Followers

Sunday, December 20, 2009

Konsep Muhkam/Mutashabih Dari Saidina Ali r.a.

Oleh: Khalid Yong, khalidyong@gmail.com

Pendahuluan
Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bertemu lagi.

Siri kajian kita kali ini akan menyentuh beberapa teori seperti teori CEMI, dan teori "knowledge compression". Ianya mungkin sedikit sukar untuk difahami sebab penerangannya terlalu rengkas. Namun tidak mengapa sebab kita akan kembali membincangkan setiap konsep dan teori ini dengan lebih mendalam dan terperinci di siri-siri akan datang.

Kita bawakan teori-teori ini secara sepintas lalu untuk menjelaskan kepentingan “konsep Muhkam/Mutashabih”, kenapa ianya mesti difahami betul-betul, dan kenapa jangan campur-aduk dengan fahaman “lama” yang ada dalam kebanyakkan kitab ulumul Quran. Juga jangan campur-aduk dengan pelbagai cara tafsir lain seperti Lafziyah, harfiyah, maudu’, tematik, semantik, sintaktik, exegesis, bil ma’thur, bil ra’, dan sebagainya (kita akan bincang kemudian).

Konsep baru Muhkam/Mutashabih ini telah diedarkan kepada lebih 300 cendikiawan Islam, dan dibentangkan di 2 konferans antarabangsa. Walaupun konsep ini berbeza dari apa yang terdapat pada kitab Ulumul Quran, namun ianya 100% berasaskan ayat-ayat Al-Quran, dan apa yang ditunjukkan oleh Saidina Ali r.a.

Kenapa “Konsep Muhkam/Mutashabih” ditafsir Semula
Sebagaimana yang dijelaskan pada siri lepas, sekarang kita melihat Al-Quran dari 2 perspektif yang berbeza: Perspektif Agama, dan perspektif ICT. Saya tidak mahu mengulas tentang tafsiran yang ada dalam kebanyakan kitab Ulumul Quran yang dibuat melalui perspektif agama.

Dari perspektif ICT, konsep Muhkam/Mutashabih adalah satu mukjizat besar, maha agong. Kita memahami konsep ini dari ayat-ayat Al-Quran seperti ayat 11:1, 39:23, dan 3:7. Kita juga mengambil pengajaran dari kesah Saidina Ali r.a. yang menjawab pertanyaan ayat-ayat 51:1-4. Sekiranya makna Mutashabih adalah dilarang dalam Islam, maka Saidina Ali r.a. akan melarang Ibn Al-Kawwa’ bertanyakannya, dan Saidina Ali r.a. sama sekali tidak akan menjawab secara makna mutashabih (makna konsep atau makna yang seakan-akan sama makna).

Oleh kerana Saidina Ali r.a. adalah seorang pakar dan hebat dalam ilmu Al-Quran dan Hadith, maka kita boleh simpulkan Islam tidak melarang sama sekali sesiapa mengkaji “ayat mutashabih”, malah dengan ilmu pengetahuan yang tinggi kita boleh memberi “makna mutshabih” kepada ayat-ayat Al-Quran setelah kita mengetahui “makna muhkamnya”.

Dari peristiwa ini juga, kita boleh simpulkan setiap ayat Al-Quran ada dua unsur utama iaitu “unsur Muhkam”, dan “unsur Mutashabih”. Saidina Ali tidak membezakan antara ayat Muhkam dan ayat Mutashabih, maka ini menunjukkan setiap ayat Quran memang terdapat “makna Muhkam” dan “makna Mutashabih”, iaitu menepati kahendak ayat 11:1 dan 39:23.

Teori CEMI “Over-Haul” Konsep dan Sistem Pendidikan
Teori CEMI yang diasaskan oleh Johnjoe McFadden nampak seperti selari dengan kahendak ayat-ayat Al-Quran Az-Zaariyat 51:1-4. Kita tidak salahkan McFadden sebab membuat satu teori yang sama seperti dalam Al-Quran, kita juga tidak salahkan para ulama "kenapa tidak mengeluarkan teori CEMI ini" sebab teori ini diluar kemampuan dan bidang ilmu mereka. Ini adalah tugas dan tanggong-jawab kita bersama, kerajaan, universiti, JAKIM, alim ulama, Saintis, ICTis, dan sebagainya.

Mengikut kajian saya, teori ini sangat hebat, meluas serta mendalam impaknya. Impaknya lebih hebat dari impak ICT kepada manusia yang merubah cara manusia bekerja, berhibur, berhubung, berfikir, dan sebagainya. Ianya akan merubah halatuju, dasar, dan sistem pendidikan dunia: Pedagogi, methodologi, kurikulum, penilaian, pengreddan, semuanya kena tukar, kena “revamp”, kena “over-haul”. Kemungkinan besar Taksonomi Bloom sudah tidak relevan lagi. Pendidikan kognitif, saikomotor, dan afektif tidak berlaku secara "fizikal", secara "pengalaman dalam kelas", tetapi sebahagian besar “pendidikan” berlaku pada tahap nano, tahap subliminal, tahap “ghaib”.

Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang digunakan dalam teori CEMI ini, maka kita semua mestilah berfikir, memahami dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan "konsep baru Muhkam/Mutashabih", bukannya konsep lama yang berbentuk "mutually exclusive".

“Knowledge Compresssion Theory (KCT)”
Bagaimana Allah SWT mampatkan 10 lautan-dakwat ilmu (kira-kira 1,300 trilion buah buku) ke dalam Al-Quran yang hanya setebal kira-kira 500 m/s (kira-kira 6326 ayat)? Apakah Rahsianya? Bagaimana Konsep baru Muhkam/Mutashabih mampu melakukannya?.

Untuk memahami “Knowledge Compression Theory” atau KCT, maka kita mestilah memahami konsep Muhkam/Mutashabih dari perspektif "ICT", perspektif deduktif, iaitu 3-Dimension Venn Diagram. Secara rengkasnya: Ayat Quran => Makna Muhkam => Makna Mutashabih1 => Makna Mutashabih2 ....

Kita tidak boleh lagi memahami konsep Muhkam/Mutashabih seperti yang diterangkan di dalam kebanyakkan kita Ulumul Quran iaitu yang bersifat “mutually exclusive” iaitu setiap ayat Al-Quran diklasifikasikan samada “ayat Muhkam” atau “ayat Mutashabih”, tetapi mestilah difahamkan sebagai “mutually inclusive” Venn diagram. Masalah dengan konsep lama ialah ada sesetengah para ulama yang berselisih pendapat untuk menentukan ayat mana yang muhkam dan ayat mana yang mutashabih. Tetapi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Saidina Ali r.a., kita tidak perlu berselisih pendapat, tidak perlu bergaduh, sebab dalam setiap ayat Al-Quran ada kedua-duanya sekali iaitu Muhkam dan Mutashabih.

Sekiranya konsep Muhkam/Mutashabih difaham secara konsep “lama” maka KCT tidak dapat berlaku, apabila KCT tidak dapat berlaku maka "Quran tidak akan dapat menjelaskan segala-galanya". Untuk membolehkan KCT berlaku, maka konsep muhkam/mutashabih mestilah difahami mengikut “perspektif ICT” seperti yang ditunjukkan oleh Saidina Ali r.a.

Untuk memahami KCT, mungkin ada baiknya kita memahami serba sedikit konsep “video compression”.

Video Compression
Bagaimana komputer boleh mampatkan video/filem sehingga 90%? Bagaimana filem video (gambar bergerak) yang memerlukan 30 frames/saat atau kira-kira 3.5MB/saat, boleh dimampatkan hanya dengan 0.35MB/saat tanpa menjejaskan kualiti video yang dimainkan? Tanpa mampatan ini filem video tidak akan dapat dimainkan pada layar komputer, dan “broadband” anda akan “jammed”!

Apa rahsianya? Cuba perhatikan tayangan filem di TV, tidakkah anda lihat bahagian yang “bergerak dan berubah” pada setiap layar (screen) hanya sedikit sahaja, kira-kira 5-10% sahaja. Selalunya “background” tidak bertukar, yang bertukar atau bergerak-gerak hanyalah mulut, mata, tangan, dan lain-lain, maka gambar “background” yang tidak berubah tidak perlu dihantar banyak kali, sebab gambar “background” ini sudah ada komputer, hanya perlu “refresh” dari memori. Yang perlu dihantar atau dikemaskini ialah bahagian gambar yang bergerak. Tidakkah ini satu konsep yang genius, pintar?

Adakah Al-Quran juga menggunakan konsep mampatan yang sama? Cuba kita sama-sama fikirkan.

Ulangkaji
Sebelum kita melangkau lebih jauh, baik kita buat sedikit ulang kaji. Dari perspektif ICT, Al-Quran menjelaskan segala-galanya. Oleh itu ayat-ayat Al-Quran mestilah dikaji dan difahami berdasarkan Al-Quran Bil-Quran: “User Manual” dan “Quranpedia” mestilah diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Perkara yang ke-2 ialah, ayat-ayat Al-Quran sama sekali tidak boleh difahami secara “takwil” (agak-agak,atau pakai teka saja). Ianya mestilah berdasarkan ilmu pengetahuan yang kukuh, boleh difahami oleh akal fikiran atau boleh dikaji di dalam makmal.

Konsep muhkam/mutashabih mestilah difahami mengikut ayat 11:1, 39:23, dan 3:7, dan pengajaran dari Saidina Ali r.a menjelaskan makna mutashabih ayat-ayat 51:1-4.


Definasi "Konsep Muhkam/Mutashabih"
Konsep Muhkam/Mutashabih yang disampaikan di sini mungkin berbeza dengan apa yang para pelajar belajar di bidang Tafsir Al-Quran. Para pelajar mungkin disuruh bezakan antara ayat Muhkam dan ayat Mutashabih. Ingat konsep muhkam/mutashabih dari perspektif ICT ialah berdasarkan “Venn Diagram”. Kita tidak membahagi ayat-ayat Al-Quran secara “mutually exclusive” samada ayat Muhkam atau ayat Mutashabih, tetapi secara “mutually inclusive” iaitu setiap ayat Al-Quran ada ke dua-dua unsur iaitu Muhkam dan Mutashabih.

“Makna Muhkam” yang ada di dalam setiap ayat Al-Quran adalah “ibu makna” atau makna pokok sesuatu ayat seperti hukum, sifat, peraturan, atribut, dan sebagainya yang akan memberitahu manusia ilmu-ilmu yang “menguatkan” atau “mengukuhkan”. Ianya merangkumi sifat kebesaran Allah SWT atau menunjukkan sifat kejadian sesuatu makhluk untuk mengukuhkan pengetahuan dan ilmu manusia. Makna muhkam adalah tetap dan tidak berubah. Oleh kerana maknanya yang tidak akan berubah dan perlu difahami maka, maknanya mestilah diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang berbahasa arab, yang tidak diterjemah ke dalam bahasa asing.

Sementara “makna Mutashabih” adalah makna yang berasaskan konsep, atau makna yang seakan-akan sama, seakan-akan serupa. Mungkin lebih mudah kita panggil “ilmu konsep” yang akan membolehkan manusia menjana dan membina ilmu-ilmu terbitan (derived knowledge). Makna Mutashabih boleh diulang-ulang, boleh dilihat dari pelbagai sudut, boleh "dinaik-taraf", dan sebagainya. Sebab itulah hanya orang-orang yang mendalam ilmu sahaja mampu “melihat” atau mengkaji makna mutashabih.Analogi
Katakan kita diberi 6326 biji buah “A”. Kemudian kita diberitahu kesemua buah “A” adalah buah anggur (11:1). Kita juga diberitahu kesemua buah “A” adalah juga buah tamar (39:23). Oleh itu kita mesti menerima hakikat bahawa buah “A” ada mengandungi ke dua-dua unsur iaitu “unsur anggur” dan “unsur kurma”.

Pemahaman dari perspektif “agama” ialah satu-satu ayatAl-Quran hanya boleh mempunyai 1 makna sahaja, samada muhkam atau mutashabih. Tidak boleh ada kedua-dua makna dalam satu ayat. Oleh sebab itu agak sukar bagi perspektif agama untuk memahami teori CEMI dan KCT.

Jangan Kelirukan Minda
Untuk masa sekarang, tolong lupakan dulu (bukan lupakan terus) pelbagai cara tafsir seperti lafziyah, harfiyah, mauduk, tematik, semantik, sintaktik, exegisis, bil ma’thur, bil ra’, dan sebagainya. Kita akan bincang semua ini pada waktu yang sesuai nanti, insyaallah.

Kepada para ulama tafsir yang muliakan, saya tidak mengatakan metod tafsir orang lain semuanya salah, saya juga tidak kata ianya betul, baik atau buruk. Saya tidak mengulas atau menuduh mana-mana method tafsir. Saya hanya memberitahu bagaimana hendak mengkaji dan memahami ayat-ayat Al-Quran dari kacamata “ICT”, bagaimana Al-Quran memampatkan ilmu, bagaimana “indexing” dan “cross-referencing” dalam Al-Quran, bagaimana “Al-Quran menjelaskan segala-galanya”. Kepada sesiapa yang suka buat “takwil” dipersilakan “wa tafadal wa ma’jura”, tetapi dari perspektif ICT, sama sekali tidak dibenarkan membuat “takwil”.

Contoh
Supaya jelas sedikit, mari kita melihat beberapa contoh. Kita ambil contoh ayat 51:1. Di dalam ayat ini ada mengandungi DUA unsur utama iaitu “Makna Muhkam” dan “Makna Mutashabih”. Mula-mula kita ambil “Makna Muhkam” yang membawa maksud: “Demi Az-Zaariyat yang membuat penaburan bersungguh-sungguh”.

Walaupun “makna muhkam” boleh diterjemahkan ke dalam bahasa asing, tetapi pada pendapat saya ianya lebih baik digunakan dalam bahasa asal, iaitu bahasa Al-Quran sebab Allah SWT telah menjanjikan bahasa Arab/Quran “tidak bengkok”, bahkan bahasa yang tepat, padat dan sistematik. Sekiranya diterjemah kepada bahasa asing, kemungkina besar “makna pokok atau ibu makna” boleh berubah atau disalah faham. Apabila “ibu makna” sudah tidak tepat maka “makna anak” juga akan menjadi tidak tepat, dan jauh tersasar.

