Followers

Tuesday, November 24, 2015

To Think Outside The Box, Think Inside Al-Quran

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst      email: akhalidyong@gmail.com


Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita dapat bersua lagi di alam maya ini. Terima kaseh kepada para pembaca dan pengkaji kitab Al-Quran dan juga kitab Al-Hadith yang sentiasa mengikuti perkembangan blog "Kajian Al-Quran dan ICT" ini. Semoga kita semua akan sentiasa istiqamah dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk menjana ilmu-ilmu yang hebat, menjana teknologi hebat yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kemusnahan teknologi barat yang memusnahkan alam ini, dan seterusnya membina ekonomi Islam dan memakmurkan seluruh penduduk alam ini.


Pada siri yang lepas kita melihat sepintas lalu tentang keajaiban dan kemukjizatan Al-Quran menjelaskan satu fenomena alam yang amat membuntukan akal dan fikiran pakar-pakar fiziks iaitu "prinsip ketidak-tentuan" (uncertainty principle) yang telah dipelupuri oleh ahli filasuf Barat Werner Heisenberg pada tahu 1927. Ayat An-Namla 27:87-88 telah menjelaskan prinsip ketidak-tentuan ini sejak 1,400 tahun lagi, dan nanti kita akan lihat dan kaji lebih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang penjadian semua makhluk dan pendalaman ilmu quantum fiziks seperti "measurement problems", "superpositions", "entanglements", "quantum foam", "quark-gluon plasma" dan sebagainya.

Untuk memahami ilmu-ilmu yang maha halus, iaitu yang ghaib, yang tidak nampak, yakni yang diluar batas akal-fikiran dan kebolehan cerapan sensori manusia, Allah SWT menyuruh manusia agar "berfikir di luar kotak", berfikir melalui "hukum", "bahasa", dan "matematiks" iaitu seperti yang dijelaskan dalam kaedah tafsir Al-Quran bil-Quran. Cuba kaji dan lihat sendiri akan kecanggihan dan keterhadapanan ayat-ayat yang menjelaskan tentang struktur Al-Quran yang sudah banyak kali saya bentangkan dalam siri-siri yang lepas-lepas misalnya ayat-ayat Ali-Imran 3:7, Hud 11:1, dan Az-Zumar 39:23. Oleh kerana ilmu hebat ini memerlukan ilmu matematiks yang tinggi dan mendalam, sementara silabus pangajian Islam pula tidak menitik-beratkan ilmu matematiks maka ramai para ulama Islam yang dihasilkan (yang tidak cekap matematik) tidak dapat berfikir diluar kotak, malah mereka memusuhi orang-orang yang berfikir diluar kotak. Walhal berfikir diluar kotak, iaitu menggunakan sepenuhnya kekuatan daya akal-dan fikiran ini adalah  merupakan suruhan dan dikahendakki dalam Al-Quran. Berfikir diluar kotak ini menggunakan otak kanan, dan untuk mencerdaskan otak kanan ini kita mestilah berfikir secara "contoh perbandingan" (metafora) yang dipanggil "amthal" seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Masyaallah hebatnya kitab Al-Quran!


Russel's Paradox

Seperti biasa saya tidak akan menceritakan dengan mendalam tentang konsep-konsep yang telah dijelaskan di dalam internet seperti "Russel's Paradox" ini sebab para pembaca sekalian boleh mengakses dan membacanya sendiri dari internet. Malah penjelasan yang dibuat amat baik, dalam pelbagai bentuk dan tidak perlu lagi saya "cut-and-paste" ke dalam blog saya ini. Falsafah utama paradoks ini ialah apabila Frege membuat satu kertas-kerja dan memberikan kepada Russel untuk diulas. Russel tidak percaya bahawa matematiks dapat menjawab segala persoalan tentang metafizik, lalu dia mengemukakan "Russel's Paradox" untuk membuktikan bahwa ada benda yang tidak dapat dikecilkan (reduced) kepada representasi matematiks.

Oleh kerana ilmu matematiks tidak dapat menjawab atau represent segala permasalahan, maka manusia mestilah berfikir diluar kotak untuk menyelesaikan masalah yang ganjil dan diluar batas akal manusia misalnya ilmu ghaib atau metafizika. Namun Al-Quran telah memberi jalan penyelesaian yang mana Bertrand Russel hanya berfikirkan setakat logik calculus first order sahaja. Sedangkan Al-Quran menjelaskan agar manusia mengembara lebih jauh lagi seperti menggunakan lambda calculus, set dan category theory. Lambda calculus dan category theory ini mestilah dipadankan dengan nahu bahasa Arab dan kecerdasan otak kanan membuat metafora untuk membolehkan akal manusia "melihat" dan menjana ilmu di bawah tahap quantum, dan menyelesaikan pelbagai masalah quantum yang bersifat kewujudan duality, dan ketidak tentuan.


Untuk memudahkan kita faham konsep paradoks Russel (iaitu teori set) ini ialah seperti kesah tukang gunting rambut (barber) dan undang-undang di mana setiap lelaki mestilah sentiasa kemas tanpa janggut dan misai. Orang yang tidak mencukur sendiri mestilah bercukur dengan barber. Maka persoalannya bagaimana pula dengan misai dan janggut barber, siapa yang mencukurnya? Maka jawapannya mestilah berfikir diluar kotak iaitu tidak boleh menganggap bahawa semua barber adalah lelaki, dan sekiranya ada barber wanita maka paradoks ini dapat diselesaikan.

nota: sudah tentu contoh yang dibuat oleh Russel ini tidak Islamik sebab mana boleh orang perempuan menggunting rambut (atau mencukur misai atau janggut) lelaki bukan mahram.


Struktur Al-Quran adalah Berfikir Di Luar Kotak

Pada siri yang lepas kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh maknusia menggunakan otak dan akal-fikiran sehinggakan sekiranya mereka tidak menggunakan akal-fikiran maka mereka akan dihumban ke dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka.

Pada ayat Ali-Imran 3:7 struktur ayatnya agak mudah, namun oleh kerana kita tidak faham ilmu matematiks maka ramai juga yang tidak faham maksud dan kahendak ayat ini. Sekiranya kita olah ke dalam bentuk diagram Venn maka kita akan dapat satu set yang jelas dan biasa saja. Oleh kerana ada yang tidak berfikir secara nahu (rules) dan matematiks maka berlakulah salah tafsiran ayat Al-Quran dengan mengatakan ayat-ayat "mutasyabihat" ialah ayat-ayat yang kurang jelas bertujuan untuk menguji dan mengelirukan umat Islam. Padahal terdapat berpuluh-puluh ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran adalah jelas "mubin" dan tidak ada satu pun yang mengelirukan.

Lihat gambarajah di bawah apabila ayat 3:7 ini ditukar dalam bentuk matematik set diagram Venn. Lihatlah betapa jelas dan mudahnya struktur Al-Quran iaitu dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Untuk memastikan ayat-ayat Al-Quran itu jelas dan tidak mengelirukan, Allah SWT menjelaskan lagi bahwa di dalam ayat-ayat "mutasyabihat" itu terdapat sub-set iaitu ayat-ayat "ma-tasyabaha-minhu" iaitu ayat-ayat yang Allah samakan diriNya dengan sifat-sifat makhlukNya.Paradoks Al-Quran

Sekali imbas dan sekiranya kita tidak berhati-hati, kedatangan ayat Hud 11:1 dan Az-Zumar 39:23 akan menggoncangkan iman manusia sebab ayat-ayat ini apabila ditukar menjadi diagram Venn maka ianya kelihatan tidak logik, tidak masuk akal, atau dalam bahasa lain "paradoks" padahal ianya memang dapat diselesaikan dan bukanlah satu perkara mustahil sekalipun agak susah dan pelik.
Ayat Hud 11:1 menjelaskan bahawa kesemua 6,236 ayat Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat, sementara ayat Az-Zumar 39:23 menyatakan kesemua 6,236 ayat adalah ayat mutasyabihat! Bagaimana kita mahu tukar proposisi ini ke dalam bahasa matematiks? Saya cuba membuat satu gambaran di atas, tetapi jelas sekali ianya amat sukar dan tidak masuk akal!

Para pembaca dan pengkaji yang dirahmati Allah SWT sekalian,

Lihatlah betapa hebat dan "powernya" kitab Al-Quran ini, tidak akan ada manusia atau jin yang mampu membuat kitab Al-Quran ini, ianya adalah sebuah kitab yang terbaik, lebih baik dari segala-gala kitab yang telah, sedang dan akan dihasilkan oleh manusia (atau jin). Ianya sebuah kitab yang lengkap lagi sempurna, ianya menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci. Lihatlah awal-awal lagi, di dalam bab kaedah menafsir dan memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri telah dijelaskan akan kepentingan dan keperluan berfikir diluar kotak.

Tuan-tuan dan puan-puan lihat dan kaji sendiri dengan akal fikiran, adakah hasil kajian saya ini satu retorik? Adakah saya cuba putar-belit atau bertakwil atau reka-reka cerita untuk memperelokkan atau memperindahkan Al-Quran? Sudah pasti ianya bukan retorik, tetapi semuanya adalah dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas lagi terang.

Hanya dengan berfikir di luar kotak, berfikir secara yang disuruh oleh Allah SWT iaitu menggunakan metod tafsir Al-Quran bil-Quran (metod QbQ)  sahaja kita akan dapat faham dan melihat sendiri kehebatan Al-Quran, kita akan dapat saksikan dengan mata dan fikiran kita sendiri keluasan dan kedalaman ilmu di dalam Al-Quran, dan kita akan kagum dengan kehebatan dan kebesaran Allah SWT membikin sebuah buku (Al-Quran) yang memadatkan lebih dari 10 lautan-dakwat ilmu ke dalam hanya 6,236 ayat sahaja! Masyaallah, Masyaallah, Masyaallah!


Wallahu a'lam.
Sunday, November 1, 2015

Al-Quran Menjelaskan Prinsip Ketidak-tentuan Heisenberg

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst.    email: akhalidyong@gmail.com


Tuan-puan sidang pembaca yang dimuliakan,

Syukur kehadrat Allah SWT kerana di atas rahmah dan hidayahNya kita semua dapat bertemu lagi di dalam siri kajian Al-Quran dan ICT (information and communication technology). Semoga kita semua berada dijalan yang lurus, dan diredaiNya.


Apa yang tuan-puan baca dihadapan ini adalah satu hasil kajian terkini iaitu bagaimana menjana ilmu dari kitab suci Al-Quran dengan mengguna metod tafsir QbQ (Al-Quran bil-Quran) dari perspektif ICT. Insyaallah sekiranya kita semua berganding bahu, bekerjasama, dan saling bantu-membantu metod QbQ ini akan menjadi sumber rujukan penting terutama kepada para pangkaji dan penyelidik baik dalam bidang agama, falsafah, sains, ICT, perubatan, saikologi, kejuruteraan, undang-undang, ekonomi, pendidikan, pentadbiran, dan sebagainya. Allah SWT telah berjanji bahwa kitab Al-Quran menjelaskan segala perkara dengan lengkap, sempurna, mendalam, dan terperinci.

10 tahun dahulu saya amat sangsi dengan janji-janji Allah ini, tapi apabila saya mula mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari kacamata ICT atau komputer (ilmu dan pengalaman saya), saya dapati bahwa kitab al-Quran adalah jauh lebih baik dari super-super computer, dan saya melihat dengan mata sendiri kehebatan Al-Quran menjelaskan ilmu ICT yang terkini seperti artificial intelligence (kepintaran buatan), komunikasi tanpa wayar, rekersif, functional programming, lambda calculus, dan category theory yang amat mencabar lagi abstrak ini, dan menjelaskan pelbagai fenomena sains yang hebat seperti string theory, E=MC2, wave-particle duality, black holes and singularity, dan uncertainty principle maka pada hari ini saya amat yakin bahawa kitab Al-Quran memang benar-benar menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci.

Insyaallah pada kali ini kita akan melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan satu ilmu ghaib iaitu ilmu kuantum fiziks "the principle of quantum uncertainty" yang telah dibuat oleh pakar fizik Jerman Werner Heisenberg pada tahun 1927. Ini adalah satu contoh baik yang akan cuba dijelaskan bagaimana kita dapat mengeluarkan makna dan maksud ayat apabila dikaji secara mutasyabihat dan juga muhkamat dan kemudian membantu kita menjana ilmu-ilmu hebat.


Sedikit Ulangkaji

Pada beberapa siri yang lepas kita melihat sepintas lalu bagaimana untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan metod tafsir QbQ (Al-Quran bil-Quran) iaitu satu penambah-baikkan yang besar, drastik, dan menyeluruh dalam bidang memahami dan menafsir ayat-ayat Al-Quran iaitu melihat dari perspektif ICT. Perubahan yang besar ialah pada struktur iaitu makna dan konsep "muhkamat", "mutasyabihat", dan "ma-tasyabaha-minhu" iaitu asas utama penyusunan ayat-ayat Al-Quran. Di sepanjang 20 tahun pengalaman ICT, saya sudah mengkaji pelbagai struktur teks dan lapisan sistem, oleh itu walaupun saya tidak ada kelulusan dalam bidang agama tetapi saya yakin apa yang saya kaji ini adalah benar dan selari dengan kahendak Al-Quran sebab ianya adalah berlandaskan nas tertinggi iaitu ayat-ayat Al-Quran.

