayat"   

Allah SWT menjelaskan untuk memahami ayat Al-Quran dan menjana ilmu-ilmu baru maka kita mestilah tahu bagaimana mentasrifkan (to tecursive) "aayat". Oleh yang demikian asas yang paling penting ialah memahami apa itu "aayat". Al-Quran menjelaskan terdapat banyak jenis "aayat" seperti "huruf" (alif-ba-ta), perkataan, semantik, ontology, konsep perbandingan yang tidak abstrak dan yang abstrak, usul (proposition dan predicate), dan sebagainya.

Perhatikan ayat berikut. Huruf itu adalah ayat.


Allah SWT jelaskan bahawa "alif-lam-ra" itu adalah ayat-ayat, maksudnya banyak ayat (tanda-tanda), setiap abjad atau huruf itu adalah merupakan satu ayat. Allah SWT tidak mengatakan seluruh ayat (sentence) iaitu dari "Alif-lam-mim .... sehinggalah ke ... hakiim" itu sebagai satu ayat. Oleh itu perkataan "aayaat" dalam Al-Quran TIDAK sama makna dengan "ayat" dalam bahasa Melayu (terpaksa ulang banyak kali sebab penting). Maka guru-guru tafsir Al-Quran seharusnya menjelaskan perbezaan ini dan sekiranya mereka bertanya kepada anak murid mereka "terdapat berapa banyak ayat dalam kitab Al-Quran" mereka seharusnya membezakan antara "ayat" dan "aayaat".

Sekiranya "ayat" (sentence) yang dimaksudkan maka terdapat 6,236 ayat kesemuanya dalam Al-Quran, tetapi sekiranya "aayaat" (signs) yang dimaksudkan maka terdapat lebih dari kira-kira 323,671 (iaitu huruf) dalam kitab Al-Quran mashaf Uthmani). Kepada mereka yang membuat hafazan ayat-ayat Al-Quran, bilangan "ayat" adalah lebih penting, sementara kepada mereka yang mengkaji makna dan mahu mengeluarkan ilmu-ilmu baru dari kitab Al-Quran maka bilangan "aayaat" itu adalah lebih penting.


"Perkataan" (word) adalah "aayaat".


Cuba lihat pada ayat 2:219 di mana Allah SWT menjelaskan bahawa perkataan-perkataan seperti "al-khamr" (arak), "al-maisir" (judi), "nafaqa" (membelanjakan), dan "al-'afwa" (kelebihan dari perbelanjaan) adalah juga merupakan "aayat" (tanda-tanda). Maksudnya selain dari huruf (alif-baa-taa ...), setiap patah perkataan dalam Al-Quran adalah juga "aayat". Oleh kerana Al-Quran mengandungi kira-kira 78,000 patah perkataan maka terdapat sekurang-kurangnya 78,000 "aayat" dalam kitab Al-Quran.


"Paragraf" juga adalah adalah "aayaat".

Di dalam ayat 2:242 di atas Allah SWT menjelaskan bahawa ayat 2:212 sehingga ayat 2:243 (30 ayat/sentences) adalah merupakan ayat-ayat (tanda-tanda). Maksudnya sesuatu ilmu atau kefahaman dijelaskan oleh beberapa gabungan ayat-ayat, bukannya hanya dari satu ayat sahaja.


Dari segi logik akal tidak perlulah Allah SWT menjelaskan bahawa beberapa ayat (sentences) juga merupakan "aayat" atau tanda penjelasan sebab ianya sudah diketahui umum. Inilah yang dikatakan Al-Quran itu menjelaskan dengan mendalam dan terperinci, dan tidak ada apa-apa perkara pun yang terlupa atau tertinggal.


Contoh-Perbandingan tidak abstrak adalah juga "Aayat"

Cuba pula lihat ayat berikut iaitu Al-Baqarah 2:266. Contoh-perbandingan juga adalah merupakan "aayat". Ayat ini agak mudah difahami sebab menggunakan perkataan yang jelas dan dapat kita bayangkan di dalam minda.


Kita tidak cuba memahami apa yang hendak disampaikan oleh ayat 2:266, tetapi hanya sekadar menunjukkan contoh apakah definisi, maksud, dan kahendak "aayat" di dalam Al-Quran. Sekiranya kita tidak tahu makna "aayat" bagaimana kita mampu melakukan tasrif (recursive).