Setelah mengeluarkan “ibu makna” (makna muhkam), maka makna mutashabih atau makna konsep boleh difikirkan dan dikaji dengan mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang kukuh, dan logik akal yang sempurna.

Kembali kepada contoh: Setelah dikeluarkan dan difahami “ibu makna” atau “makna muhkam”, maka ayat ini (51:1) boleh dikaji untuk mengeluarkan “makna Mutashabih” atau “makna konsep” yang akan membawa makna: “Demi Angin yang terbang sekuat-kuatnya” atau boleh juga “Demi Elektron yang menaburkan Foton”.

konsep "angin" adalah terbang, maka makna konsep untuk "Az-Zaariyat" ialah "angin" iaitu makna berdasarkan “konsep” atau “makna yang hampir sama”, atau “seakan-akan serupa”. Sekali lagi saya ingatkan, tidak semua orang boleh memberi “makna konsep” tanpa pengatahuan yang mendalam, dan asas yang kukuh. Memberi makna konsep secara takwil (agak-agak) adalah ditegah dalam Al-Quran.

Apabila Saidina Ali r.a. memberi makna “angin” pada “Az-Zaariyat” sudah tentu beliau mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam dan asas yang kukuh. Dan apabila saya memberi makna “Elektron yang menaburkan Foton”, saya ada ilmu pengetahuan tentang ICT dan asas fizik (ada Ijazah dan 20 tahun pengalaman di bidang ICT). Tambahan pula dengan adanya mikroskop elektron, kita boleh buktikan "Az-Zaariyat"="Elektron" di dalam makmal.

Contoh Lain Muhkam/Mutashabih
Begitu juga dengan ayat 51:2. ianya mengandungi 2 unsur iaitu “makna muhkam”, dan “makna mutashabih”. Mula-mula kita keluarkan “makna muhkam” atau "ibu makna" iaitu “Demi Al-Hamilat yang membawa muatan yang banyak”. Di sini Allah SWT ingin memberitahu manusia bahawa ada satu hukum atau sifat kejadian “Al-Hamilat” yang membawa muatan yang banyak.

Selepas memahami makna muhkam, barulah kita boleh mengkaji unsur ke-dua iaitu “Makna Mutashabih”. Saidina Ali r.a. memberi makna “Al-Haamilat” sebagai “awan” di mana sebagaimana kita ketahui awan ini boleh membawa muatan yang banyak iaitu “air/wap” atau “hujan”. Ianya boleh diuji dalam makmal, dan boleh difikir dengan fikiran yang waras.

Zaman sekarang sudah ada banyak peralatan canggih yang membolehkan kita untuk mengkaji (dalam makmal) dan menjana “foton” supaya membawa muatan. Lihatlah bagaimana pancaran radio, TV, dan sebagainya. semuanya menggunakan "foton" atau gelombang elektromagnetik. Keadaan ini menyamai atau menyerupai makhluk Allah “Al-Hamilat” seperti yang dikahendaki dalam ayat 51:2 untuk membawa muatan atau data yang banyak. Maka kita boleh memberi makna mutashabih "Demi Foton yang membawa data yang banyak".

Untuk ayat 51:3 dan 4, tuan/puan boleh buat sendiri, apa makna Muhkam dan apa makna Mutashabih.

Makna Mutashabih boleh diulang-ulang (berubah)
Soalan: Kenapa tafsir atau makna “Az-Zaariyat” boleh bertukar-tukar, sekejap “angin” dan sekejap “Elektron”, dan di masa akan datang mungkin makna lain pula. Mana satu yang betul?

Jawapan: Al-Quran membenarkan “makna mutashabih” diulang-ulang. Cuba perhatikan ayat 39:23 “... mutashabihan mathani ...” yang bermaksud “konsep yang berulang-ulang”. Secara logiknya memang begitu. Makna konsep memang luas sebab ianya makna yang seakan-akan serupa, nampak macam sama. Misalkan kita ambil makna konsep “kereta sport”, maka ada yang terbayang “porsche”, ada yang nampak “Ferari”, “Lamborghini”, “Lotus”, dan sebagainya. Semuanya membawa “makna konsep” kereta sport.


Formula:
Ayat Quran => Makna Muhkam => Makna Mutashabih 1 => Mutashabih 2 => Mutashabih 3 ....
Ayat 51:1 => “Az-Zariyat” => “Angin” => “Elektron” => ???
Ayat 51:2 => "Al-Hamilat" => "Awan" => "Foton" => ???

Sekarang kita faham bahawa setiap ayat Al-Quran mempunyai dua unsur atau kategori iaitu “Makna Muhkam” dan “Makna Mutasahabih”. Makna muhkam adalah “ibu makna” yang mesti dikeluarkan dan difahami terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan makna mutashabih (makna konsep).

Makna muhkam tidak boleh ditukar-tukar, iaitu kukuh dan tetap. Sementara makna mutashabih (konsep) boleh ada banyak sebab ianya berbentuk konsep. Makna konsep ini tidak boleh dibuat secara takwil (agak-agak), hanya orang yang mempunyai ilmu yang mendalam sahaja yang boleh mengeluarkan makna mutashabih ini.


Kesimpulan

Kita telah melihat konsep baru Muhkam/Mutashabih, yang berlainan dari apa yang terkandung dalam kebanyakkan kitab ulumul Quran.

Dalil yang kita gunakan adalah berdasarkan ayat-ayat Quran seperti 11:1, 39:23, dan 3:7, dan juga sejarah yang ditunjukkan oleh Saidina Ali r.a. semasa menafsir ayat-ayat 51:1-4.

Pemahaman yang jitu terhadap konsep Muhkam/Mutashabih ini adalah tersangat penting sebab ianya adalah salah satu dari mukjizat Al-Quran. Al-Quran dapat menjelaskan segalanya-galanya dengan memampatkan ilmu 10 lautan-dakwat ke dalam hanya sebuah Al-Quran. KCT dan teori CEMI hanya boleh difahami dengan memahami konsep baru Muhkam/Mutashabih.

Pelbagai kaedah dan cara telah ditunjukkan untuk menjelaskan konsep baru Muhkam/Mutashabih. Konsep baru ini adalah dari perspektif ICT. Kita menghormati konsep lama, dan kita tidak mengatakan siapa yang betul dan siapa yang salah.

Wallahu a’lam.

Tuesday, December 15, 2009

Al-Quran Mengajar "Venn Diagram", "User Manual","Wikipedia"Pendahuluan

Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bertemu lagi.

Sebelum kita menyambung kajian kita untuk 7 ayat seterusnya (51:5-11), mungkin ada baiknya kita, berhenti sejenak dan cuba faham bagaimana cara mengkaji “Al-Quran dari perspecktif ICT/Sistem”.

Untuk makluman para pembaca/pengkaji yang budiman, saya tidak ada “authority” untuk bercakap tentang Al-Quran dari segi agama sebab tidak ada kelulusan dalam bidang agama, tetapi saya ada ijazah dan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang ICT, maka saya ada “authority” untuk bercakap tentang “Al-Quran dari perspektif ICT”.

Dari perspektif ICT, apabila Al-Quran mendakwa “Menjelaskan Segala Sesuatu”, sudah tentulah Al-Quran juga akan menjelaskan “bagaimana hendak mengkaji Al-Quran” atau “User Manual – How To Use Al-Quran”. Dan sudah tentu Al-Quran juga ada mempunyai “Wikipedia”. Konsep penulisan lengkap dengan “User Manual” dan “Wikipedia” yang ditunjukkan dalam Al-Quran, tidak pernah berlaku sehingga kurun ke-20, iaitu tidak pernah dibuat sebelum adanya komputer dan “word processor”.“User Manual”
Secara ringkasnya, “User Manual” atau “Buku Panduan Pengguna” adalah buku panduan yang menjelaskan bagaimana hendak menggunakan sesuatu benda. Seperti buku panduan membaiki kereta, buku panduan menggunakan komputer, dan sebagainya.

“Buku Panduan Pengguna” selalunya ditulis oleh pakar atau “expert” sahaja, dan tidak boleh ditulis oleh sembarangan orang. Sebagai contoh, “Panduan Membaiki Kereta” mestilah ditulis oleh orang yang pakar dalam bidang membuat kereta. Dia tahu apa itu kereta, digunakan untuk apa, apa kelemahan dan kekuatan, dan sebagainya. Dia mesti tahu tentang “gearbox”, tentang “power steering”, tentang “engine”, “exhaust system”, dan sebaganya. Pomen biasa yang hanya tahu tukar minyak hitam tidak mampu untuk menulis buku panduan ini. Apatah lagi orang yang langsung tidak tahu memandu atau tak pernah naik kereta!

Sama juga “Panduan Menggunakan Al-Quran” mestilah ditulis oleh pakar tentang Al-Quran, yang tahu sebab dan tujuan Al-Quran diturunkan, bagaimana Al-Quran mengajar manusia menjadi “Khalifah” dan memimpin umat Islam jadi umat “khaira Ummatin”, bagaimana untuk mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya, menyelesaikan segala permasalahan umat, secara ringkasnya “bagaimana Al-Quran menjelaskan segala sesuatu”.

Sudah tentulah ramai yang berkerut dahi bagaimana dengan hanya kira-kira 6326 ayat Al-Quran mampu menjelaskan segala sesuatu? Mana dia user manualnya?

Pada siri akan datang kita akan buktikan dan bincang tentang “User Manual” Al-Quran dengan lebih mendalam, kenapa (dari sudut ICT) konsep “Muhkam/Mutashabih” adalah satu mukjizat yang hebat dan amat besar, kenapa perspektif ICT berbeza dengan pandangan sesetengah ulama apabila melihat konsep “Muhkam/Mutashabih”. Kenapa sesetengah mufassir merasakan konsep ini seperti duri dalam daging bahkan ada sesetengahnya mempunyai buruk sangka dengan mengatakan ada ayat-ayat Al-Quran yang samar-samar, tidak jelas, mengelirukan, dan tidak perlu dikaji.

Perbahasan “Muhkam/Mutashabih” sensitif
Perbahasan ini akan menjadi agak sensitif dan “panas”. Namun oleh kerana kita melihat Al-Quran dari perspektif yang berbeza: satu melalui perspektif Agama, dan satu lagi melalui perspektif ICT, maka seharusnya kita saling hormat-menghormati, berpadu-tenaga demi untuk menyelamatkan umat Islam yang sudah hilang jati-diri, yang dihina, dibunuh dan dihalau ketika kita menyambut Maal Hijrah (1430H), mengembalikan keyakinan umat Islam terhadap kebesaran Kalam Allah (Al-Quran), untuk meninggikan syiar Islam, dan kembali menjadi umat “khaira ummatin”.

Adakah Quran tidak mampu menyelesaikan masalah umat atau umat Islam tidak menggunakan Al-Quran dengan betul? Kalau kita salah guna Al-Quran, di mana silapnya?

Para ulama telah banyak berjasa, dan telah berjaya menjelaskan tentang halal/haram, dosa/pahala, surga neraka, dan sebagainya yang tidak mampu dijawab oleh orang-orang ICT. Dan orang-orang ICT pula menjelaskan tentang ICT, tentang komunikasi tanpa wayar, bagaimana matahari naik dari Barat, prasarana pentadbiran, subliminal influence, subconscious mind, elektron, foton, elektromagnetik, induktif, deduktif dan sebagainya (yang terdapat dalam Al-Quran) yang tidak dapat dijawab oleh alim ulama.

Jadi tidak perlu kita mencari siapa yang bersalah, tidak perlu kita nak tunjuk siapa kuat, siapa yang lebih pandai, dan siapa yang lebih berpengaruh. Semua kita akan mengadap Allah SWT. Allah suruh Umat Islam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dan Allah akan menyiksa sesiapa yang menyimpan ayat-ayatNya untuk kepentingan diri sendiri. Sekarang mari kita satukan otak, dan bergabung tenaga, kita buka minda kita, jangan terlalu jumud. Kita ambil yang baik, dan jauhkan yang buruk. Semua yang baik adalah dari Allah, dan yang buruk adalah datangnya dari diri saya sendiri.


“Wikipedia”

“Wikipedia” pula adalah “Ensaiklopedia Cepat” untuk menjelaskan sesuatu makna, benda, orang, dan sebagainya. Oleh kerana Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala-galanya maka Al-Quran juga sepatutnya mempunyai “Quranpedia” yang menjelaskan setiap makna dan konsep yang terdapat dalam Al-Quran.

Sama seperti “Buku Panduan Pengguna”, untuk mengadakan “Wikipedia” atau “Quranpedia” juga memerlukan ilmu pengetahuan yang tinggi dan pelbagai, malah lebih tinggi dari ilmu pakar membuat kereta. Kita ambil contoh yang sama, untuk mengadakan “wikipedia” dalam buku panduan “Bagaimana Membaiki Kereta”, seseorang itu mestilah tahu pelbagai bidang ilmu seperti ilmu fizik, dan kimia. Dia mesti tahu tentang “velocity”, “centrifugal force”, “composite material”, “viscocity”, dan sebagainya.

“User Manual” dan “Quranpedia” Dari Quran

Oleh yang demikian maka tidak ada cara lain untuk memahami kahendak ayat-ayat Al-Quran melainkan dengan menggunakan metod “Al-Quran Bil-Quran” iaitu ayat-ayat Quran menjelaskan ayat-ayat Quran yang lain. “User Manual” mestilah diambil dan difahami dari ayat-ayat Al-Quran, dan begitu jugalah “Quranpedia” mestilah diambil dari Al-Quran.


Al-Quran adalah Super-Computer

Dari perspektif ICT, kita melihat Al-Quran adalah sebuah “super-computer” yang amat hebat, yang menyimpan segala macam informasi. Apa rahsia Al-Quran yang hanya mengandungi kira-kira 6326 ayat (kira-kira 78,000 patah perkataan) tetapi boleh menjelaskan segala-galanya? Sedangkan buku panduan “Bagaimana Membuat Kereta Proton” yang berpuluh-puluh jilid pun masih tidak dapat menjelaskan “bagaimana nak buat segala jenis kereta”!

Allah SWT berkata Al-Quran mengandungi 10 lautan-dakwat ilmu, dan kalau dijadikan buku ianya dapat mengeluarkan lebih dari 13,000 trilion buah buku, kalau disusun buku-buku ini boleh buat 7 jambatan dari Bumi ke Matahari! Kenapa umat Islam pada hari adalah manusia yang paling sedikit mengeluarkan ilmu pengetahuan saintifik, hanya kira-kira 2% dari 1.3 bilion penduduk berbanding dengan orang Yahudi lebih 10% dari hanya kira-kira 15 juta penduduk?