Saya tahu ramai para ulama yang fasih dalam banyak bahasa seperti bahasa Arab, Inggeris, Melayu, Indonesia, Jerman, Perancis, Rusia, Mandarin, dan sebagainya tetapi saya fikir tidak ramai yang arif bahasa computer seperti Assembler, C, Basic, COBOL, Pascal, Fortran, C++, Java, Lisp, dan sebagainya, dan saya juga fikir mereka tidak terdedah kepada arkitek sistem komputer, kepandaian buatan, komunikasi tanpa wayar, knowledge base, dan sebagainya. Setelah lebih 8 tahun mengkaji Al-Quran saya dapati amat perlu bagi setiap penafsir memahami kedua-dua jenis bahasa ini iaitu bahasa manusia dan bahasa komputer sebab Allah SWT menjelaskan di dalam surah Yasin ayat 36:69 bahawa Al-Quran bukanlah kitab syair (sastera). Oleh kerana Al-Quran bukan kitab sastera, maka mereka haruslah berfikir semula dan betulkan persepsi tentang isi kandungan Al-Quran ini.Oleh yang demikian apalah salahnya sekiranya para ulama, terutama para mufti dan pensyarah, khasnya yang pakar dalam bidang Al-Quran dan Al-Hadith untuk sama-sama melihat dan mengkaji apa yang sedang diusahakan ini agar kita semua dapat menunaikan suruhan Allah SWT iaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, menjana ilmu dan teknologi, dan menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik di dunia, dan bukannya umat terburuk yang menjadi pengguna tegar kepada ilmu dan teknologi Barat, yang mendokong dan melariskan lagi ekonomi kapitalis, dan yang paling malang lagi disebabkan kejahilan maka umat dan ulama Islam suka melabel-label, bermusuhan, dan berbunuhan sesama sendiri. Ingat orang-orang Islam mestilah menukar budaya hidup mereka iaitu dari "belajar sepanjang hayat" kepada "mengkaji dan berfikir sepanjang hayat". Allah SWT mengatakan manusia yang tidak berfikir adalah seburuk-buruk dan sejahat-jahat makhluk, dan ke atas mereka akan dijadikan najis kotoran!


 وَيَجۡعَلُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ
Dan Dia (Allah) menjadikan kotoran (najis) ke atas orang-orang yang tidak menggunakan akal fikiran mereka.  (Yunus 10:100)إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ 
Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak (tidak mahu mendengar) dan bisu (tidak mahu berbincang), iaitu orang-orang yang tidak mahu menggunakan akal fikiran mereka. (Al-Anfal 8:22) 


قَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصۡحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ 
Dan mereka berkata: Kalaulah kami dahulu sentiasa mendengar dan sentiasa berfikir tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli Neraka. (Al-Mulk 67:10) 

Terdapat banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh manusia menggunakan akal fikiran sepenuhnya dan memberi amaran keras akan mengazabkan mereka ke dalam neraka jahanam sekiranya mereka tidak mahu berfikir, tidak mahu menggunakan minda dan akan fikiran. Oleh yang demikian sekiranya umat Islam mahu memulihkan semula imej agama Islam, maka tidak ada jalan lain selain dari mengikut suruhan Allah SWT ini iaitu menggunakan otak dan akal-fikiran.


Al-Quran (6,236 ayat) = Muhkamat (6,236 ayat) + Mutasyabihat (6,236 ayat)

Maafkan saya sebab suka mengulang-ngulang banyak kali. Ini adalah amat-amat penting dan sekiranya tuan-puan tidak faham maka akan gagal menjana ilmu dari Al-Quran. Struktur utama ayat-ayat Al-Quran ialah konsep "muhkamat" dan "mutasyabihat" iaitu seluruh 6,236 ayat Al-Quran adalah ayat Muhkmat, dan seluruh 6,236 ayat adalah juga ayat Mutasyabihat. Bagi sesiapa yang serius mahu mengkaji ayat-ayat Al-Quran mestilah faham dua konsep ini dengan baik, dan mestilah mengikut apa yang dijelaskan di dalam metod QbQ (dan mesti bezakan dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab ulumul quran). Ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat "hudan" iaitu ayat-ayat petunjuk atau guidance yang dalam bentuk metafora (amthal) untuk membolehkan kita membuat pencarian, membuat pengembangan ilmu, dan juga "melihat" ilmu-ilmu yang abstrak. Sementara ayat-ayat muhkamat ialah ayat-ayat "hukum" atau "rules based" yang membolehkan kita mencari penjelasan yang mendalam, yang tepat dan terperinci.

Apabila membuat kajian Al-Quran kita mestilah sentiasa merujuk dan berbincang dengan para ulama, terutama yang pakar bahasa Arab, Al-Quran dan Al-Hadith. Sepanjang 8 tahun bergaul dan berbincang dengan para ulama hampir kesemuanya menyatakan bahwa tidak ada hadith-hadith yang menjelaskan ilmu-ilmu canggih seperti ilmu ICT atau komputer. Oleh yang demikian saya tidak menggunakan hadith dalam metod QbQ. Namun sekiranya ada pakar-pakar hadith yang merasakan sebalik, saya sangatlah berharap mereka dapat memberitahu saya untuk membetulkan maklumat yang diterima ini.

Para ulama juga mengatakan kitab Al-Quran tidak menjelaskan cara-cara beribadah seperti solat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya, maka apabila saya melakukan ibadah maka saya merujuk kepada para ulama (yang merujuk kepada hadith-hadith), dan wajib kita beriman dan kembali kepada ilmu hadith sekiranya kita mahu tahu atau melakukan apa-apa jua jenis ibadah. Inilah yang saya faham kedudukan Al-Quran dan Al-Hadith. Saya harap perselisihan pendapat tentang kedudukan hadith dan Al-Quran ini tidak lagi menjadi satu isu.

Oleh yang demikian sesiapa yang hendak menggunakkan metod QbQ iaitu untuk mencari ilmu-ilmu terkini yang hebat dan canggih mereka haruslah menggunakan 100% ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab (bukan dari kitab-kitab terjemahan) dan tidak boleh mengaitkan dengan hadith-hadith sepertimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Sekiranya mereka mahu menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk peribadatan maka wajib mereka merujuk kepada hadith-hadith terlebih dahulu sebab hadith-hadith adalah penjelas kepada Al-Quran, tanpa hadith Al-Quran tidak akan dapat difahami seperti yang dijelaskan oleh para ulama.


Bagaimana Menggunakan "Amthal" (Metafora)

Di bawah ini diimbas kembali perbincangan kita pada siri lepas iaitu yang akan disambung pada siri ini. Ayat-ayat Az-Zumar 39:27-29 adalah menjelaskan tentang cara-cara menggunakan "amthal" (metafora) iaitu ayat-ayat yang hendak difahami secara "amthal" atau metafora atau "contoh perbandingan.Pada ayat 39:27 kita disuruh berfikir iaitu membuat ingatan dan bayangan tentang "amthal" atau contoh perbandingan. Lihat perkataan "mathal" digandingkan dengan "yatazakkarun" iaitu wazan ke-5 yang mana ada membawa makna yang tersirat iaitu melakukan secara bersungguh-sungguh atau membuta-tuli atau secara "brain washing". Kita ambil contoh perkataan lain yang menggunakan wazan ke-5 misalnya "tahakkama" yang berasal dari perkataan "hakama/yahkumu" yang bererti memerintah atau menguasai atau menghukum (to order, to command, to rule), maka "tahakkama" akan memberi makna memerintah dengan sesuka hati atau secara peraturan sendiri iaitu diktator.

Sementara pada ayat seterusnya iaitu 39:28 kita dijelaskan bahwa kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang jelas, yang lengkap, tersusun, sistematik, dan bukannya bahasa yang berterabur, tidak berkaedah, bengkang-bengkok atau yang berbelit-belit. Oleh kerana bahasa Arab itu mengandungi hukum-hakamnya (grammar) yang jelas, tersusun, dan sistematik maka kita disuruh "bertaqwa" iaitu agar patuh kepada bahasa Arab dan tidak menggunakan bahasa-bahasa lain (kitab Al-Quran terjemahan) untuk memahami dan menjana ilmu dari Al-Quran.


Contoh Dalam Contoh

Saya sudah mengkaji lebih dari 10 buku tafsir dan terjemahan dan saya dapati tidak ada pun penafsir yang menafsir atau menjelaskan bahwa ayat 39:29 ini merupakan "contoh dalam contoh" iaitu metafora atau contoh perbandingan untuk ayat 39:27-28. Metafora (amthal) adalah satu bab yang amat penting dalam ilmu bahasa dan tafsir Al-Quran namun tidak ramai para ulama yang memberi fokus atau mengembangkan ilmu ini, sedangkan para penyelidik terutama pakar-pakar bahasa dari Barat terus mengkaji, mendalami, dan mengembangkan konsep dan aplikasi "metafora" ini.

Ayat Az-Zumar 39:29 adalah "mithal" (satu contoh) kepada pelbagai "amthal" di dalam 6,236 ayat-ayat Al-Quran iaitu bagaimana menggunakan atau mengaplikasikan "amthal" (metafora) apabila kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran secara mutasyabihat. Inilah kehebatan kitab Al-Quran iaitu ianya menjelaskan secara mendalam dan terperinci setiap konsep dan proses penting sehinggakan bagaimana untuk menggunakan "amthal" (metafora) juga dijelaskan dengan lengkap dan sempurna. Sekiranya kita mahu lebih teknikal, ilmu amthal ini adalah berkait-rapat dengan "analysis" dan "synthesis", dan terdapat pelbagai terminology seperti "tenor", "vehicle", dan sebagainya. Bagi orang-orang komputer membuat "analysis" dan "synthesis" ini merupakan kerja rutin seharian mereka, namun saya percaya ianya tidaklah ditekankan sangat dalam pembelajaran agama terutama penafsiran hadith dan Al-Quran sebab mereka lebih gemar melihat dari segi sastera.

Kepada para pembaca yang tidak biasa dengan istilah teknikal ini, "analysis" ialah proses yang dilakukan oleh otak kiri iaitu melihat dan mangkaji makna (attributes dan functions) secara "botton-up" dari segi bahasa dan hukum, sementara "synthesis" pula ialah menggunakan otak kanan secara "top-down" untuk "melihat" atau mencari makna secara holistik iaitu dari segi konteks dan perhubungan (relationship), atau pandangan atas (helicopter view). Kepada pembaca yang sudah jauh kehadapan (advanced) mereka bolehlah membuat "analysis" kepada lambda calculus seperti functions, substitutions dan bindings, dan membuat "syntehsis" kepada set dan category theory iaitu melihat bilangan gelung (strings), bentuk, formasi, putaran, sudut, saiz, kelajuan, dan sebagainya iaitu "energy morphism" (dzilla).

"Tenor" pula adalah merujuk kepada benda yang kita mahu kaji, kadang-kadang tidak disebut di dalam ayat misalnya ayat 39:29 tidak menyebut pun "tenor" iaitu ayat-ayat 39:27-28. Sementara "vehicle" pula adalah benda yang kita buat gambaran atau imej misalnya "rajul" (hamba atau pekerja), "pemilik" (atau bos), dan sebagainya. (Saya mengguna-pakai hasil kajian Barat sebab saya tidak jumpa dari mana-mana buku ulumul quran). Saya berharap para ulama akan melihat dan menelitinya terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa kesimpulan atau label.

Di dalam ayat 39:29 ini Allah SWT memberi satu "mithal" yang amat mudah dan jelas iaitu tentang seorang hamba, atau budak atau pada zaman sekarang ini kita panggil "pekerja" dan diberi contoh dalam dua situasi; dimiliki secara bersyarikat (berkongsi, ada ramai bos yang sentiasa bergaduh), sementara yang seorang lagi dimiliki penuh oleh seorang majikan (satu bos saja). Ayat 39:29 ini adalah penjelas kepada ayat-ayat 39:27-28 (yang kita panggil "tenor"). Di dalm ayat 39:29 terdapat beberapa "tenor" seperti "pekerja", "majikan", "soalan/pertanyaan", dan sebagainya.

Dari contoh perbandingan (mithal) ini pelbagai gambaran yang dapat dibuat dalam kepala kita misal pekerja yang ada ramai bos mestilah keadaannya teruk dan tidak terjaga, atau langsung tidak ada kerja sebab bos-bos sentiasa bergaduh, atau pekerja ini langsung tidak mendapat upah, atau dia mendapat upah yang banyak (sebab ada ramai bos), dan sebagainya. Begitu juga dengan pekerja yang satu lagi sebab dia hanya ada seorang bos saja maka hidupnya lebih tenang dan terurus, atau mungkin upahnya sedikit sebab hanya bertugas untuk satu bos saja, dan sebagainya.

Pada tengah ayat 39:29 Allah bertanya "hal yastawiyaani mathalan?" (adakah sama kedua-dua situasi pekerja dalam contoh-perbandingan ini?). Adakah pertanyaan ini sebahgian dari "mithal" (tenor) atau "amthal" (vehicle)? Maksudnya adakah Allah suruh kita terus membuat kesimpulan tentang keadaan kedua-dua pekerja (seperti yang terdapat dalam kebanyakkan tafsiran), atau melihat semula kepada situasi pekerja dan memikirkannya beberapa kali (rekersif), atau iaitu sudah terkeluar dari "mithal" dan menjadi sebahgian kepada "amthal" pula? Dan lihat pula kepada penghujung ayat "Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun". Kenapa diucap "Alhamdulillah"? Kenapa dikatakan ramai orang yang tidak mengetahui?

Adakah "alhamdulillah" itu sebagai jawab kepada "hal yastawiyaani mathalan" atau berterima kasih kerana "aktharuhum la ya'lamun" (ramai yang tidak faham dan tidak mengetahui mithal ini)? Sekiranya kita mengkaji kitab-kitab tafsir dan terjemahan kita akan dapati seolah-olah semua penafsir sudah tahu dan bukannya tidak tahu (la ya'lamun).


Contoh: Prinsip Ketidak-tentuan

Kita tinggalkan seketika tentang perbahasan ayat 39:29 untuk melihat kepada contoh sebab dengan melihat kepada beberapa contoh mungkin ialah lebih mudah dan jelas sebab tuan-puan para pembaca boleh melihat ilustrasi dari contoh, dan boleh cuba mempraktikannya dan melihat sendiri kesan atau kebenaran konsep "amthal" yang dijelaskan di dalal Al-Quran ini. Kita ambil beberapa contoh dari beberapa ilmu yang hebat yang dikaji oleh para saintis Barat misalnya prinsip ketidak-tentuan kewujudan elektron (uncertainty principles) dan juga sifat duaan elektron (duality principles of the electron).


Saya percaya hanya dengan sedikit usaha sahaja tuan-puan sendiri sudah dapat melihat hasilnya. Cuba lihat sendiri, adakah saya putar-belit atau manipulasikan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan sains? Atau memang Al-Quran itu sendiri yang sudah mendahului sains?