Cuba bayangkan sekiranya terdapat berjuta-juta "aayat" dalam Al-Quran, dan kemudian "aayat" ini ditasrifkan (ditukar-ganti-ulang) atau "recursive" dalam bahasa komputer, berapa banyakkah ilmu-ilmu baru yang dapat dijana? Cuba lihat sistem komputer digital yang hanya berdasarkan "0" dan "1", ianya mampu memaparkan hampir segala video, segala gambar, segala bunyi, segala warna, segala teks, dan sebagainya. Oleh yang adakah anda maseh ragu-ragu dab tidak percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci?Kesimpulan

1.   "Perwakilan data atau ilmu" (data or knowledge representations) adalah satu ciri yang amat penting dan diperlukan di dalam satu-satu sistem pintar (intelligent system). Di dalam sistem komputer "0" dan "1" adalah sumber perwakilan.

2.   Di dalam Al-Quran "aayaat" adalah merupakan sumber perwakilan. Istilah "Aayaat" (tanda-tanda) dalam bahasa Al-Quran adalah tidak sama dengan istilah "ayat" (sentence) dalam bahasa Melayu.

3.   Walaupun terdapat hanya 6,236 "ayat", namun Al-Quran mengandungi berjuta-juta "aayaat" yang mana apabila ditasrif (ditukar-ganti-ulang) mampu menjadikan Al-Quran kitab yang menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci.

4.   Penggunaan perwakilan ilmu (knowledge representations) "aayaat", kepintaran buatan (artificial intelligence), tasrif (recursive),  hukum/muhkamat (rules based), assimilation (mutasyabihat), semantik, ontology, dan lain-lain adalah bukti kitab Al-Quran adalah kitab yang teramat pintar, dan tidak mustahil sekiranya Al-Quran adalah kitab yang lebih baik dari segala-gala kitab.

5.   Inilah antara sebab kenapa Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW berdakwah hanya dengan menggunakan kitab Al-Quran sahaja sebab ianya nanti akan membuktikan kehebatan dan kebijaksanaan pembuatnya dan penciptanya iaitu Allah SWT tuhan sekalian alam.

6.   Al-Quran memberi amaran bahawa manusia akan melakukan kerosakkan di mukabumi ini, dan pada hari ini kesan buruk ini sudah jelas terbukti. Al-Quran menjelaskan ianya adalah kitab yang menjelaskan segala ilmu yang dapat dijadikan "senjata" kepada umat Islam untuk menjadi umat terbaik "khaira ummatin" dan menunaikan tanggung-jawab sebagai khalifah, polis, dan hakim dunia yang paling adil.

7.   Memandangkan realiti umat Islam pada hari ini, maka cendikiawan dan pemikir Islam seperti Prof. Syed Naquib Al-Attas dan Prof. Ismail Faruqi telah memperkenalkan "jalan-pintas" bagaimana umat Islam dapat kembali bersaing dipersada ilmu dan teknologi dengan memperkenalkan konsep "Islamization of Knowledge".

8.   Penurunan taraf ISTAC dari satu institusi penuh kepada satu cawangan IPTA adalah merupakan satu berita buruk kepada seluruh umat Islam dalam perlumbaan menjana ilmu dan teknologi baru, dan ianya merupakan satu tamparan hebat kepada para ulama dan cendikiawan Islam sekiranya mereka boleh berfikir.

9.  Allah SWT menjelaskan hanya ilmu dari Al-Quran sahaja yang dapat menyelamatkan manusia dari kemusnahan dajjal ICT, oleh itu marilah kita semua berganding bahu dan bekerja-keras untuk menjayakan proses IoK (Islamization of Knowledge) dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu  umat Islam dan seluruh manusia.


Wallahu A'lam.


Thursday, January 2, 2014

Centrifugal Force: Allah SWT Meletakkan Matahari/Bulan di Tempat Yang Salah?