Cuba tengok di sekeliling kita, siapa reka/buat komputer, satelit, jet, alat-alat komunikasi, microwave oven, Radio/TV, kapal selam, dan sebagainya? Kalau kita tengok barang-barang toilet (shampoo, sabun, ubat gigi, dsb) kebanyakkanya datang dari Thailand.


Kitab Ulumul Quran

Kita tidak mahu mengulas Kitab Ulumul Quran (kitab yang menerangkan cara-cara menafsir ayat-ayat Al-Quran) sebab ianya dibuat oleh para ulama yang melihat Al-Quran dari perspektif Agama. Sudah tentulah apa yang mereka buat adalah yang terbaik, dan tidak mampu untuk kita mengadakannya.

Namun begitu, apabila kita mengkaji sesetengah kitab ulumul Quran, kita dapati konsep “muhkam dan mutashabih” adalah berbeza. Perspektif ICT adalah sama seperti apa yang diajar oleh Saidina Ali r.a. iaitu konsep yang genius, amat pintar, dan diluar kemampuan pemikiran manusia, bukannya sesuatu yang samar-samar.

Secara ringkasnya, konsep “Muhkam/Mutashabih” adalah konsep Venn Diagram, tetapi lebih hebat dan sofisticated sebab ianya 3-D Venn Diagram! Kenapa tidak ada umat Islam yang mencipta “Venn Diagram” sedangkan Al-Quran telah menjelaskannya sejak 1,400 tahun lagi? Kenapa pula John Venn seorang matematician dari British yang mempeloporinya (1834 – 1923)?

Sebelum kita pergi lebih jauh dan mendalam lagi, baik kita kembali ke soalan siri yang lepas iaitu tentang penambahan “angin”, “awan”, “kapal-kapal”, dan “malaikat” dalam ayat-ayat 1-5 Az-Zaariyat.


Sejarah: Saidina Ali r.a dan Az-Zaariyat 51:1-4


Sejak itu, ada penafsir yang meletakkan perkataan “Angin”, “Awan”, “Kapal-kapal”, dan “Malaikat” dalam terjemahan mereka. Cuba lihat terjemahan ayat 51:1-4 di bawah, Dipetik dari: “The Holy Qur’an version 7.10m, Harf Information Technology (HIT). Egypt.” dan bandingkan dengan tafsir Fi-zilalil Quran – oleh Syed Qutb (pada siri yang lepas).Kacamata ICT

Untuk menjawab soalan pada siri lepas, kedua-dua tafsiran ini adalah betul dan bertepatan dengan kahendak Al-Quran. Tafsir Syed Qutb (dan juga beberapa tafsir muktabar yang lain seperti Ibn Kathir) mentafsir ayat-ayat ini dari perspektif “Muhkam” berdasarkan nas ayat Hud 11:1, manakala kebanyakkan tafsir/terjemahan lain mengikut apa yang dijelaskan oleh Saidina Ali r.a. iaitu berdasarkan “Mutashabih” yang mengikut nas Az-Zumar 39:23.

Saidina Ali r.a. adalah seorang yang amat bijak dan pakar dibidang Al-Quran dan Al-Hadith, maka di sini kita dapat mengambil pengajaran yang amat penting lagi hebat untuk menjelaskan konsep “Muhkam/Mutashabih”.


Kesimpulan

Siri Kajian “Al-Quran dan ICT” kini memasuki “bab ke-2” selangkah maju kehadapan, ke bab yang agak teknikal dan sensitif iaitu membincangkan perkara pokok yang amat penting iaitu “Bagaimana Mengkaji Al-Quran”.

Konsep “Muhkam/Mutashabih” seperti yang diajar oleh Saidina Ali r.a berdasarkan ayat-ayat 11:1, 39:23, dan 3:7, adalah satu konsep yang genius dan amat hebat sekali yang membolehkan “Al-Quran Menjelaskan Segala Sesuatu”, di mana ada sedikit perbezaan dengan sesetengah mufassir.

Kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran semakin terserlah apabila kita buktikan Al-Quran itu adalah “super-computer” kitab yang melampau zaman. Konsep menulis buku yang disertakan dengan “User Manual” dan “Wikipedia” yang diajar oleh Al-Quran hanyalah dipraktikkan pada akhir kurun ke-20. Begitu juga ilmu matematik “Venn Diagram” telah diajar oleh Al-Quran sejak 1,400 tahun lagi.

Wallahu A’lam.

Thursday, December 3, 2009

Al-Quran Menjelaskan Transceiver/Komputer

Oleh: Khalid Yong, khalidyong@gmail.com

Pendahuluan

Alhamdulillah kita dapat menyambung siri Kajian “Al-Quran dan ICT”, dan pada kali ini kita akan mengkaji ayat ke-4 “Dan Demi Pembahagi yang membahagi Arahan”. Kita akan membuat sedikit ulang kaji ayat 51:1-3, kemudian kita mengkaji perubahan bentuk (Metamorfosis atau transformasi) yang berlaku, dan kita akan melihat betapa tepat dan hebat tertib-susunan (chronological sequent of events) ayat-ayat Al-Quran mengajar manusia bagaimana menjana komunikasi tanpa wayar.

Seterusnya kita sama-sama fikirkan adakah ayat-ayat ini dibuat secara kebetulan atau memang ianya dirancang dengan rapi dengan ilmu pengetahuan yang amat tinggi.

Pada siri akan datang kita akan bincang kenapa sesetengah kitab tafsir memasukkan perkataan “Angin”, “Awan/Hujan”, “Kapal-kapal”, dan “Malaikat” ke dalam kitab terjemahan ayat-ayat ini, kenapa ini boleh berlaku, dan dari mana perkataan-perkataan ini datang.


Ulangkaji

Kita sekarang sedang mengkaji ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang ICT (wireless communication technology) iaitu 11 ayat berturut dalam surah Az-Zaariyat (surah Makiyyah, 60 ayat). Di bawah ini adalah petikan dari terjemahan Fi-Zilalil Quran karangan Syed Qutb ayat 51:1-4.Ayat 51:1 “Demi Elektron Yang Menabur”
Pada ayat 51:1 kita mengkaji perkataan-akar (root word/jazru kalimah) “Zara” yang bermakna “terbang dan menabur” (to scatter/disperse) iaitu asas kepada perkataan “Az-Zaariyat” dan “Zarwa”. Pada ayat ini Allah SWT telah bersumpah dengan “Az-Zaariyat” untuk menunjukkan betapa penting dan hebatnya makhluk ciptaan Allah ini. Nahu “Al-Maf’ulul mutlaq” digunakan untuk menjelaskan “Zarwa” untuk memberi makna kesan semulajadi yang melampau dari perbuatan “Az-Zaariyat”. Pada hari ini ahli sains telah menjumpai satu makhluk yang sama dengan penjelasan ayat 51:1 iaitu “elektron” apabila ia terbang keluar dari orbitnya maka berlaku satu penaburan foton yang teramat banyak dan yang terbang dengan teramat laju.


Ayat 51:2 “Dan Demi Foton Yang Membawa Data”

Ayat 51:2 disambung dengan “Fa” maksudnya berlaku kesinambungan yang segera/cepat atau perubahan (tranformasi) dari “Az-Zaariyat” kepada “Al-Haamilat”. Perkataan ini berasal dari “Hamala” yang bermakna membawa (to bear/carry/lift) dan “Al-Haamilat” bermakna “Pembawa”. Perhatikan perkataan “hamil/pembawa” di sini adalah seperti ibu mengandung (wanita hamil) di mana ibu dan anak adalah satu jasad yang tidak boleh dipisahkan.

Dari segi ICT, “Al-Haamil” dan “Data” memang tidak dapat dipisahkan sebab kedua-duanya merupakan satu benda yang sama, yang tidak dapat dipisahkan.

Perkataan “wiqra” bermakna muatan yang banyak (burden, to be heavy, could not be heard), dan nahunya ialah “Maf’ulumbih” yang menjelaskan objek yang dibawa iaitu muatan yang banyak tetapi tidak boleh didengar oleh telinga manusia. Maha hebat! Lihat, Al-Quran mengajar manusia supaya membezakan antara gelombang bunyi (berbentuk mekanikal, bergerak melalui perlanggaran molekul udara), dan gelombang elektromagnetik (fotonik, bergerak melalui gelombang).

Gelombang bunyi bergerak pada kelajuan kira-kira 0.34 km/saat, sedangkan gelombang cahaya pada kelajuan 300,000 km/saat!


Ayat 51:3 “Demi Elektromagnetik meluncur dengan teramat mudah”

Ayat 51:3 juga disambung dengan “Fa” untuk menunjukkan berlaku kesenambungan atau perubahan (transformasi) dari “Al-Haamilat” kepada “Al-Jaariyat”. Perkataan “Jara” bermakna berlari atau meluncur (to flow, glide, run, be current), maka “Al-Jariyat” bermakna peluncur atau pelari. Perkataan “Yusra” bermakna “kemudahan atau kesenangan” (with ease), dan nahunya adalah “Al-maf’ulul mutlaq” untuk menunjukkan semudah-mudahnya, sesenang-senangnya (tanpa sebarang halangan).

Di sini Al-Quran memastikan bahawa gelombang ini adalah gelombang elektromagnetik (cahaya), dan bukannya gelombang bunyi. Gelombang bunyi tidak dapat bergerak/meluncur dengan semudah-mudahnya sebab ianya berbentuk mekanikal. Ia bergerak melalui perlanggaran jasad (molekul udara), tanpa jasad (seperti vakuum) bunyi tidak boleh bergerak. Bunyi juga tidak boleh bergerak melalui penghadang seperti dinding.


Ayat 51:4 “Demi Transceiver/Komputer yang membahagi arahan”

Ayat 51:4 “Dan Demi Pembahagi yang membahagi arahan”. Ayat ini juga mengandungi 3 patah perkataan “Fa”, “Al-Muqassimat”, dan “Al-Amra”. “Fa” adalah penyambung dari ayat 51:3. Perkataan “Muqassim” adalah perkataan pembuat (ismul fa’il/active participle) dari perkataan-akar qasama yang bermakna pembahagi (to apportion, divide, distribute). Maka “Al-Muqassimat” bermakna “Pembahagi” (distributors). “Amra” adalah masdar (verbal noun) yang bermakna urusan/arahan/berita (matter/affair, news, cammand), yang berasal dari kata-kerja “amara” yang bermakna mengarah (commanded). Dari segi nahu “amra” adalah objek yang kena buat (maf’ulumbih).

Kita telah mengkaji dari segi makna, kesinambungan, hukum, dan sifat ke-empat-empat makhluk kejadian Allah SWT iaitu Az-Zaariyat, Al-Haamilat, Al-Jaariyat, dan Al-Muqassimat. Dari segi nahu, kita ketahui “Zarwa” adalah “almaf’ulul mutlaq”, “Wiqra” adalah “Maf’ulumbih”, “Yusra” adalah “Al-maf’ulul mutlaq”, dan akhir sekali “Amra” adalah “maf’ulumbih”. Sudah tentu ianya amat menarik untuk kita sama-sama mengkaji kenapa ianya berpasang-pasangan.


Metamorfosis 4 Makhluk Ciptaan Allah

Di dalam ayat 51:1-4, Allah SWT telah bersumpah dengan 4 makhluk penting Az-Zaariyat, Al-Haamilat, Al-Jaariyat, dan Al-Muqassimat. Setelah dikaji dari segi Saintifik/ICTifik kita rumuskan ke empat-empat makhluk ini ialah Elektron, Foton, Gelombang Elektromagnetik, dan Transceiver.

Al-Quran menjelaskan Allah SWT telah mencipta satu makhluk yang dipanggil “Az-Zaariyat” yang mematuhi satu hukum (peraturan) iaitu akan membuat penaburan yang teramat banyak apabila ia terbang (keluar dari orbitnya). Hasil dari penaburan ini, maka terjadilah makhluk ke-dua “Al-Haamilat”, iaitu yang bersifat boleh membawa muatan yang banyak.

Makhluk ke-3, “Al-Jaariyat” terbentuk setelah makhluk ke-dua membawa muatan, dan ianya pula mematuhi satu hukum iaitu meluncur dengan teramat mudah (tanpa ada sebarang benda yang boleh menghalang pergerakkan atau perjalanannya). Dan akhir sekali Al-Quran menjelaskan makhluk ke-4 “Al-Muqassimat” yang bersifat membahagi data atau arahan.

Insyaallah di siri akan datang kita akan bincangkan bagaimana elektron boleh melompat keluar dari orbitnya untuk menghasilkan tenaga foton, bagaimana tenaga foton ini menghasilkan gelombang elektromagnetik (EM), bagaimana data dibentuk, dikumpulkan, dan dibahagi-bahagikan, dan seterusnya kesan baik dan buruk EM kepada manusia dan alam sekitar.


Tertib Susunan (chronology/sequence of events)

Oleh kerana Allah SWT menggunakan penyambung ‘Fa’ dalam ayat-ayat ini, maka ia bermakna terdapat metamorfosis (perubahan bentuk/sifat) atau transformasi (peralihan keadaan) yang hendak dijelaskan kepada manusia.


Chronology

Az-Zariyat ==> Al-Hamilat ==> Al-Jariyat ==> Al-Muqassamat
Penabur ==> Pembawa data/muatan ==> Peluncur ==> Pembahagi data/arahan
Elektron ==> Foton ==> Gelombang Elektromagnetik ==> Transciver

Mungkinkah Nabi Muhammad SAW sudah mempunyai pengetahuan tentang makhluk-makhluk ini? Mungkinkah Baginda Nabi SAW tahu kronologi atau tertib-susunan mahkluk ini supaya ianya bermakna dan dapat digunakan oleh manusia? Tidakkah ini membuktikan Al-Quran itu kalam Allah?

Bolehkah Foton terhasil sekiranya elektron tidak terbang/melompat keluar dari orbitnya? Boleh gelombang elektromagnetik meluncur sekiranya tidak ada tenaga foton? Dan bolehkah “transceiver” mengumpul dan membahagi data/arahan sekiranya gelombang tidak ada?