Seperti biasa saya tidak akan menjelaskan tentang prinsip ketidak-tentuan elektron (uncertainty principle) dan juga sifat keduaan gelombang-partikel elektron (wave-particle duality of electron and photon) sebab sudah terdapat banyak penjelasan yang baik di dalam internet.Untuk mengkaji dan melihat bagaimana "gelombang menjadi partikel, dan sebaliknya" mari kita merujuk kepada ayat An-Nahl 16:48 dan untuk melihat ketidak-tentuan elektron iaitu "uncertainty principles" mari kita kaji ayat-ayat An-Namla 27:87-88 (lihat ayat di bawah ini).Ahli sains fiziks telah mengkaji tentang quantum fiziks iaitu ilmu tentang kewujudan di tahap yang amat kecil, amat halus sehingga tidak nampak oleh mata kasar manusia sekalipun menggunakan elektron mikrsokop. Oleh itu ilmu-ilmu ini dikaji dan dijelaskan secara matematik iaitu secara abstrak atau dalam bahasa Al-Quran disebut "ghaib". Ilmu-ilmu ghaib ini disampikan, diajar dan dijelaskan dengan menggunakan "amthal" atau contoh perbandingan (metafora).


Buat Ujikaji Videocam Sendiri

Cuba baca dan kaji ayat 27:87-88 ini, elok sekiranya tuan-puan hafal ayat-ayat ini dan baca semasa solat tahajjud. Cuba fikir dan cari makna dan maksud ayat ini secara "mutasyabihat" iaitu secara "amthal" (metafora), dan kemudian kaji pula secara "muhkamat" iaitu dari segi bahasa Arab dan hukum nahu (rules based). Di dalam ayat 27:87 ini Allah menjelaskan semua makhluk akan kembali kepadaNya dalam keadaan "daakhirun" iaitu dalam bentuk "tenaga bayang-bayang" atau "shadow energies" atau apa yang dipanggil dalam quantum fiziks sebagai "dark energy".

Pada ayat 27:88 Allah menggunakan konsep amthal (metafora) iaitu memberitahu manusia supaya melihat gunung (gunung adalah imej bayangan, atau "vehicle" dalam ilmu metafora) yang disangkanya tegap dan tetap padahal ianya sebenarnya adalah seperti awan-awan yang bergerak begitu laju dan pantas (awan-awan ini adalah "vehicle" ke dua). Lihat dan fikir metafora (contoh perbandingan) yang digunakan untuk menjelaskan satu ilmu yang amat kompleks dan abstrak iaitu "daakhirun" (strings of shadow energies) yang berada dalam keadaan quantum atau keadaan ghaib (ayat 27:87). Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana jasad manusia atau lain-lain makhluk yang sudah hancur-lebur menjadi tanah, debu, dan atom, yang sudah tidak ada apa-apa fizikal pun lagi yang tinggal itu akan kembali bertemuNya di alam akhirat nanti (iaitu sesudah tiupan sangkakala).

Al-Quran menyuruh kita melihat ayat-ayat ini secara mutasyabihat, secara amthal, secara contoh perbandingan. Sekiranya kita melihat kepada awan di langit maka kita lihat ianya juga seperti kaku dan tidak bergerak, selepas beberapa jam nampaknya macam berada ditempat yang sama. Tetapi Allah SWT menyuruh kita melihat kepada awan itu seperti ianya bergerak tersangat pantas (nahu almaf'ulul mutlaq). Cuba kita buat ujikaji misalnya mengambil gambar atau video klip awan pada satu sudut langit yang sama untuk masa 1 bulan. Kemudian kita mainkan video ini dalam kadar amat-laju misalnya 2000-3000x ganda lebih laju dari kadar biasa (iaitu melihat video yang berdurasi 1 bulan hanya dalam masa 1-2 minit sahaja), dan lihat bagaimana kita nampak awan-awan tersebut. (Sekiranya tuan-puan tinggal di pantai timur semananjung Malaysia mungkin agak sukar untuk membuat kajian dimusim tengkujuh ini sebab langit akan sentiasa diselubungi oleh awan!)

Sekiranya video klip itu di ambil dalam keadaan cuaca biasa, dan apabila dimainkan pada kadar yang sangat deras maka kita akan melihat satu gambaran baru di mana awan-awan itu kelihatan seperti tenggelam dan timbul silih berganti, tidak menentu kedudukannya sekejap ada dan sekejap tiada, sekejap muncul di sebelah kiri dan sekejap pula muncul disebelah kanan, kemudian kelihatan muncul di atas tiba-tiba hilang dan muncul pula dari bawah, dan sebagainya. Maksudnya kemunculan awan-awan itu tidak dapat dipastikan dengan tepat. "Ketidak-tentuan" awan inilah gambaran yang sebenarnya yang dilihat oleh pakar-pakar sains fiziks apabila mereka cuba mengkaji kedudukan dan keberadaan elektron!

Oleh itu apa yang kaji dan ditemui oleh pakar-pakar sains fizik yang sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran sejak 1,400 tahun lagi. Masyaallah, masyaallah, masyaallah hebatnya kitab Al-Quran dan Maha berkuasa lagi berilmunya Allah SWT!Saya mengambil beberapa keratan gambar langit yang berawan dari internet sebagai ilustrasi dan "uji-kaji" minda (thought experiment). Mudah-mudahan para pembaca dan pengkaji dapat melihat sedikit gambaran.


Kenapa Ilmu-ilmu Hebat ini Tidak Nampak?

Cuba fikir dan kaji betul-betul ayat-ayat di atas. Adakah saya memanipulasikan perkataan-perkataan iaitu ayat-ayat Al-Quran? Adakah saya mengambil makna secara takwil, atau secara sipi-sipi? Bagaimanakah saya boleh mengeluarkan makna dan ilmu yang hebat dari Al-Quran? Adakah saya menggunakan hawa nafsu dan ikut suka hati saya? Atau saya menggunakan kaedah yang telah dijelaskan dan ditentukan oleh Al-Quran?

Kenapa hanya dengan menukar kefahaman kita terhadap konsep muhkamat dan mutasyabihat tiba-tiba pelbagai ayat-ayat Al-Quran yang sama dapat memberi gambaran yang berbeza? Dulunya kita tidak nampak pun Al-Quran menjelaskan ilmu-ilmu quantum fiziks, tapi kini dengan mudah kita dapat lihat dan faham ilmu yang amat hebat lagi abstrak ini dijelaskan dengan begitu rengkas dan mudah.

Inilah konsep dan maksud sebenar ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat petunjuk (hudan) iaitu melihat secara amthal atau contoh-perbandingan atau metafora.


Wave-Particle Duality

Ayat di bawah ini iaitu An-Nahl 16:48 menjelaskan tentang bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu iaitu dari "dzila" atau "shadow energies" yang terbang atau bergerak dari kanan ke kiri-kiri-kiri ... ayat ini pernah saya kupas pada beberapa siri yang lepas-lepas.
Ayat ini mestilah dikaji melalui bahasa Arab yang asal dan bukannya menggunakan bahasa
terjemahan sebab semasa ayat-ayat ini ditafsir dulu-dulu mereka tidak faham ilmu sains terutama tentang quantum mekanik. Saya tidak kata tafsiran yang mereka buat itu adalah salah, saya bersetuju dan mengakui tafsiran mereka juga adalah betul dan terbaik untuk zaman mereka yang mana ilmu abstrak (ghaib) seperti quantum fiziks tidak dikaji secara mendalam dan sistematik.

Cuba fikir dan kaji pertalian ayat-ayat misalnya permulaan ayat 16:48 "awalam yarau ila ..." dengan permulaan ayat 27:88 "wataral jibaal ...", dan kaji pula penghujung ayat 16:48 " ... wahom daakhirun" dengan penghujung ayat 27:87 ".... wakullun atauhu daakhirin", fungsikan dan rekersifkan dengan perkataan "yatafayya-uu" (pertengahan ayat 16:48), dan perkataan "tamurru marra sahhab" (pertengahan ayat 27:88). Kepada mereka yang sudah sampai ke tahap tinggi iaitu advance level mungkin mereka boleh membina satu formula atau fungsi matematik yang lebih tinggi iaitu lambda calculus yang boleh dipetakan ke atas set dan kategori teori untuk membina satu format morphism sebagai kajian fikiran (thought experiment) untuk menjana dan membina konsep dan hakikat konsiusnes iaitu hakikat realiti yang sebenar-benarnya.

Cuba aplikasikan ayat-ayat di atas secara mutasyabihat dan juga secara muhkamat. Kepada ahli-ahli falsafah terutama yang pro kepada "analytic philosophy" mereka mungkin akan yakin dan percaya bahawa kitab Al-Quran mampu menjadi sumber baru ilmu untuk digunakan dalam "thought experiment" untuk memahami ilmu-ilmu quantum yang bersifat ghaib yang tidak dapat dicerap oleh deria dan kemampuan akal manusia.

Sekiranya umat Islam mahu kembali semula ke persada ilmu dan bersaing serta mengatasi pakar-pakar falsafah dan sains Barat maka mereka tidak ada pilihan lain selain dari kembali semula kepada kitab Al-Quran dengan menggunakan metod tafsir Al-Quran bil-Quran (metod QbQ).


Bersambung ... insyaallah.

Wallahu a'lam.
Friday, October 9, 2015

Khusyuk Solat: Mengaktif dan Mengimbang Otak Kiri dan Kanan

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Quranalyst    email: akhalidyong@gmail.com


Salam sejahtera kepada seluruh para pembaca blog kajian Al-Quran dan pengkaji Al-Quran dan Al-Hadith yang dirahmati Allah SWT. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah lindunganNya dan mendapat pentunjuk, hidayah, dan berada di jalan yang lurus.


Sesungguhnya kitab Al-Quran ini adalah benar-benar suatu mukjizat yang maha agong sebab ianya mengandungi dan menjelaskan semua ilmu, lebih dari 10 lautan-dakwat ilmu yang dikandungnya dan dijelaskan hanya dengan 6,236 ayat sahaja! Malah penjelasannya adalah mendalam lagi terperinci. Oleh yang demikian tidak sepatutnya umat Islam menjadi lemah seperti apa yang kita lihat pada hari ini. Dengan kitab Al-Quran ini umat Islam sepatutnya menjadi umat terbaik "khaira ummatin". Malang sekali umat dan ulama Islam pada hari ini adalah amat mundur dan terkebelakang sebab mereka tidak menjadikan kitab Al-Quran sebagai sumber ilmu untuk menapis dan mengharmonikan ilmu-ilmu moden dari Barat, dan mereka tidak lagi menjana ilmu sendiri untuk memakmur dan memajukan dunia Islam.


Insyaallah pada siri ini kita lihat bagaimana untuk solat itu dapat mencegah dari melakukan perkara keji dan mungkar iaitu melalui solat yang khusyuk. Untuk mencapai kekhusyukan dalam solat, maka kita mesti tahu bagaimana untuk mengamalkan ayat-ayat muhkamat iaitu yang berbentuk nahu atau hukum bahasa Arab, dan ayat-ayat mutasyabihat iaitu yang dalam bentuk metafora. Bila kita faham ayat-ayat yang kita baca dari segi makna muhkamat maka kita telah mengaktifkan daya otak kiri, dan apabila kita faham dari segi makna mutasyabihat maka kita telah mengaktifkan otak kanan iaitu daya imaginasi dan kreativiti. Dengan mengimbangi upaya kedua-dua otak ini maka manusia (insan) akan dapat mencapai kahendak dan tujuan pada ayat Al-Ankabut 29:45.

Syukur alhamdulillah dengan izin dan hidayah dari Allah SWT pada hari ini kita telah berjaya memahami kahendak ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat yang dapat membantu kita merungkai cara-cara bagaimana untuk mengkaji dan menjana ilmu-ilmu hebat dari kitab suci Al-Quranul Karim iaitu dengan menggunakan metod tafsir Al-Quran bil-Quran atau metod QbQ seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam kitab Al-Quran. Kepada para pemikir dan pengkaji Al-Quran janganlah bimbang atau gusar untuk mengkaji kitab Allah ini sebab Allah SWT telah berjanji bahawa orang-orang yang sentiasa mengkaji ayat-ayat  Al-Quran ini adalah dikira hambaNya yang terpilih sebab mereka boleh mengeluarkan umat Islam dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah SWT seperti yang tercatit pada ayat Fatir 35:32.Tersalah Kaji Tetap Masuk Syurga

Kita ambil contoh mudah bagaimana sekalipun tersalah kaji namun sekiranya mereka ikhlas kerana Allah SWT maka akan tetap mendapat rahmah Allah dan akan masuk syurga sebab sentiasa mengkaji Al-Quran. Kita lihat kekhilafan dalam memahami konsep dan kahendak ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat telah menjadikan satu fitnah besar kepada seluruh umat Islam sehinggakan umat Islam jadi keliru dan tidak nampak akan kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran. Sepertimana yang dijelaskan di dalam ayat Ali-Imran 3:7 iaitu berlaku fitnah di mana membaranya api permusuhan dan perseteruan yang hebat sehinggakan mereka sanggup bunuh-membunuh sesama sendiri. Puncanya sebab mereka terkhilaf dalam memahami konsep dan kahendak struktur dan lapisan "muhkamat" dan "mutasyabihat" ini. Perkara "fitnah" atau membaranya api permusuhan sesama Islam ini memang amat jelas terbukti dan berlaku pada hari ini, lihatlah di Mesir, Syria, Iraq, Sudan, Libya, Iran, Palastin, Afghanistan, Pakistan, dan sebagainya. Lihat dan kaji betul-betul, kenapa kita sentiasa menyalahkan orang lain misalnya yahudi dan nasrani? Kenapa kita tidak lihat dalam diri kita sendiri?Kesan ke-dua dari tersalah tafsir konsep dan kahendak ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat ialah berlakunya takwil iaitu menafsir ayat-ayat Al-Quran sesuka hati iaitu tanpa menggunakan kaedah yang telah dijelaskan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Mereka cuba mentakwil zat dan sifat Allah kononya Allah ada tangan, ada kaki, ada muka, bertempat, duduk di arasy, dan sebagainya. Padahal Allah SWT dengan jelas lagi terang-benderang melarang manusia mengkaji zat dan sifat Allah SWT sebab ianya adalah diluar qadar iaitu had kebolehan dan kemampuan manusia. Allah SWT suruh kaji alam ini (ayat-ayat kauniyah), dan kaji pula ayat-ayat Al-Quran (ayat Qauliyah).