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst   akhalidyong@gmail.com

Alhamdulillah bersyukur kerana dapat bertemu lagi. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, dan seluruh umat Islam. Kita teruskan lagi siri mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari perspektif ICT atau perspektif komputer. Alhamdulillah semakin hari semakin ramai para jurutera, saintis, ICTist, doktor, pensyarah, pelajar, dan orang awam yang semakin yakin dengan janji-janji Allah iaitu Al-Quran menjelaskan segala perkara, dan segalanya diterangkan dengan jelas, mendalam, lagi terperinci. Kita doakan semoga Allah SWT membuka hati mereka yang masih ragu-ragu dengan Al-Quran.Pada siri yang lepas kita mengkaji kehebatan Al-Quran menjelaskan ilmu ICT (komputer) yang paling terkini, yang paling canggih "Knowledge Representations" (perwakilan ilmu) iaitu satu ilmu yang sedang rancak dikaji dan diperdebatkan oleh para saintis dan ICTist diseluruh dunia. Mereka sekarang sedang meneroka alam baru iaitu bagaimana membina "kepintaran buatan" (artificial intelligence) kedalam DNA, sel-sel, organ-organ, komputer, robot, pelbagai peralatan canggih dan sebagainya.

Orang-orang bukan Islam terutama yahudi dan nasrani semakin jauh maju kehadapan mempelupuri ilmu-ilmu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi malang sekali umat Islam menjadi semakin mundur dan terkebelakang sebab angkara segelintir ulama "juhalak" yang tidak mahu menggunakan akal fikiran mereka (yang kufur kepada arahan Allah SWT dalam ayat Al-Anfal 8:22) tetapi terlalu sibuk berburuk-sangka dan melaga-lagakan sesama umat Islam sehingga tidak ada masa untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran.

Sekiranya umat Islam mengkaji ayat-ayat Al-Quran maka umat Islam akan menjadi umat terbaik "khaira ummatin" sebab semua penemuan dan kehebatan barat seperti E=mc2, wireless communication, dark matter/energy, nanoteknologi, piezoelectric, peiroelectric, centrifugal force, centripetal force, recursive, artificial intelligence, knowledge representation, expert system, knowledge base system, dan sebagainya semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Quran dengan jelas lagi terperinci.Ilmu ICT Agak Abstrak Tetapi Lebih Mudah dari Ilmu I'rab

Pada siri lepas kita sentuh sepintas lalu tentang "knowledge representation" (KR) iaitu satu cabang ilmu artificial intelligence yang agak abstrak, dan sukar difahami. Namun begitu ilmu-ilmu ICT ini adalah lebih mudah dari ilmu I'rab (bahasa Arab) sebab walaupun abstrak namun masih lagi bertanda (misalnya dengan X, atau Y, atau Z). Dalam ilmu i'rab ianya lagi sukar sebab kadang-kadang langsung tidak ada sebarang tanda misalnya "hazaf/mahzuf". Cuba lihat pada ayat-ayat yang kita kaji sebelum ini misalnya 2:1-2, 51:1-4, dan lain-lain lagi.

Misalnya pada ayat 2:1 "alif-lam-mim". Mubtadanya "mahzuf" (dibuang). Cuba lihat pada ayat-ayat 51:1-4 fi'lun (verb) dibuang (mahzuf). Apabila kita faham konsep "functional language" seperti bahasa komputer maka lebih mudah kita faham ilmu i'rab sebab dalam bahasa komputer terdapat konsep "variables" yang mana boleh menerima pelbagai parameter.

Kebolehan menerima parameter dalam penggubah (variable) dan melakukan tukar-ganti-ulang (rekersif) untuk mencapai sesuatu tujuan (menjana ilmu dan teknologi) tidak terdapat dalam bahasa-bahasa manusia lain selain dari bahasa Arab (klasik) dan bahasa komputer. Oleh yang demikian ayat-ayat seperti 2:1-3, 11:1-2, 13:1-2 dan 51:1-4 akan nampak statik dan kaku apabila kita cuba memahaminya dalam konteks bahasa manusia biasa sebab tidak faham konsep "jumlah ismiyyah" dan "jumlah fi'liyyah".

Misalnya pada ayat 51:1 kalau kita tidak faham ilmu i'rab maka kita tidak nampak apa yang "mahzuf" (yang dibuang) tetapi apabila kita faham i'rab maka kita tahu ayat 51:1 adalah "jumlah fi'liyyah" maka kita terus nampak yang dibuang adalah "kerja" (verb). Maka salah satu dari ilmu yang hendak disampaikan kepada kita ialah terdapat banyak cara dan metod untuk menjana EMW! Masyaallah, masyaallah, masyaallah! Hebatnya Al-Quran!