Ke empat-empat ayat ini MESTI disusun dalam tertib sebegini, kalau tidak komunikasi tanpa wayar tidak boleh berlaku. Misalnya tidak boleh kita luncurkan foton terlebih dahulu kemudian baru kita cuba mengisi (mengkod) data. Begitu juga foton tidak akan bertabur sekiranya elektron tidak melompat keluar orbit. Tidakkah susunan 4 ayat ini amat menakjubkan?

Sekiranya anda merasakan ianya berlaku secara rawak atau kebetulan, nanti kita akan mengkaji 7 ayat seterusnya (51:5-11). Mungkinkah seorang yang buta-huruf mampu menyusun kesebelasan ayat ini?

Maha Suci dan Maha Agong Allah SWT.

Wallahu A’lam.

Tuesday, November 24, 2009

"Amalan Solehan"="Pembaikkan Sepanjang Hayat"="Continuous Improvement"="Kaizen"

Salam untuk semua,

Alhamdulillah sambutan terhadap Siri Kajian "Al-Quran dan ICT" amat baik dan mengkagumkan. Semoga Allah SWT akan terus memberi petunjuk dan hidayah kepada kita semua untuk terus mengkaji ayat-ayat Al-Quran, melihat Kebesaran, Keesaan dan ke Agongan Allah SWT melalui kitab yang penuh mukjizat ini.

Bagi mereka yang ingin sama-sama mengkaji, saya sertakan "Diagram" ringkasan keseluruhan tafsiran Az-Zaariyat 51:1-11 semoga kita semua mendapat "helicopter view" tentang apa yang akan kita bincangkan nanti. Oleh kerana ayat-ayat ini mengandungi ilmu-ilmu yang canggih dan terkini, saya syorkan tuan-puan para pengkaji/pembaca mengetahui serba sedikit tentang electromagnetic field, atom/electron/photon, subliminal technique/influence, subconscious mind, inductive/deductive thinking, neurons, dan sel-sel (cuba faham sel membran seperti phospholipids).


Al-Quran Jelaskan Biotek & Nanotek

Ketiga-tiga kajian kita (Otak Menggunakan Elektromagnetik, Matahari Terbit Dari Barat, dan Mengubati Perangai Manusia/Penyakit Otak) ini melibatkan bidang bio dan nanoteknologi. Maka dengan memahami ilmu asas biologi, kimia, dan fizik ini akan banyak membantu tuan-puan untuk memahami ayat-ayat yang akan kita kaji nanti.

Sebagai contoh, dengan mengetahui pembinaan (the building blocks) membran phospholipids kita akan faham bagaimana elektromagnetic field boleh menendang keluar Kalsium dari sel membran dan diganti dengan potasium yang lemah (monovalent), begitu juga kekurangan Omega-3 dalam sel membran membuatkan manusia menjadi "kurang siuman" dan menyebabkan pelbagai masalah mental.

Saya tidak akan menjelaskan dengan panjang lebar tentang ilmu-ilmu ini sebab ianya boleh dilayari dalam internet dengan mudah dan lebih jelas. Tambahan pula saya bukanlah pakar dalam semua bidang, maka ada baik sekiranya kita semua sama-sama mengkaji dan berfikir.

Al-Quran Menjelaskan EFA, Sel Membrane, Phospholipids

Misalnya kanapa Al-Quran menggunakan perkataan Al-Haut (ikan besar/laut), dan tidak menggunakan "As-Samak" (juga bermakna ikan), dan apa kaitannya dengan EFA (asid lemak) seperti omega-3 dan omega-6, dan kepentingan dalam pembentukan perangai manusia. Dengan itu kita akan faham bagaimana Al-Quran mengajar umat Islam "menternak ikan", bukan semata-mata hanya untuk membuat untung. Dan kita faham apakah hukum dan peraturan bagi menternak ikan menurut Islam.

Menjana Ekonomi

Islam tidak sepatutnya dilihat sebagai "cost center" sebab Al-Quran mengandungi 10 lautan-dakwat ilmu dan teknologi. Al-Quran mampu menjana ekonomi besar, teramat besar, mampu mengganti hasil petronas (yang dijangka akan kering pada 2027 sekiranya tidak ada penemuan baru). Kenapa tidak diadakan Islamic MSC (atau Islamic MDec)? Selagi Islam itu dianggap "pusat perbelanjaan", menghabiskan beratus juta duit rakyat setiap tahun, maka selagi itulah Islam tidak akan berkembang, tidak akan dihormati, dipandang mulia, malah umat Islam semakin terumbang-ambing dan dicemuh.

Kita memang bersyukur dan berbangga dengan pelbagai program dakwah dan kreativiti pendakwah/penceramah, kadang-kadang membuatkan kita tersenyum tersimpul-simpul apabila diselit dengan pelbagai lawak jenaka, pantun gurindam, dan data-data yang agak menarik (dapat menambah ilmu).

Islam adalah pembina tamadun, pengembang ilmu, pencipta teknologi, penjana ekonomi, dan pengembira umat Islam.

Apa Boleh Buat?

Bagi mereka yang hendak mengambil bahagian dalam ekonomi dan membuka peluang pekerjaan kepada umat Islam (dan bukan Islam) mungkin boleh memikirkan dan menambah-baik buku teks tasawur Islam dengan membuat "buku multi-media" yang mengandungi ketiga-tiga topik ini. Antara kebaikkannya ialah pelajar Islam akan berfikir secara "deduktif", belajar Sains dan ICT dalam "environment deduktif", dan dapat mengimbangi pemikiran Induktif (inferens/dzon), pelajar akan melihat kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran, kebesaran dan keagongan Allah SWT melalui kacamata Sains dan ICT. Agama dan Sains/ICT tidak terpisah.

Bagi sesiapa yang "lagi advanced" bolehlah mereka-cipta alat dan sistem pertahanan otak dan minda, alat mengesan kelemahan sel-sel otak (neuron) dan badan, mereka-cipta 'makanan' penguat sel dari lemak ikan, minyak zaitun, buah tamar dan anggur, dan sebagainya.

Bagi sesiapa yang berminat Wireless Communication bolehlah memikirkan bagaimana untuk "upgrade" TDMA yang menggunakan pulsed EM pada frekuensi 217Hz (untuk kompres suara digital) yang merbahaya kepada manusia dan alam sekitar dan menyelamatkan bumi Allah dari "pencemaran ghaib" ini.

Membina Prasarana

Tidak ada mana-mana negara Islam yang ada prasarana/sistem pentadbiran Islam, prasarana mengkaji Al-Quran, prasaran/sistem pendidikan, dan sebagainya. Semuanya boleh dibuat sekiranya kita bersatu tenaga, dan saling bekerja-sama, bantu-membantu. Sekiranya semua prasarana yang dinyatakan dalam Al-Quran dibangunkan, Malaysia boleh membuka satu ekonomi baru yang amat besar yang boleh membantu negara-negara Islam, dan menyelamatkan bumi dari bencana "pencemaran ghaib yang dibuat oleh tangan-tangan manusia sekarang".

Tugas kita terlalu banyak, hentikan persengketaan sesama kita. Marilah kita mengkaji Al-Quran dan menunaikan kewajipan kita menjalankan hukum dan peraturan yang terkandung di dalam Al-Quran.

Menjana KPI Islam

Kekuatan konsep "Amalan Solehan" yang disebut 180x dalam Al-Quran seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh umat Islam. Lihatlah bagaimana Amerika boleh maju dengan mengamalkan konsep yang sama yang dipanggil "continous improvement", dan Jepun dengan konsep "Kaizen". "Amalan Solehan" atau "Pembaikkan Sepanjang Hayat" adalah konsep yang amat hebat dan seharunya menjadi KPI terpenting dalam setiap pekerjaan atau aktiviti.

Biarlah saya ulangi beberapa kali, Allah SWT berkata hanya orang yang mengamalkan "Pembaikkan Sepanjang Hayat" sahaja yang boleh berjumpa denganNya diakhirat nanti (18:110). Al-Quran mendefinasikan "Pembaikan Senjang Hayat" sebagai perbuatan atau pekerjaan membaikkan atau memperelokkan sesuatu benda atau keadaan seperti mengembirakan anak-anak yatim atau mereka-cipta sistem atau peralatan yang dapat membaikki atau mengembirakan seperti mengubati perempuan mandul supaya dapat hamil.

Janganlah kita bayangkan "amalan solehan" itu hanya sebagai orang-orang yang mengasingkan diri sentiasa duduk dalam masjid 24 jam beribadat kepada Allah SWT, membaca Quran khatam tiap-tiap bulan tanpa mengetahui apa yang dia baca, yang hanya asyik berzikir dan berdoa sahaja tanpa mengambil kira masyarakat sekeliling dan alam sekitar.

"Pembaikkan Sepanjang Hayat" ini sepatutnya menjadi KPI, identiti dan jati diri setiap umat Islam.

Wallahu A'lam.

Friday, November 20, 2009

"Otak Berkomunikasi Guna Medan Magnet"

Oleh: Khalid Yong, khalidyong@gmail.com
http://kajian-quran.blogspot.com/


Ringkasan
Pada siri ke-6 ini kita akan mengkaji ayat 51:3 “Dan Demi Peluncur yang meluncur dengan semudah-mudahnya”. Kita akan melihat kehebatan Al-Quran menerangkan komunikasi tanpa wayar yang digunakan oleh otak manusia untuk membolehkan sel-sel neuron menghantar dan mengumpul maklumat untuk membolehkan manusia sedar (conscious), berfikir, memahami, dan berkomunikasi. Konsep komunikasi tanpa wayar yang digunakan oleh otak manusia adalah sama dengan konsep komunikasi tanpa wayar yang digunakan dalam ICT seperti WiFi, WiMax, GSM, PCN, satelit komunikasi, RFID, dan sebagainya.

Kita akan mengkaji samada Al-Quran maksudkan “arus elektrik” atau “medan magnet” yang digunakan, kenapa “low level EM” merbahaya kepada sel-sel otak, lapisan membran, dan DNA.


Imbasan
Sejak 1,400 lagi Al-Quran telah mengajar ilmu dan teknologi yang hebat yang akan meletakkan umat Islam sebagai “Khaira Ummatun” atau umat terbaik d dunia. Al-Quran mengajar membina prasarana pentadbiran, mengajara KPI ‘Amalan Solehan” (continous Improvement atau Kaizen), teknologi ICT, komunikasi tanpa wayar-wayar cara-cara berfikir (penggunaan minda), dan bagaimana otak berkerja.

Kali ini kita akan meneruskan Siri Kajian “Al-Quran dan ICT” yang ke-5 iaitu ayat ke-3 dari surah Az-Zaariyat. Kita sekarang sedang mengkaji 11 ayat iaitu ayat 1-11 dari surah Az-Zaariyat yang menjelaskan tentang “bagaimana otak manusia bekerja dengan menggunakan Elektromagnetik (EM) dan bagaimana EM boleh merosakkan minda manusia”. Al-Quran menjelaskan otak manusia “mengakses, mengumpul, dan menganalisa maklumat dengan menggunakan EM yang dipancar secara serentak (syncronize)” (lebih kurang seperti teori CEMI field). Berlainan dari cara komputer berkerja iaitu secara turutan (sequential) dan elektrikal/mekanikal (CPU, RAM, pusingan hardisk), otak bekerja secara “synchronize” dan menggunakan medan “electromagnetic” iaitu berjuta kali lebih cepat/laju dari komputer-super yang ada sekarang.

Tafsir Asal
Kebanyak para penafsir memberi tafsiran 51:3 “Dan demi kapal yang belayar dengan mudah”, atau “Dan demi yang berlari dengan mudah”, atau “Dan demi yang meluncur dengan mudah”. Apa yang hendak digambarkan pada ayat ini ialah sesuatu yang membawa muatan (data) yang meluncur dengan mudah.

Bagaimana Mengkaji Ayat Quran (Perspektif ICT)
Saya telah bentangkan metod mengkaji ayat-ayat Al-Quran pada International Conference on Research in Law (Icril’09) anjuran Universiti Malaya baru-baru ini yang bertajuk “To Think Outside The Box, Think Inside Al-Quran”. Secara ringkasnya ia berasaskan ayat 16:89 “Al-Quran menjelaskan segalanya”, 11:1 “Semua ayat Al-Quran adalah ayat Muhkamat (ayat yang menjelaskan tentang hukum/peraturan setiap kejadian)”, 39:23 “Semua ayat Al-Quran adalah ayat Mutashabihat (ayat yang berbentuk konsep untuk manusia menjana “derived knowledge”), dan (2:2, 26:2, 27:1) “Semua ayat-ayat Al-Quran adalah terang, jelas dan tidak ada yang meragukan”.

Maf’ulul Mutlaq & Maf’ulumbih
Pada ayat 51:1 “zarwa” adalah maf’ulul mutlaq untuk menjelaskan sifat atau nature yang melampau iaitu penaburan foton yang teramat banyak sehingga 10^15 foton/saat dan terbang teramat laju iaitu 300,000 km/saat. Namun pada ayat 51:2 “wiqra” adalah maf’ulumbih untuk menggambarkan sifat “Al-Hamilat” yang membawa muatan yang banyak tetapi tidak melampau. Allah memberitahu manusia bahawa setiap sel otak (neuron) hanya menyimpan data-data tertentu sahaja, dan data-data ini di “upload” kepada Al-Hamilat apabila “Az-Zaariyat” terbang. Memandangkan bilangan foton hampir sama dengan bilangan neuron (kira-kira 100 bilion), kemungkinan besar setiap foton membawa data untuk setiap neuron.

Pada ayat 51:3 “Yusra” adalah Maf’ulul Mutlaq untuk menggambarkan keadaan melampau/bersungguh-sungguh. Apa yang sebenarnya yang meluncur dengan semudah-mudahnya?

Al-Maf’ulul Mutlaq Memperincikan Zat “Al-Jariyat”
Pada ayat 51:3 Allah SWT menggunakan nahu “Al-mafulul Mutlaq” untuk “Yusra”. Kenapa Allah menggambarkan “Al-Jariyat” itu meluncur dengan semudah-mudahnya? Adakah ianya merujuk kepada arus elektrik atau medan magnet? Tenaga yang mana satu meluncur dengan tersangat mudah? Kita tahu bahwa bumi ini adalah satu magnet gergasi, bagaimana medan magnet ini boleh terhasil? Bagaimana ia boleh melepasi beribu-ribu kilometer lapisan batu-batan, lapisan air laut, kayu-kayan, dan angkasa raya? Kenapa arus elektrik tidak mengalir sampai ke permukaan bumi?