Oleh kerana memahami ayat ini adalah tersangat penting, maka biar saya ulang banyak kali dan jadikan contoh untuk ayat Fatir 35:32. Allah SWT sudah mengatakan dengan jelas di dalam ayat 3:7 "barang siapa yang ada kekotoran (kejahatan) di dalam hati mereka maka mereka akan mengikut (memahami dan mengambil) contoh perbandingan (metafor) yang Allah samakan dengan makhlukNya untuk membuat fitnah (membakar api permusuhan dan persengketaan sesama umat Islam) dan mencari-cari takwil (mencari permulaan zat dan sifat Allah SWT sehinggakan sanggup menyamakan sifat-sifat lemah makhluk dengan sifat dan zat Allah yang Maha sempurna)". Oleh kerana sedikit kekhilafan para penafsir terdahulu iaitu ada yang membaca "ma-tasyabuh" iaitu secara "masdar" dan ada juga yang membaca "mutashabih" iaitu secara "isim fa'il" maka berlaku kesan buruk yang amat mendalam seperti yang telah dijelaskan. Sepatutnya "ma-tasyabaha-minhu" dibaca dengan secara hukum i'rab yang telah ditetapkan iaitu "fi'lul maadi" (past tense).

Apabila terkhilaf dalam tafsir maka mereka mengeluarkan hukum yang salah iaitu mencegah umat Islam mengkaji ayat-ayat mutasyabihat padahal sepatutnya umat Islam digalakkan mengkaji ayat-ayat mutasyabihat sebab ianya adalah ayat-ayat petunjuk (hudan)! Buat apa diulang-ulang baca "ihdinas siraatal mustaqim" setiap kali baca fatihah (dalam solat) tetapi diluar solat kita halang umat Islam mengkaji hidayah yang telah Allah berikan dalam kitab Al-Quran (iaitu ayat-ayat mutasyabihat).

Maka dengan salah tafsir ini menjadikan kitab Al-Quran terlalu sempit dan jumud, sehinggakan para ulama sendiri tidak nampak akan kehebatan Al-Quran menyimpan 10 lautan-dakwat ilmu, dan ada antara mereka sanggup kufur dengan Allah dengan begitu berani mengeluarkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti "Kitab Al-Quran tidak menjelaskan segala perkara", "Kitab Al-Quran kitab ijmal, kitab umum, kitab ringkas, tidak mendalam dan tidak terperinci".

Namun begitu walaupun mereka tersalah kaji dan sekiranya mereka tetap yakin (beriman) dengan Al-Quran maka mereka adalah dikategorikan sebagai hamba yang terpilih iaitu akan dapat masuk syurga dan bertemu dengan Allah SWT. Tetapi sekiranya mereka salah kaji dan dengan tersalah kaji itu mereka menentang ayat-ayat Allah misalnya mengatakan Al-Quran tidak lenfkap, Al-Quran tidak sempurna dan tidak menjelaskan segala perkara maka bersedialah mereka ini untuk menjadi penghuni api neraka!


Mutasyabihat (Metafor) Otak Kanan, Muhkamat (rules) Otak Kiri

Ahli sains dan para saikologi telah mengkaji atribut, fungsi dan cara-cara otak bekerja dengan mendalam dan mereka telah membahagikan otak kepada dua bahagian iaitu otak kiri dan otak kanan. Kedua-duanya memainkan peranan yang berbeza. Secara ringkasnya Otak kiri adalah untuk kerja-kerja berfikir hal-hal mendalam dan terperinci, sementara otak sebelah kanan pula bertugas untuk melihat sesuatu perkara secara umum, global, konteks, dan pertalian. Sekiranya kita perhatikan agama Islam adalah lengkap dan sempurna iaitu di dalam solat kita selalu baca doa semasa duduk antara dua sujud iaitu " Rabbigh firli, warhamni, wajburni ..." (ya Allah ampunilah saya, dan kasihanilah saya, dan seimbangkanlah saya (iaitu sempurnakanlah akal dan kehidupan saya) ...". Mungkin ramai di antara kita yang tidak memberi perhatian kepada bacaan doa hebat ini yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya harapkan selepas ini kita semua akan lebih fokus dan khusyuk dalam solat. Ingat! Bila kita baca "wajburni" maka terbayang dibenak kepala kita kedua-dua belah otak kiri dan kanan agar amalan solat menjadi satu latihan otak (minda) yang amat baik dan berkesan untuk melahirkan insan yang seimbang, dan agar solat kita itu benar-benar dapat men
cegah kita dari melakukan perkara keji.


Sudah tentulah kita tidak boleh berpuas-hati dengan hanya membaca doa tanpa membuat sesuatu untuk menjadikan diri kita manusia yang sempurna iaitu yang seimbang, kita mestilah juga sentiasa berusaha. Maka sebab itulah Allah SWT menjelaskan betapa pentingnya khusyuk ketika dalam solat. Dengan khusyuk dalam solat kita sebenarnya melatih dan mengimbangkan akal-fikiran iaitu antara otak kanan dan otak kiri. Yang sebenarnya konsep dan kahendak khusyuk dalam solat ini tidaklah susah sangat, kita hanya perlu tahu dan faham apa yang kita sedang baca. Oleh itu sekiranya kita boleh faham ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk muhkamat dan juga dalam bentuk mutasyabihat maka kita sudah menepati kahendak khusyuk.

Kita tidak perlu bersusah payah membezakan yang mana satu ayat muhkamat dan yang mana satu pula ayat mutasyabihat sebab secara automatik setiap ayat Al-Quran itu bersifat "muhkamat" dan juga "mutasyabihat". Seluruh 6,236 ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkamat (rules based), dan seluruh 6,236 ayat itu juga adalah mutasyabihat (hudan, petunjuk, contoh-perbandingan, metafor). Konsep ini amat penting dan mestilah difahami sekiranya para pembaca mahu khusyuk dalam solat dan mahu menjadi pengkaji Al-Quran.

Cuba kita lihat dan kaji dari segi kesan ke atas otak apabila kita membezakan antara ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Di bawah saya muat-turun jadual kesan dari mengkaji ayat-ayat Al-Quran iaitu mengkaji secara muhkamat dan secara mutasyabihat. Nota: lagi sekali saya harap para pembaca semua akan faham bahawa setiap ayat Al-Quran itu adalah ayat muhkamat atau berhukum (bernahu, ber i'rab iaitu rules based), dan ayat yang sama juga adalah ayat mutasyabihat iaitu ayat dalam bentuk serupa atau sama iaitu dalam bentuk contoh berbandingan atau metafora.


Jadual (table) di atas adalah ringkasan kepada penggunaan otak kiri dan kanan apabila kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran iaitu dalam bentuk muhkamat dan mutasyabihat. Maafkan saya kerana tidak sempat mengalih-bahasa kepada bahasa Melayu. Tidakkah kita merasa pelik dan hairan bagaimana satu ayat Al-Quran boleh mengaktifkan otak kiri dan kemudian otak kanan, atau sebaliknya? Dan sekiranya kita fikir dan kaji betul-betul yang sebenarnya di dalam solat yang khusyuk itu sendiri sudah pun kita latih dan amalkan "high order thinking skills" (HOTS) atau Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Tetapi oleh kerana kita tidak khusyuk dan hanya hafal ayat-ayat Al-Quran seperti burung kakak tua, maka solat kita itu tidak dapat berfungsi malah memberi kesan negatif kepada otak, akal fikiran dan perlakuan umat Islam.


Contoh: Mengimbangkan Otak Kanan dan Otak Kiri

Sekarang cuba kita kaji ayat pertama dalam surah Al-Baqarah iaitu "Alif-Lam-Mim". Ayat init boleh dikaji secara muhkamat dan juga secara mutasyabihat. Apabila kita mengkaji secara muhkmat maka kita mengkaji secara bahasa iaitu nahu dan hukum bahasa Arab. Maka kita akan melihat "alif-lam-mim" dari segi nahu dan i'rab: ianya boleh menjadi mubtada awal, mubtada thani, menjadi khabar, khabar muqaddam, dan sebagainya. Dengan memikirkan segala hukum nahu dan i'rab bahasa Arab ini maka kita telah mengaktifkan dan menggunakan otak sebelah kiri.


Ayat yang sama juga adalah ayat mutasyabihat iaitu ayat yang "nampak serupa" iaitu secara contoh berbandingan atau dalam istilah bahasa ialah "metafora". Apabila kita baca "Alif-Lam-mim itu adalah sebuah kitab" maka tergambar di dalam kepala kita tiga huruf iaitu "alif", "lam", dan "mim", dan juga tergambar akan sebuah kitab. Maka dahi kita akan mula berkerut sebab timbul perasaan kehairanan bagaimana mungkin sebuah kitab hanya ada 3 huruf sahaja? Apa jenis kitab ini yang amat pelik lagi ganjil? Bagaimana dengan hanya 3 huruf sahaja mampu menjelaskan segala perkara? Mampu menjelaskan dengan mendalam dan terperinci?

Sudah tentu juga terfikir oleh kita mana perginya lain-lain huruf yang 28 dalam abjad bahasa Arab tu misalnya "baa", "taa", "tha", "jim", dan sebagainya? Rupa-rupanya jawapan kepada soalan ini terjawab dalam ayat ke-3 iaitu "wajib beriman kepada yang ghaib", maksudnya semua huruf ada tetapi "ghaib" (tersembunyi). Kaedah "ghaib" ini samalah seperti komputer menyimpan data iaitu dalam bentuk digital "0" dan "1" di mana lain-lain huruf semuanya tidak nampak, semuanya ghaib! Pada hal huruf "A", "B", "C", ... "Z" semuanya ada tetapi kita tidak nampak sebab terlindung disebalik digital representations. Begitu juga dengan suara, gambar, bunyi, dan sebagainya semuanya disimpan dalam representasi digital "0" dam "1". Namun bagi orang-orang jahil, bodoh lagi keras kepala maka mereka tidak akan percaya sama sekali data-data boleh disimpan secara ghaib, mereka akan bertegang leher dan bermati-matian mengatakan mana mungkin ada "A", "B", "C", gambar, suara semua tu ... tak nampak pun, yang ada hanyalah "0" dan "1" sahaja.


Setelah kita faham bahawa data-data dan segala ilmu rupanya disimpan dalam bentuk ghaib seperti dalam komputer, maka umat dan ulama Islam akan (harap-harap terbuka hati dan mendapat hidayah) celik mata dan bersungguh-sungguh untuk melihat semula kaedah dan metodologi mengkaji dan memahami ayat-ayat AlQuran, dan harap-harap mereka boleh menerima hakikat bahawa Allah SWT juga ada kebolehan yang lebih hebat dari sistem komputer.


Maka dengan mengkaji secara mutasyabihat iaitu secara metafor (contoh-perbandingan) akan muncul pelbagai gambaran di dalam kepala dan seterusnya mencetus perasaan ingin tahu yang membara dalam jiwa. Dengan keghairahan dan kuriositi ini maka tergambarlah "konteks" dan pertalian antara huruf-huruf (abjad) seperti dijelaskan tadi. Dari konteks dan pertalian ini akan menjuruskan kepada percambahan ilmu. Ini akan menjuruskan kita untuk meneruskan lagi bacaan dan memikirkan ayat-ayat secara muhkamat dan juga mutasyabihat, dan inilah yang dikatakan konsep atau proses "tadabbur" iaitu satu ayat diikuti oleh ayat seterusnya semada secara turutan atau pertalian, dan akhirnya kita akan mendapat satu gambaran yang lengkap. Dan inilah yang dikatakan khusyuk dalam solat iaitu kita tahu dan faham apa yang kita baca secara muhkamat dan juga secara mutasyabihat.


Konsep dan Ayat Penting Yang Mesti ada Dalam Ulumul Quran

Saya ada mengkaji beberapa buku Ulumul Quran dan juga buku-buku tentang "amthal" iaitu contoh-perbandingan atau metafor namun saya tidak jumpa ayat-ayat dari surah Az-Zumar 39:27-29 digunakan untuk menjelaskan konsep dan kahendak "amthal". Padahal ayat-ayat inilah yang menjelaskan dengan mendalam dan terperinci tentang konsep dan kahendak "amthal" (contoh-perbandingan atau metafora). Pada hakikatnya ayat-ayat ini adalah garispanduan penting tentang konsep, kahendak dan kaedah penggunaan "amthal" atau metafora di mana tanpa memahami ayat-ayat ini kita tidak akan faham bagaimana untuk menggunakan ayat-ayat mutasyabihat sebagai hudan atau petunjuk.

Mari kita sama-sama megkaji ayat Az-Zumar 39:27-29 di bawah ini.


Secara ringkasnya ayat 39:27 menjelaskan bahawa kitab Al-Quran menggunakan pendekatan "amthal" (contoh perbandingan) atau "metafora" untuk berfikir. Kemudian pada ayat 39:28 Allah SWT menjelaskan kita mestilah menggunakan bahasa Arab. Apa bezanya metafora dengan bahasa Arab? Kenapa metafora menggunakan otak kanan dan bahasa pula menggunakan otak kiri? Lihat pada akhir ayat 39:27 digunakan "yatazakkarun" iaitu "berfikir atau memikirkan" dan sekiranya kita mendalami wazannya maka kita disuruh berfikir secara bebas dan seluas-luasnya iaitu secara imaginasi (tetapi masih lagi dalam konteks metafora yang diberikan). Maka dari sini kita mula berfikir secara "luar kotak" dan ini akan mengembangkan ilmu, dari sini hidayah atau petunjuk akan muncul dan menjelma. Kita mesti ingat ini bukannya proses "takwil" sebab "takwil" adalah berfikir secara bebas tanpa sempadan atau batas ilmu (without knowledge domain).