Kita tinggal dulu ilmu yang abstrak ini dan kembali berbincang ilmu-ilmu yang lebih mudah difahami.


Al-Quran Menjelaskan Ilmu Tenaga "Centrifugal dan Centripetal"

Saya bukanlah ahli fizik, namun pada tahun lima di MRSM (Maktab Rendah Sains MARA) dan juga tahun pertama di universiti dulu ada belajar serba sedikit tentang "centrifugal dan centripetal force". Ilmu-ilmu ini adalah amat penting kepada pakar-pakar pembuat pesawat, roket, jet, trek formula-1, roller coaster, dan sebagainya.Sekiranya kita tidak faham ilmu tentang "tenaga menjauh keluar dari pusat" (centrifugal force) dan "tenaga ke dalam mencari pusat" (centripetal force) maka kita akan gagal membina misalnya lebuhraya yang baik dan selamat, membina padang permainan "roller coaster" yang baik dan selamat, dan sebagainya.

Pada siri kali ini kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan ilmu kejuruteraan yang amat penting ini, insyaallah.


Ayat 13:1-2 Menjelaskan Centrifugal Force

Antara ayat-ayat yang akan kita kaji ialah dari surah Ar-Ra'd 13:1-2. Seperti mana biasa, siri kajian "ICT dan Al-Quran" akan menggunakan metod QbQ (Al-Quran bil-Quran) di mana ayat-ayat Al-Quran akan dikaji menggunakan kaedah yang dijelaskan di dalam Al-Quran.

Secara ringkas: Surah Ar-Ra'd ini dimulakan dengan huruf-huruf qat'i (huruf ringkas) "Alif-Lam-Mim-Ra" iaitu ilmu-ilmu yang disampaikan secara simbol, secara perwakilan (representasi) seperti "Az-zikr" (sebutan/peringatan), usul-usul perbandingan (propositions), dalam bentuk hukum (rules), jaringan makna (semantik), dan sebagainya. Dalam ayat pertama 13:1 ini juga dinyatakan ramai manusia yang tidak mempercayainya (tidak akan beriman).Pada ayat ke-dua 13:2 Allah SWT menjelaskan Dia yang telah meninggikan langit tanpa tiang, dan "kemudian Dia bersimetri di atas arasy, kemudian Dia meletakkan matahari dan bulan pada tempat yang salah (bukan pada tempat yang sepatutnya) ....."

Kaji dan lihat makna perkata "sakhira/yaskhuru" yang makna kamusnya ialah "mengejek, memerli, mencemuh" (to make fun, to joke, to mock). Sebagaimana yang kita bincang dahulu, perkataan bahasa Arab adalah "researcheable", iaitu kita boleh cari makna dan penggunaan asal perkataan tersebut. Perkataan "sakhira/yaskhuru" telah diberi makna "mengejek" sebab hasil daripada perletakkan sesuatu benda atau seseorang pada tempat yang salah, pada tempat yang tidak sepatutnya. Misalnya kita letakkan orang bodoh duduk semeja dengan pakar-pakar sains atau pakar-pakar ekonomi, maka orang itu akan kelihatan janggal (out of place) dan akan menjadi bahan ketawa, jenaka dan persendaan.Cuba kaji ayat 13:2 ini, tumpukan lebih perhatian kepada "... thummastawa ala arasy, wa sakhkhara shamsa wal qamar ...". Kebanyakkan kitab terjemah akan menerjemah " ...dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan". Namun sekiranya kita kaji dengan lebih mendalam ianya membawa makna "dan Dia telah meletakkan matahari dan bulan pada tempat yang salah (bukan pada tempatnya)". Sila lihat dan kaji diagram di atas.

Pada ayat 13:2 ini juga terdapat ayat yang mana para ulama mengatakan ayat "mutasyabihat" iaitu "Allah bersemayam di atas arash". Mereka bergaduh dan bersengketa sesama sendiri membahaskan cara Allah duduk, tempat Allah duduk, dan sebagainya. Dari segi metod QbQ semua ayat Al-Quran adalah ayat mutasyabihat dan semuanya sekali juga adalah ayat-ayat muhkamat. Namun ada beberapa ayat yang dikategorikan sebagai ayat "ma-tasyabaha-minhu" iaitu ayat yang mana Allah SWT telah menyamakan sifat-sifat makhluk dengan zatNya. Salah faham inilah telah menjuruskan kepada banyak perbalahan dan persengketaan sesama para ulama yang akhirnya mengheret sama para pengikut masing-masing sehingga menjadi satu pertelingkahan besar!