Arus Elektrik vs Medan Magnet
Kita tahu sifat “Elektromagnetik” (seperti “radiowave”, “microwave”, cahaya yang dapat dilihat, lazer, dan sebagainya) adalah tenaga foton yang meluncur (pada kelajuan cahaya). Iannya mengandungi dua unsur iaitu 1) medan elektrik dan 2) medan magnet. Kita juga tahu arus elektrik hanya boleh mengalir melalui pengalir elektrik (“conductor”) sahaja seperti besi, tembaga, dan emas dan tidak boleh mengalir melalui penebat seperti plastik, getah, pasu, kayu, dan sebagainya. Namun medan magnet boleh melalui dan melepasi apa sahaja dan semua benda tak kira samada ianya “pengalir” maupun “penebat” seperti baik kayu, plastik, logam, dan sebagainya. Jadi yang mana satu lebih mudah (teramat mudah)? Tidakkah ini membuktikan ayat-ayat Al-Quran itu amat jelas?

Ujikaji Mudah
Kalau mahu mencuba bolehlah buat satu ujikaji mudah; ambil sebuah magnet dan lalukan dibawah papan-meja, maka kita akan dapati klip kertas atau taburan besi (yang berada di atas meja) akan bergerak dan bertindak-balas terhadap medan magnet. Cuba pula buat ujikaji lain untuk melihat samada arus elektrik boleh mengalir melalui kayu atau plastik? Kedua-dua cara “ilmu ghaib” ini adalah penting dan perlu difahami dengan baik kerana banyak lagi ilmu-ilmu yang hebat yang akan kita temui nanti (di dalam kitab Al-Quran).

Peralatan Moden Guna Medan Magnet
Dengan mengetahui otak manusia menggunakan elektromagnetik untuk bekerja, maka ahli perubatan/sains telah mereka cipta pelbagai peralatan untuk menimbas dan mengesan EM di dalam otak seperti ECG (electro-cardiogram), EEG (electro-encyphalogram), TMS (Transcranial Magnetic Stimulation), dan sebagainya. Semua peralatan yang canggih-canggih ini direka oleh Barat sedangkan Al-Quran telah menjelaskannya 1400 tahun yang lampau. Kenapa ianya tidak dibuat oleh umat Islam yang segala-galanya telah diterangkan dalam Al-Quran?

Ada pakar tafsir Al-Quran (bukan dari Malaysia) yang mengeluarkan “fatwa” (dari ayat 51:17, 22, 32 & 40) katanya “Allah suruh mempermudah-mudahkan Al-Quran, kenapa maseh ada manusia yang bersusah-payah nak kaji Al-Quran, buat apa nak kaji-kaji, semuanya sudah dikaji, baca sudahlah, itupun sudah mendapat pahala bertimbun-timbun, baca zikir-zikir, dan doa-doa insyaallah dapat pahala berkali-ganda dan shafaat masuk syurga tanpa dihisab”. Beliau menambah “Al-Quran tidak boleh dikaji (oleh orang awam) sebab ada ayat-ayat yang meragukan (mutashabihat)” (merujuk kepada ayat 3:7) kerana ianya boleh menyesatkan.

Mutashabihat vs Mushtabihat
Terdapat 12 kali perkataan dari kata dasar “shabbaha” dalam Al-Quran, semuanya memberi makna “yang seakan-akan sama” atau “yang serupa”. Hanya sekali sahaja yang memberi makna “meragukan” (2:70) itupun meragukan kerana “kesamaran yang berlaku sebab semua lembu-lembu nampak serupa iaitu “susah” untuk memilih lembu yang mana satu. Ianya bukan “meragukan” yang membawa makna “menyesatkan” atau “memesongkan” kerana “langsung tidak tahu punca, kelabu asap, tidak tahu asal-usul dan hujung-pangkal, yang boleh membuat manusia sesat barat”.

Nabi Muhammad SAW juga tidak menggunakan perkataan “Mutashabihat” sebaliknya perkataan “Mustabihat” untuk merujuk kepada perkara yang meragukan atau samar-samar kerana tidak tahu punca seperti hadith “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antaranya ada “mustabihat” (yang samar-samar/meragukan) ....”.

Lagipun Allah SWT telah mengatakan banyak kali bahawa ayat-ayat Quran itu semuanya jelas dan tidak ada satu ayat pun yang samar-samar atau meragukan. Adakah manusia lebih tahu dan lebih pandai dari Allah? Malah banyak kali Allah SWT mengutuk manusia yang ambil mudah terhadap ayat-ayat Al-Quran, bahkan akan menyiksa mereka yang menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran (tidak mengkaji dan mengambil manfaat).

Orang-orang Kafir Menghina Al-Quran
“ ... Openly consider Muhammad and the Qur’an to be tools of shaytan.
So it is difficult to figure out how the Qur’an could possibly have led them to science.”

T.H. Huxley

“Cendikiawan Islam mengeluarkan terlalu sedikit kajian saintifik (scientific output) dan kalau ada pun kualitinya amatlah rendah. Ini tidak setanding dengan jumlah umat Islam yang amat besar iaitu 20% dari jumlah penduduk dunia, sedangkan mereka hanya mengeluarkan kurang dari 5% dari jumlah penyelidikan sains. Adakah ini menandakan agama Islam itu bertentangan dengan pembangunan Sains dan Teknologi?”
Prof. Dr. Aaron Segal, Universiti Texas El-Paso, USA.
“Why Does Muslim World Lag in Science” Middle Easter Quarterly, 1996.

Tidakkah kita terasa tercabar dengan hinaan Huxley? Setelah mengkaji ayat-ayat Al-Quran saya merasakan adalah amat malang dan tidak adil kepada Al-Quran apabila dihina sebegitu rupa. Amat malang sekiranya kita tidak mengkaji Al-Quran, dan membiarkan orang-orang bukan Islam “menindas” dan menghina umat Islam.

Al-Quran Sumber Ilmu
Bayangkan kalaulah Al-Quran menjelaskan tentang otak, EM, ICT, subliminal, dan sebagainya dengan jelas dan terperinci, sudah tentulah banyak lagi ilmu dan teknologi yang hebat-hebat terkandung dalam Al-Quran. Sekiranya kita menjana ilmu-ilmu yang hebat-hebat bukan sahaja orang-orang Islam yang bangga dan yakin dengan Islam dan Al-Quran, bahkan orang-orang bukan Islam juga akan tertarik dengan Islam.

Kenapa EM Bahaya Kepada Manusia?
Ayat 51:1 – 3 menjelaskan betapa pentingnya “Az-Zaariyat”, “Al-Hamilat”, dan “Al-Jariat” kepada manusia; ianya merujuk kepada tenaga elektromagnetik (EM) iaitu tenaga foton. Al-Quran telah menjelaskan otak mengguna EM dan baru-baru ini saintis barat mengeluarkan satu teori yang selari dengan teori Al-Quran iaitu teori CEMI field oleh Johnjoe McFadden.
Pada tahun 2002, Johnjoe McFadden menemui "Otak berkomunikasi menggunakan EM" dan hanya mampu menjelaskan 20% dari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak 1400 tahun yang lampau. Tetapi kenapa teori ini tidak dikeluarkan oleh umat Islam?
Sesungguhnya teori ini amat hebat, merbahaya, dan amat besar kegunaannya. Apabila kita mengkaji ayat-ayat 1-11 dari surah Az-Zaariyat ini, kita akan faham ayat (39:23) “kenapa kulit kita akan menggeletar dan kemudian kembali tenang” apabila mengkaji ayat-ayat mutashabihat? Kenapa apabila mengetahui kemampuan dan kebolehan makhluk Allah boleh membuatkan kita takut, gementar, dan gembira?

Kenapa apabila kita sebut “pisau boleh membunuh” tidak menaikkan bulu roma kita, tetapi apabila perompak meletakkan pisau dileher kita boleh menggigil sehingga ada yang terkencing dalam seluar?

Tidakkah ini menunjukkan Al-Quran itu perlu dikaji (agar kita dapat merasakan kehebatan dan keesaan Allah SWT)? Allah SWT telah berjanji sesiapa yang mengkaji dan mendalami ayat-ayat Al-Quran adalah dari golongan hamba-hamba Allah yang terpilih (35:32) sekalipun mereka menzalimi diri sendiri!

Begitu juga dalam kajian kita ini, sekiranya manusia tahu kemampuan dan kebolehan makhluk Allah “Az-Zaariyat”, “Al-Hamilat”, “Al-Jariyat”, dan “Al-Muqassimat” mungkin manusia tidak boleh tidur lena sebab terlalu bimbang tentang kemampuan, kebolehan, dan kehebatan makhluk-makhluk Allah ini (hukum kejadian Allah).

Al-Quran menjelaskan EM sangat “berguna” dan “berkuasa” dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan kebaikan dan keburukan seperti “memesongkan”, “mengawal” otak dan pemikiran manusia, dan juga membunuh sel-sel tubuh.

Manusia Adalah “Antena” Penyerap EM
Anggota badan manusia seperti saluran darah (blood vessels) adalah “penyerap” radiasi EM yang baik sama seperti antena radio pada kereta-kereta. Radiasi (moving EM) ini akan menyebabkan arus elektrik dikeluarkan (induced) oleh sel-sel badan kerana sel-sel badan seperti neuron adalah berfungsi dengan menggunakan perbezaan potensi elektrik. Ianya juga akan menyebabkan besi-besi (iron) dalam darah dan sel-sel merubah polar (seperti serbut besi yang ditabur ke atas medan magnet). High frequency EM juga merbahaya kerana ia boleh meyerap ke lapisan sel (cell membrane).

Gerakkan medan magnet akan menyebabkan aliran arus elektrik (induced current) yang akan mengocak (shakes) lapisan sel yang dibuat dari pospolipid (bercaj negative) dan akan membebaskan kalsium di mana akan terjadi arus ulang-alik (alternating current – AC) yang akan menolak positive ion ke arah yang bertentangan. Ion-ion yang mempunyai caj yang kuat (divalent) seperti ion kalsium akan tertendang jauh dan terkeluar dari membran. Kehilangan ion kalsium ini akan diganti dengan ion Potassium yang banyak terdapat di dalam badan manusia. Tetapi caj ion potasium (monovalent) tidaklah sekuat caj ion kalsium (divalent) menyebabkan lapisan (membrane) pospolipid ini menjadi lemah dan mudah terkoyak.

Sebagai contoh perbandingan dinding rumah yang diikat dengan batu-bata (rumah batu) sudah tentu lebih kuat dari dinding buluh yang diikat dengan tali rapia. Dinding buluh ini sudah tentu mudah pecah dan terkoyak hanya dengan satu sepakkan sahaja berbanding dengan dinding batu tidak akan mudah pecah sekalipun dilanggar dengan kereta.

Nadi (pulsed) EM Bahaya Kepada Sel-Sel
Frekuensi tinggi radio dan mobil-fon tidak merbahaya kepada manusia tetapi sekiranya ianya diubah menjadi dalam bentuk Nadi EM (pulsed atau amplitude modulated) terutama pada frequency rendah 16-250Hz adalah sangat “berkesan” dan merbahaya kepada sel-sel badan manusia. Frekuensi ini juga adalah “jalan-jalan” yang digunakan oleh lebah madu sebagai pandu-arah (navigation) untuk kembali ke sarang masing-masing.

Sebagai contoh, GSM fon yang menggunakan frekuensi di sekitar 900 MHz tidak merbahaya kepada sel-sel manusia. Tetapi apabila ianya dipadatkan (compressed) untuk menghantar data suara digital dan dinadikan (pulsed) pada frekuensi rendah 200Hz adalah merbahaya. Ini dibuktikan pada satu eksperimen DNA yang dikultur pendedahan 24 jam kepada EM menyebabkan EM menusuk (pulsating) dan memecahkan molekul DNA.

Walaupun ianya belum diuji pada sel-sel DNA manusia (yang lebih stabil dan kuat), namun kemungkinan besar EM boleh membocorkan enzim perkumuhan (digestive enzymes) melalui membran lysosome yang rosak.

Kesimpulan
Pada ayat 51:3 ini kita mengkaji “Al-Jariyat” yang meluncur dengan semudah-mudahnya iaitu merujuk kepada medan magnet. Kajian kita mendapati Al-Quran menjelaskan otak manusia bekerja dengan menggunakan elektromagnetik (EM), dan ketika membawa data ianya meluncur dan menyerap dengan menggunakan medan magnet.

EM pada kadar rendah (low-level EM) adalah merbahaya kepada sel-sel badan sebab ianya boleh menyebabkan terjana tenaga elektrik (induced current) dan menyebabkan caj-caj kuat (divalent) tertendang keluar dan caj-caj lemah (monovalent) menggantikan lapisan sel.

EM juga bahaya sebab ianya boleh mengganggu dengan komunikasi data sel-sel otak (neuron) sepertimana ianya mengganggu perjalanan (navigation) lebah-madu.

Wallahu A’lam.

Sunday, November 15, 2009

"EM Boleh Merosak Otak dan Minda Manusia" Al-Quran

Oleh: Khalid Yong, khalidyong@gmail.com


Pendahuluan

Sebelum ini kita mengkaji ayat 51:1 iaitu Allah SWT bersumpah dengan "Az-Zaariyat" (elektron yg melompat keluar dan menghasilkan foton) dan ayat 51:2 Allah SWT bersumpah dengan "Al-Hamilat" (pembawa data/informasi). Insyallah pada Jumaat 20/11 kita akan mengkaji Ayat 51:3 Allah bersumpah dengan "Al-Jariyat" (gelombang elektromagnetik yang meluncur dgn teramat mudah). Dan minggu berikutnya 51:4 Demi "Al-Muqassimat" (penyebaran/pembahgian data dan maklumat).

Kita juga akan mengkaji "subliminal influence dan subconscious mind", dan yang lagi teknikal ialah cara-cara berfikir "Deductive Method" vs "Inductive Method", dan kenapa Allah mengharamkan umat Islam berfikir secara induktif (untuk membuat keputusan/bertindak). Kita juga akan mengkaji serba rengkas bagaimana otak bekerja, kita akan melihat neuron berkomunikasi dengan menggunakan gelombang rendah EM ini.

Kemudian kita akan mengkaji Teori CEMI field yg dikeluarkan oleh Johnjoe McFadden, apa yg silap dan betulnya pada teori tersebut, dan kita akan sama-sama menilai dimana salah silapnya sistem pendidikkan kita, dan bagaimana hendak membetulkannya.