Kenapa pada penghujung ayat 39:28 tidak digunakan perkataan "yatazakkarun" atau "yatafakkarun" atau "ya'kilun" atau "yatadabbarun"? Kenapa "bahasa Arab" dikaitkan dengan perkataan "Yattaqun" (bertaqwa iaitu takut dan patuh)? Kenapa pada penghujung ayat 39:29 Allah SWT mengatakan ramai orang yang tidak tahu sedangkan hampir kesemua kitab-kitab tafsir menunjukkan sebaliknya (semuanya kata tahu)?

Kenapa para penafsir tidak menafsir ayat ini sebagai penjelasan kepada metod tafsir Al-Quran bil-Quran iaitu untuk menjelaskan konsep dan kahendak "amthal" (contoh-perbandingan atau metafora) tetapi hampir kesemuanya memberi makna secara literal? Di manakah bermulanya "mathalan" dalam ayat ini dan di mana ianya berakhir? Kenapa Allah SWT meletakkan perkataan syukur "Alhamdulillah"? Adakah sebab para penafsir tahu atau sebab tidak tahu? Atau adakah "Alhamdulillah" ini juga masih lagi dalam konteks "amthal"?Bersambung ... Insyaallah

Wallahu a'lam.

Friday, September 18, 2015

Metod QbQ: Bagaimana "Amthal" (Metaphor) Kembangkan Ilmu?

Pengkaji/pengarang: Khalid Yong, Qur'analyst.     email: akhalidyong@gmail.com

Salam sejahtera kepada seluruh para pembaca dan pengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Bersyukur kerana dengan izinNya kita dapat bersua lagi. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT dan diberikan rahmah, berkah, dan hidayah yang lurus "ihdinas siratal-mustaqim". Tanpa "ihdinas siratal-mustaqim" manusia akan sesat dan tenggelam di dasar 10 lautan-dakwat ilmu yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Hakim yang menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci. Insyaallah di dalam siri Kajian Al-Quran dan ICT para pengkaji akan dapat mengkaji dan melihat sendiri kehebatan metod QbQ mengeluarkan 10 lautan-dakwat ilmu ini untuk membawa para pemikir dan ulama Islam kembali bersaing dipersada ilmu dan teknologi dunia.SELURUH ulama bersetuju bahawa metod tafsir Al-Quran bil Al-Quran (metod QbQ) adalah yang terbaik, dan pada awal abad ke-21 ini kita umat Islam bersyukur kerana Allah SWT telah memberi hidayah dan peluang kepada kita semua untuk melakukan penambah-baikkan kepada metod tafsir ini. Saya bukanlah ulama agama tetapi hanya pemudah-cara (facilitator) untuk membolehkan para ulama agama melakukan penambah-baikkan ke atas metod QbQ ini. Saya hanyalah ulama ICT (komputer), ada kelulusan dan pengalaman lebih 20 tahun dalam ICT: membina, mengkaji dan menganalisa berjuta-juta "lines of computer codes", mengkaji bahasa komputer dan bahasa manusia, dan kini mengkaji 6,236 ayat-ayat Al-Quran. Bahasa manusia adalah untuk natural intelligence sementara bahasa komputer adalah untuk artificial intelligence. Bahasa manusia mengembang dan menjana ilmu melalui "contoh perbanding" (amthal), manakala bahasa komputer menjana ilmu melului "hukum" (rules based) dan "tasrif" (recursive).

Pada siri yang lepas, setelah melihat serba sedikit ayat-ayat muhkamat iaitu bagaimana cara-cara "hukum" (rules based) menjana ilmu dan penjelasan mendalam dan terperinci, insyaallah beberapa siri akan datang kita akan melihat pula bagaimana ayat-ayat mutasyabihat "mengembangkan" ilmu petunjuk (huddan) atau "reference knowledge" iaitu melalui "amthal" atau "contoh perbandingan" atau dalam bahasa Inggeris "metaphor atau analogy". Ada juga yang menterjemahkan istilah "amthal" sebagai "bahasa kiasan" namun oleh kerana konsep "kiasan" terlalu berkait-rapat dengan adat dan budaya sesuatu kaum (tidak umum, tidak normative, tidak generative, tidak computative) maka ini lebih mirip kepada takwil atau conjecture atau speculatif, dan kaedah takwil (pure intuitive) ini tidak dibenarkan untuk menafsir ayat-ayat Al-Quran maka saya lebih gemar menggunakan perkataan "contoh perbandingan".

Kita akan merasa hairan dan teruja apabila melihat perkembangan pesat sains (epistemology) samada teori relativiti mahupun quantum mekanik iaitu melalui hasil kajian dan cerapan alam maya (ayat-ayat kauniyah) dan perkembangan kognitif (language, mathematics, reasoning, information processing, etc) sejak 1-2 abad ini telah menjadikan banyak kitab-kitab terdahulu seperti kitab bible menjadi pupus dan tidak relevan (obsolete), tetapi yang peliknya kitab Al-Quran (ayat-ayat Qauliyah) menjadi semakin relevan dan menyerlah!"Amthal" (Contoh Perbandingan) = Metafora

Pada beberapa siri yang lepas kita melihat sepintas lalu bagaimana ayat-ayat muhkamat menjelaskan ilmu-ilmu yang mendalam dan terperinci (penjelasan yang terperinci ada termuat dalam buku saya, insyaallah). Pada kali ini kita akan melihat sepintas lalu bagaimana ayat-ayat mutasyabihat berfungsi dalam pengembangan dan penjanaan ilmu yang hebat dan mendalam. Sila rujuk diagram di bawah.


Biar saya ulang lagi sekali makna dan konsep ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat yang digunakan dalam metod tafsir QbQ; ianya adalah tidak sama dan berbeza sama sekali dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab ulumul Quran dan yang diajar oleh para ustaz dan pensyarah samada di IPTA atau pondok-pondok. Apa yang tuan-puan baca ini adalah hasil kajian terbaru yang belum pernah dibuat sebelum ini, dan telah dibentangkan dibanyak seminar dan konferans seperti anjuran UIA, UKM, UM, USIM, PERKIM, JAKIM, KIPSAS, ILIM, dan sebagainya yang dihadiri oleh beberapa ribu para ustaz, ulamak, cendikiawan, saintis, ICTis, para pelajar universiti dan alhamdulillah semuanya memberi sokongan hasil kajian ini.


Ayat-ayat muhkamat bukannya ayat-ayat yang hanya ada satu makna yang jelas dan terang sahaja, TETAPI adalah ayat-ayat yang mempunyai banyak makna yang luas lagi mendalam yang sukar difahami (sekiranya tidak faham bahasa Arab) yang terselindung di dalam nahu dan hukum bahasa Arab seperti yang dijelaskan dan dikahendaki pada ayat 11:1. Begitu juga dengan ayat-ayat mutasyabihat bukannya ayat-ayat yang kurang jelas atau kelabu untuk menyesatkan manusia tetapi adalah merupakan ayat-ayat petunjuk (huddan) sebagai rujukan (reference) untuk mengembangkan ilmu dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan dalam ayat 39:23. Sekiranya para pembaca masih lagi mengguna-pakai konsep lama, adalah diharapkan dapat mengenepikan fahaman lama dan gunakan konsep baru ini sekiranya mahu menggunakan dan mengaplikasikan metod tafsir QbQ.

Kita ambil contoh ayat 51:1 di mana sesetengah ulama tafsir memberi makna "angin nyaman sepoi-sepoi bahasa" sebab mereka anggap "zaariyat" itu bermakna "angin". Tetapi sekiranya dipadankan dengan nahu al-maf'ulul mutlaq ianya samada memberi makna "angin mati" sebab bergerak terlalu perlahan atau "angin ribut" sebab bertiup terlalu kencang. Tetapi saya yang ulul-albab dalam ICT, maka saya ambil makna literal dari kamus bahasa Arab "Zaariyat" bermakna "penabur dan penerbang" (raise, scatter, and make it to fly) yang mana akan memberi satu makna "penaburan yang teramat sangatlah banyak". Dan fenomena "penaburan yang teramat banyak" memang sesuia dengan sifat, karakter, dan fungsi elektron iaitu apabila terbang kembali keorbitnya akan menaburkan bertrilion-trilion-trilion tenaga foton (electromagnetic wave).

Para ulama tafsir juga terkhilaf apabila menafsir frasa "ma-tasyabaha-minhu" yang secara harfiyyahnya memberi makna "apa yang Dia (Allah SWT) samakan denganNya (sifat-sifat makhluk disamakan dengan Allah)". Ada yang membacanya secara masdar "ma-tasyaabuh" (apa yang persamaan) dan ada juga membacanya secara isim fa'il "mutasyaabih" (yang persamaan) sebab untuk mengaitkan dengan keseluruhan "ayat-ayat mutasyabihat". Dengan itu mereke membuat kesimpulan bahawa Allah SWT melarang mengkaji ayat-ayat mutasyabihat. Cuba kaji dan lihat hanya terdapat sedikit perbezaan pada hukum (rules) bahasa Arab tetapi kesannya amat besar dan mendalam sebab ianya sudah menukar makna, tujuan dan kahendak ayat-ayat Al-Quran. Sepatutnya para ulama menyuruh dan menggalakkan umat Islam mengkaji dan memahami ayat-ayat mutasyabihat tetapi oleh kerana kekhilafan ini mereka telah menghalang umat Islam dari mengkaji ayat-ayat mutasyabihat iaitu ayat-ayat hudan, ayat-ayat petunjuk yang boleh mengeluarkan umat Islam dari kegelapan kepada cahaya, dan meletakkan umat Islam sebagai umat terbaik "khaira ummatin".

Mereka tidak perasan "ma-tasyabaha-minhu" adalah satu frasa dan bukannya satu kalimah (bukan masdar atau isim fa'il) iaitu seperti yang saya jelaskan pada siri-siri sebelum ini. Frasa ini memberi amaran sejelas-jelasnya dan sekeras-kerasnya kepada para pengkaji Al-Quran bahawa di dalam ayat-ayat mutasyabihat itu ada juga ayat-ayat yang mana Allah SWT samakan denganNya iaitu sifat makhlukNya seperti tangan, wajah, kaki, duduk, dan sebagainya, padahala Allah SWT maha suci dari persamaan atau penyekutuan dengan segala apa jua bentuk makhlukNya seperti yang dijelaskan dalam ayat 42:11 dan 37:180, bahkan tidak ada sebarang makhluk yang mampu membuat apa-apa gambaran tentang zat dan sifat Allah SWT (ayat 6:103).Lihat diagram di atas dan rujuk ayat 2:26 yang mana Allah SWT menyatakan "Dia tidak malu membuat apa-apa perbandingan sekali pun dengan nyamuk", padahal Allah SWT itu maha kudus dan Maha Suci, dan amat tidak layak dibuat sebarang perbandingan, persamaan atau penyekutuan dengan apa jua makhlukNya. Sebab itu pada ayat 3:7 ini Allah memberi amaran dan melarang manusia mengikut apa yang Dia samakan denganNya "fa ammallaziina fi-qulubihim zaighun fayattabi'una" (maka barangsiapa yang ada kotoron (tersesat) dalam hati maka mereka akan ikut) "ma-tasyabaha-minhu"  (apa yang Allah samakan denganNya). Orang yang jahat yang kotor hati akan ikut segala macam persamaan yang Allah sebut dalam Al-Quran, padahal pada ayat ini Allah SWT jelaskan agar jangan ikut. Oleh yang demikian mereka kata Allah ada tangan, ada kaki, ada betis, ada wajah, duduk bersila lendik di arasy, dan sebagainya.

Yang paling malang mereka menjauhkan umat Islam dari mengkaji dan menyelidik ayat-ayat mutasyabihat iaitu ayat-ayat petunjuk (hudan) seperti yang dijelaskan dalam ayat 39:23. Dengan menjauhkan ayat-ayat hudan (petunjuk) ini maka kitab Al-Quran menjadi begitu sempit, jumud dan rigid, dan tidak mampu menjelaskan banyak perkara padahal Allah SWT berjanji kitab Al-Quran menjelaskan segala perkara. Alhamdulillah sekarang sudah ramai para ulama mula membuka mata, cuma mereka takut untuk menerima penjelasan baru ini sebab mereka tidak faham ilmu-ilmu ICT yang maju dan terkehadapan. Konsep ayat-ayat mutasyabihat yang menggunakan "amthal" (contoh perbandingan) ini adalah bertujuan untuk memberi gambaran dan menggunakan akal agar dapat dikembangkan ilmu dengan menQurankan dengan ayat-ayat lain dan mencari makna mendalam menerusi hukum (rule based) iaitu nahu dan i'rab bahasa Arab.


Facilitator Untuk Membantu Para Ulama Tafsir

Sebagaimana banyak kali diulang, saya bukanlah ulama agama tetapi hanya ulama komputer dan tugas saya ialah sebagai pemudah-cara sahaja. Apabila saya membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran Allah berikan saya nampak kehebatan ayat-ayat Al-Quran sebab ianya amat bertepatan dengan ilmu dan pengalaman ICT yang Allah berikan kepada saya ini. Sekiranya para ulama agama ada ilmu dan pengalaman ICT seperti saya ini sudah tentu mereka juga akan nampak apa yang saya nampak, malah lebih baik lagi sebab mereka amat pakar bahasa Arab dan pelbagai ilmu lain lagi. Jadi tugas saya ialah untuk memberi "short-cut" kepada para alim ulama dan bukannya mahu mengajar atau mengambil-alih tugas mereka.Misalnya apabila saya baca ayat 11:1 "alif-lam-ra, adalah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun-padatkan dalam bentuk hukum (rules based) kemudian dijelaskan ilmu yang mendalam ..." maka saya terus nampak kebenaran ayat ini sebab saya tahu memang ada pun sistem komputer yang menjana ilmu dengan cara "kod-kod disusun-padatkan dalam bentuk hukum kemudian menjana ilmu yang banyak dan mendalam" misalnya artificial intelligence, knowledge base, dan expert system. Tetapi para ulama agama tidak nampak dan tidak faham sebab mereka tidak terdedah kepada ilmu ICT, mereka tidak pernah tengok atau alami bagaimana dengan menyusun ayat-ayat dalam bentuk hukum (rules) dapat menjana ilmu yang banyak lagi mendalam.Begitu juga apabila saya baca ayat 6:65 "Perhatikanlah bagaimana Kami tukar-ganti-ulang (rekersifkan) ayat-ayat semoga mereka semua akan faham (ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat)" maka saya terus nampak bagaimana Al-Quran menjana dan menjelaskan segala ilmu iaitu melalui rekersif seperti yang digunakan oleh kesemua komputer dan sistem pintar. Tanpa rekersif (tasrif) tidak akan mungkin lahir sistem komputer atau mana-mana sistem pintar. Sebagai contoh sistem pinjaman (loan system), saya hanya membina hukum asas yang rekersif kemudian sistem itu akan berjalan dengan sendiri, segala bentuk dan jenis pinjaman akan dapat dijalankan misalnya pinjaman perumahan, pinjaman kereta, pinjaman perniagaan, persendirian, pinjaman ubah-suai dan sebaginya. Tetapi oleh kerana para ulama agama tidak pernah membuat sistem komputer maka mereka tidak faham konsep rekersif, mereka tidak nampak kehebatan disebalik rekersif ini.