Pergaduhan Sesama Ulama: Ayat "Ma-tasyabaha-Minhu" vs ayat "Mutasyabihat"

Pada siri-siri sebelum ini saya telah jelaskan pengkelasan ayat-ayat Al-Quran (dalam metod QbQ) iaitu ayat-ayat "Muhkamat", ayat-ayat "Mutasyabihat", dan ayat-ayat "Ma-Tasyabaha-Minhu". Pengkelasan ayat-ayat ini dibuat mengikut apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, bukannya mengikut selera kahendak saya sendiri. Kita wajib yakin dan percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala perkara termasuklah cara-cara mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dan kita juga wajib yakin dan percaya bahwa kesemua ayat-ayat Al-Quran adalah "mubin" (jelas dan terang), dan tidak ada satu pun yang tidak jelas, yang kelabu asap, yang samar-samar, atau yang mengelirukan. Oleh yang demikian sekiranya ada yang mengatakan ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang samar-samar atau yang meragukan maka sesungguhnya ianya telah kufur (engkar) dan amatlah menyesatkan. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat hudan, adalah ayat-ayat petunjuk yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, yang menjadikan umat Islam umat terbaik.


Namun ada segelintir yang mengatakan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang samar-samar, yang mengelirukan dan tidak boleh dibincang. Perkataan "mutasyabihat" itu sendiri tidak pernah bermakna "samar-samar atau kelabu asap", tetapi bermakna "yang sama atau yang serupa atau yang seakan-akan" (assimilating, making similar, likening) iaitu berasal dari perkataan "shabaha" yang diulang sebanyak 12x dalam Al-Quran. Tambahan lagi pada ayat Az-Zumar 39:23 Allah SWT menyatakan dengan jelas bahwa ayat-ayat mutashabihat adalah ayat-ayat petunjuk "zaalika hudallah", bukannya ayat-ayat yang mengelirukan atau yang kelabu asap.

Padahal Allah SWT mengatakan semua ayat-ayat Al-Quran adalah jelas "mubin" dan tidak ada yang mengelirukan, tidak ada yang apa jua sebarang keraguan, sebarang kesangsian, sebarang kelabu asap, dan sebagainya. Allah SWT menyuruh umat Islam mengkaji semua ayat-ayat AL-Quran, yang dilarang ialah membahaskan zatNya, "fa ammalaziina fi qulu bihim zaighun fayattabi'uuna ma-tasyabaha-minhu ibtigha alfitnah wabtigha atta'wiilih" (orang-orang yang di dalam hati mereka ada kesesatan maka mereka akan mengikut (membahaskan) apa yang Allah SWT samakan denganNya (zat dan sifat) kerana mahu mencari fitnah (membakar api pergaduhan sesama sendiri) dan mencari-cari takwil (asal-usul permulaan) Allah SWT. Ayat-ayat "mutasyabihat" (penyamaan atau penyerupaan) yang di "ma-tasyabaha-minhu" (yang disamakan dengan zat dan sifat Allah SWT) ini tidak banyak, oleh itu tidak bolehlah dikatakan ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang samar-samar atau yang meragukan.

Mereka berbahas tentang perkara-perkara yang dilarang iaitu tentang zat dan sifat-sifat Allah SWT ada yang bergaduh tentang tangan Allah, tentang wajah Allah, tentang arasy Allah, tentang Allah turun ke bumi dan sebagainya. Mereka kata Al-Quran itu bukan makhluq wal-hal Allah SWT sendiri yang menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah benda yang dijadikan, adalah makhluk. Terdapat perpuluh-puluh nusus (dalil) Al-Quran seperti ayat 43:3 (Kami yang menjadikan Al-Quran ...), 41:44 (Kami yang menjadi Al-Quran ...), 85:22 (Al-Quran bertempat di luh-mahfuz), 15:9 (Al-Quran dijaga oleh Allah), 26:11 (Allah tidak serupa dengan apa jua pun), 6:103 (tidak ada sebarang makhluk yang dapat membuat gambaran tentang Allah), dnsbnya yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan bukannya tuhan (atau zat Allah).