Insyaallah kita sendiri akan membuat rumusan kenapa fikiran umat Islam bercelaru, apa pertalian antara EM, consciousness, dan deduktif/induktif thinking. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran.

Kita juga akan membincangkan bagaimana cara-cara mengkaji ayat-ayat Al-Quran mengikut perspektif ICT/Sistem. Bagi orang-orang sufi (tasawuf) mereka melihat ayat-ayat mutashabihat sebagai ayat2 yg meragukan, tetapi orang2 ICT melihat ayat2 mutashabihat sebagai ayat2 berbentuk "konsep" iaitu yg nampak serupa-rupa, seakan-akan sama. Orang2 tasawuf membenarkan tafsir secara ta'wil, tetapi orang2 ICT sama sekali ditegah melakukan ta'wil tetapi mestilah berdasarkan ilmu yang kukuh. Ini hanyalah sebagai perbandingan, kita tidak mengatakan siapa benar dan siapa yang salah.


Soalan: Ada beberapa sahabat yg mengatakan kajian-kajian yg dibuat ini adalah di ambil dari kerja-kerja "Harun Yahya".

Jawapan: Zaman sekarang semuanya kajian/penemuan terkini ada dalam internet, kalau mahu tahu samada kajian-kajian saya ini ditiru dari internet, tuan-tuan/puan-puan boleh 'surf' sendiri dari internet. Saya mengakui kehebatan Sdra Harun Yahya tetapi dia tidak mengkaji apa yang saya kaji, dan saya tidak mengkaji apa yg dia kaji. Harun Yahya bukannya orang "ICT atau komputer".

Lagi pun Al-Quran ini teramatlah luas dan terlalu byk ilmu yg terkandung di dalamnya. Maseh terlalu byk ilmu yg belum dikaji dan dikeluarkan dari Al-Quran.

Kajian-kajian saya ini adalah asli dan sah, dan tidak ada yg ditiru dari mana-mana sumber baik dari internet, buku2, dan sebagainya. Ianya dari Al-Quranul Karim kitab yang penuh mukjizat.

Wallahu A'lam.


Untuk memberi masa kepada rakan-rakan yg sama-sama mengikuti kajian ini, mungkin ada baiknya kita membuat sedikit ulangkaji.


Very Low-Level EM Merbahaya kepada Manusia

Penyakit Mental, penyakit moral (lemah daya-fikir), pelbagai penyakit barah (leukemia, tumor, payu-dara, usus, dsb) semakin menjadi-jadi sejak 15 tahun kebelakang ini (atau lebih tepat lagi di zaman ICT). Ahli sains dan pakar-pakar perubatan mendapati ada perkaitan jelas antara perkembangan ICT terutama penggunaan telefon tanpa wayar, WiFi, Wimax, cordless phone, dan penggunaan pelbagai peralatan elektrik yang mengakibatkan berlakunya pencemaran tenaga/daya elektromagnetik . Pencemaran ini adalah lebih bahaya dari segala jenis pencemaran yang ada sekarang.

Al-Quran juga telah menjelaskan dengan terperinci bahaya daripada pencemaran tenaga/medan elektromagnetik ini. Misalnya, dalam surah Az-Zaariyat 51:1-11 Al-Quran menjelaskan tentang komunikasi tanpa wayar (yang menggunakan tenaga/medan elektromagnetik) dan pada ayat 51:8-11 Allah SWT menjelaskan kesan buruk kepada otak dan pemikiran manusia. Begitu juga dalam Teori Al-Quran tentang matahari terbit dari barat (Al-Qamar 54:1, Al-Hijr 15:72-77), juga menjelaskan tenaga/medan elektromagnetik yang membuatkan otak dan pemikiran manusia menjadi bingung dan keliru (15:72).

Pada surah An-Nahl 16:67-69 Al-Quran menjelaskan lebah-madu (honey-bee) menggunakan tenaga/medan elektromagnetik (frekuensi 05-250Hz) sebagai jalan-jalan yang telah ditetapkan, dan Al-Quran juga telah mengajar manusia supaya berfikir kenapa lebah-madu diperintahkan membuat sarang pada pokok-pokok dan atap rumah manusia. Ayat-ayat ini juga telah memberi satu formula ubat/makanan kepada manusia iaitu kurma, anggur, dan madu sebagai satu penawar. Penawar untuk apa? Apa kaitan dengan barah dan penyakit otak?


Anggur Ubat Kanser dan Kencing Manis


“Lab tests using mouse mammary cells, pterostilbene prevented a type of cell damage that is normally induced by cancer-causing agents. My study is saying that there’s another compound in grapes with equal cancer-fighting power as resveratrol, but which has antidiabetic properties as well. Earlier studies by the researcher showed that the compound is toxic to a human breast cancer cell line”.
Agnes M. Rimando, USDA Research Unit.Kurma Mengimbangi Zat Besi


“Traditionally, scientists have held that low-level electromagnetic fields couldn't be harmful because they weren't potent enough to break chemical bonds in a living organism. However, it is suspected that a more subtle mechanism is at work; that the fields, rather than causing harm directly, initiate a process within the cells that leads to the damage. Exposure to magnetic fields affects the balance of iron in certain cells, leading to an increase in free iron within the cell. That free iron undergoes a chemical reaction, which releases "free radicals," or charged atoms that attack cell structures, including DNA, lipids and proteins”.
Prof. Henry Lai & Prof. Narendra Singh,
University of Washington Dept. of Bio-Engineering


Kurma Membawa Oksigen Untuk Membunuh Sel Barah

Selain dari mengimbangi zat besi dalam sel-sel badan, ianya juga bertindak sebagai pembawa oksigen dalam dalam darah. Kajian sains mendapati darah yang kaya dengan oksigen ini akan mematikan sel-sel barah, dan seterusnya menyelamatkan tubuh badan manusia dari penyakit barah.


Kaum Yang Berfikir

Allah SWT menyatakan dengan jelas semua ini mempunyai tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maka sudah tentu menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk mengkaji ayat-ayat (tanda-tanda) ini dengan lebih mendalam misalnya:

1) Mengkaji formula Kurma/Anggur/Madu sebagai ubat penyakit otak, minda, dan barah.
2) Mengkaji kenapa sejak akhir-akhir ini berlaku kehilangan lebah-madu secara tiba-tiba dan secara besar-besaran. Adakah menjadi satu kewajipan bagi umat Islam (terutama AJK Masjid) untuk memastikan kawasan/qariyah mereka adala lebah-madu “friendly”, sekurang-kurang terdapat 1 sarang dalam kawasan masing-masing.
3) Mengkaji apakah ‘jalan-jalan’ lebah-madu yang telah ditetapkan oleh Allah. Adakah ianya menggunakan gelombang 6-260 Hz?
4) Mengkaji kenapa Al-Quran menyuruh lebah-madu membuat sarang di atas pokok dan di rumah-rumah manusia (atap)? Adakah ini bermakna gelombang rendah ini merbahaya kepada manusia?
5) Mengkaji kesan dan bahaya pencemaran dari tenaga/medan elektromagnetik.
6) Dan sebagainya.Al-Quran Menjelaskan Segala-galanya

Al-Quran menjelaskan segala-galanya, baik yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW maupun selepas Baginda, selepas zaman para sahabat, dan sehinggalah ke akhir zaman. Bahkan Al-Quran menjelaskan fenomena-fenomena yang berlaku sekarang seperti kesan dan bahaya ICT terutama komunikasi tanpa wayar yang menggunakan gelombang rendah. Ilmu-ilmu terkini dan canggih ini sudah tentu tidak tercapai dan difahami oleh para ulama terdahulu tetapi ianya amat jelas di dalam Al-Quran.

Ulama “Sunat” vs Ulama “Tajdid”
Tidak salah bagi para ulama menulis pelbagai buku-buku doa, zikir, dan pelbagai amalan sunat yang akan memberi ganjaran pahala berlipat-kali ganda dan akan masuk syurga tanpa dihisab (sesiapa yang mengamalkannya), tetapi Al-Quran juga ada mengatakan ulama yang menyembunyikan (tidak mengkaji) Al-Quran setelah lengkapnya keseluruhan Al-Quran (sesudah wafatnya Nabi SAW) akan dilaknati Allah (2:159), dan mereka yang menjual dengan harga yang murah maka perut mereka akan dipenuhi dengan api neraka dan untuk mereka seksaan yang amat pedih (2:174).

Maka marilah kita semua bersatu hati dan tenaga, dan hentikan segala pertelingkahan sesama kita. Kita (orang ramai yang tidak arif tentang Al-Quran) berharap bagi kedua-dua jenis ulama ini samada yang suka melakukan yang sunat-sunat maupun yang mahu melahirkan pembaharuan minda akan berdamai dan dapat membantu kita mengkaji dan mengeluarkan ilmu-ilmu yang maha hebat dari Al-Quran (dan diharap mereka tidak menghalang kita mengkaji ayat-ayat Allah ini).

Kesimpulan
Pada siri ini kita melihat/mengkaji sepintas lalu bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang “kuasa” elektromagnetik untuk mempengaruhi dan memesong otak dan minda manusia. Al-Quran memberi penjelasan “Lebah-Madu” (16:67-69), “Matahari Terbit dari Barat” (54:1, 15:72-77), dan “Al-Quran & ICT” (51:1-11) yang kesemuanya ada kaitan dengan “kuasa ghaib” elektromagnetik, iaitu teknologi terkini yang dikaji dan dieksploitasi oleh Barat.

"Tidakkah ada umat Islam yang mahu mengkaji Al-Quran?", menjana ilmu-ilmu yang hebat dari Al-Quran, membina tamadun yang dihormati dan digeruni? dan yang paling penting menyelamatkan umat dan agama Islam yang suci murni ini?

Wallahu A'lam.

Friday, November 13, 2009

Transformasi "Az-Zaariyat" kepada "Al-Haamilat"

Pengkaji: Khalid Yong, khalidyong@gmail.com

Pengenalan
Alhamdulillah, kini kita berada pada siri ke-4 dalam bidang ‘Al-Quran dan ICT’, di mana Al-Quran telah menjelaskan teknologi canggih dan terkini kepada manusia sejak 1400 tahun yang lampau. Pada siri yang lepas kita telah mengkaji ayat 51:1 di mana Allah menjelaskan tentang tenaga foton yang ditaburkan sebanyak-banyaknya (1,000,000,000,000,000 foton/saat) dan yang terbang selaju-lajunya (300,000 km/saat, iaitu kelajuan cahaya) apabila elektron melompat keluar dari orbitnya.
Hari ini kita akan menyambung lagi kajian kita pada ayat ke-2, di mana Allah menjelaskan tenaga foton ini boleh membawa muatan atau data. Pada siri yang lepas kita dapati Allah menggunakan perkataan penyambung ‘Fa’ untuk menyambung ayat 51:1 dan 51:2, kita akan mengkaji kenapa perkataan ‘Fa’ ini tersangat penting, dan sekiranya Allah menggunakan perkataan ‘wau’ ianya sudah tidak tepat lagi untuk menggambarkan fenomena ICT.


‘Fa’ dan metamorfosis
Al-Quran ini maha hebat di mana setiap huruf atau patah perkataan membawa makna yang amat tepat dan berguna kepada manusia. Pada siri yang lalu kita telah melihat sepintas lalu penggunaan ‘Fa’ dalam ayat 51:2. Kita juga dapati perkataan penyambung ‘Fa’ juga digunakan pada ayat 51:3 dan 51:4. Kali ini kita akan mengkaji dengan lebih mendalam penggunaan perkata penyambung ‘Fa’ dalam ayat 51:2 ini.


Gambar menunjukkan Elektron berada pada orbit masing-masing dan sedang mengelilingi nukleus.

Setiap atom mempunyai bilangan tertentu elektron yang sentiasa bergerak mengelilinginya. Misalnya atom oksigen mempunyai 8 elektron yang berada pada 2 orbit. Orbit pertama (dekat dengan nukleus) mempunyai 2 elektron, manakala orbit ke-2 mempunyai 6 elektron.

Pada ayat 51:1 Allah menyatakan apabila elektron ini melompat keluar dari orbit (disebut orbit tenaga, sebab setiap orbit memerlukan tenaga yang tertentu), akan berlaku satu fenomena di mana ianya akan melakukan penaburan yang teramat banyak dan taburan ini bergerak pada kelajuan yang teramat laju. Di zaman ICT ini barulah kita faham rupanya memang betul ada makhluk yang dijadikan Allah yang akan menaburkan sebanyak-banyaknya (10^15 foton/saat) dan bergerak selajunya (300,000 km/saat). Subhanallah!

Tenaga foton yang dilepaskan (atau ditabur) ini tidak akan menunggu (atau dalam bahasa kampung ‘duduk saja’) tetapi akan terus terbang sebaik sahaja ianya berlaku, iaitu sebaik sahaja berlaku ‘Az-Zaariyati Zarwa’. Perkataan penyambung ‘Fa’ yang menyambung ayat 51:1 dengan ayat 51:2 adalah teramat penting (kritikal) kerana sebaik sahaja tenaga atom dilepaskan, ianya mestilah terus dibina untuk dijadikan ‘Al-Haamilat’ yang akan membawa data. Maksudnya ianya tidak boleh ditunggu lama sebab foton (pada ayat 51:1) akan terus terbang dan menjadi terkeluar tertib susunan (out of sequent) dan tidak akan dapat menjadi data lagi.

Dengan memahami perkataan ‘Fa’ sahaja manusia boleh mereka-cipta berbagai cara untuk menghantar data melalu tenaga foton ini atau lebih tepat lagi gelombang mikro (microwave). Sekarang terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menggunakan ‘Al-Haamilat’ ini untuk membawa data melalui ‘hubuk’ (lorong-lorong gelombang-mikro). Kita tidak akan bincangkan dengan mendalam cara-cara untuk menghantar data melalui gelombang mikro pada perbincangan kali ini. Tetapi agak memadai sekiranya diberitahu dengan memahami perkataan ‘Fa’ membantu manusia untuk merekacipta pelbagai teknik dan cara untuk menggunakan mahkluk Allah ‘Az-Zaariyat’ ini supaya dapat ditukar untuk menjadi makhluk Allah yang lain iaitu ‘Al-Haamilat’ yang boleh dimanfaatkan oleh manusia.