Untuk perhatian para pembaca sekalian, apabila saya cuba memahami dan menafsir ayat-ayat Al-Quran, saya tidak pernah cuba-cuba ubah-suai ayat-ayat Al-Quran, atau cuba putar-belit makna, atau ambil makna takwil atau makna kiasan, tidak pernah sekali-kali. Semuanya adalah makna dari bahasa Arab yang jelas, nahu yang jelas dan "amthal" yang jelas.

Begitu juga apabila saya kaji ayat 3:7, 11:1, dan 39:23 yang menjelaskan struktur kitab Al-Quran dibahagikan kepada 2 iaitu "muhkamat" (rules based) dan "mutasyabihat" (analogy based), dan seluruh 6,236 ayat adalah "ayat-ayat muhkamat", dan 6,236 ayat adalah "ayat-ayat mutasyabihat" maka saya boleh nampak betapa luar biasanya susunan ayat-ayat Al-Quran ini di mana tidak mungkin akan ada manusia atau jin yang mampu menyusun-atus sebegini rupa. Namun ada sesetengah para ulama tidak nampak dan tidak faham bagaimana boleh semua ayat Al-Quran itu muhkamat dan semuanya adalah juga mutasyabihat, sebab itu mereka berkata ayat-ayat mutasyabihat tidak banyak dalam Al-Quran!Oleh yang demikian para ulama jangan bimbang dan risau sebab saya bukannya mahu masuk campur urusan ulama atau ambil alih tugas dan kerja para ulama, tetapi mahu sama-sama menyumbang, sama-sama berkhidmat kepada agama Allah ini, dan agar peranan ulama akan menjadi lebih besar, luas, dan penting dalam era dunia ledakan ilmu, dan sama-sama bersaing di peringkat global dan antarabangsa. Maka saya harap Ahli Majlis Fatwa Kebangsaan akan dapat memproses permohonan saya dan mempertimbangkan beberapa cadangan yang telah saya kemukakan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kaseh kepada bekas mufti WP SS Datuk Zahidi Wan Teh kerana telah sudi melapang waktu yang panjang untuk berbincang hasil kajian ini, dan juga kepada mufti WP sekarang iaitu SS Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri kerana telah sudi meluangkan masanya yang agak sibuk untuk berbincang dengan saya dan kemudian telah sudi pula untuk memanjangkan hasil kajian saya ini keperingkat Ahli Majlis Fatwa Kebangsaan.


Mari Bersaing Di Peringkat Global     

Dengan lahirnya ilmu baru tafsir Al-Quran iaitu penambah-baikkan kepada metod tafsir Al-Quran bil-Quran (metod QbQ), insyaallah akan membuka lembaran dan sejarah baru kepada seluruh umat Islam terutama para ulama tafsir, pelajar, pensyarah, dan penyelidik yang dahagakan dan mencari-cari ilmu dari kitab suci Al-Quran untuk dibanding dan diganding dengan ilmu-ilmu sains dan falsafah Barat yang terdapat banyak kelemahan, kekurangan, dan mendatangkan banyak kerusakan dimuka bumi ini. Mulai saat ini para falsafah dan saintis Islam akan dapat menyelidik dan mengeluarkan ilmu-ilmu hebat dan terkehadapan dari kitab suci Al-Quran ini, insyaallah.


Pada dua abad yang lepas para falsafah Barat telah mendominasi dan mengungguli dunia ilmu dengan mengeluarkan pelbagai teori falsafah dan sains misalnya tentang kognitif dan bahasa misalnya "genetic endowment", "generative grammar", "deep structure and surface structure" oleh Prof. Chomsky, atau Prof. Austin dan Prof. Searly dengan teori tindakan pertuturan (speech act theory), relativity teori, quantum fiziks, blackholes, dark matter and energies, string theory, higgs bozon, anti-matter, genetic, nano teknologi, biotek, artificial intelligence, wirelless communications, teleportation, dan sebagainya. Malang sekali cerdik pandai dan pemikir Islam masih terkial-kial  dan tenggelam di arena pertarungan ilmu dan teknologi antarabangsa.


Teori Pemilikan Bahasa: Chomsky vs Vygotsky vs Al-Quran

Dengan adanya kaedah dan metod baru tafsir Al-Quran ini akan dapat membantu IPTA terutama yang berlabelkan Islam, para pelajar, penyelidik, para falsafah dan saintis Islam untuk sama-sama mengeluarkan hipotesis dan teori-teori hebat yang dapat mencabar dominasi Barat. Misalnya mereka boleh cabar teori bahasa Noam Chomsky "innateness atau nativeness of language" sebab AL-Quran pada ayat 2:31 menjelaskan bahawa kebolehan manusia bertutur dan berfikir adalah disebabkan ciri-ciri semulajadi "insan" (manusia) yang dijadikan dari tanah dan telah diajarkan oleh Allah dengan kebolehan membuat "representations" (diajar dengan segala nama). Yang "innate" ialah "representations" (nama segala benda) dan bukannya "language" seperti yang dinyatakan oleh Prof. Chomsky. Sekiranya "language is innate" atau "native" maka seluruh manusia akan faham dan bercakap hanya satu rumpun bahasa sahaja!

Oleh yang demikian pemilikan bahasa (acquisition of language) dan diversifikasi bahasa boleh berlaku sebab ada perkara atau benda yang lebih asas dan umum lagi iaitu kebolehan semulajadi memahami "representations". Dengan adanya representasi ini maka "akal" (mind) boleh berfungsi. Dengan adanya metod tafsir QbQ ini kita boleh meneruskan dan mendalamkan lagi kajian keperingkat "akal" yang mana perkataan "akal" dalam bahasa Arab bermakna mengikat (to bind). Jadi apa yang diikat? salah satunya ialah mengikat "representasi" atau "rupa bentuk nama benda" antara "insan" dan bahasa setempat iaitu melalui interaksi sosial seperti yang dicadangkan oleh Prof. Lev Vygotsky.

Dengan ini kita dapat melihat hasil kajian para falsafah dan saintis Barat yang berdasarkan permerhatian alam (ayat-ayat kauniyah) hampir-hampir selari dengan ayat-ayat Al-Quran (ayat Qauliyah). Maka tugas para ulama dan pemikir Islam ialah menyaring, memadankan dan memadukan segala penemuan Barat agar sejajar dengan ilmu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita tidak terima semua ilmu yang dijana oleh Barat secara mutlak, 100%. Kita tapis dan saring melalui kacamata Al-Quran.


Teori Matematik: Lambda Calculus, Category Theory, Al-Quran

Begitu juga dengan pakar-pakar matematik Islam bukan setakat menerima-pakai bulat-bulat saja ilmu matematik dari Barat tetapi dapat melakukan penambah-baikan misalnya lambda calculus yang dibuat oleh Prof. Alonso Church dan teori kategori yang diusahakan oleh Prof. Eilenberg dan Prof. McLane. Dengan menggunakan metod tafsir QbQ insyaallah pakar-pakar matematik Islam akan dapat melihat pelbagai paten yang ditunjukkan samada dari pembacaan/sebutan (zikr) atau dari nahu, atau dari symmetrical, atau dari pelbagai kesah dan sebagainya.

Misalnya dalam lambda calculus "rules" menjana "function", dan "function" pula boleh menjana beberapa "functions" lagi dan seterusnya, dan antara functions ini terdapat binding dan substitutions. Begitu juga pada nahu dan i'rob bahasa Arab terdapat isim fa'il/maf'ul (adjectives), hazaf/mahzuf (substitutions), jar/majrur (binding), dan sebagainya. Dari pengolahan ini kita akan dapat pattern dan symmetry, dan dari sini kita akan seterusnya nampak bentuk atau "morphism", dan dari pelbagai putaran morphism ini akan dapat dijana pelbagai kategori dan akhirnya dapat mengeluarkan formula atau model "sub-atomic particle" dan seterusnya dibandingkan dengan 6-dimensi teori string yang masih giat dibahaskan oleh para saintis Barat. Para saintis Barat sudah hilang punca apabila mengkaji benda-benda ghaib (abstrak) ini namun bagi ulama, saintis, dan ICTis Islam mereka beruntung sebab ada kitab Al-Quran sumber ilmu yang menjelaskan segala perkara baik yang nyata, zahir, mahupun yang ghain dan abstrak.

Tidakkah ini membuktikan Al-Quran menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci?


Bersambung ... insyaallah


Wallahu a'lam.

Friday, July 3, 2015

Metod QbQ Guna Lambda Calculus - Rules Generate Functions: Binding and Recursive

Pengkaji/pengarang: Qur'analyst Khalid Yong

Alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah SWT serta selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabiin, para ulama dan pemikir Islam, para guru/ustaz, para pembaca/pengkaji/pelajar dan seluruh muslimin dan muslimat. Dengan izin Allah SWT kita dapat berjumpa lagi. Pada siri yang lepas kita berbicara ringkas tentang metod tafsir Al-Quran bil-Quran atau Metod QbQ iaitu tentang format dan struktur Al-Quran iaitu bagaimana cara Al-Quran menjelaskan segala perkara dengan mendalam lagi terperinci. Setelah memahaminya saya berharap para pembaca sudah bersedia untuk terus maju ke tahap yang lebih tinggi dan terkehadapan iaitu ilmu ICT "functional programming" yang berasaskan "lambda calculus" dab diharapkan para pengkaji akan dapat menjana ilmu-ilmu baru yang hebat dari kitab suci Al-Quranul Karim.Pada artikel kali ini kita akan masuk ke satu topik yang agak berat, terkehadapan dan abstrak iaitu diluar bidang pengajian dan pembelajaran para penafsir Al-Quran dan Al-Hadith iaitu "Lambda Calculus" satu ilmu matematik yang menjelaskan bagaimana hukum menjana fungsi (rules create functions) dan dari sini kita akan dapat tahu cara-cara bagaimana Al-Quran menyembunyikan ilmu-ilmu yang mendalam di dalam hukum-hakam bahasa Arab. Inilah rahsia terbesar bagaimana kitab Al-Quran yang hanya 6,236 ayat dapat menjelaskan segala perkara, segala ilmu dengan mendalam lagi terperinci, Sesiapa yang mahu mengeluarkan ilmu-ilmu hebat dan terkehadapan maka haruslah memahami dan mendalami ilmu lambda kalkulus ini dan para ulul albab dapat mengaplikasikan ilmu nahu dan i'rab bahasa Arab untuk menjana pelbagai fungsi baru dan seterusnya menja ilmu baru yang akan membawa Islam kembali kepersada ilmu, teknologi dan ekonomi dunia dan seterusnya menjadikan umat Islam "khaira ummatin".

Sebelum ini kita telah menyentuh serba sedikit tentang propositional calculus dan predicate calculus, dan pada hari ini kita akan menyentuh pula lambda calculus. Seperti biasa, seperti propositional calculus, predicate calculus, dan lain-lain, dalam artikel ini saya tidak akan menjelaskan "lambda calculus" dengan mendalam sebab sudah terdapat banyak artikel dan youtube yang menjelaskan subject ini dengan baik, jelas dan berkesan. Malang sekali kebanyakkannya adalah di dalam bahasa Inggeris. Sekiranya ada para pembaca blog ini yang belajar di IPTA/S atau bekerja di pelbagai institusi Islam  seperti JAKIM, IKIM, PERKIM, YADIM, dan sebagainya mungkin mereka mahu membuat terjemahan ke dalam bahasa Melayu atau Arab untuk manfaat para pembaca dan pengkaji yang lemah dalam bahasa Inggeris.