Al-Quran adalah kitab petunjuk, adalah hudan, bukannya untuk disembah dan dipuja sebagai tuhan, untuk dijadikan azimat menjauhkan bala dan bencana, menghalau hantu dan syaitan, dan sebagainya. Al-Quran adalah "worldview" (basha-ir) untuk seluruh manusia, adalah sumber ilmu pengetahuan, adalah petunjuk hidayah (guidence) untuk melihat realiti alam ini, dan melihat bukti kewujudan Allah SWT yang Esa lagi maha perkasa, sebagai sumber dan penjana ilmu dan teknologi untuk melakukan amalan-solehan (kaizen, continuous improvement) untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, untuk menjadi umat Islam yang terbaik "khaira ummatin", dan menjadi hakim teradil di dunia "ummatan wasatan".Persengketaan Semakin Meluas: Disurau/Masjid-akhbar-internet-youtube!

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini internet terutamanya youtube menjadi medan utama perkembangan dakwah dan ceramah agama. Pada saya ini adalah perkembangan yang amat sihat misalnya kita boleh belajar bahasa Arab dan i'rab melalui internet. Belajar melalui internet adalah lebih mudah sebab kita boleh susun jadual pembelajaran mengikut masa yang sesuai dengan kita dan ianya boleh diulang-ulang banyak kali. Beberapa youtube yang agak baik untuk belajar i'rab seperti oleh Ust. Zaharudin Nawi, Ust. Abd. Raheem, Ust. Abdullah Endut, Ust. Rushdi, dan lain-lain. Selepas belajar dari youtube kita hendaklah merujuk kepada para ustaz dan ulama sebab kadang-kadang kita mungkin tersalah faham.


Namun, ada juga unsur-unsur yang agak kurang baik misalnya terdapat segelintir ulama yang kelihatan menggunakan medan youtube untuk berperang sesama sendiri. Ini amatlah memalukan sebab para ulama adalah sumber perdamaian dan bukannya sumber dan punca perpecahan. Oleh yang demikian kita harapkan JAKIM akan memainkan peranannya untuk mereda dan menjernihkan semula suasana yang semakin keruh ini. JAKIM sendiri mestilah jujur dan adil, nestilah menjadi contoh kepada seluruh umat Islam iaitu mendahulukan Al-Quran dan tidaklah bertaqlid kepada ilmu-ilmu para ulama terdahulu sahaja. Para ulama JAKIM mestilah terlebih dahulu mempraktikkan "wa'tasimuu bi hablillah" (bersatu-padu dan berpegang teguhlah dengan tali Allah iaitu kitab Al-Quran) dan menghindarkan perselisihan yang jauh "lafi siqaaqim ba'iid". Mereka sendiri mestilah mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan As-sunnah, menapis hadith-hadith yang bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebabkan banyak kekeliruan dan persengketaan, dan sentiasa menjana ilmu-ilmu baru dari Al-Quran untuk melahirkan umat Islam yang berfikir dan mengkaji, bukannya umat Islam "robot" yang hanya tahu bertaqlid membabi-buta sahaja, yang tidak mahu membuka telinga, tidak mahu berbincang, dan tidak mahu berfikir iaitu seburuk-buruk makhluk yang melata!Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mahu menggunakan akal-fikiran, tidak mahu mendengar dan tidak mahu berbincang tentang hasil kajian ayat-ayat Al-Quran, adalah makhluk yang paling buruk dan jahat. Mereka inilah yang menghancurkan Islam, kafir-mengkafir, berperang dan bunuh-membunuh sesama sendiri. Lihatlah apa yang terjadi di negara-negara Islam seperti Mesir, Syria, Palestine, Libya, Afghanistan, Pakistan, dan sebagainya. Yang menjadi mangsa ialah kanak-kanak, wanita, dan orang-orang tua. Kadang-kadang terfikir juga di kepala saya apakah punca sebenarnya kepada segala bencana yang amat menghina ini? Apabila saya mengkaji Al-Quran, terdapat jawapannya agak jelas, tetapi ramai yang tidak bersetuju dengan Al-Quran???


Marilah kita semua kembali semula kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita sama-sama kaji ayat-ayat Al-Quran, dan sekiranya tidak ada jawapan di dalam Al-Quran kita merujuk kepada As-Sunnah, Ijmak dan Qiyas.


Azab Hina: Perbuatan Yahudi/Nasrani atau Perbuatan Sendiri?