Ada beberapa teknik untuk menjana dan mengkod ‘Al-Haamilat’ (Pembawa) ini. Teknik-teknik ini dipanggil protokol komunikasi di mana untuk membolehkan dua pihak berkomunikasi, iaitu pengantar dan penerima, kedua-duannya mestilah faham dan bersetuju kepada 7 lapisan protokol komunikasi. Sementara setiap lapis protokol pula mempunyai beberapa protokol lagi (untuk lapisan tersebut), menjadikan terdapat beratus protokol yang perlu difahami sekiranya kita ingin menjadi seorang ahli ICT yang mahir dalam bidang telekomunikasi. Sementara setiap lapisan (layer) pula ada protokol masing-masing.


Insyaallah kita akan mempelajari Ilmu hebat (elektromagnetik) ini iaitu bagaimana otak dan minda manusia bekerja dengan menggunakan tenaga dan medan elektromagnetik ini. Bagaimana 100 bilion nueron yang ada di dalam otak manusia berkomunikasi melalui pancaran 10^15 foton (dari Az-Zaariyat). Bagaimana 'sedar' atau 'consciousness' berlaku, bagaimana Johnjoe McGadden mereka teori CEMI field, dan kenapa penting kyusuk (atau tahu apa yang kita baca) dalam solat, bagaimana ianya mempengaruhi subconscious mind, cara manusia bertindak, dan perlakuan manusia.

Mengikut kajian saya, adalah penting bagi umat Islam sekarang mengamalkan makan 1-2 biji kurma bersama dengan 2-3 biji anggur sebelum solat subuh (atau bila-bila masa perut kosong). Dan juga penting bagi ahli jawatan kuasa masjid memastikan terdapat sarang lebah-madu (honey-bee) di setiap qariyah masing-masing (bukannya membela lebah-madu dalam masjid!) sebab kemungkinan besar otak lebah-madu menggunakan frekuensi yang sama dengan otak manusia. Sekiranya lebah-madu boleh “sesat-barat” dan tak jumpa sarang masing-masing, begitulah juga dengan otak dan minda manusia juga akan menjadi keliru. Maksudnya sekiranya lebah-madu tidak ada lagi membuat sarang di atas pokok di dalam sesuatu kawasan/kampong, maka kemungkinan terdapat radiasi 0-250Hz di kawasan tersebut yang boleh mengganggu perjalanan/navigasi lebah-madu (dan juga boleh mengganggu sel-sel dan otak manusia).

Kepada rakan-rakan yang ada prasarana (terutama IPTA/IPTS) untuk membuat kajian secara saintifik (laboratory) harap dapat membuat kajian mendalam kesan dan pengaruh dari very-low level electromagnetic radiation iaitu antara 0-250Hz. Terutama kesan dari penggunaan cell-phone, WiFi, WiMax, dan sebagainya. Oleh kerana ianya adalah jelas di dalam Al-Quran maka menjadi kewajipan kita umat Islam untuk mengkaji dan menyelamatkan umat Islam dari menjadi “bahan uji-kaji” senjata moden Barat ini.

Kesimpulan
Pada kali ini kita hanya mengkaji perkata ‘Fa’ yang menyambung ayat 51:1 dan ayat 51:2, dan kepentingannya untuk mengajar manusia supaya memberi perhatian yang bersungguh-sungguh dan mendalam terhadap perubahan atau transformasi atau lebih tepat lagi metamorfosis yang berlaku dari ‘Az-Zaariyat’ kepada ‘Al-Haamilat’.
Walaupun hanya satu patah perkataan ‘Fa’ sahaja namun ianya telah memberi panduan kepada manusia untuk mereka-cipta beratus-ratus protokol komunikasi bagaimana untuk menggunakan gelombang mikro untuk membawa data yang membolehkan manusia berkomunikasi seperti menggunakan telefon bimbit, internet, TV/Radio, dan sebagainya.

Selepas kita habis mengkaji ayat 1-11 dari surah az-zaariyat ini, insyaallah kita akan mengkaji dengan mendalam bagaimana matahari terbit dari barat. Kedua-dua (17 ayat utama) fenomena ini menjelaskan tentang tenaga dan medan elektromagnetik. Walaupun bidang “elektromagnetik” ini tidak diberi tumpuan utama oleh IPTA/IPTS tempatan, namun sebagai orang Islam wajib kita mengkaji sebab banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya terutama tentang keburukkan dan impak kepada manusia. Bahkan kajian menunjukkan pencemaran elektromagnetik atau very-low level electromagnetik radiation adalah jauh lebih merbahaya dari YOGA dan segala-gala bentuk pencemaran yang ada sekarang!

Juga penting bagi umat Islam untuk bermaaf-maafan, buang yang keruh dan ambil yang jernih, marilah kita bersatu-tenaga membina semula keyakinan umat terhadap agama yang maha suci ini. Saya bimbang umat Islam sekarang sudah menjadi baha uji-kaji, kalau kita menganggap mudah 'kuasa' elektromagnetik ini, tidak hairan perbalahan kecil sekarang akan mencetus pertumpahan darah.

Yakinlah, marilah kita berpegang dengan tali Allah ini, Al-Quran itu adalah kitab yang Maha Sempurna dan Menjelaskan Segala-galanya.

Wallahu a’lam.

Friday, November 6, 2009

Quran Menjelaskan Fenomena Terkini!

Pengenalan
Sekiranya kita betul-betul mengkaji ayat-ayat Al-Quran memang tidak syak dan ragu-ragu lagi bahawa “Al-Quran menjelaskan segala-galanya” (An-Nahla 16:89), bahkan “tidak ada apa-apa yang tertinggal (semuanya terkandung) di dalam Al-Quran” (Al-An’am 6:38). Al-Quran adalah super komputer!

Al-Quran menjelaskan tentang ilmu ICT, sistem pentadbiran, pembinaan prasarana, cara mendidik dan berfikir, dan segala fenomena yang berlaku seperti bagaimana matahari naik dari barat, dan kenapa berlaku kehilang lebah madu.

Al-Quran Menjelaskan Technology ICT
Al-Quran telah menjelaskan ilmu ICT sejak 1400 lagi. Misalnya pada surah Az-Zaariyat (51:1-11) terdapat sebelas ayat berturut-turut yang tersusun rapi yang menjelaskan dengan terperinci teknologi komunikasi tanpa wayar termasuklah menjelaskan kesan kepada otak dan pemikiran manusia. Adakah ini satu kebetulan? Atau adakah Nabi Muhammad SAW pernah belajar ICT?Fenomena Kehilangan Koloni Lebah-madu Menakutkan
Sekarang para saintis barat kebingungan kenapa secara tiba-tiba boleh berlaku ‘kehilangan’ koloni lebah-madu (honey bee) di 4 buah benua dan mengesyakki pencemaran elektromagnetik dari penggunaan mobil-fon sebagai penyebab utama? Kenapa frekuensi rendah seperti 60Hz dan 250Hz mengganggu perjalanan lebah-madu sehingga tersesat dan tidak dapat kembali ke sarang masing-masing? Kenapa Al-Quran jelaskan lebah-madu telah dikhaskan “jalan-jalan”nya (16:69), dan sarang-sarangnya mesti di tempat tinggi (16:68)?

Quran Jelaskan Penyakit Kanser
Selain dari kehilangan koloni lebah-madu, para saintis juga risau terhadap kesan pencemaran radiasi elektro-magnetik seperti dari penggunaan mobil-fon, Wi-Fi, Wi-Max, lampu penjimatan tenaga, dan perkakasan elektrik kerana telah menyebabkan sel-sel DNA rosak, berlaku ketidakseimbangan iron (besi), ion, dan kalsium dalam sel-sel badan. Kenapa Al-Quran menyuruh manusia memakan kurma bersama anggur? Kajian mendapati kurma banyak mengandungi zat besi, dan zat besi dalam buah hanya dapat diserap apabila dimakan dengan vitamin C. Begitu juga kalenjar pinil yang merembes hormon melatonin mengandungi banyak galian besi, dan hormon melatonin ini adalah juga antioxidan yang boleh mencegah kanser. Adakah Nabi Muhammad SAW seorang pakar pemakanan dan pakar perubatan?


Allah Melarang Berfikir Cara Induktif
Allah memperli manusia yang menukar cara berfikir dari deduktif kepada induktif, kononnya idea dan pemerhatian mereka lebih hebat dari Al-Quran (10:35-37). Kemudian pada ayat 8:53, Allah melaknati umat Islam sebab mereka telah mengubah apa yang ada dalam diri mereka (cara berfikir). Adakah ini bermakna umat Islam terhina sebab dilaknati Allah kerana mereka telah mengubah apa yang ada dalam diri mereka?

Kenapa manusia sekarang tidak lagi pandai “berfikir dua kali”? Misalnya bila kita melarang merokok ada yang menjawab “semua kawan-kawan saya merokok, tak ada pun yang kena barah?” Bila ditanya kenapa perlu berbelanja besar untuk mencantikkan kubur, dia jawab “Hai, orang kristian boleh ada kubur cantik, orang cina ada kubur cantik, orang india ada kubur cantik, malulah kita orang Islam tidak ada kubur cantik!”. Ini adalah contoh-contoh berfikir cara induktif yang dilarang dalam Al-Quran (6:115-116).

Otak dan Komputer “berfikir” secara Deduktif
Tahukah anda perisian komputer tidak akan berjaya jika dibina dengan metod induktif? Hanya deduktif metod sahaja yang berjaya bangunkan sistem berkomputer. Kenapa teori-teori sains tidak akan diterima selagi tidak dibuktikan secara deduktif? Kenapa para pemikir pada zaman kegemilangan Islam berfikir secara deduktif (ahli astronomi, matematik, dsb)?

Kenapa Al-Quran menyuruh khusyuk dalam solat (4:43)? Apa kaitan khusyuk dengan “consciousness” (tahap sedar), tenaga elektromagnetik, sel-sel otak, dan cara berfikir?

Otak “berfikir” Menggunakan Elektromagnetik
Pada 2002, Johnjoe McFadden mengemukakan teori “CEMI field” yang mengatakan otak manusia “berfikir” dengan cara menggunakan elektromagnetik field. Kenapa teori ini hampir sama dengan teori Al-Quran . Adakah ini satu kebetulan, atau McFadden pernah mengkaji Al-Quran?

Matahari Terbit Dari Barat Sebab Bulan Merekah?
Saintis barat telah membuat beberapa teori tentang “Matahari Terbit dari Barat” dan Al-Quran juga ada teorinya. Al-Quran mengatakan ianya berpunca dari bulan merekah (55:1), kemudian bumi jadi tertonggeng iaitu kutub utara jadi selatan, dan selatan jadi utara (15:74). Apabila dikaji secara saintifik ianya amat logik sebab bumi adalah satu magnet besar, dan bulan pula apabila merekah akan memancar tenaga elektrik ke arah bumi!

Sistem Pentadbiran Islam
Al-Quran juga memberi panduan yang jelas bagaimana hendak mentadbir negara. Misalnya, perkara pertama yang perlu dibuat ialah membina prasarana (22:41) dan mengadakan potfolio seperti Khalifah, mufti, imam, ulul-albab, saabiqun bil-khairat, al-mutawassimin, dan para amil (pengurus zakat). Kemudian mewajibkan KPI “Amalan Pembaikkan” (41:33). Tahukah anda siapa dan apa tugas Saabiqun Bil-Khairat, dan siapa dia Al-Mutawassimin?

Siapa Yang Sebenarnya "AMIL"?
Siapa sepatutnya yang menjadi Amil, orang yang mengutip wang zakat atau orang yang membahagi wang zakat? Kenapa “Amil” dimasukkan ke dalam 8 asnaf? Kenapa para amil dikira orang yang susah? Adakah sebab dia duduk di masjid mengutip wang zakat atau sebab terpaksa turun padang mencari 7 asnaf yang lain? Kenapa para amil mesti tahu dan mengenali mereka? Mesti tahu masalah dan keperluan orang-orang susah seperti membaiki atap bocor, meyediakan air bersih, memastikan kesihatan terjaga, memastikan ada makanan untuk anak-anak, dan sebagainya?

Kenapa Amil mesti mengkaji dan menganalisa trend 7 asnaf; adakah tahap kesusahan menaik atau menurun, jika menaik kenapa? adakah sebab gaji kecil dan anak ramai, atau harga barang melambung naik. Tidakkah ini satu pekerjaan yang tersangat susah dan rumit (tetapi amat strategik)? Tidakkah ini satu sistem pentadbiran yang sangat baik, adil, cekap dan sistematik?

Amalan Solehan
Di Amerika Syarikat konsep “amalan solehan” dikenali sebagai “continous improvement” dan di Jepun di kenali sebagai “Kaizen”. Amerika mengamalkan “Continous Improvement” boleh menjadi negara termaju dan kuasa ekonomi terbesar dunia. Jepun mengamalkan “Kaizen” menjadikan negara ke dua termaju! Kenapa umat Islam yang memperkenalkan konsep ini menjadi antara negara yang termundur?

Al-Quran mendefinasikan “pekerjaan pembaikkan” sebagai sebarang pekerjaan yang boleh menambah-baik sesuatu keadaan seperti bergaul dan mengembirakan anak-anak yatim (2:220), atau mereka-cipta sesuatu peralatan atau perubatan yang canggih lagi hebat seperti memulihkan wanita mandul supaya dapat hamil (21:90).

Al-Quran juga menjelaskan setiap orang yang mengaku Islam mestilah menjadikan “pekerjaan pembaikkan” sebagai KPI (key performance indicator) dalam hidup mereka (41:33). Malah Al-Quran meletakkan syarat kepada setiap pemimpin Islam supaya menjadi “pekerjaan pembaikkan” sebagai KPI sekiranya untuk terus diangkat jadi pemimpin (24:55).

Kenapa Umat Islam Tidak Menjana Ilmu?
Statistik dunia menunjukkan umat Islam hanya mengeluarkan kira-kira 3% ilmu saintifik, itu pun yang rendah mutu . Kenapa jadi begini? Kenapa umat Islam tidak mahu mengkaji dan mengeluarkan ilmu dari Al-Quran?

Insyaallah kita akan sama-sama bincangkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran.

Wallahu A’lam.

Al-Quran Menerangkan Elektron Yang Melompat Orbit

Pengenalan
Sekiranya umat Islam mengkaji Al-Quran dan menjana ilmu-ilmu dari Al-Quran, maka umat Islam akan jauh maju kehadapan. Jauh meninggalkan negara-negara maju yang ada sekarang!