Oleh kerana subjek ini agak advanced dan abstrak maka lebih baik sekiranya para pembaca menonton dan memahami video youtube "basooir" yang disampaikan ustaz Zaharudin Nawi atau youtube Madinah Book oleh Dr. Abdul Raheem, atau lain-lain iaitu tentang ilmu bahasa Arab i'rab. Dalam video basooir, Ustaz Zaharudin menjelaskan ayat-ayat 1-3 surah Al-Baqarah dengan mudah dan baik sekali, dan saya berharap para pembaca dan pengkaji akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami video-video (ilmu i'rab Al-Quran). Kepada para ustaz yang sudah mahir bahasa Arab dan I'rab Al-Quran ini bolehlah merujuk kepada bab-bab jar/majru, muta'allaq/muta'alliq, hazaf/mahzuf, lam al-muzahlaqah, dan tasrif (rekersif).Para Ustaz Mengajar "Lambda Calculus" (I'rab Al-Quran)


Ilmu matematik propositional calculus, predicate calculus, dan lambda calculus ini adalah ilmu yang sangat penting dalam metod tafsir Al-Quran bil Quran atau Metod QbQ sebab ianya mengajar kita bagaimana untuk mengeluarkan ilmu dari hukum-hukum (nahu dan i'rab) bahasa Arab. Ilmu-ilmu hebat dan penting ini sudah lama diajar dalam Al-Quran, telah lama mendahului pakar-pakar matematik dan komputer sains sejak 1,400 tahun lagi. Ianya terkandung di dalam ilmu Bahasa Arab Al-Quran. Ilmu I'rab dan nahu bahasa Arab Al-Quran adalah satu ilmu yang sangat hebat, sangat advanced, sangat luar biasa, dan pada hari ini kita baru sedar bahwa ianya adalah ilmu matematik dan program komputer yang melampaui zaman. Para ulama, asatizah, dan pakar-pakar tafsir Al-Quran hanya nampak kekuatan Al-Quran dari segi perbendaharaan kata dan puisi Al-Quran sahaja. Tidak pernah terbayang oleh mereka bahwa bahasa Arab Al-Quran adalah juga merupakan bahasa matematik dan bahasa komputer yang amat hebat, sistematik, dan berfungsi. Oleh sebab mereka tidak faham kehebatan nahu dan hukum bahasa Arab menyebabkan pelajaran bahasa Arab menjadi jumud dan membosankan, padahal ianya adalah teramat sangatlah penting dan menarik!
Gambar di atas menunjukkan Ustaz Zaharudin Nawi sedang mengajar ilmu i'rab iaitu asas kepada ilmu "lambda kalkulus" yang membolehkan penciptaan "functional programming language". Saya syorkan agar para pembaca download youtube yang dikeluarkan oleh Basooir berjudul "I'rab Al-Quran Al-Karim wa-bayanuhu - 02". Perhatikan, buat nota dan faham bagaimana "alif-lam-mim" itu boleh berubah beberapa fungsi misalnya "mubtada", "khabar awwal", "khabar muqaddam", dan oleh itu memberikan makna semantik yang berbeza. Lihat dan faham bagaimana "khabar-1", "khabar-2", dan "khabar-3", dan sebagainya. Adalah baik sekiranya para pembaca boleh subscribe dan download semua video yang dibuat oleh Basooir ini. Saya pernah berbual-bual dengan Ustaz Zaharudin Nawi ini dan beliau adalah seorang ustaz yang baik, berkaliber, memang pakar dalam bidang bahasa Arab dan I'rab Al-Quran. Tambahan pula cara penyampaianya adalah mudah dan jelas.
Selain dari program video Basooir, kepada sesiapa yang suka versi bahasa Inggeris bolehlah download youtube program Madina Book yang dikarang oleh Dr. AbdulRaheem dan yang dipermudahkan oleh Ustaz Asif Mahereli (gambar atas). Terdapat beberapa program lain yang juga baik seperti yang dikelolakan oleh ustaz Abdullah Endut. Apabila para pembaca sudah maher dengan nahu dan I'rab bahasa, tuan/puan akan dapat memahami ilmu asas logik dan calculus seperti propositional calculus, predicate calculus, lambda calculus, dan category calculus (theory) dengan mudah. Semua ini adalah asas untuk para pengkaji memahami dan mendalami Metod Al-Quran bil-Quran (Metod QbQ) seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam kitab Al-Quranul Karim.


Lambda Calculus dan I'rab Al-Quran

Saya tidak dapat menjelaskan dengan mendalam dan terperinci tentang bagaimana lambda kalkulus dapat menjana ini baru dalam blog ini sebab ruangnya terlalu terhad. Namun saya akan menjelaskan beberapa kekunci atau key points di mana ianya dapat membantu para pembaca dan pengkaji untuk berfikir dan menajamkan minda serta membina sendiri functional program dari ilmu nahu dan i'rab bahasa Arab.

Yang paling penting pada lambda kalkulus ini ialah kebolehannya menjana kod iaitu "rules create functions", atau "codes generate more codes", dan kebolehan seperti ini adalah kehebatan dan kekuatan bahasa arab yang tidak ada pada bahasa-bahasa manusia lain. Sekiranya para pembaca faham apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaharudin atau Ustaz Asif, saya percaya konsep "rules create functions" atau "codes generate codes" ini dapat difahami dan diaplikasikan.

Yang keduanya ialah konsep "binding" atau dalam bahasa i'rabnya ialah "majrur" iaitu "muta'llaq dan muta'alliq". Terdapat beberapa "binding" yang boleh berlaku dalam I'rab bahasa Arab iaitu melalui huruf jar (majrur), dan juga "binding" melalui hazaf/mahzuf. Ianya juga boleh berlaku pada "sifah/mausuf", dan juga "mudof/mudof ilaih". Binding dalam hazaf/mahzuf agak luas sebab ianya boleh berlaku dalam banyak keadaan samada hazaf mubtada, hazaf khabar, hazaf aayaat, hazaf fa'il, hazaf ismul faa'il dan sebagainya.

Dalam lambda kalkulus terdapat apa yang dipanggil "substitution" dan konsep ini juga terdapat pada i'rab bahasa arab iaitu "tasrif", saya tidak maksudkan tasrif dalam ilmu sorof tapi tasrif "aayaat" (rekersif) seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-An'am 6:65 seperti yang saya jelaskan dalam beberapa artikel sebelum ini (tentang artificial intilligence).

Kepada yang mahir dalam sesuatu bidang (ulul albab) maka mereka akan mudah nampak apabila berlaku sedikit perubahan pada nahu (syntax) akan membawa perubahan makna semantik yang besar, jelas dan ketara. Misal contoh pada ayat 51:1 yang saya sentiasa guna untuk membuat contoh. Dengan menukar fungsi "zaariyat" (ismul faa'il) dari pembuat (active participles) kepada sifat (adjectives) sudah memberi makna semantik yang berbeza iaitu dari pelaku tunggal kepada pelaku yang belbagai jenis misalnya kepada pelbagai jenis logam elektron iaitu logam emas, besi, tembaga, dan sebagainya!Begitu juga dengan mengetahui perbezaan nahu maf'ululmutlaq dengan nahu maf'ulumbih sudah dapat memberi makna yang berbeza. Sekiranya Allah SWT menggunakan nahu maf'ulumbih maka ia membawa makna hanya beberapa photon sahaja yang tersembur, tetapi apabila nahul maf'ululmutlaq digunakan ianya menggambarkan satu penaburan dan penerbangan photon yang teramatlah banyak sehingga bertrilion-trilion banyaknya dan fenomena ini memenuhi kriteria suatu makhluk iaitu elektron apabila terbang keluar orbit maka ianya akan melakukan penaburan yang sebanyak-banyaknya! Masyaallah ... amat tepat dan hebatnya ilmu yang dapat dikeluarkan dari nahu bahasa Arab.

Bagi orang-orang yang tidak faham bahasa Arab dan tidak faham ilmu lambda kalkulus ini maka mereka tidak akan faham bagaimana nahu sesuatu bahasa dapat mengeluarkan makna semantik yang berbeza-beza. Oleh yang demikian sesiapa yang hendak menafsir Al-Quran atau mengeluarkan ilmu dari Al-Quran maka WAJIB tahu bahasa Arab.


Nusus (dalil-dalil dari Al-Quran)

Umat Islam wajib beriman kepada kitab Al-Quran sepenuhnya tanpa sebarang keraguan, Kita wajib yakin dan percaya bahwa kitab Al-Quran:
1) Menjelaskan segala perkara
2) Menjelaskan dengan mendalam lagi terperinci.

Para asatizah dan ulama tafsir tidak mengkaji dan menambah-baik metod tafsir yang dijelaskan di dalam Al-Quran iaitu metod Al-Quran bil Al-Quran, maka mereka tidak nampak bagaimana kehebatan Al-Quran yang sebenarnya dan sejak 1,400 tahun itu mereka hanya berbangga-bangga dengan kesusasteraan dan perbendaharaan kata bahasa Arab sahaja. Padahal selain dari kehebatan sastera dan perbendaharaan kata, ada lagi kelebihan bahasa Arab yang lebih menakjubkan, yang luar-biasa dan mustahil boleh dibuat oleh manusia iaitu nahu dan "hukum" atau "rules" bahasa Arab. Oleh sebab itu Allah SWT memberitahu manusia secara jelas lagi spesifik dalam ayat 13:37 bahwa kitab Al-Quran itu dijadikan dan diturunkan dalam hukum bahasa Arab. Manusia tidak pernah tahu bahwa pelbagai ilmu dan maklumat dapat disembunyikan (atau dikodkan) di dalam hukum dan peraturan bahasa ini. Hanya sejak 100 tahun ini sahaja manusia mula faham dan cuba mereka-cipta satu formula atau bahasa yang mampu menyimpan data, padahal Al-Quran sudah melakukannya sejak 1,400 tahun yang lampau. Sekiranya para pembaca sudah melihat video-video yang saya cadangkan tadi kemungkinan besar ada diantara kita yang sudah dapat rasa kehebatan bahasa Arab.


Cuba lihat dan kaji ayat 13:37 (di atas) di mana Allah memberitahu bahawa kitab Al-Quran adalah menggunakan bahasa Arab dan diberitahunya supaya melihat kepada hukum-hukum bahasa Arab. Kemudian lihat pada ayat Hud 11:1 Allah SWT menjelaskan bahawa ilmu yang mendalam dan terperinci terselindung di dalam hukum dan peraturan (rules and funtions), iaitu hukum-hukum bahasa Arab. Maka dengan nas ini, kitab-kitab terjemahan dan tafsir tidak boleh dipanggil kitab Al-Quran sebab hukum dan peraturan bahasa Arab tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

Di dalam ayat 11:1 ini Allah memberitahu penjelasan mendalam berlaku selepas kajian yang mendalam (lihat perkataan "thumma" yang bermakna "kemudian selepas lama") berpandukan pentafsiran hukum bahasa Arab itu sendiri. Lihat kepada perkataan "uhkimat" dan "hakiim" yang diulang (repeat atau recursive) iaitu perkataan yang datang dari akar yang sama iaitu "hakama/yahkumu". Lihat kepada perkataan "min" iaitu majrur yang menunjukkan berlakunya "muta'allaq/muta'alliq" (binding) diantara penjelasan mendalam dan kehebatan hukum (bahasa Arab). Orang yang tidak tahu bahasa Arab tidak akan dapat melihat ilmu-ilmu yang dijelaskan melalui hukum bahasa Arab ini.Cuba lihat penjelasan yang dibuat oleh Ustaz Zaharudin pada "alif-lam-mim" dalam penjelasan i'rab, dan pada ayat-ayat berikut pada surah permulaan Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah. Cuba kira berapa banyak hukum-hukum yang telah dijelaskan. Sudah tentulah setiap perubahan hukum akan membawa perubahan makna semantik!


Cuba kaji ayat 2:3 yang menjelaskan kepada umat Islam tentang "ilmu ghaib" yang terkandung di dalam Al-Quran. Hukum dan peraturan inilah yang dimaksudkan beriman kepada ilmu ghaib, iaitu kita wajib yakin dan percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala perkara dan penjelasannya adalah jelas, mendalam dan terperinci, dan bukanya secara umum secara kasar, atau secara menggunakan kitab-kitab lain. Al-Quran itu sendiri sudah lengkap dan sempurna, dan inilah yang dikatakan beriman dengan kitab Al-Quran.Cuba lihat ayat-ayat lain misalnya dalam surah yasin. Awal-awal lagi Allah SWT menjelaskan bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang berhukum dan berperaturan, maksudnya rahsia bagaimana 10 lautan-dakwat ilmu disorok dalam Al-Quran ialah melalui hukum dan peraturan bahasa Arab. Orang-orang Islam baca surah yasin ini setiap malam Jumaat, malah ada yang membacanya setiap hari namun mereka tidak hirau pun tentang kehebatan dan kemukjizatan hukum-hukum bahasa Arab dalam Al-Quran.Ilmu yang terkandung atau terselindung di dalam hukum dan peraturan (rules and funtions) bahasa Arab inilah yang dikatakan ayat-ayat muhkamat. Maka para pembaca akan melihat betapa hebat dan luasnya hukum dan peraturan bahasa Arab ini. Dari hukum-hukum inilah yang akan menjana fungsi (rules create functions), dan dari fungsi-fungsi inilah yang menjana ilmu yang mendalam lagi terperinci.Kenapa Lambda Calculus?

Apa itu matematik? Matematik adalah ilmu tentang nombor. Apa itu Aljebra? Aljebra ialah ilmu matematik tentang simbol. Apa itu kalkulus? Kalkulus ialah ilmu matematik tentang perubahan. Kitab Al-Quran adalah satu kitab yang sangat ajaib, dan apabila Allah SWT berjanji ianya adalah kitab yang terbaik dan menjelaskan segala perkara maka janji Allah SWT adalah benar dan tepat sekali. Kenapa kita tidak nampak Al-Quran menjelaskan segala perkara? Sebab kita salah faham konsep yang teramat penting iaitu "muhkamat dan mutasyabihat" sehingga menjadikan kitab AL-Quran itu kelihatan jumud, kaku, dan kelam-kabut! Yang menjadi bertambah parah ialah kita salah faham kahendak ayat "ma-tasyabaha-minhu" sehingkan menjadikan umat Islam berpecah, berpuak-puak, dan bercakaran sesama sendiri sehinggakan ada yang sanggup kafir-mengkafir.


Walaupun ilmu matematik agak susah sebab ianya terlalu abstrak, namun ianya amat penting dan mustahak dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan penjanaan ilmu-ilmu baru (dari Al-Quran). Oleh kerana tidak ramai para ulama yang minat pada ilmu matematik ini, maka beban sekarang terletak kepada para profesional yang arif dan pakar dalam bidang matematik untuk mendalami isi kandungan kitab Al-Quran. Sekarang menjadi tanggong-jawab dan tugas kita para "protaz" untuk mendalami bahasa Arab dan ilmu i'rab.

Mungkin ada diantara kita yang berkerut dahi, bagaimana pula Al-Quran ini ada kaitan dengan ilmu matematik? Dengan menguasai ilmu matematik seperti algebra dan kalkulus, kita akan dapat lihat bagaimana nahu dan i'rab bahasa Arab diolah, disusun, dan keselariannya. Memang terdapat banyak kesamaan! Misalnya di dalam lambda kalkulus terdapat "binding", di dalam bahasa arab terdapat "majrur", didalam lambda kalkulus terdapat "substitution", maka dalam bahasa arab terdapat "tasrif" (recursive), dan sebagainya.