Mari kita kembali kepada Al-Quran dan kaji kenapa umat Islam ditimpa dengan azab yang begitu menghina dan memalukan? Adakah ianya pekerjaan orang-orang yahudi dan nasrani atau hasil pekerjaan tangan-tangan umat Islam itu sendiri? Apabila dikaji di dalam Al-Quran tentang "azab-azab menghina lagi memalukan" maka banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ianya adalah kerana manusia itu telah mengutamakan kesasatan dari petunjuk hidayat (ayat-ayat Allah).Misalnya dalam ayat Fussilat 41:17 (di atas) bagaimana kaum thamud dilontarkan dan dimusnahkan dengan lontaran dan henteman petir. Lihat apa yang berlaku di kebanyakkan negara-negara Islam sekarang, mereka telah dihancurkan dengan hentaman bom, peluru, dan sebagainya. Di dalam ayat ini juga dijelaskan azab  dan bencana kehinaan itu datang sebab perbuatan umat itu sendiri, bukannya sebab hasil jahat dari kaum atau bangsa lain. Kenapa kita asyik menuduh orang lain misalnya yahudi dan nasrani? Kenapa kita tidak melihat kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita kerjakan sehingga menjemput datang segala bencana dan kehinaan?


Azab Hina Sebab Engkar Kepada Allah dan RasulNya

Sekiranya kita terus mengkaji dan menyelidik, maka Al-Quran memperincikan lagi kesalahan umat manusia sehingga menjemput bala dan bencana yang menghina. Pada ayat Al-Ahzab 33:57 Al-Quran menyatakan sesiapa yang menyakiti Allah dan rasulNya maka Allah akan melaknat mereka dengan azab yang amat hina lagi memalukan.


Cuba kita kaji pada umat Islam sekarang adakah kita mengikut apa yang disuruh Allah dan rasulNya atau sebaliknya? Allah SWT suruh umat Islam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, tetapi kita tidak mahu bersungguh-sungguh mengkaji kitab Al-Quran. Malah yang lebih teruk lagi sekiranya ada orang yang mengkaji kitab Al-Quran maka kita cuba memperlekehkannya, cuba mempersendakannya; kita mencari-cari pelbagai kesalahan dan kelemahannya bukannya sama-sama membantu dan bekerjasama, sama-sama memperbetulkan kesalahan dan kesilapannya dan sama-sama memperkukuhkan lagi hasil kajiannya.

Cuba kaji pada hadith Nabi SAW yang dicatit di dalam Al-Quran pada ayat Al-Furqan 25:30. Kenapa Allah SWT tidak membiarkan Abu Hurairah atau imam Bukhori atau imam Muslim sahaja yang menulis hadith ini tetapi sebaliknya memilih untuk mencatatnya sendiri di dalam kitab Al-Quran? Kenapa Nabi Muhammad mengadu perkara ini (iaitu umat Islam menjadikan Al-Quran benda yang ditinggalkan, benda yang tidak dikaji) kepada Allah SWT sedangkan pada waktu itu para sahabat semuanya memberi perhatian yang tinggi dan istemewa terhadap kitab suci Al-Quran?


Engkar Kepada Nabi Muhammad SAW

Pada hari ini umat Islam hampir kesemuanya patuh kepada suruhan rasul Nabi Muhammad SAW seperti solat, berpuasa, berzakat, mengerjakan haji, baca Quran, mengerjakan umrah dan sbagainya. Apa lagi yang kita tidak lakukan sehingga mengundang bala bencana yang amat menghinakan? Mari kita lihat sepintas lalu ayat 25:30 yang menjelaskan kenapa umat Islam berada dalam kegelapan. Di dalam hadith ini (yang dicatit di dalam Al-Quran), Nabi Muhammad mengeluh dan mengadu kepada Allah SWT sebab kaumnya (umat Islam) menjadikan kitab Al-Quran sebagai benda yang ditinggalkan.