Pada siri yang lepas kita didedahkan dengan penemuan terbaru dari kitab suci Al-Quran yang menjelaskan ICT (Information and Communication Technology) iaitu dalam surah Az-Zaariyat 51:1-11. Kita telah mengkaji ayat 51:1 yang mengandungi 3 patah perkataan ‘Wau’, ‘Az-Zaariyat’, dan ‘Zarwa’ di mana Allah menjelaskan satu makhluk kejadianNya yang penting kepada manusia iaitu ‘Az-Zaariyat’ yang Menabur dengan teramat banyak dan Menerbang dengan teramat pantas.
Mistri makna perkataan ‘Az-Zaariyat’ yang menjadi tanda tanya sejak zaman para sahabat lagi kini telah terungkai apabila ahli ICT telah menjumpai benda yang dijelaskan dalam ayat 51:1 dengan meggunakan ‘Algorithm Mafatih Al-Ghaib’ yang telah dibentangkan pada satu konferans antarabangsa anjuran Universiti Malaya. Pada siri ini kita tidak akan membincangkan tentang Algorithm ini tetapi hasilnya iaitu memang wujud mahluk yang Allah jelaskan sebagai ‘Az-Zaariyat’.

Sebelum kita melihat ayat seterusnya (51:2), lebih baik kita mendalami sedikit lagi ayat 51:1 perkataan ‘zara’ (Az-Zaariyat dan Zarwa datang dari perkataan yang sama iaitu Zara). Allah SWT menggunakan perkataan zara sebanyak 3 kali di dalam kitab Al-Quran. Pada surah Al-Kahfi (ayat 45) digunakan dalam bentuk perbuatan iaitu ‘tazruu-hur-riyaah’ yang bermakna ‘angin meniup atau menaburnya’. Dan 2 kali digunakan dalam 51:1 ‘Demi Penabur dan Penerbang yang menabur/terbang bersungguh-sungguh’. Mungkinkah ayat 51:1 ini Allah ingin menjelaskan tentang angin?

Ar-Rih (Angin)
Mungkin ada yang bertanya ayat 51:1 ini sepatutnya bermakna ‘Demi Angin yang terbang’. Perkataan ‘Angin’ dalam bahasa arab ialah Rih (jama’nya riyah = angin-angin). Di dalam Al-Quran terdapat kira-kira 31 kali (yang berasaskan kata dasar ‘raaha’). Lazimnya, Allah menggunakan perkataan ‘Ar-Rih’ bukannya ‘zara’ apabila merujuk kepada angin. Tambahan pula dari segi nahu, ianya akan memberi makna angin yang bertiup sekencang-kencangnya, dan ini sudah tentulah menjadi ribut taufan bukannya angin lagi. Lagipun ianya kelihatan tidak kemas apabila dikaji dalam konteks ayat-ayat seterusnya dengan menggunakan ‘Fa’ sebagai penyambung contohnya (51:3) dengan adanya ribut yang tersangat kencang sudah tentu kapal-kapal tidak dapat belayar dengan mudah.

Allah SWT telah menjelaskan bahawa setiap patah perkataan dalam Al-Quran adalah jelas (tidak ada yang kabur) dan tidak ada yang sia-sia. Allah SWT mengatakan ayat-ayat Al-Quran ada dua jenis iaitu Muhkamat dan Mutashabihat, dan ayat jenis mutashabihat (yang serupa, seakan-akan, berbentuk konsep) tidak boleh dikaji secara takwil (agak-agak) tetapi mestilah dengan ilmu pengetahuan yang tinggi dan mendalam.
Oleh itu tanpa ilmu pengetahuan ICT, Sains, dan Bahasa Arab tidak mungkin seseorang dapat menguraikan makna ayat-ayat ini (51:1-11) dengan tepat. Sesiapa yang hendak mengkaji ayat-ayat Al-Quran mestilah merujuk kepada ayat-ayat asal (dalam bahasa arab) dan meneliti konteks bahasa dan nahu sebab bahasa arab itu amatlah berfungsi, sistematik dan tepat, lebih baik dari bahasa komputer!

Caj Elektrik
Gambar: Apabila elektron (kuning) melompat keluar dari orbitnya ke orbit yang tenaga lebih rendah (mendekati nukleus (merah)) maka ianya akan membebas tenaga foton.

Ketika mengkaji caj eletrik, ahli sains mendapati semasa elektron melompat keluar orbitnya terdapat makhluk yang bersifat seperti yang dijelaskan dalam ayat 51:1. Apabila ini berlaku (elekron melompat keluar) akan melepaskan atau membebaskan foton secara bertaburan berjumlah kira-kira 1,000,000,000,000,000 foton/saat dan bergerak pada kelajuan 300,000,000 meter/saat. Subhanallah!

Tidakkah ini satu taburan yang sebanyak-banyaknya, dan tidakkah ini penerbangan yang selaju-lajunya? Tidakkah ini yang dihasilkan oleh ‘Az-Zaariyat’?

Al-Maf’ulul Mutlaq
Ketika saya berbincang dengan Datuk Mufti W. Persekutuan (SS Datuk Wan Zahidi, yang pakar dalam Bahasa Arab dan Al-Quran), beliau berkata apabila Allah menggunakan Al-Maf’ulul Mutlaq (merujuk kepada ayat 51:1 dan 51:3) bermakna ada sesuatu yang hebat atau tinggi ilmunya yang hendak Allah jelaskan kepada manusia. Beliau menambah, kaedah nahu ini memang tinggi dan dalam maknanya, serta mengandungi makna yang tersirat.

Menerangkan Objek bukannya Subjek
Apabila ayat dibina dari al-maf’ulul Mutlaq ianya cuba menerangkan tentang objek atau benda yang kena buat. Allah SWT menjelaskan benda yang bertaburan dengan banyak dan berterbangan dengan selaju-lajunya itu adalah objek (benda yang kena buat) iaitu tenaga foton, dan bukannya subjek (elektron, benda yang membuat). Lihatlah, kalau kita mengkaji tentang subjek tentulah kajian kita akan salah dan tersasar sebab bilangan elektron dalam satu-satu atom adalah terhad (tidak sebanyak-banyaknya). Tambahan pula elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam orbit masing-masing (tidak berterabur). Kita juga tidak tahu berapa kelajuan elektron bergerak (semasa mengelilingi nukleus atau semasa melompat keluar orbit), samada ianya perlahan atau selaju-lajunya?

Dengan mengetahui nahu, ayat 51:1 ini menjadi jelas kerana sifat benda yang ditabur dan terbang dengan pantas itu ialah sifat objek (benda yang kena buat atau terhasil) bukannya sifat pembuat (elektron) yang melompat keluar orbit.
Cuba fikir bagaimana Al-Quran mampu menjelaskan perkara yang canggih dan kompleks ini hanya dengan 3 patah perkataan yang dibina dengan penggunaan al-maf’ulul Mutlaq?

Kesimpulan
Walaupun perbincangan kita kali ini agak teknikal, namun saya berharap ianya dapat difahami dengan mudah. Kita mengkaji ayat 51:1 dengan melihat perkataan alternatif ‘Ar-Rih’, dan melihat kaedah nahu al-maf’ulul mutlaq untuk menerangkan apabila elektron melompat keluar dari orbitnya akan menaburkan tenaga foton yang teramat banyak (10^15 foton sesaat) dan terbang dengan teramat laju 300,000 km/saat.

Pada siri akan datang kita akan mengkaji ayat 51:2 bagaimana ‘Az-Zaariyat’ bertukar menjadi ‘Al-Haamilat’(pembawa data/informasi), (51:3)dan 'Al-Haamilat' menjadi 'Al-Jaariyat' (peluncur, cuba anda fikir adakah ia gelombang-mikro atau medan magnet)?

Insyaallah, Kita juga akan mengkaji bagaimana AL-Quran boleh menyuruh manusia membuat perisian komputer (51:4). Subhanallah Maha Suci dan Maha Agong Allah SWT!

Al-Quran Menerangkan Tenaga Foton Membawa Data

Oleh: Ahmad Khalid Yong, khalidyong@gmail.com


Pengenalan
Pada siri yang lepas kita telah mengkaji ayat 51:1 yang mengandungi 3 patah perkataan ‘wau’, ‘Az-Zaariyat’, dan ‘Zarwa’ di mana Allah menjelaskan satu makhluk kejadianNya yang penting kepada manusia iaitu ‘Az-Zaariyat’ yang menabur dengan teramat banyak dan terbang dengan teramat pantas. Ahli Sains mendapati semasa elektron keluar dari orbitnya akan berlaku penaburan foton yang begitu banyak kira-kira 1,000,000,000,000,000 foton sesaat, dan tenaga ini bergerak dengan teramat pantas iaitu 300,000,000 meter/saat. Subhanallah!

Pada hari ini kita akan mengkaji ayat 51:2. Seperti ayat 51:1, ayat 51:2 juga mengandungi 3 patah perkataan iaitu ‘Fa’, ‘Al-Haamilat’, dan ‘Wiqra’. Kita akan mengkaji bagaimana Allah menjelaskan tenaga foton ini boleh membawa muatan atau data yang banyak. Kita juga akan mempelajari serba sedikit tentang perbezaan antara tenaga bunyi dan tenaga cahaya sebab Allah SWT menggunakan perkataan ‘Wiqra’ iaitu muatan yang tidak boleh didengari.

Surah Yang di Kaji (yang menerangkan ICT)Mari kita melihat semula ayat-ayat yang kita kaji. Surah Az-Zaariyat diturunkan di Mekah dan mengandungi 60 ayat. Terdapat 11 ayat yang berturut-turut iaitu dari 1 hingga 11 yang menjelaskan tentang teknologi canggih dan terkini iaitu ICT/komputer dan juga kesan kepada manusia. Di bawah ini adalah 4 ayat yang kita sedang kaji yang jelas menerangkan fenomena ICT. Kali ini kita akan mengkaji ayat ke 2 yang bermakna “Dan Demi Kekuatan pembawa-pembawa muatan”. Terjemahan di bawah adalah dipetik dari kitab Fi-Zilalil Quran karangan Syed Qutb sebagai rujukan kita.


Penjelasan Penyambung ‘Fa’Ayat 51:2 ini yang bermakna “Maka Demi Al-Haamilat Yang Membawa Muatan yang banyak” dimulakan dengan kata penyambung ‘Fa’ yang bermakna ‘Maka’. Ini menunjukkan berlaku berkaitan yang rapat antara ayat 51:1 dan 51:2. Allah menjelaskan berlakunya satu perubahan (transformation atau metamorphosis) daripada “Az-Zaariyat” kepada “Al-Haamilat”. Penggunaan perkataan ‘Fa’ juga bermakna untuk ‘Al-Haamilat’ berlaku, mestilah terlebih dahulu berlaku ‘Az-Zaariyat’. Jadi ‘Al-Haamilat’ = ‘Az-Zaariyat + muatan’.Gambarajah 51:2 Menunjukan spektrum gelombang-mikra atau tenaga foton.
Kalau kita lihat dari segi ICT tanpa wayar, data hanya boleh dikodkan atau dimuatkan ke ‘dalam’ Al-Haamilat (gelombang mikro) setelah foton dijana (oleh Az-Zaariyat). Tetapi pertalian dan kesinambungan proses perubahan (metamorforsis) amat penting sebab pengkoddan (permuatan) data adalah penjanaan tenaga foton itu sendiri. Nanti kita akan mengkaji dengan lebih dekat lagi kenapa ‘Al-Haamilat’ tidak boleh mendahului ‘Az-Zaariyat’.

Penggunaan Perkataan ‘Al-Haamilat’Perkataan ‘Al-Haamilat’ berasal dari perkataan dasar ‘hamala’ yang bermakna membawa. Kenapa Allah menggunakan perkataan ‘hamala’ dan bukannya perkataan ‘ahdara’ atau ‘naqala’ yang juga bermakna membawa atau mengangkut. Perkataan ‘hamala’ bermakna membawa dengan cara ‘mengandung’ seperti ibu yang mengandung kita panggil ibu yang hamil, maksudnya ‘anak dan ibu’ seperti satu badan, atau satu jasad yang tidak boleh diasingkan atau dipisahkan.
Oleh itu penggunaan perkataan ‘Al-haamilat’ adalah amat tepat untuk menjelaskan muatan yang dibawa itu adalah melalui tenaga foton atau gelombang-mikro (elektromagnetik) sebab muatan (data) dan gelombang adalah benda yang sama (jasad yang sama) yang tidak dapat dipisahkan. Kita akan bahaskan perkara ini di siri yang akan datang.

‘Wikra’
Wikra bermakna muatan berat (atau banyak) yang tidak dapat didengari. Dalam bahasa arab, ada beberapa perkataan lagi yang boleh membawa makna muatan seperti syihnah atau ‘abaa’. Perkataan ‘wikra’ digunakan kerana Allah mengajar manusia bahawa muatan yang dimaksudkan itu ialah bukannya gelombang bunyi tetapi gelombang mikro. Kita akan mengupas perkara ini dengan lebih mendalam lagi pada siri yang akan datang.

KesimpulanHari ini kita menerukan kajian kita melihat kebesaran dan kemukjizatan Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu dan teknologi canggih dan terkini iaitu ICT (atau komputer) yang terkandung dalam ayat surah Az-Zaariyat ayat 1 hingga 11. Kita sudah mengkaji ayat 51:1 yang menjelaskan tentang tenaga foton yang ditaburkan oleh elektron apabila melompat keluar dari orbitnya. Ayat 51:2, Allah mengatakan ‘al-Haamilat’ ini adalah hasil perubahan (metamorfosis) dari ‘Az-Zaariyat’.
Ayat ini juga menjelaskan cara data itu dibawa iaitu secara ‘mengandung’ di mana data dan gelombang tidak dapat dipisahkan, samalah seperti gelombang mikro yang membawa data dimana ‘data’ (wikra) dan ‘pembawa atau pengandung’ (Al-Haamilat) adalah satu jasad yang tidak dapat dipisahkan. Allah juga menjelaskan data atau muatan (wikra) ini adalah muatan yang tidak boleh di dengar. Apakah faedahnya dan kehebatan perkataan ‘wikra’ ini? Insyaallah pada siri akan datang kita akan mengkaji ayat 51:1 ini dengan lebih mendalam lagi.