Pada peringkat awal ini mungkin masih ramai para ustaz dan pakar bahasa Arab tidak dapat menerima apa yang saya cuba jelaskan ini. Namun saya berharap para pembaca akan terus mengkaji dan nanti akan melihat sendiri kebenaran apa yang hendak saya sampaikan ini. Insyaallah apabila kita semua sudah faham, saya percaya para protaz dan uspro akan dapat berganding bahu untuk membina satu perisian komputer (software) yang amat canggih untuk menjana ilmu dari Al-Quran iaitu "Quranpedia".

Quranpedia adalah berteraskan ilmu matematik dan bahasa Arab. Dari lambda kalkulus kita akan dapat melakukan "functional programming" ke atas text Al-Quran sebab bahasa Arab Al-Quran adalah juga bahasa yang berfungsi. Dari sini para protaz (ulul albab) dapat membuat "search" dan kajian mendalam  text-text Al-Quran yang "ghaib" iaitu yang terlindung disebalik hukum dan peraturan bahasa Arab. Quranpedia bukan sahaja untuk menjana ilmu-ilmu baru, malah ianya adalah juga untuk pembelajaran bahasa Arab Al-Quran. Apabila lebih ramai para profesional faham bahasa arab, maka dengan kerjasama para asatizah kita boleh menjayakan satu konsep baru ilmu iaitu melakukan "Quranization of Knowledge" iaitu satu pra-syarat yang amat penting untuk menjayakan "Islamization of Knowledge".Quranization of Knowledge (QoK)

Kenapa selepas 35 tahun berusaha dan selepas berbelanja berbilion ringgit duit rakyat tetapi proses "Islamization of Knowledge" masih tidak berjaya (gagal)? Padahal para pemikir Islam tahu dan amat faham bahwa para ulama Islam sudah lama tidak menjana ilmu-ilmu baru, malah kalau ada pun hanyalah ilmu kitar-semula dan bukannya ilmu yang benar-benar dapat dibanggakan dan dapat membawa umat Islam menjadi umat yang terbaik "khaira ummatin". Oleh kerana ketidak-mampuan menjana ilmu-ilmu baru, akhirnya mereka watered down konsep Islamization of Knowledge kepada hanya untuk memasukan etika dan nilai-nilai Islam ke dalam sesuatu produk misalnya memasukkan sura azan dan ayat-ayat Al-Quran ke dalam hanfon, atau membekalkan sejadah, kompas, dan segelen air (untuk berwuduk) ke dalam setiap kereta proton untuk menjadikan kereta Islam dan sebagainya.

Pada saya konsep Islamization of Knowledge adalah satu idea yang baik lagi nobel. Ada kemungkinan besar para pemikir Islam yang hebat-hebat ini terlepas-pandang atau "over-looked" kepada kitab Al-Quran. Mereka tahu kehebatan dan kemukjizatan kitab Al-Quran, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara atau metod untuk mengeluarkan ilmu dari kitab Al-Quran.

Dengan adanya Metod QbQ ini mungkin para pemikir Islam (dan bukan Islam) dapat melihat dan mengkaji semula proses Islamization of Knowledge iaitu dengan melalui satu proses "Quranization of Knowledge" (QoK), sebab dengan metod ini memungkin para ulul-albab dapat mengkaji dan menjana pelbagai bidang ilmu, baik yang nampak (ilmu epistemology) maupun yang tidak nampak (ilmu ontology atau kewujudan). Tambahan pula kajian dan proses Metod QbQ ini agak mudah dari metod-metod tafsir yang ada yang mana telah meletakkan syarat memahami dan menghafal beribu-ribu hadis, dan mesti merujuk kepada kitab-kitab hadis terlebih dahulu.

Metod QbQ lebih mudah sebab ianya 100% dari Al-Quran, dan hanya menggunakan 6,236 ayat Al-Quran sahaja. Saya bukanlah menolak hadis atau anti-hadis, sebab para ulama sendiri yang memberi-tahu saya hadith-hadith tidak menjelaskan ilmu-ilmu yang mendalam seperti ilmu ICT dan matematik ini. Ilmu hadis memang diperlukan dan MESTI digunakan apabila kita mahu mengeluarkan hukum-hakam berkaitan agama dan peribadatan.

Tambahan pula model metod QbQ ini sudah pun hampir selesai, maka elok sangat sekiranya dapat dicuba-uji "trial" untuk beberapa ilmu misal dimulakan dengan "Islamic model of Quantum Mechanic", Einstein's "no aging at speed of light", Noam Chomsky's teori "genetic endowment and generative grammar", Darwin Evolusi teori, penapisan pancaran gelombang elektromagnetik, model baru artificial intelligence, dan sebagainya. Inilah yng di panggil "QoK" atau proses Quranization of Knowledge iaitu mengeluarkan ilmu-ilmu dari kitab suci Al-Quran dengan menggunakan  metod tafsir Al-Quran bil Quran seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran.


Cuba-uji QoK

Cuba kita lihat Albert Einstein merumuskan bahawa pada kelajuan cahaya maka tidak akan berlaku perumuran (no aging). Tapi Al-Quran kata perumuran tidak akan berlaku sekiranya jisim dipusing atau diputar spin) pada kelajuan "daakhirun". Ujian ni agak menarik dan boleh dilakukan di makmal-makmal fizik. Kita tidak tahu berapa sebenarnya kelajuan "daakhirun" ini, dan kita belum tahu lagi sifat-sifat mendalam "daakhirun" ini.

Al-Quran menjelaskan tidak perlu pun sesuatu orang atau objek bergerak pada kelajuan cahaya untuk tidak berlaku "aging".

Contoh lain: Noam Chomsky berteori bahawa bahasa (language) adalah berlaku secara revolusi, iaitu tiba-tiba saja manusia mendapat kebolehan untuk bercakap. Kemudian bahasa (language) menjadi keturunan semulajadi semasa lahir. Sedangkan Al-Quran mengatakan semasa lahir manusia tidak mengetahui apa-apa sesuatu, dan Al-Quran kata bahasa adalah bukan genetik semulajadi. Al-Quran menjelaskan manusia ini adalah makhluk "duality" iaitu "mind/body", sedangkan lain-lain makhluk adalah "body" sahaja tanpa "mind" iaitu tidak ada kemampuan untuk memilih (no freewill).

Al-Quran mengatakan manusia itu diberi kebolehan untuk "ikat" (bind) iaitu "akal" segala nama seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2:31"diajarkan anak Adam dengan segala nama". Mengikut Al-Quran pengakalan atau pengikatan nama-nama ini semasa apabila dilahirkan, dan akan sampai tahap matang (akil baligh).

Contoh lain lagi Qok: Cuba kaji teori Prof. Krauss "universe is from nothing" bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan ada benda-benda yang manusia tidak tahu akan asal-usul kejadian. Apa yang dikatakan oleh Prof. Krauss adalah sama dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran iaitu "nothing" membawa makna "tidak tahu", bukannya "tidak ada apa-apa sesuatu pun".Malah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian alam maya ini, dan sudah tentu ianya amat menarik untuk kita jadikan projek "Quranization of Knowledge".


Teori String dan Quantum Mekanik

Dengan adanya Metod QbQ ini akan dapat membantu para saintis Islam untuk bersaing dengan Barat diperingkat yang lebih advanced misalnya dark matter/energy, string teori, dan quantum fiziks. Para saintis Barat mengeluarkan teori E=MC2, iaitu segala kejadian berjisim adalah terjadi dari tenaga (energy). Selama ini para ulama Islam hanya berani memperkatakan segala kehidupan terjadi dari air tetapi mereka tidak berani mengatakan bahawa semua kejadian adalah berasaskan "dark energies" yang terbang berpusing dari kanan ke kiri-kiri-kiri seperti yang dijelaskan dalam ayat 16:48.


Lihat kepada perkataan "fa-a/yafu-u" yang membawa makna beredar/berpindah dan kembali ke tempat asal dalam ke adaan asal iaitu tanpa kehilangan tenaga, bentuk, saiz, warna, dan sebagainya. Sekiranya Allah SWT menggunakan perkataan selain dari "fa-a/yafu-u" maka sudah pasti alam universe ini menjadi tidak tersusun dan kelam kabut, iaitu tidak seperti yang ada pada hari ini. Oleh kerana perkataan "fa-a/yafu-u" inilah yang membolehkan ilmu sains itu wujud, iaitu segala benda mengikut hukum dan peraturan alam, misalnya molekul air adalah dari H2O dan sampai kiamat pun air akan tetap H2O.


QoK Teori Evolusi

Cuba lihat kepada teori revolusi Darwin yang mengatakan bumi ini asalnya gondol dan kering kontang kemudian turun air hujan dan terjadilah satu sel. dan kita lihat Al-Quran juga menjelaskan benda yang sama iaitu  bumi ini asalnya kering kontang dan kemudian diturunkan air, barulah berlaku kehidupan. Charles Darwin kata semua binatang dan tumbuhan membiak secara berperingkat, dan Al-Quran juga menjelaskan benda yang sama iaitu semuanya berlaku secara berperingkat (in stages).


Darwin cakap "manusia dan kera berasal dari satu keturunan" dan Al-Quran di dalam ayat 7:166 juga mengatakan ada sesetengah kera yang berasal dari manusia (iaitu kera kejadian). Al-Quran juga ada menyatakan bahawa kera memang sudah wujud pun sebelum zaman Nabi Musa a.s. tetapi kera yang baru terjadi ini adalah kera yang sama keturunan dengan manusia!Sekarang para saintis Barat mengkaji DNA orangutan dan mereka dapati 97% adalah sama. Malah yang berbeza hanyalah pada kromosom no.2 sahaja iaitu sekiranya disambung DNA kera no. 2 dan no. 3 maka akan bersambung menjadi DNA no. 2 manusia!Dengan ini, sekiranya kembali kepada Al-Quran melalui prosess QoK, maka teori evelousi ini lebih mudah dijelaskan. 99% dari teori evolusi adalah selari dengan penjelasan Al-Quran. Namun Al-Quran menjelaskan manusia adalah berasal dari tanah dan bukannya dari kera. Namun Al-Quran menjelaskan memang ada sesetengah kera yang terjadi dari manusia iaitu yang berlaku pada zaman Nabi Musa di mana sesetengah orang-orang yahudi yang tidak mahu mendengar larangan menangkap ikan pada hari sabtu. Mereka yang pergi menangkap ikanlah yang kahirnya bertukar menjadi kera.

Insyaallah pada artikel seterusnya kita akan melihat contoh-contoh ilmu hukum dan peraturan bahasa Arab (rules based) ini menjana ilmu baru dan bagaimana ianya dapat menjayakan proses Quranization of Knowledge, dan seterusnya dapat menyelamatkan projek Islamization of Knowledge yang sudah berlarutan lebih dari 35 tahun. Insyaallah.


Bucailisma

Sebelum saya menutup kata untuk artikel kali ini, saya ingin menyentuh sedikit tentang segelintir ustaz, ulamak dan pengkaji/cendikiawan/pemikir yang mengutuk dan memperlekehkan Dr. Maurice Bucille yang menulis buku "Quran, Bible and Science", dan sekarang mereka ini melabelkan orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segi sains sebagai "Bucailisma" dan kononnya "bucailisma" ini sesat dan bercanggah dengan Islam sebab kononnya Dr. Bucaille mahu membuktikan kebenaran Al-Quran melalu sains. Pada pendapat saya orang-orang seperti ini adalah yang mahu menutup kebodohan dan kemalasan mereka. Sepatutnya mereka berbangga sebab ada orang Islam yang cuba-cuba berjinak mengkaji Al-Quran, iaitu satu suruhan dari Allah SWT. Dan berterima kaseh sebab ada orang lain yang menjalankan kerja dan kewajiban mereka.

Allah SWT menjelaskan pada banyak ayat Al-Quran tentang seksa dan azab yang akan menimpa orang-orang yang mempersendakan dan memperlekehkan hasil kajian Al-Quran.


Di dalam ayat AL-Baqarah 2:159 Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembunyikan kehebatan ayat-ayat Al-Quran akan dilaknati oleh Allah SWT dan juga seluruh makhluk Allah.Saya mengkaji Al-Quran dari perspektif ICT dan bukannya sains, maka tidak sesuai melabel saya dengan "Bucaillisma". Namun saya tidak nafikan bahwa saya banyak mengemukakan contoh-contoh berbentuk sains dalam kertaskerja atau artikel saya sebab ilmu sains boleh nampak dan mudah difahami berbanding dengan ilmu ICT yang abstrak, yang ghaib, dan tidak nampak. Malah sepanjang 8 tahun kerjaya saya sebagai "Quranalyst" saya dapati ramai juga profesor yang tidak faham penjelasan tentang Al-Quran dan ICT ini, dan selalunya mereka menganggap ICT dan Sains benda yang serupa. Namun apabila dibawa contoh-contoh berbentuk sains barulah mereka dapat faham (harap-haraplah).

Saya mengkaji bagaimana cara Al-Quran menyimpan segala ilmu dalam Al-Quran hanya dengan menggunakan 6,236 ayat sahaja. Setiap kali saya jumpa kaedah-kaedah yang dijelaskan Allah SWT, maka saya akan cuba "test" iaitu melihat kepada beberapa ilmu ICT (yang mana saya ulul albab), dan apabila saya confirm maka saya keluarkan sebagai contoh agar para pembaca dapat lihat dengan lebih jelas dan sama-sama dapat terus berfikir untuk melakukan penambah-baikkan.

Lagipun, Allah SWT sudah menjelaskan bahawa hanya orang-orang ulul albab iaitu orang-orang yang mendalam ilmu dalam sesuatu bidang saja yang akan faham dan dapat mengeluarkan ilmu-ilmu yang hebat dari Al-Quran. Oleh yang demikian sudah tiba masanya para ustaz untuk berbaik sangka dengan para pengkaji Al-Quran, sekiranya ada yang salah atau tersesat maka tegurlah kami, betulkan kami ke jalan yang lurus.  Selain dari suruhan Allah dan rasulnya, dengan bekerjasama dan bersatu tenaga ini akan dapat menyatukan fikrah dan mempadukan ummah, dan dengan ini harapan saya umat Islam akan kembali menjadi umat yang terbaik "khaira ummatin".


Wallahu a'lam.