Cuba kita kaji dan perhatikan apa yang berlaku pada hari ini. Cuba pergi ke masjid-masjid dan surau, perpustakaan-perpustakaan Islam dan lihatlah kepada deretan kitab-kitab Al-Quran di dalam almari dan di atas rak-rak, cuba pergi ke setiap rumah orang Islam dan banci berapa buah kitab Al-Quran dan kitab Yasin yang mereka simpan. Cuba tanya kepada ustaz, bilal, imam-imam masjid di antara beribu-ribu umat Islam yang datang ke masjid berapa ramai antara mereka yang membuka kitab-kitab Al-Quran untuk membuat kajian. Cuba tanya lagi sekiranya ada yang datang untuk membuat kajian, adakah masjid-masjid mempunya peralatan yang cukup (untuk mengkaji dan mendalami Al-Quran)?

Inilah yang dikeluhkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam ayat 25:30, iaitu umat Islam telah menjadikan Al-Quran hanya sebagai perhiasan dan bukannya sebagai sumber ilmu. Dan seterusnya sila kaji ke atas ayat-ayat berikutnya iaitu ayat 25:31,32,33, dan 34. Cuba lihat ayat 25:31 iaitu jawaban Allah SWT kepada keresahan Nabi Muhammad di mana Allah SWT menjelaskan mereka memperlekehkan (meninggalkan) Al-Quran dianggap sebagai musuh kepada Nabi. Lihat ayat 25:32-33 Allah menjelaskan tentang kehebatan kitab Al-Quran dari segi susun-atur ayat-ayat dan bagaimana teknik "pendedahan" (tafsir) ilmu kepada manusia. Apabila umat Islam meminggirkan Al-Quran maka mereka tidak akan nampak kehebatan dan mukjizat Al-Quran. Lihat pada kesimpulan ayat (25:34) bagaimana kesan dan akibat dari perbuatan manusia yang engkar kepada Allah dan rasulNya (menjadikan kitab Al-Quran benda yang ditinggalkan); mereka menerima penghinaan bukan sahaja di dunia malah berpanjangan sehingga ke akhirat nanti.Banyak Nusus (dalil dari Al-Quran) Azab dan Kehinaan Sebab Meninggalkan Al-Quran

Yakin dan percayalah bahawa kitab Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang jelas (mubin) iaitu tidak ada ayat-ayat yang samar-samar atau yang kelabu asap atau yang meragukan. Yakinlah bahwa kitab Al-Quran adalah lengkap lagi sempurna, menjelaskan segala perkara dan sebuah kitab yang amat menakjubkan. Sebab itu Allah SWT dan rasulNya amat murka dan marah apabila manusia memperlekeh dan merendah-rendahkan kehebatan Al-Quran. Lihatlah betapa banyak ayat-ayat Al-Quran (selain dari hadith-hadith Nabi) yang menjelaskan kenapa umat Islam menjadi hina-dina, kenapa umat Islam diturunkan mala-petaka yang amat buruk lagi menghina.


Tuan-tuan dan puan-puan kaji sendirilah kitab Al-Quran ini. Dengan membuat kajian sendiri maka kita akan dapat berfikir sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan berfikir sendiri kita akan dapat melihat kehebatan dan ketinggian kitab Al-Quran sebagai sumber rujukan dan penyelesai masalah. Allah SWT menyatakan pada ayat AL-Anfal 8:22 makhluk yang paling terkutuk dan terhina adalah mereka yang tidak mahu berfikir tetapi hanya mahu bertaqlid (menerima pakai sesuatu pendapat tanpa merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quran).
Maka dengan mendengar (membuka telinga) dan berbincang (membuka mulut), dan berfikir serta mengkaji (menggunakan akal-fikiran), maka kita telah dapat menunaikan perintah Allah SWT seperti yang dikahendaki pada ayat 8:22 ini. Di zaman internet dan youtube ini terlalu banyak ilmu-ilmu dan ajaran yang tersebar dengan begitu meluas. Sekiranya kita tidak merujuk kepada kitab Al-Quran maka mudahlah kita terpesong dan terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang sesat dan karut-marut. Alangkah ruginya kita sekiranya kita mati dalam keadaan "menjadikan Al-Quran sebagai benda yang ditinggalkan".
Marilah kita semua kembali kepada kitab Al-Quran yang penuh dengan ilmu dan mukjizat. Marilah kita patuh kepada segala ajaran dan suruhan Allah SWT dan rasulNya. Alangkah ruginya sekiranya kita bukan sahaja diseksa di dunia ini malah akan terus diseksa sehingga ke hari kiamat nanti sebab tindakkan kita sendiri meninggalkan kitab suci Al-Quran.


Wallahu a'lam.

Bersambung .... insyaallah